Haberler

24/03/2022

İhracatta dijitalleşme ve blockchain dönemi geliyor

İhracatta dijitalleşme ve blockchain dönemi geliyor
24/03/2022

İhracatta dijitalleşme ve blockchain dönemi geliyor

Teknoloji

Blockchain teknolojilerinin kullanıldığı alanlar her geçen gün artmaya devam ediyor. Kayıtların güvenli, doğrulanabilir ve kalıcı şekilde tutulduğu merkeziyetsiz ve dağıtık bir dijital kurguya sahip olan Blockchain teknolojileri, üzerinde gerçekleştirilen işlemleri şeffaflaştırırken güvenli ve takip edilebilir bir yapıya taşıyor.

Blockchain altyapısı, tüm dünyada, güvenli dijital teknolojilere geçişin merkezinde yer alıyor. Bu yeni alt yapı özellikle karmaşık, çok taraflı ağların ve tekrarlayan veri paylaşımının hâkim olduğu dış ticaret, mevzuata uyum, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında taraflara önemli avantajlar sağlayacak bir potansiyeli barındırıyor. Proje aynı zamanda, dokuz numaralı “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” başlıklı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ile de uyumlu bir çıktı ortaya koyuyor.

Projenin açılış toplantısı 8 Mart’ta

Hazine ve Maliye Bakanlığı finansmanıyla, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AIKB) ve Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen “İhracat Sürecinin Blockchain Teknolojisi ile (Ülke İçinde) Uçtan Uca Tasarımı” teknik işbirliği projesinin açılış toplantısı 8 Mart 2022 Salı günü çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Ülke Başkan Vekili ve Ankara Ofis Başkanı Sn. Mehmet Üvez, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Sn. Bülent Tuncer ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi’nin hitap edecekleri açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinlikte, proje ve projenin ihracatın ve Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) ile düzenlenen elektronik ticaretin verim ve güvenliğini arttırıcı etkisi ile ilgili bir sunum yapılacak.

 

Blockchain teknolojileri ihracat ve elektronik ticaret süreçlerini kolaylaştıracak

İhracat Sürecinin Blockchain Teknolojisi ile (Ülke İçinde) Uçtan Uca Tasarımı teknik işbirliği projesi, ihracat süreçlerimizde payı olan tüm tarafların, Türkiye sınır kapısı çıkışına kadar olan iş ve işlemlerinin Blockchain Ağı üzerinde yürütülmesi, yönetilmesi ve takibine yönelik analiz ve demo çalışmaları içeriyor.

Daha güvenli ve güvenilir bir dış ticaret ortamı oluşturabilmek için tasarlanan proje, ihracat ve elektronik ticaret süreçlerinde maliyetleri düşürürken akıllı sözleşmeler ile tetiklenen işlemler sayesinde insan müdahalesine gereksinimi azaltarak ihracat sürelerinin kısalmasına ve hatadan arındırılmasına katkı yapması amaçlanmaktadır. Mükerrer belgeleri Blockchain üzerinde tekilleştirmeyi ve veri standartlarını oluşturmayı amaçlayan proje, taraflar arasındaki şeffaflığı, dijital entegrasyonu, verimliliği arttırmayı ve mevzuata uyum risklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Çevreci etkisiyle de ön plana çıkan proje, hayata geçmesiyle birlikte tüm ihracat süreçlerinde kağıt kullanımını azaltacak.

Proje hangi temel adımlardan oluşuyor?

İhracat Sürecinin Blockchain Teknolojisi ile (Ülke İçinde) Uçtan Uca Tasarımı teknik işbirliği projesi, tüm paydaşların üzerinde mutabık kalacakları yönetişim modelinin belirlenmesinin ardından demo Blockchain ağının kurulması ve ilgili tarafların belirlenen rollerinin ağa dahil edilmesi adımıyla başlayacak. İş ve işlem süreçlerinin akıllı sözleşmelere yazılması, ağ üzerinde gerçekleşen işlemlerin ihracatçı tarafından izlenebilirliğini sağlayacak ara yüzün oluşturulmasının ardından proje test aşamasına taşınacak. Örnek ihracat işlemlerinin sistem üzerinde gerçekleştirilmesinin ardından kavramın ispatı (Proof of Concept-PoC) ile birlikte projenin ilk adımı tamamlanmış olacak.

Projenin ikinci kısmında özellikle dış ticaret süreçlerinde yer alan paydaşların ve kamu sektörünün blokzincirin kullanım alanlarına ilişkin farkındalığını artırmaya yönelik atölye çalışmaları ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot