İş Kültürü

Danimarka

Danimarka İçin İş Kültürü

İş Kültürü

Vücut Dili

Tokalaşma ortamdaki herkesle ve göz teması kurularak yapılmalıdır. Danimarkalılar kişisel alana önem verir, gereksiz fiziki temastan kaçınılması gerekmektedir. İş görüşmeleri genellikle öğlen vakitlerinde yapılır.

 

Kurumsal Kültür

Danimarkalılarla yapılacak görüşmelerin somut bir konu etrafında ve sonuç odaklı olması gerekmektedir. Toplantıya hazırlıklı olmaya, dakikliğe ve süreyi etkin kullanmaya büyük önem atfedilmektedir. Hızlı samimiyet kurulması beklenmemelidir zira özel ilişkilerle iş ilişkileri keskin şekilde birbirinden ayrılmış durumdadır.

Danimarka şirketlerinde patronlar tek başlarına karar vermez, ekipleriyle istişare etmeyi tercih ederler. Bu sebeple, her düzeydeki muhatap ile ciddiyetle ilişki kurulmalıdır. Danimarkalılar görüşlerini doğrudan ifade etmeyi tercih ederler, bu kabalık olarak algılanmamalı ve yapıcı tepkiler verilmelidir.

Danimarka'da mesai süresi genelde haftada 37 saat kadardır, mesaiye oldukça erken saatlerde başlayan Danimarkalılar saat 16:00 civarında mesailerini bitirirler. Bu saat haftanın son iş gününde daha erken olabilmektedir.

Danimarka

Hediye

Hediyeleşmek yaygın değildir, verilmesi planlanmışsa düşük kıymetli hediye verilmesi önerilmektedir.

 

Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar

Çevre ve enerji verimliliği konularında çok hassas olan Danimarkalılara sunulacak projelerde bu hassasiyetlerin dikkate alınması oldukça faydalı olacaktır. Gerçekleştirilmesi mümkün olmayan vaatlerden kaçınılması ve sözleşme yükümlülüklerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi işbirliğinin devamı açısından oldukça önemsenen hususlardır.

chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot