İş Kültürü

Cezayir

Cezayir İçin İş Kültürü

İş Kültürü

Ülke ve Kültürü Hakkında Genel Bilgi

Cezayir, ticari potansiyeli itibariyle ülkemiz için oldukça önemli bir pazar olup, bu kapsamda, pazardaki sürekliliğin devamı bakımından, ticari teamüller ile toplumsal, kültürel gelenek ve göreneklere uygun hareket edilmesi önem arz etmektedir.

 

Tanışma & Selamlaşma

Tanışma ve selamlaşma, genel itibarı ile Türkiye ile benzerlik gösterse de insanların iş konusu hususa giriş yapmadan evvel hal-hatır sorma faslı görece uzun sürebilmektedir.

Vücut dili bağlamında; kucaklaşmak, el sıkışmak yaygın bir alışkanlık olarak dikkat çekmektedir. Genellikle kişisel mesafe pek gözetilmemektedir.

 

Kurumsal Kültür

Cezayir’de, ülkemiz menşeli ürünlerine karşı olumlu ve Türkiye’ye karşı oldukça sıcak bir yaklaşım bulunmakla birlikte, muhatap tanınana kadar temkinli yaklaşılmasında fayda mülahaza edilmektedir.

 

Cezayir’de iş yapmak isteyen firmalarımız, bu ülkeye özgü olası iletişim sorunlarına sabır göstermeli, tarihi ve kültürel bağlara özen göstererek kendilerine kabul ettirmeli, mümkünse firmayı yerinde görmeli ve yaşanabilecek sıkıntıları çözmek amacıyla karşılıklı güvene dayalı kişisel ilişkiler tesis edilmelidir.

Kurumsal kültür bağlamında, Cezayir’de iş bağlantısı yapan firmanın yazılı bir sözleşme ile mutabakat sağlaması tavsiye edilmektedir.

Cezayir

Hediye

Firmalarımızın, ciddi alıcıların güvenlerini ve yakınlıklarını temin etmek adına, muhataplarını gerekirse Türkiye’ye davet ederek, ürün kapasitelerini ve kalitelerini kaynağında göstermeleri, alıcılara hediyeler vermek suretiyle de yüz yüze yakın ilişkiler kurmalarının da ülke özelinde faydalı olabileceği değerlendirilmektedir.

 

Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar

Cezayir piyasasında yapılacak temaslarda Arapça ve Fransızca dillerinin kullanılması, iletişimin kolaylığı ve sürekliliği açısından büyük yarar sağlamakta olup, ülkede hafta sonu tatilinin Cuma/Cumartesi günleri olduğunun, toplantı planı oluşturulmasının öncesinde resmi tatil ve dini bayram günlerine göz atılmasında ve Cezayirli firmaların yazılı iletişimden ziyade sözlü iletişimi tercih ettiğinin bilinmesinde yarar görülmektedir.

Sonuç vermesi istenen ciddi pazar araştırmalarının anılan ülkeye gelinerek yapılmasında fayda görülmektedir.

Ülkede resmi kurumlarda dahi, çalışanlarca kullanılan resmi bir e-posta adresinin bulunmadığı dikkate alındığında, özel sektörde görüşülen firmadan kurumsal bir e-posta adresinin talep edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmekle birlikte, bu tür konularda ısrarcı olunmamasının gerektiği değerlendirilmektedir.

Ülkemize benzer nitelikte modern kıyafetler genellikle tercih edilmekle birlikte, ülke özelinde Cuma günleri yerel kıyafetlerin de çok tercih edildiği müşahede edilmektedir.

 

chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot