Sağlık

Sağlık

global-durum-resim

Küresel Durum

2020 yılında Covid-19 salgını ile ana gündemimize oturan sağlık sektöründe son yıllarda hükümetler hem pandemiyi kontrol etmek hem de anti-Covid aşıları yaymak için büyük meblağlarda harcamalar yapmıştır. Toplumsal olarak da sağlık bilincimizin arttığı Covid-19 pandemisi ile artık tedavi odaklı sağlık anlayışından önlemeye ve erken tanıya odaklı sağlık anlayışı dünya genelinde daha da yaygınlaşmıştır.

Sağlık sektörü; yükselen sağlık maliyetleri, değişen hasta demografisi, karmaşık ve bağlantılı sağlık teknolojileri ekosistemi, artan tüketici beklentileri ve piyasaya dâhil olan yeni oyuncular ile önümüzdeki dönemde de gelişime açık birçok farklı alan sunacaktır. Hizmet sağlayıcılar, yaşam bilimleri organizasyonları ve finansörler gibi bu sistemin paydaşları maliyet eğrisini aşağı yöne çevirmek ve fırsatlardan yararlanmak için teknoloji ve değer tabanlı hizmetlerin stratejilerinin bir parçası olması gerektiği görüşünü savunmakta, ancak aynı zamanda bunları mevcut sistemlere entegre etmenin ya da dönüştürmenin önünde de birçok zorluk olduğunu kabul etmektedir.

2022 yılı itibariyle sağlık harcamalarındaki büyümenin yavaşlayacağı tahmin edilmektedir. Bunun sebebi aşı programları ile etkisi azalan Covid-19’a yapılan harcamaların azalmasının yanı sıra hükümetlerin bütçe açıkları ve dış borçları nedeniyle kemer sıkacak olmasıdır. Buna rağmen küresel ölçekte 2021-25 döneminde sağlık hizmeti harcamalarının yıllık ortalama %4,8’lik bileşik artış göstermesi beklenmektedir. Dünyada gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) payı olarak küresel sağlık harcamalarının 2025'e kadar, 2020'deki düzeyinin biraz altında, %10,3 civarında kalması öngörülmektedir. Bu istikrarlı durum, Covid-19’un etkilerinin azalmasına rağmen salgın sırasında ertelenen veya iptal edilen randevular nedeniyle beklenen diğer bulaşıcı veya bulaşıcı olmayan hastalıklar nedeniyledir. Önümüzdeki dönemde kanser tsunamisi, eklem ve omurilik alanında yaklaşık 1 milyon ameliyat yığını ve en önemlisi Afrika’da durdurulan çocuk aşıları programları sebebiyle 45 ülkede sıtma, kızamık gibi önlenebilir hastalıklara yakalanma riski ile karşı karşıya kalınacağı tahmin edilmektedir.

Küresel ekonomiden daha hızlı büyüyen küresel sağlık sektöründe gelişmiş ülkeler sağlık harcamalarında önemli bir pay sahibi olsa da gelişmekte olan ülkeler arayı kapatmaktadır. Yapılan çalışmalara göre Kuzey Amerika, Avustralya ve Batı Avrupa kişi başı harcamaların dolar bazında en yüksek olduğu ülkeler olarak dikkat çekerken Sahra altı ülkeler bu harcamaların en düşük olduğu ülkeler olarak görülmektedir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Türkiye’de Durum

Türkiye’de kişi başına sağlık harcamaları 2021 yılında 408 dolardır. Tahminler, kişi başına sağlık harcamasının 2026 yılında yıllık ortalama %3,2 artarak 477 dolara çıkacağını öngörmektedir. Türkiye’de sağlık turizmine yapılan yatırımlar da artmaktadır. 2016-2021 yılları arasında ülkemize gelen sağlık turisti sayısı, yıllık ortalama %11 büyüyerek 377.384 kişiden 642.444 kişiye çıkmış ve neredeyse 2016’ya göre 2 katına yakın sayıya ulaşmıştır. Bu süreçte sadece 2020 yılında yaşanan küresel salgın sebebiyle sağlık turisti sayısında gözle görülür bir azalma meydana gelmiştir. 2020 yılında sağlık turisti sayısı, 2019 yılına göre %41,3 oranında düşmüştür. Ülkemiz 2023 yılında dünyanın en çok hasta ağırlayan iki sağlık turizmi merkezinden birisi olmayı ve 5 milyon ABD Doları ihracat gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Öte yandan, sağlık turizmi gelirlerine ilişkin TÜİK tarafından sunulan istatistiklerin, sınır kapılarında yapılan anketler yoluyla belirlenmesinden dolayı gerçek rakamların tamamını kapsamadığı değerlendirilmekte olup, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2012 yılında ülkemizi ziyaret ederek sağlık turizmi hizmeti alan hasta sayısı 262.000 iken 2021 yılında bu sayı 6 kat artarak 1.518.966 olmuştur. 2023 yılında ağırlanan sağlık turisti sayısının ise 3 milyonu aşması hedeflenmektedir. Ayrıca TÜİK tarafından, sağlık hizmeti ihracatına ilişkin daha sağlıklı istatistikler elde edilmesi amacıyla hizmet sunucularından arz yönlü veri toplanmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirilmektedir.

Sağlık tesislerinin dünyaya kapılarını açması ve sağlık turizminde markalaşma sağlanabilmesi için “Heal in Türkiye - Sağlık Turizmi Portalı” projesi başlatılmıştır. Ayrıca Türkiye’de 2022 yılı itibariyle sağlık bakımı kalitesi ve hasta güvenliği için akreditasyon ve sertifika veren Joint Commission International (JCI) tarafından akredite edilmiş 34 tane sağlık kurumu bulunmaktadır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle
durum-resim

Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ülkeler

GTİP arama için Ticaret Bakanlığı Tarife Arama Motoru (TARA) altyapısı kullanılmaktadır.

yatay-banner-2
ulke-resim-2 {{sectorExportPotentialList[1].countryName}}
ulke-resim-1 {{sectorExportPotentialList[0].countryName}}
ulke-resim-3 {{sectorExportPotentialList[2].countryName}}
  • {{index + 1}}
    {{item.countryName}}
    {{item.potential}}/100
  • {{index + 6}}
    {{item.countryName}}
    {{item.potential}}/100
Firmanıza özgü potansiyel ülkeler için Akıllı İhracat Robotu’nu kullanabilirsiniz.
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot