İş Kültürü

Fransa

Fransa İş Kültürü

İş Kültürü

Tanışma & Selamlaşma

Sosyal ya da resmi, her türlü etkinlikte ortama girildiğinde ve oradan ayrılırken selam verilmesi beklenmektedir.

Fransa’da resmi olarak soy isim ile hitap edilir. Karşıdaki kişi ilk ismiyle hitap edilmesine izin verinceye kadar soy isim ve unvanla birlikte hitap edilmesi uygundur.

İsimler kullanılmadan “Mösyö, Modam ya da Matmazel” olarak da hitap edilebilmektedir.

 

Kurumsal Kültür

AB üyesi ülke mal ve hizmet üreticileri Fransa pazarında çok büyük paya sahiptir. Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasındaki Ortaklık Konseyi’nin 1/95 Sayılı Kararı ile gümrük birliği ihdas edilmiş olup, 1996’dan bu yana ülkemiz AB melerinin bir parçasıdır. Mezkûr Karar kapsamında ülkemizin üstlendiği mevzuata uyum yükümlülüğü nedeniyle firmalarımız Fransa pazarına girişte büyük fayda sağlamaktadır.

Fransız firmaları geleneksel olarak belli tedarikçilerle çalışmakta ve yeni tedarikçilere oldukça temkinli yaklaşmaktadırlar.

Geleneksel bir pazara giriş yöntemi olan önemli fuarlara katılım, Fransa gibi yüz yüze ilişkilerin hala baskın olduğu bir ülkede önemini korumaktadır. Firmalarımızın gerekli tanıtım faaliyetlerini yaparak söz konusu fuar ve kongre gibi organizasyonlara etkin katılımı ve katılım öncesi sektör bazlı dergi ve gazetelere reklam verilmesi faydalı olacaktır.

Firmalarımızın fuarlara Fransızca veya İngilizce broşürlerle katılmalarında fayda görülmektedir. Ayrıca, firmalarımızın fuar katılım rezervasyonlarını erken yapmaları tavsiye edilmektedir. Aksi takdirde firmaların yerlerini beğenmedikleri ve fuarın verimsiz geçtiği tespit edilmiştir.

Fuar katılımlarının devamlılığı da önem arz etmektedir. Fransız müşteriler fuarları prestij olarak görüp firmanın katılım devamlılığını takip etmektedirler. Verimsiz geçen fuar bir sonraki sene çok verimli geçebilir. Firma fuar katılımını uzun soluklu düşünmesi gerekmektedir.   

Fransa’da acente sistemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Fransız firmalar muhatapları yanında değil ise arada acente firmalarının olmasını tercih edebilmektedir.

“Made in France” etiketli ürünleri öncelikli olarak tercih edilmektedir. Bu sebeple, Fransa pazarındaki alışkanlıkları kırabilmek ve ülkemizin AB ülkeleriyle yarışabilmesi için büyük kampanyalarla, sponsorluklarla, ticaret heyetleriyle ve fuarlarla Türk ürün ve hizmetlerinin kalitesinin Fransa pazarına anlatılması önem taşımaktadır.

İlgili sektörlerde Fransa pazarını hedef alan firmalarımızın ürünlerine CE belgesi almakla yetinmeyip, özellikle yapı malzemeleri ve genel anlamda insan sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda dışındaki sektörlerde, “Norme Française” standardına da uyum sağlamaları pazara giriş olanaklarını arttıracaktır.

Tekstil tasarım ürünlerinde bilhassa “Fabriqué en France” logosuna dikkat edilmektedir.

Diğer bir husus da son dönemde Fransa pazarında organik sertifikalı ürünlerin tüketiciler tarafından çok talep edilir olduğunun gözlemlenmesidir. Bu çerçevede gerekli belgelendirmeyi edinen firmalarımızın bu talep artışını değerlendirerek Fransa pazarına ihracatlarını arttırabilecekleri düşünülmektedir.

Fransa

Fransa’da muhataplarla işbirliği kurulması veya onların tedarikçisi olunabilmesi için ilk temasın Fransızca kurulması önemlidir. Fransızlar tedarikçi ve iş ortağı değiştirmede nispeten muhafazakâr tutum sergilerler ancak bir kez güven sağlandığında uzun dönemli işbirliği tesis edilmesi mümkündür.

Fransız firmalara (özellikle de KOBİ’lere) gönderilen ürün ve firma tanıtıcı e-posta, broşür ve tekliflerin iyi bir Fransızca ile hazırlanmasında, ayrıca ihracatçı ve yatırımcılarımızın fuarlar da dâhil olmak üzere herhangi bir iş sebebiyle Fransa’ya geldiklerinde yanlarında tercüman bulundurmalarında yarar görülmektedir.

Fransız iş kültürü çerçevesinde, çalışma programları bir-iki yıl öncesinden planlanmaktadır. Dolayısıyla, ülkemiz ürün ve tasarımlarının tanıtımına yönelik düzenlenecek etkinlikler için, Türkiye'de veya yurt dışında olsun, yeterli hazırlık aşaması öngörülmesi önem taşımaktadır.

İş planlaması yapılırken Noel ve Yılbaşı nedeniyle acil durumlar hariç olmak üzere, Aralık’ın ikinci yarısı ve Ocak ayının ilk haftası ile yaz tatili nedeniyle de tüm Ağustos ayına görüşme, ziyaret vb. organizasyonların eklenmemesi tavsiye edilmektedir.

 

Sofra Adabı

Yemek ve içmek Fransız kültürünün çok önemli bir parçasıdır. İş yemekleri genellikle restoranlarda düzenlenir. Resmi yemeklerde oturma yerlerine kartları konulur. Davetin ertesi günü bir teşekkür notu ya da telefonu uygun bir davranış olur.

 

Kıyafet

Fransa’da ilk intiba çok önemlidir. Temiz, düzgün ve şık kıyafet ile bakımlı ve tıraşlı bir yüz ya da bakımlı bir sakal iyi etki bırakır. Erkek ve kadınlar için iş toplantılarında klasik, düzgün ve şık giyim önerilir.

 

Hediye

İlk buluşma haricinde küçük hediye değişimleri yapılabilir. Ofis aksesuarları, kitap hediye olarak verilebilir ancak şirket logolu hediye tercih edilmemelidir.

 

Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar

Fransız tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olunması ve bunun gösterilmesi olumludur.

Sosyal medya kullanımı yaygındır ve ürün tanıtımlarında her geçen gün daha fazla kullanılmaktadır.

İş bağlantısı tesis etmek amacıyla yapılan ziyaretlerde kartvizit kullanımı önemlidir. Kartvizitin İngilizce ve Fransızca olarak çift taraflı basılması faydalı olacaktır. Ayrıca toplantı ve fuarlarda broşür kullanımı da yaygın bir uygulamadır.

Fransız iş dünyasında profesyonellik son derece önem verilen bir kavramdır. Donanımlı, iyi eğitimli insanlar takdir edilmektedir.

Randevularda dakikliğe önem verilmektedir. Salona giriş ve oturma düzeni unvanlara göre yapılmaktadır.

Sabırlı ve ileriyi düşünen bir satış stratejisi izlenilmesi faydalı olacaktır.

chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot