Tarım ve Hayvancılık

Tarım ve Hayvancılık

En büyük ithalatçı 2021
En büyük ithalatçı 2021
ABD 101.89Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2021
En büyük ihracatçı 2021
ABD 123.07Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
8.18 Milyar $
2017
9.90 Milyar $
2021
Türkiye’nin ihracatı
10.26 Milyar $
2017
13.18 Milyar $
2021

Küresel Durum

Küresel çapta artan nüfus, doğal kaynakların azalması ve iklim değişikliğinin neredeyse önlenemez boyutlara ulaşması tarım endüstrisini daha sınırlı kaynakla daha fazlasını üretme yolunda zorlamaktadır. Bu anlamda tarım endüstrisinin rolü, küresel gıda arzının desteklenmesinde temel önem kazanmaktadır.

Rakamlar açısından tarım, küresel nominal GSYH’nin %2,8’ine tekabül eden 2,4 trilyon dolarlık bir endüstriyi oluşturmaktadır. Tarımın küresel gayrisafi katma değeri, küresel GSYH’nin %3,4’ü kadardır. Tarım endüstrisinin birinci ayağı çiftçilik ise dünya nüfusunun % 19'u olan 1,3 milyar insana istihdam sağlamaktadır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan kimi ülkelerde, tarımın ekonomideki payı ve tarımdan geçimini sağlayanların oranı oldukça fazladır. Örneğin, tarım Hindistan nüfusunun yaklaşık % 58'inin birincil geçim kaynağıdır ve Sahra Altı Afrika ülkelerinde ise tarımın ortalama katma değeri %40’ın üzerindedir. Bunun aksine, gelişmiş ülkeler daha az beşeri girdi ile daha çok çıktı üretilebilen alanlara yönelmiş; sanayileşmiş, tarımda ise teknolojiyi ön planda tutarak verimliliği artırmayı amaçlamıştır.

Bu kapsamda, her geçen gün varlığını her alanda arttıran Yapay Zekâ (AI), Nesnelerin İnterneti (IoT), Blokzincir ve diğer teknolojik gelişmeler tarımsal üretim ve değer zincirinde de önemli yer tutmaktadır. Tarım endüstrisinin bir parçası olan bu yeni teknolojiler sadece üretimi artırmak ve kaynak kullanımını optimize etmekle kalmayıp eş anlı olarak israfı azaltmaya, gıdaların izlenebilirliğinin ve kalitesinin artmasına da katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda teknoloji ve tarımın (AgTech) artan yakınsaması, sektörü yeni girişimciler ve yatırımcılar için de cazip hale getirecektir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle
Küresel İthalat Küresel İhracat
20172018201920202021
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

20172018201920202021
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Grafikler www.comtrade.un.org adresinde yer alan veriler kaynak alınarak oluşturulmuştur.

Türkiye’de Durum

Türkiye’de tarım sektörü son 17 yılın 14’ünde pozitif büyüme göstererek ülke ekonomisine önemli katkı sağlamıştır. İşlenmiş tarım ürünlerinin haricinde kalan tarım ürünlerinde ihracat hacmi 10 milyar dolara yaklaşmaktadır. En önemli pazarlar arasında Irak, Almanya, Rusya ve diğer Avrupa ülkeleri bulunmaktadır. 

Türkiye tarım sektörünü geliştirmek için birçok adım atmaktadır. Gerek teşvikler gerekse sağlanılan kolaylıklar tarım sektörünün önümüzdeki yıllarda gelişmesinde rol oynayacaktır. Tarım sektörünün 2023 hedefinde bitkisel üretim için geliştirilecek çeşit sayısını beş katına çıkarmak ve tarıma dayalı sanayi işletme sayısında yaklaşık 2 kat artış bulunmaktadır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle
İhracat İthalat
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Asya
asya-kitasi asya-kitasi
Avrupa
avrupa-kitasi avrupa-kitasi
Kuzey Amerika
kuzey-amerika-kitasi kuzey-amerika-kitasi
Güney Amerika
guney-amerika-kitasi guney-amerika-kitasi
Afrika
afrika-kitasi afrika-kitasi
Avustralya
avustralya-kitasi avustralya-kitasi
20172018201920202021
Grafikler www.comtrade.un.org adresinde yer alan veriler kaynak alınarak oluşturulmuştur.
Asya
asya-kitasi asya-kitasi
Avrupa
avrupa-kitasi avrupa-kitasi
Kuzey Amerika
kuzey-amerika-kitasi kuzey-amerika-kitasi
Güney Amerika
guney-amerika-kitasi guney-amerika-kitasi
Afrika
afrika-kitasi afrika-kitasi
Avustralya
avustralya-kitasi avustralya-kitasi
20172018201920202021
Grafikler www.comtrade.un.org adresinde yer alan veriler kaynak alınarak oluşturulmuştur.

Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ülkeler

GTİP arama için Ticaret Bakanlığı Tarife Arama Motoru (TARA) altyapısı kullanılmaktadır.

yatay-banner-2
ulke-resim-2 {{sectorExportPotentialList[1].countryName}}
ulke-resim-1 {{sectorExportPotentialList[0].countryName}}
ulke-resim-3 {{sectorExportPotentialList[2].countryName}}
  • {{index + 1}}
    {{item.countryName}}
    {{item.potential}}/100
  • {{index + 6}}
    {{item.countryName}}
    {{item.potential}}/100
Firmanıza özgü potansiyel ülkeler için Akıllı İhracat Robotu’nu kullanabilirsiniz.

Akıllı İhracat Robotu ile İhracatınıza Yön Verin

Akıllı İhracat Robotu ile İhracatınıza Yön Verin
Size Özel Hedef Pazar Önerisi

Şirket geçmişinize ve ihracat tercihlerinize göre size özel hedef pazarlar sunan Akıllı İhracat Robotu

İthalatçı Listesi

Hedef pazarınızda faaliyet gösteren potansiyel ithalatçıların listesi

yeni YENİ
Gümrük Vergisi Oranları

Hedef pazarda sizin ürününüze uygulanan gümrük vergisi oranları ve gümrük şartları

Ticaret Anlaşmaları

İkili anlaşmalara ait detaylar ve dokümanlar

chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot