Angola

Angola

En büyük ithalatçı 2022
En büyük ithalatçı 2022
Çin Halk Cumhuriyeti 17.13Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2022
En büyük ihracatçı 2022
Çin Halk Cumhuriyeti 131.43Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
74.36 Milyon $
2019
17.72 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
6.87 Milyar $
2019
138.26 Milyon $
2023

Genel Görünüm

Angola, 2022 yılında kişi başı 6.45 Bin $ ve toplam 106.71 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2022 yılında toplam 106.81 Milyar $ ithalat ve 307.64 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 17.13 Milyar $
Portekiz 11.47 Milyar $
Güney Kore Cumhuriyeti 9.84 Milyar $
Hollanda 7.29 Milyar $
Hindistan 6.49 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 131.43 Milyar $
Hindistan 30.84 Milyar $
Fransa 21.90 Milyar $
Hollanda 20.55 Milyar $
İspanya 13.33 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
27 Bitümenli taşkömürü 3.98 Milyar $
27 Bitümenli taşkömürü 3.97 Milyar $
2710 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 3.91 Milyar $
2710 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 3.90 Milyar $
271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 3.72 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
27 Bitümenli taşkömürü 47.57 Milyar $
27 Bitümenli taşkömürü 47.57 Milyar $
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 40.31 Milyar $
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 40.31 Milyar $
2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 40.31 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
0 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
13.79%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2022
106.81 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
36.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
25.75%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
106.71 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
3.05%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
6.45 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
16.62%
Mal ihracatı-2022
307.64 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
0.68%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
31.04
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
700.00 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
13.65%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
44.88%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
41.58%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
45.43%
Toplam Nüfus-2022
35.58 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
-6.18%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
64.73%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
460.57
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20182019202020212022

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20182019202020212022
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Angola'nın ulusal standartlar kurumu, 1996 yılında Sanayi Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Standardizasyon ve Kalite Enstitüsüdür (IANORQ). Henüz bütünüyle geliştirilmiş bir ulusal standartlar rejimine sahip olmayan Angola DTÖ'ye herhangi bir teknik engel bildirimi yapmamış ve bu konu ile ilgili bir irtibat noktası bildirmemiştir. Angola, Uluslararası Standartlar Organizasyonu'nun (ISO) tam üyesi olmamakla birlikte, 2002 yılından beri yakın ilişkilerini sürdüren (corresponding member) ülke statüsündedir.

Angola'da laboratuvarların akredite olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ticaret ve Sanayi Bakanlıkları akreditasyon standartlarının belirlenmesi için çalışmaktadır. Angola Güney Afrika Kalkınma Topluluğunun (Southern African Development Community-SADC) üyesi olmakla birlikte, bu Topluluğun bölgesel akreditasyon desteği sağlayan Akreditasyon Sistemine (SADCAS) henüz dahil olmamıştır. Ülkede milli bir akreditasyon kurumu yoktur ve ilgili dokümanların tercüme maliyeti nedeniyle SADCAS kapsamında yetkilendirilmiş bir Angola ajansı da bulunmamaktadır. Bazı Angolalı operatörler, dil probleminin olmaması nedeniyle Portekiz veya Brezilya'da akredite olmuştur. Kalıcı bir çözüm bulunmasını beklerken, kalite yönetimi alanındaki şirketler ve kişiler 2008 yılından beri IANORQ tarafından kaydedilmektedir.
 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Taslak standartlar toplam 7 tane olan sektörel teknik standardizasyon komiteleri tarafından hazırlanmaktadır. Angola'da Nisan 2015 tarihi itibariyle isteğe bağlı 54 standart yürürlüğe konulmuştur. Teknik düzenlemeler bakanlıklar tarafından çıkarılan kararnamelerle, mevcut isteğe bağlı standartlara referans vererek veya vermeyerek yapılabilmektedir. Teknik düzenlemelerin hazırlanması, uygulanması ve güncellenmesi için yeknesak bir mekanizma olmadığı gibi, düzenlemelerin takip edilebileceği merkezi bir kayıt sistemi de yoktur. Bu durum çeşitli seviyelerde koordinasyon sorunlarına yol açmaktadır. Yürürlükte olan  teknik düzenlemelerle ilgili istatistiki bir bilgi de yoktur. Standardizasyon ve uygunluk değerlendirmesi alanında imzalanmış herhangi bir ikili tanıma anlaşması bulunmamaktadır.

Bürokratik uygulamalarla ilgili yasal ve idari düzenlemeler Portekizce olan Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır. Düzenlemelerin takip edilebileceği başka bir kaynak veya İngilizce bir yayın bulunmamaktadır. Portekizce bilmeyenlerin bu ülkedeki düzenlemeleri takip etmeleri neredeyse imkansızdır. Kurum ve kuruluşların İngilizce internet siteleri olmadığı gibi, Portekizce olan resmi internet sitelerinde bile çoğu zaman yeterli ve tatmin edici bilgiler bulunmamaktadır.

- Tarım Bakanlığı 
- Ticaret Bakanlığı : http://www.minco.gov.ao
- Maliye Bakanlığı Gümrük Ajansı : www.agt.minfin.gov.ao 
- Sanayi Bakanlığı : www.mind.gov.ao
- Standardizasyon ve Kalite Enstitüsü  
- Sağlık Bakanlığı : http://www.minsa.gov.ao 
 - Enerji ve Su İşleri Bakanlığı : http://www.minea.gv.ao 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Angola'da Portekiz kanalıyla dağıtımı yapılan ürünlerin piyasadaki kuvvetli mevcudiyeti nedeniyle ISO ve CE işaretleri satışı yapılan ürünlerin üzerinde yaygın olarak görülebilmektedir. Angola'da zorunlu olmayan bu işaretlemeler, tüketicilere ürünün kalitesi konusunda güven hissi vermektedir.

Angola WHO/FAO Codex Alimentarius Uluslararası Gıda Standartları sisteminin üyesidir ve gıda güvenliği için bu standartları uygulamaktadır. Angola ayrıca, Uluslararası Elektroteknik Komisyonunun ortak ülkelerindendir. Komisyon elektrikli ve elektronik ürünler, sistemler ve hizmetlerle ilgili uluslararası standartları yayımlamakta ve uygunluk değerlendirmesi sistemlerini yönetmektedir. Angola pazarına giren gıda ve ilaç ürünleri gümrük aşamasında denetime tabidir. Denetimler, Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilen laboratuvarlar tarafından yapılmaktadır.
 

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Angola'da 2013 yılı Haziran ayına kadar ithal ürünlerde sevk öncesi gözetim yaptırılması mecburiyeti bulunmaktaydı. Bu tarihte çıkarılan bir Kararname ile sevk öncesi gözetim zorunluluğu kaldırılmıştır. Ancak, ithal edilen ürünler için sevk öncesi gözetim yapılmışsa bu ürünler gümrükte yeşil hatta gelmekte ve ithal işlemleri çok daha kolay yapılabilmektedir. Sevk öncesi gözetim yapılmayan ürünler ise sarı veya kırmızı hatta gelmekte ve bu ürünler gümrükte fiziki muayeneye tabi tutulabilmekte, laboratuvar analizleri istenebilmektedir.

Angola'ya yapılan ihracatta sevk öncesi gözetimler bu alanda faaliyet gösteren 3 gözetim şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu şirketler;
- Bureau de Veritas (BIVAC International)
- SGS
- Cotecna Inspection S.A. 'dır.

2014 yılında ithal edilen ürünlerin %35'i sarı hattan, %29'u kırmızı hattan geçmiştir. Sarı hatta belgeler üzerinden daha detaylı inceleme yapılırken, kırmızı hatta ürünler fiziki muayeneye tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla gümrükteki yeşil hat uygulamasından faydalanabilmek için sevk öncesi gözetim uygulaması yaygın olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Gıda ve ilaçlar için gümrükte yapılan testler Angola Gümrük İdaresi ile anlaşmalı olan Bromangol adlı özel laboratuvarda gerçekleştirilmektedir. İç piyasa denetimleri de daha çok gıda ve ilaç alanlarında Tarım, Ticaret ve Sağlık Bakanlıkları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Angola'ya ithal edilen ve satılan tüm ürünler için Portekizce etiketleme yapılması gerekmektedir. Etiketsiz veya Portekizce haricindeki dillerde etiketleme yapılmış ürünler müsadere edilmektedir.

Hükümetin özellikle gıda ürünleri ve ilaçlar için sağlık standartlarının uygulanmasını iyileştirmeye yönelik olarak test laboratuvarlarının geliştirilmesi yönündeki çalışmaları ürünlerde etiketleme ve son kullanma tarihlerinin incelenmesini artırmışır. Örneğin Nisan 2013 yılında Tarım Bakanlığı tüm yumurta ithalatında menşe ve üretim tarihi bakımından işaretleme yapılmasını zorunlu tutmuştur.

Portekizce etiketleme zorunluluğu ve tarihsel sömürge bağları nedeniyle Angola'da tüketim malları ithalatının önemli bir bölümü Portekiz ve daha az bir bölümü Brezilya kaynaklı olarak temin edilmektedir. Bu nedenle bu ülkelere yapılacak ihracatta ortak Portekizce etiketleme yapılması pratik olacaktır. Angola'da kullanılan dil kıta Portekizcesi olmakla birlikte, Brezilya Portekizcesi de kabul görmektedir.

Etiketlerde ürünün adı, içeriği, son kullanma tarihi, miktarı, alkol derecesi, üretim yeri, üreticinin, paketleyicinin veya satıcının adı ve adresinin bulunması gerekmektedir. Ülkeye giriş tarihinde gıda ve tüketim ürünlerinin raf ömrünün en az dörtte birinin, ilaçlar ve kozmetik ürünlerde ise raf ömrünün en az yarısının kalmış olması gerekmektedir.

Belli ürünlerin ithalatı için ilgili Bakanlıklardan alınacak izin belgeleri gereklidir. Bu belgelerin alınması bürokratik gecikmelere ve ilave maliyetlere sebep olabilmektedir. Bakanlıklardan ithalat izni alınması gereken ürünler aşağıda yer almaktadır.
*İlaçlar, sakkarin ve sakkarinden elde edilen ürünler – Sağlık Bakanlığı Radyolar, alıcı, vericiler, diğer cihazlar – Posta ve Telekominikasyon Bakanlığı
*Silah, mühümmat ve patlayıcılar, ses ve görüntü kaydeden cihazlar – İçişleri Bakanlığı
*Bitkiler, kökler, soğanlar, botanik kültürler, tomurcuklar, meyveler, tohumlar, hayvanlar ve hayvansal ürünler – Tarım Bakanlığı
*Zehirler, toksik içerikli maddeler ve ilaçlar – Tarım, Sanayi, Sağlık Bakanlıkları 
*Balıkçı tekneleri, tilapia balığı, akuakültür balıkları – Balıkçılık Bakanlığı Balıkçı tekneleri haricindeki tekneler – Ulaştırma Bakanlığı
*Elektrik kabloları – Standardizasyon ve Kalite Enstitüsü (IANORQ)

Sevk Öncesi İnceleme

Sevk öncesi gözetim, Tarım, Sağlık, Ticaret ve Sanayi Bakanlıkları tarafından belirlenen belli ürünler için gereklidir. Bu ürünler, ikinci el otomobiller, canlı hayvanlar, et, balık, süt ürünleri, canlı bitkiler, tohumlar, meyve, tahıl, alkollü içecekler, tütün, oyuncaklar, kimyasallar ve eczacılık ürünleri şeklindedir.
 

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

LUANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ Mustafa ÖZ Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Avenida Pedro de Castro Van-Dunem Loy, 535, Mundo Verde-Talatona, LUANDA / ANGOLA
luanda@ticaret.gov.tr
00 244 939 765 33600 244 941 567 841
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot