Eğitim

Eğitim

global-durum-resim

Küresel Durum

Eğitim sektörü, ekonomiye olan doğrudan ve dolaylı katkılarının yanı sıra bir kamu diplomasisi aracı olarak görülmesi sebebiyle tüm dünyada önemle ele alınmaktadır. Uluslararası öğrencilerin eğitim hizmetleri boyutuyla bir ülke ekonomisine sağladığı katkı; eğitimi süresince ev sahibi ülkede yapılan konaklama, ulaşım, yeme-içme gibi harcamalar ile eğitim alınan öğrenim kurumuna yapılan ödemelerden oluşmaktadır.

Eğitim hizmetleri ihracatı, uluslararası hizmet ticareti istatistiklerinin takip edilmesinde kullanılan sektör sınıflandırması EBOPS 2010’un (Extented Balance of Payment Service Classification – Genişletilmiş Ödemeler Dengesi Hizmetler Sınıflandırması) 4. başlığında yer alan Seyahat Hizmetleri ve 11. başlığında yer alan Kişisel, Kültürel ve Eğlence Hizmetleri içinde yer almaktadır.

Uluslararası öğrencilerin, hizmet sunan ülkeye gelerek eğitim aldıkları ülkeye öğrenim ücretleri ve yaşam maliyetlerini içeren hizmet geliri sağlamaları halinde Seyahat Hizmetleri altında; uluslararası öğrencinin bulunduğu ülkeden ayrılmadan televizyon, uydu, internet veya eğiticiler yoluyla yapılan her düzeydeki eğitim hizmetleri ise Kişisel, Kültürel ve Eğlence Hizmetleri altında takip edilmektedir.

Uluslararası öğrenci hareketliliği olarak da tanımlanan başka ülkelerden eğitim hizmeti almak için seyahat eden yükseköğrenimdeki uluslararası öğrencilerin sayısı 1998 -2019 yılları arasında yıllık ortalama %4,8 artış göstermiştir.  Uluslararası öğrenci istatistikleri bakımından da en güncel veri yılı olan 2019 yılında, eğitim için yurt dışına gitmeyi tercih eden uluslararası öğrenci sayısı, 2005 yılına göre yaklaşık 3 kat artış göstererek 6 milyona ulaşmıştır. (Kaynak: Education at a Glance 2021 Report, OECD)

UNESCO tarafından yapılan tahminlere göre uluslararası öğrenci sayısının 2025 yılında 8 milyona ulaşması beklenmektedir.

Dünyada eğitim için yurt dışına giden uluslararası öğrencilerin %57’sini Asya Kıtası’ndan gelen öğrenciler oluşturmaktadır. OECD verilerine göre uluslararası öğrencilerin yaklaşık üçte biri öğrenim görmek için ABD ve İngiltere’yi tercih etmektedir. Yurt dışına en çok öğrenci gönderen ülkeler ise dünyadaki toplam uluslararası öğrenci sayısı içindeki %30’un üzerinde payıyla sırasıyla Çin ve Hindistan’dır.

Uluslararası Öğrenci Deneyimi

Eğitim kalitesi ve giderlerinin yanı sıra eğitim sürecinde ve sonrasındaki çalışma imkanları ile sunulan yaşam koşulları gibi yükseköğretimde uluslararası öğrencilerin ülke tercihlerinde ve deneyimlerinde etkili olan pek çok faktör bulunmaktadır.

Uluslararası öğrencilerin eğitim deneyimlerini etkileyen faktörler aşağıdaki gibi özetlenmiştir.

Eğitim kalitesi: Ülkenin ve kurumun eğitim kalitesi, kurumun uluslararası kabul görmesi, kurumun ulusal denklik kapasitesi

Eğitim giderleri: Eğitim ve eğitim dışı masrafların büyüklüğü, ödeme alternatifleri ve kolaylıkları, burs olanakları

Eğitim sürecinde çalışma olanağı: Çalışarak okuyabilme imkanları, kurumun izinleri, çalışma izni ve iş bulabilme olanakları

Eğitim sonrası çalışma olanakları: Eğitim sonrası çalışma fırsatları, çalışma izni kolaylıkları, mezuniyet alanında iş bulma olanakları

Yaşam koşulları: Yabancı politikası, vize düzenlemeleri, barınma ve sosyal faaliyet olanakları, yaşam kalitesi ve maliyeti, refah ve güvenlik ortamı

Erişilebilirlik: Kurum ile kolay bağlantı kurabilme, yeterli bilgiye erişebilme ve uygun kabul şartları

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Türkiye’de Durum

Türkiye en fazla uluslararası öğrenci çeken 11. ülke konumundadır. (Yurt dışından gelen uluslararası öğrenci hareketliliğine ilişkin en güncel ve kapsayıcı uluslararası raporlamaların 2019 yılına ait olması sebebiyle ülke karşılaştırmaları yapabilmek adına 2019 yılı verileri esas alınmıştır.) UNESCO tarafından yayınlanan uluslararası öğrenci verilerine göre; ülkemiz 2019 yılındaki dünya öğrenci hareketliliğinden %2,5 pay almıştır. Ülkemiz, 2010 yılından beri uluslararası öğrenci hareketliliği konusunda başarısını artırarak sürdürmekte olup 2021 yılında uluslararası öğrenci sayımız 224.048’ye ulaşmış bulunmaktadır.

Ülkemizin uluslararası öğrenci hareketliliğinin gelişimine bakıldığında; 2010 yılından sonra öğrenci temininde önemli başarılar elde edildiği görülmektedir. Ülkemize gelen uluslararası öğrenci sayısında 2010-2021 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranı olarak %21,7 artış kaydedilmiştir.

Toplam yükseköğretim kurumu sayısı 208’e ulaşmış olup bunların 129’u devlet üniversitesi, 75’i vakıf üniversitesi, 4’ü ise vakıf meslek yüksekokuludur. Uluslararası öğrencilerin yaklaşık %23’ü vakıf üniversitelerinde öğrenim görmektedir.

Türkiye’nin 2021 yılında eğitim hizmeti verdiği 224.048 uluslararası öğrencinin yaklaşık %75’ini 15 ülkeden gelen öğrenciler oluşturmaktadır. Türkiye’nin eğitim hizmetleri verdiği uluslararası öğrencilerin ülkeleri ağırlıklı olarak Asya kıtasında yoğunlaşmakta olup Asya kıtasını Afrika ve Avrupa izlemektedir.

Türkiye’nin 2021 yılında eğitim hizmeti verdiği uluslararası öğrencinin şehir tercihine bakıldığında; söz konusu öğrencilerin %29’unun İstanbul’da bulunan üniversitelerde (65.528) öğrenim gördüğü, bunu sırasıyla Ankara (14.265), Eskişehir (13.484), Karabük (9.787) ve Bursa’nın (5.777) takip ettiği görülmektedir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle
durum-resim

Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ülkeler

GTİP arama için Ticaret Bakanlığı Tarife Arama Motoru (TARA) altyapısı kullanılmaktadır.

yatay-banner-2
ulke-resim-2 {{sectorExportPotentialList[1].countryName}}
ulke-resim-1 {{sectorExportPotentialList[0].countryName}}
ulke-resim-3 {{sectorExportPotentialList[2].countryName}}
  • {{index + 1}}
    {{item.countryName}}
    {{item.potential}}/100
  • {{index + 6}}
    {{item.countryName}}
    {{item.potential}}/100
Firmanıza özgü potansiyel ülkeler için Akıllı İhracat Robotu’nu kullanabilirsiniz.
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot