İş Kültürü

Norveç

Norveç İçin İş Kültürü

İş Kültürü

Zaman Yönetimi

Norveç’te iş hayatında zaman yönetimi ve dakiklik çok önemlidir. Norveçliler dakik ve nettir, kuralları pek ihlâl etmezler (Örneğin, Misafirliğe/toplantıya tam söz verdikleri vakitte gelir, mesai saati bitince iş yerinde kalmazlar).

 

Konuşma Dili

İskandinavya genelinde olduğu gibi, Norveç'te de İngilizce çok yaygın olarak konuşulmaktadır. İş hayatında İngilizce bilmeyen biri ile karşılaşmak oldukça nadirdir.

 

Kurumsal Kültür

Norveç’te istisnai ve vardiyalı düzenler haricinde,  tam zamanlı çalışanlar için haftalık mesai 37,5 saat olarak belirlenmiştir. Normal çalışma saati, Pazartesi'den Cuma'ya kadar sabah 8.00'de başlayıp 16.00'da sona erer, ancak bu saat haftanın son iş gününde daha erken olabilmektedir.

Norveç'te okul tatilleri belediyeden belediyeye değişiklik göstermektedir. Ancak genellikle okul yılı Haziran ortasında biter ve Ağustos ortasında başlar. Sonbahar tatili, Noel, kış tatili, Paskalya ve yaz tatilini içeren beş ana tatil vardır. Resmi yaz tatili okulların da tatil olması ile bağlantılı olarak, Temmuz ayında ve yaklaşık üç haftadır. Bu bakımdan, toplantı randevusu alınırken genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında Norveçlilerin tatil yaptıkları ve bu dönemlerde e-postalara cevap verme vb. dâhil olmak üzere iş akışlarında yavaşlama olabileceği dikkate alınmalıdır.

Randevuların mümkün olduğu kadar erken/tercihen en az iki hafta önceden telefon veya e-posta yoluyla alınması gereklidir. Temel iş tarzı nispeten gayri resmidir. Bununla birlikte, görüşmelerin somut bir konu etrafında ve sonuç odaklı olmasına, toplantıya hazırlıklı olmaya, dakikliğe ve süreyi etkin kullanmaya büyük önem atfedilmektedir. Norveç'teki iş ortaklarının toplantıya hazırlanmalarını sağlamak için gündemler önceden gönderilmesi çok olumlu karşılanacaktır.

Norveç iş kültürü herhangi bir bağlantı kurulmasından önce uzun süreli değerlendirme yapma ve bu süreçte iş ortağına yönelik güven tesis etmeyi öngörmektedir. Söz konusu güven ilişkisi tesis edildikten sonra ise birçok Norveçlinin iş yapmak için uzun süreli kişisel ilişkilere ihtiyacı olmadığından müzakerelerin hızla ilerlediğini deneyimleyebilirsiniz. Bunun nedeni başta vurgulandığı gibi genel güven ve itimattın tesis edilmiş olmasıdır. Bu nedenle, Norveç işletmelerine yaklaşırken her açıdan güvenilir olmak ve görünmek çok önemlidir. Bu bakımdan, gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerden kaçınılması, akit altına alınan sözleşme hükümlerine tam olarak uyulması, gönderilen ürünlerin numuneye uygun olması, kalitede devamlılık ve zamanında teslim gibi konulara özellikle dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca, Norveç’te kültürel olarak dakiklik son derece önemlidir, güvenilirliğin bir göstergesi olduğu için değer verilir ve toplantılara geç kalmak kabalık olarak kabul edilir.

Kurumsal kültürde eşitlik ve yatay yapılanma esastır. İş ortamında hiyerarşi önemli değildir. Eşitlikçi toplum prensipleri çerçevesinde iş hayatında unvanlar çok fazla kullanılmaz. İnsanlar birbirine direkt olarak ilk isimleriyle hitap etmeyi tercih eder. Bay, Bayan, Efendim, Sayın gibi sıfatlar kullanılmaz.

 

İş hayatında ve sosyal hayatta kişisel mahremiyet çok önemlidir; özel sorular sorulduğunda ya da sınırları ihlal edildiğinde Norveçliler rahatsızlıklarını hemen belli ederler. Çok az iş sektörü resmî kıyafet gerektirir; Norveç’te iş yerlerinde rahat ve basit kıyafetler giyilmektedir. Hediyeleşmek yaygın değildir; verilmesi planlanmışsa düşük kıymetli hediye verilmesi önerilmektedir.

 

Norveç

Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar

Norveç’te fiyattan daha çok kaliteye önem verilmesi sebebiyle ürün veya hizmetlerin pazarlanmasında, söz konusu ürün veya hizmetin kalitesinin açıkça ve ana hatlarıyla belirtilmesi ve buna ilişkin sertifikalar ve kalite faktörleri ile desteklenmesi tavsiye edilmektedir. Benzer şekilde, Norveçlilere sunulacak projelerde çevre ve enerji verimliliği konusundaki gereklilik ve hassasiyetlerin dikkate alındığının ön plana çıkarılması ve vurgulanması da oldukça faydalı olacaktır. Gerçekleştirilmesi mümkün olmayan vaatlerden kaçınılması ve sözleşme yükümlülüklerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi işbirliğinin devamı açısından oldukça önemsenen hususlardır.

Norveç toplumunun neredeyse tamamı, günlük ödemelerinde mobil banka uygulamalarını ve ödeme yöntemlerini tercih etmektedir. Kredi / banka kartı kullanımı da oldukça yaygındır. Banka kartı / kredi kartı ve mobil ödeme yöntemleri her yerde geçmekte olup; birçok noktada nakit para kabul edilmemektedir. Son yıllarda ülkede nakit para kullanım alışkanlığı neredeyse kalmamıştır.

chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot