Haberler

08/07/2020

"İsrail'de ekonomi büyümeye geçiyor yüksek potansiyel sunuyor"

"İsrail'de ekonomi büyümeye geçiyor yüksek potansiyel sunuyor"
08/07/2020

"İsrail'de ekonomi büyümeye geçiyor yüksek potansiyel sunuyor"

İş Dünyası

Geçen yıl Türkiye’nin metal ve metal ürünleri ihracatı yüzde 7,2 gerileme ile 22 milyar dolar oldu. Bunun 13 milyar 857 milyon dolarını ihracatı yüzde 10,6 azalan çelik, 8 milyar 122 milyon dolarını binde 5 artan demir ve demir dışı metallerin ihracatı oluşturdu.

Sektördeki payı giderek artan Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne bağlı firmalar tarafından yapılan ihracat ise demir ve demir dışı metallerde yüzde 23 artışla 606 milyon dolar, çelikte yüzde 0,9 azalış ile 1 milyar 872 milyon dolar oldu. Akdenizli firmaların 2019’da artan bu performansında yüzde 33 artışla 178 milyon dolar olan Irak, yüzde 30’luk artışla 171 milyon dolar olan İsrail ve yüzde 22’lik artışla 167 milyon dolara çıkan Mısır ihracatının önemli bir payı var.
Türkiye genelinde metal ürünleri ihracatında Avrupa ülkeleri ilk sıralarda yer alırken AKİB bünyesinde Orta Doğu ülkelerinin daha fazla ağırlık kazandığı görülüyor. Orta Doğu ülkeleri arasında ise İsrail, son yıllardaki performans dikkate alındığında bir adım öne çıkıyor.

Türkiye’nin 3’üncü, AKİB bünyesindeki firmaların ise 2’nci büyük pazarı

 

İsrail son on yılda yüzde 4 ortalama ile büyüyen 390 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip. Zaman zaman daha yüksek oranlara ulaşmakla birlikte GSYİH’nin yaklaşık yüzde 5’ini inşaat sektörü oluşturuyor. 2019 yılında 58,5 milyar dolar ihracatı, 76,5 milyar dolar ithalatı olan İsrail’in demir, çelik, alüminyum ve diğer metallerdeki ithalat tutarı ise 4 milyar dolar civarında.

Türkiye’nin İsrail’e bu ürün grubundaki toplam ihracatı 2019’da yüzde 6,5 artışla 1,1 milyar doları aştı. AKİB bünyesindeki firmaların metal ürünleri ihracatı ise 2019’da yüzde 30’un üzerinde artışla 171 milyon doları geçti. İsrail Türkiye’nin 3’üncü, AKİB bünyesindeki firmaların ise 2’nci büyük pazarı konumunda. Akdeniz Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçı Birliği üyeleri, kendi sektörlerinde İsrail’in ithalatının yaklaşık yüzde 4’ünü karşılıyor. Bu rakamlar azımsanamayacak oranda olmakla birlikte daha büyük oranlara erişmesi anlamında da hala büyük potansiyel taşıyor.

620 milyon dolar ile İsrail’in en büyük demir-çelik tedarikçisi

Türkiye İsrail, 2019 yılında toplam 1,6 milyar dolarlık demir-çelik ithalatının yüzde 39’unu Türkiye’den gerçekleştirdi. Yani Türkiye 620 milyon dolar ile İsrail’in en büyük demir-çelik tedarikçisi. Ardından gelen Çin, 212 milyon dolar ile İsrail’in ithalatının yüzde 13’ünü karşılıyor. 2015’te 277 milyon dolar olan ithalat 2019’da 620 milyona ulaştı. Son 4 yılda İsrail’in Türkiye’den yaptığı demir-çelik ithalatında yıllık ortalama yüzde 27 artış var. Türkiye’nin bu üründe yıllık ortalama ihracatı son 4 yılda yüzde 16 artarken İsrail’e ihracatının yüzde 27 artmış olması dikkat çekici. İsrail’in bu üründeki ithalatı son 4 yılda ortalama yüzde 9 artarken, Türkiye’nin bunun 3 katı performans göstermiş olması da önemli.

İsrail’in demir ve çelikten eşya ithalatı 2019’da 1 milyar 120 milyon doların biraz üzerindeydi. İthalatın dörtte birden fazlasını Çin’den gerçekleştiren İsrail’in bu ürün grubundaki ithalatında Türkiye’nin payı yüzde 15,2. İsrail’in son 4 yılda demir ve çelikten eşya ithalatı ortalama yüzde 10 artarken, Türkiye’den ithalatı yüzde 25 arttı. Dolayısıyla bu ürün grubundaki payımız da artma eğiliminde. Kalan metal ürünleri ithalatı içinde ilk sırada alüminyum geliyor. Geçen yıl 643 milyon dolar alüminyum ithalatı yapan İsrail, bunun 180 milyon dolarlık kısmını Çin’den alıyor. Onu izleyen ABD ve Rusya’nın ardından Türkiye dördüncü tedarikçi ve 52 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Bu üründe de Rusya ve Türkiye’nin son yıllarda pazar payını artırma eğilimi göze çarpıyor ancak pazar payımızın hala yüzde 8 olması hala yüksek potansiyel olduğunu gösteriyor.

chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot