Tür:
Organizatör:
Başvuru Merci:

Etkinlikler

Fuarlar Heyetler Seminerler
Tür Seçimi
Seçimleri Temizle
Sayfada sonuç göster
*Hedef Ülke: Bakanlıkça yurt dışı fuarlar için belirlenen hedef ülkeler her takvim yılı başlangıcında Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilmekte olup, bu fuarlar için destek oranı ilave 20 puandır. *Desteğe Esas Tutar: Desteğe esas tutar, yurt dışı fuar katılımı kapsamındaki yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak yaklaşık toplam maliyetin hedef ülkelerde %70’ini diğer ülkelerde ise %50’sini, geçmeyecek şekilde Bakanlık tarafından metrekare bazında belirlenmektedir.
Tür Seçimi
Seçimleri Temizle
Sayfada sonuç göster
*Hedef ve Öncelikli Ülke: 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ» kapsamında hedef ve öncelikli ülkelere yönelik Sektörel Ticaret Heyeti Programlarına 10 puan ilave destek sağlanmaktadır.
Seçimleri Temizle
Sayfada sonuç göster
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot