Bildirimler

AB Bildirimleri DTÖ Bildirimleri

DTÖ bildirimleri ülkelerin mevzuat ve uygulamalarında şeffaflığı sağlamak suretiyle teknik engellerin önlenmesine katkı sağlamaktadır. Bildirimler aracılığıyla diğer ülkelerin ihracatınızı olumsuz etkileyebilecek düzenlemelerini taslak aşamasında öğrenebilirsiniz. DTÖ üyesi ülkelerin yorum süresi devam eden bildirimleri aşağıda yer almaktadır.

Seçimleri Temizle

AB ile olan ticaretimizde malların serbest dolaşımının sağlanabilmesi ve ihracatımızın teknik engellerle sekteye uğramaması amacıyla ülkemiz, AB üyesi ülkelerin ulusal teknik düzenlemelerinin taslak aşamasında görüşe sunulduğu teknik düzenlemeler bilgi sistemine dâhil olmuştur. Bildirimler aracılığıyla AB ülkelerinin ihracatınızı olumsuz etkileyebilecek düzenlemelerini taslak aşamasında öğrenebilirsiniz.

Seçimleri Temizle