Bildirimler

AB Bildirimleri DTÖ Bildirimleri

AB ile olan ticaretimizde malların serbest dolaşımının sağlanabilmesi ve ihracatımızın teknik engellerle sekteye uğramaması amacıyla ülkemiz, AB üyesi ülkelerin ulusal teknik düzenlemelerinin taslak aşamasında görüşe sunulduğu teknik düzenlemeler bilgi sistemine dâhil olmuştur. Bildirimler aracılığıyla AB ülkelerinin ihracatınızı olumsuz etkileyebilecek düzenlemelerini taslak aşamasında öğrenebilirsiniz.

Seçimleri Temizle
Sayfada sonuç göster

DTÖ bildirimleri ülkelerin mevzuat ve uygulamalarında şeffaflığı sağlamak suretiyle teknik engellerin önlenmesine katkı sağlamaktadır. Bildirimler aracılığıyla diğer ülkelerin ihracatınızı olumsuz etkileyebilecek düzenlemelerini taslak aşamasında öğrenebilirsiniz. DTÖ üyesi ülkelerin yorum süresi devam eden bildirimleri aşağıda yer almaktadır.

Seçimleri Temizle
Sayfada sonuç göster
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot