Tür:
Organizatör:
Başvuru Merci:

Etkinlikler

Fuarlar Heyetler Seminerler
Tür Seçimi
Seçimleri Temizle
Sayfada sonuç göster
*Hedef Ülke: Bakanlıkça yurt dışı fuarlar için belirlenen hedef ülkeler her takvim yılı başlangıcında Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilmekte olup, bu fuarlar için destek oranı ilave 20 puandır. *Desteğe Esas Tutar: Desteğe esas tutar, yurt dışı fuar katılımı kapsamındaki yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak yaklaşık toplam maliyetin hedef ülkelerde %70’ini diğer ülkelerde ise %50’sini, geçmeyecek şekilde Bakanlık tarafından metrekare bazında belirlenmektedir.
Tür Seçimi
Seçimleri Temizle
Sayfada sonuç göster
*Hedef ve Öncelikli Ülke: 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ» kapsamında hedef ve öncelikli ülkelere yönelik Sektörel Ticaret Heyeti Programlarına 10 puan ilave destek sağlanmaktadır.
Seçimleri Temizle
Sayfada sonuç göster