İş Kültürü

İngiltere

İngiltere İçin İş Kültürü

İş Kültürü

Ülke ve Kültürü Hakkında Genel Bilgi

Birleşik Krallık (BK); İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’yı kapsayan bir tanımlamadır. Büyük Britanya ise tamamen coğrafi bir tanım olup Britanya adası anlamındadır. İngiltere, Birleşik Krallık’ın en büyük parçasını ve nüfusun yaklaşık %85’ini oluşturan bölümdür.

 

Tanışma & Selamlaşma

Resmi ya da gayri resmi bir ortama girildiğince ve ayrılırken çocuklar dâhil herkesin elinin sıkılması, önce kadınların ellerini uzatması beklenir. Kendinizi tanıtırken doğrudan göz teması kurulması iyi karşılanır. Bir kişi kendisini soyadıyla "Bayan" veya "Bay" olarak tanıtıyorsa, muhatabınız tarafından ilk ismiyle hitap etmenize izin verilinceye kadar bu şekilde hitap edilmesi uygundur. Bununla birlikte, genç neslin kendilerini ilk isimleriyle tanıtmaları ve muadillerine ilk isimlerini kullanarak hitap etmeleri daha yaygındır.

 

Vücut Dili

Birleşik Krallık’ta toplum içinde duyguların gösterilmesinden kaçılır. Dokunmak, sırta vurmak ve çok yakın durmak gibi davranışlar hoş karşılanmaz. Dik bakma çok kaba bir davranış olarak değerlendirilir. Ayrıca çok yüksek sesle konuşmak, bağırmak ve abartılı hareketler hoş karşılanmaz.

 

Kıyafet

İş toplantıları için resmi kıyafetler uygundur. Erkeklerin koyu renk takım elbise ve kravat, kadınların ise klasik takım giymeleri tavsiye edilir. Bununla birlikte teknoloji, yazılım ve yaratıcı endüstriler benzeri sektörlerde daha rahat kıyafetler yaygındır. Çok resmi davetler için “black tie” giyim kodu uygulanır, bu davetlerde erkeklerin siyah smokin veya takım elbise, kadınların ise kokteyl kıyafeti giymesi gerekmektedir.

 

Hediye

Genellikle iş toplantılarında hediye değişimi olmaz. Eğer hediye verilecekse yanlış anlaşılmalara sebebiyet verilmemesi adına hediyenin ne çok pahalı ne de çok ucuz olmaması önemlidir. Bazı şirketlerin hediye alınmamasına ilişkin protokolleri bulunmaktadır.

 

Yemek

Çoğu iş görüşmesi restoranlarda veya yemek sonrası barlarda gerçekleştirilir. BK’da davet edenin hesabı da ödemesi beklenir. İş çıkışlarında pub kültürü yaygın olup publarda da iş görüşmeleri yapılmaktadır.

İngiltere

Kurumsal Kültür

Kişisel ilişkiler Akdeniz ülkelerindeki kadar ön planda değildir ancak İngilizler de aşina oldukları kişilerle çalışmaktan hoşlanırlar. İş ilişkileri/çevre oluşturma genellikle uzun vadeli iş başarısının anahtarıdır. Birleşik Krallık iş insanları, iş yaptıkları insanlarla uzun vadeli ilişkiler kurmak isterler ve hızlı bir anlaşma istense de temkinli davranırlar. Bu nedenle İngiltere’de yerleşik bir firma olması ve firmanın ulaşılabilir olması ya da en azından İngiltere’de bir fuara katılmış olması ayırt edici nitelik taşımaktadır.

Birleşik Krallık'ta iş kültürünün temel ilkeleri nezaket, disiplin ve dakikliktir. Dakiklik ve zaman yönetimi Birleşik Krallık'ta son derece önemlidir. Gecikme olması durumunda gecikme hakkında bir açıklama ile özür beklenmektedir.

İş görüşmelerinde yüz yüze görüşmenin gerekli olmadığı tüm durumlarda çevrimiçi toplantılar tercih edilmektedir. Yüz yüze görüşme günlerinin Pazartesi ve Cuma dışındaki günlerden biri olarak belirlenmesi uygun olacaktır.

Kamu ve özel sektörde çalışma günü haftada 4 gün olarak uygulanmaya başlanmış olup özellikle Covid-19 sonrasında evden çalışma ve hibrit çalışma kalıcı olarak uygulamaya konulmuştur. Bu nedenle randevular çalışma günleri ve tatil günleri dikkate alınarak en az birkaç hafta önceden alınmalıdır. Kısa bir süre önce de teyit etmek faydalı olacaktır. Okulların tatil dönemi olan Temmuz ortası ile Ağustos ayının tamamı ile 25 Kasım ile Ocak ayının ilk haftası iş görüşmesi talebinde bulunulmamalıdır. Son dakika toplantı talepleri ya da habersiz ziyaretler kabul görmemektedir.

Katılımcıların toplantılara tam zamanında ve hazırlıklı olarak gelmesi ayrıca birden fazla katılımcı olması durumunda tüm katılımcıların bilgilendirilmesi beklenmektedir. Toplantıya katılamayacak ya da geç katılacak kişilerin, bu durumlarını önceden bildirmeleri gerekmektedir.

Randevular en az birkaç hafta önceden alınmalıdır. Kısa bir süre önce de teyit etmek faydalı olacaktır. İngilizler bir toplantı ayarlamadan önce sizi tanımak ve toplantının içeriğinin ne olduğunu anlamak isterler. Bu nedenle, toplantı talep eden e-postada, toplantının amacı açıkça belirtilmelidir. Toplantı gündeminin toplantıdan önce paylaşılması ve bu gündemin takip edilmesi beklenir. Ancak tartışılacak başka konular varsa, toplantının sonunda onlara zaman ayırılabilir. Toplantıya katılacak tüm kişilerin bilgisi iletilmelidir. Ayrıca, önceden kendiniz ve şirketiniz ile ilgili bilgi, katalog vb. göndermek her zaman memnuniyetle karşılanır.

Toplantıdan bir/birkaç gün sonra takip e-postası ile teşekkür edilmesi ve toplantı hakkında kısaca notlarınızın paylaşılması olumlu karşılanır.

Birleşik Krallık’ta doğrudan ilişkiden önce e-posta iletişimi tercih edilmektedir. E-postanın doğrudan ilgili kişiye, uygun unvanı ve tam adıyla ve resmi bir ton kullanılarak gönderilmesi uygun bulunur. Bununla birlikte, Linkedin gibi sosyal medya platformlarının kullanımının oldukça yaygın olduğu görülmekte, özellikle yazılım, teknoloji ve yaratıcı endüstriler ile genç nesil tarafından iş bağlantısı ve profesyonel iş ağı (networking) kurmak için kullanılmaktadır.

Birleşik Krallık’ta iş toplantılarında birkaç nezaket cümlesinden sonra konuya girilir ve buna “buzları kırmak” denir. Kişisel konulara girilmez, en çok kullanılan “buz kırıcı” konu hava durumudur. Birleşik Krallık'ta cinsiyet, ırk, yaş ve benzeri özelliklere dayalı ayrımcılık suç olup bu konularda yorum ya da şaka yapılması hoş karşılanmaz. Kartvizit değişiminde herhangi bir formalite uygulanmamaktadır.

Toplantılarda her şeyin iyi yönetildiği ve kontrol altında olduğu izlenimi vermeniz önemlidir.

Abartılı ifadelerden kaçınmanız, veriler ve rakamlarla durumu desteklemeniz uygun olur.

Diplomatik olunması adına İngilizler sizinle aynı fikirde olmadıklarını açık şekilde ifade etmek yerine muğlak, mizahi veya bağlayıcı olmayan ifadeler kullanabilirler.

İngilizler genellikle acele etmekten hoşlanmazlar ve hemen bir şey taahhüt etmeleri pek olası değildir. Bu nedenle nihai kararların ilk toplantılarda verilmesi beklenmemelidir. Baştaki toplantılar sonuçsuz olsa da katılımcıların toplantıdan belli bir görevle ayrılması beklenir.

Üzerinde anlaşmaya varılan konuların yazılı olarak sonuçlandırılması uygun olacaktır.

İş dünyasında ırk, cinsiyet ve yaş ayrımcılığı yapılmamasına çok önem verilmektedir. Ayrıca muhataplarınız arasında İngiliz olabileceği gibi İskoç, İrlandalı ya da Galli de olabileceğinden insanlardan bahsederken “British”, ülkeden bahsederken ise “United Kingdom” kelimelerinin kullanılması daha uygun olacaktır.

chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot