Arnavutluk

Arnavutluk

En büyük ithalatçı 2020
En büyük ithalatçı 2020
İtalya 1.40Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2020
En büyük ihracatçı 2020
İtalya 1.14Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
23.87 Milyon $
2018
0 $
2022
Türkiye’nin ihracatı
429.96 Milyon $
2018
0 $
2022

Genel Görünüm

Arnavutluk, 2022 yılında kişi başı 18.21 Bin $ ve toplam 18.88 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2020 yılında toplam 5.60 Milyar $ ithalat ve 2.51 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
İtalya 1.40 Milyar $
Türkiye 536.30 Milyon $
Yunanistan 504.00 Milyon $
Çin Halk Cumhuriyeti 500.16 Milyon $
Almanya 431.32 Milyon $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
İtalya 1.14 Milyar $
Sırbistan 300.77 Milyon $
İspanya 153.50 Milyon $
Almanya 148.02 Milyon $
Yunanistan 122.16 Milyon $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 215.23 Milyon $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 180.20 Milyon $
870332 Araçlar; sadece kompresyon-ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motor (dizel veya yarı dizel), silindir kapasitesi 1500cc'den faza 2500cc'den az 125.32 Milyon $
271600 Elektrik enerjisi 78.92 Milyon $
100199 Buğday (makarnalık durum buğdayı hariç) ve mahlut; tohumluk olmayan 57.57 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
640610 Ayakkabı yüzleri vb. aksamı 177.04 Milyon $
721420 Köşeli çubuklar (çentik, yiv, oluk vb şekil bozuklukları olan) 80.43 Milyon $
640340 Ayakkabı; diğer (koruycu metel burnu olan, yüzü deriden) 67.31 Milyon $
620342 Erkek/erkek çocuk için kısa pantolon, şort vs. pamuktan 66.68 Milyon $
640399 Ayakkabı; yüzü deriden, diğer 52.90 Milyon $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
2 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
13.14%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2020
5.60 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
4.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
6.73%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
18.88 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
4.84%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
18.21 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
47.84%
Mal ihracatı-2020
2.51 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
7.51%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
0
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
145.76 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
18.63%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
21.43%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
47.29%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
37.46%
Toplam Nüfus-2022
2.77 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
7.63%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
67.3%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
113.04
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
10.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
14.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  Standartlar

 

- Standardizasyon Genel Müdürlüğü (DPS): https://www.dps.gov.al/
(Ekonomik Kalkınma, Turizm, Ticaret ve Girişimcilik Bakanlığı’na bağlıdır)

 

  Teknik Düzenlemeler

 

- Devlet Teknik ve Sanayi Denetim Müdürlüğü (ISHTI): http://www.ishti.gov.al/struktura/

 

  Akreditasyon

 

- Akreditasyon Genel Müdürlüğü (DPA): https://www.dps.gov.al/
(Ekonomik Kalkınma, Turizm, Ticaret ve Girişimcilik Bakanlığı’na bağlıdır) 

 

  Ürün Güvenliği/Güvenilirliği

 

- Ulusal Gıda Otoritesi (AKU): https://aku.gov.al/
(Tarım, Kırsal Kalkınma ve Su Yönetimi Bakanlığı’na bağlıdır) 
- Veterinerlik ve Gıda Güvenliği Enstitüsü (ISUV): http://www.isuv.gov.al/
- Metroloji Genel Müdürlüğü (DPM)
- Devlet Teknik ve Sanayi Denetim Müdürlüğü (ISHTI): http://www.ishti.gov.al/struktura/

 

  İthalat Denetimi

 

- Ulusal Gıda Otoritesi (AKU): https://aku.gov.al/

Bitkisel ve hayvansal kökenli gıda maddelerinin gıda güvenliği ile ilgili kontroller; 28.1.2008 tarihli ve 9863 nolu Kanun çerçevesinde sınır kontrol noktalarında, Arnavut veteriner gıda güvenliği sınır müfettişleri tarafından yapılmaktadır. Belgelerde eksiklik varsa, malın girişine izin verilmeyebilir.

İthal edilen gıda ürünlerinin kalite kontrolü, sınır kontrol noktalarında yapılmaktadır. Kontrol süresinde, analizleri yapılması için numune alınır. Kontrol, numune alma işlemleri ve onların analizleri Ulusal Gıda Otoritenin belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilir. Gıda için sınır kontrol noktaları, Arnavutluk Tarım, Kırsal Gelişim ve Su Yönetimi Bakanın kararı ile belirlenir. İzinli İthal edilebilen Ürünler (patlayıcı. parlayıcı vs ) için Gümrükler genel Müdürlüğü tarafından belirtilmiş olan sınır kontrol noktalarında inceleme yapılmaktadır. 
 

  Piyasa Gözetim Denetimi (teknik düzenlemelere ilişkin):

 

- Ulusal Gıda Otoritesi (AKU): https://aku.gov.al/ 
- Arnavutluk Tarım, Kırsal Gelişim ve Su Yönetimi Bakanlığının ilgili müdürlüğü: https://bujqesia.gov.al/ministria/kontakto-me-drejtorine-perkatese/drejtoria-e-pergjithshme-e-politikave
- Devlet Teknik ve Sanayi Denetim Müdürlüğü: http://www.ishti.gov.al/struktura/

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Tüm ilgili mevzuat, AB ile uyum süreci çerçevesinde ilgili mevzuata uygun olarak çıkarılan yasalar ve genelgelerden oluşmaktadır. İlgili siteler aşağıda gibi yer almaktadır:

- Standartlarla ile ilgili mevzuatlar Standartlar Genel Müdürlüğünün https://www.dps.gov.al/button_95.html linkinden bulunmaktadır. 
- Teknik düzeltmeler konusunda kuruluş organizasyonu hakkında, mevzuat, kanunlar ve kararnameler ile ilgili bilgilere http://www.ishti.gov.al/legjislacioni-mbi-te-cilat-funksionon-inspektorati-qendror-teknik/ (http://www.ishti.gov.al/legjislacioni-mbi-te-cilat-funksionon-inspektorati-shteteror-teknik-industrial/)
linkinden ulaşılabilmektedir.
- Akreditasyon ile ilişkin yasalar ve mevzuat linki
- Ürün güvenliği konusunda genel bilgileri Ulusal Gıda Otoritesi sayfasında yer almaktadır. (http://aku.gov.al/?page_id=888)
- İthalat denetim ve Piyasa Gözetim Denetimi konusunda bilgileri Ekonomik Kalkınma, Turizm, Ticaret ve Girişimcilik Bakanlığı’na ait “İç Piyasa Müdürlüğü’nden” alınabilir.
- Tüketici Korunma Komitesi (KMK) değişik ürünlerin piyasa kontrollü ve gözetim konusunda sorumludur. 
- Piyasa gözetim konusunda Ekonomik Kalkınma, Turizm, Ticaret ve Girişimcilik Bakanlığı’na ait yeni bir birim açılması gündemdedir.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Arnavutluk’tan üçüncü ülkelere yapılan ihracatlarda menşe belgesi zorunludur. Bu sertifika üretim yapan şirketin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veriliyor. Ayrıca, EURO 1 sertifikası istenilmektedir. Bu evrak ürünün üretildiği bölgenin gümrük biriminden verilmektedir.
 
Deri, tıbbi bitkiler ya da benzeri ürünlerin ihracında, söz konusu toplanması için ilgili yerel yönetimlerden alınan izin belgeleri de aranmaktadır. Veterinerlik, bitki sağılığı ve diğer evrakları ürün türüne göre değişmektedir.

Arnavutluk’tan Avrupa Birliği ülkelere gıda ihracatı yapıldığında menşe belgesi (CELEX32000R0029) zorunludur. Gıda ürünleri için ayrıca, pestisit kontrollü için gerekli sertifikası CELEX 32005R0396, MRL kontrollü için özel bir belge bulunmamaktadır. Ayrıca, bitki sakiliği için CELEX 32000R0029 ve etiketlemede CELEX 32011R1169 düzenlenmekte olup, etiket kontrolü her parti için yapılmaktadır. Çevre sağlığı kontrolü için CELEX 31993R0315 ve CELEX 32006R1881 belgeleri düzenlenmektedir. Ayrıca, pazarlama standardı ile ilgili uygunluk sertifikası istenilmektedir. Normalde numune alınması ve urun kontrollü AB giriş noktasında ya da son teslim yerinde yapılmaktadır.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

İthal edilen ürünlerinin kalite kontrolü, sınır kontrol noktalarında yapılmaktadır. Gıda ürünlerinin ithalatında ürünlerden için numune alınıp ve analizleri yapılmaktadır. 

Sevk Öncesi İnceleme sistemi mevcut değildir ancak ithalat ve ihracatta yukarıda belirtilen sınır kontrol noktalarında ürünlerin fiziki kontrolü, numune alımı, analizleri vs. yapılır.

İthalat Denetimi

1. İthal edilen gıda güvenliği için, uluslararası yönetmeliklere uygun olarak, her bir sevkiyatın ürünlere eşlik eden sertifika ve belgeler olması gerekmektedir.

2. İhracatçı ülkenin yetkili resmi otorite tarafından verilen güvenlik sertifikaları, ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar uyarınca tanınmaktadır.

3. Eğer anlaşma yoksa sertifika ve diğer belgelerin tanınması Ulusal Gıda Otoritesinin önerisi ile Arnavutluk Tarım, Kırsal Gelişim ve Su Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılmaktadır

4. Sertifikalar ve diğer güvenlik belgeleri Arnavutça ve geldikleri ülkenin dilinde olmalıdır.
 

Ülke Haberleri

03/02/2021
Bakan Pekcan: Türk firmalarının Arnavutluk'taki yatırımlarının piyasa değeri 1 milyar dolara yaklaştı

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı'nda, Türk firmalarının Arnavutluk'ta gerçekleştirmiş oldukları yatırımların piyasa değerinin 1 milyar dolara yaklaştığını söyledi.

İş Dünyası
Bakan Pekcan: Türk firmalarının Arnavutluk'taki yatırımlarının piyasa değeri 1 milyar dolara yaklaştı
03/02/2021
Hisarcıklıoğlu: Arnavutluk ile ticaretimizi 2 milyar dolara çıkarmak mümkün

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ticaretin son 10 yılda ikiye katlandığını belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ticaretimizi yarım milyar dolar seviyesinden 2 milyar dolara yükseltmemizin de mümkün olduğuna inanıyoruz." dedi.

Dış Ticaret
Hisarcıklıoğlu: Arnavutluk ile ticaretimizi 2 milyar dolara çıkarmak mümkün
Tekstil, Halı ve Ev Tekstili 09/11/2020
ULUSKON Başkanı Atasoy: "Arnavutluk ile iş birliğine hazırız"

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkileri masaya yatırdı.

Dış Ticaret
ULUSKON Başkanı Atasoy: "Arnavutluk ile iş birliğine hazırız"
07/27/2020
AB'den 10 ülkeye mali desteğe yeşil ışık

AB üyesi ülkeler, koronavirüs salgını nedeniyle 10 ülkeye toplam 3 milyar euroluk makro finansal destek verilmesini onayladı.

Küresel Ekonomi
AB'den 10 ülkeye mali desteğe yeşil ışık
Arnavutluk 07/27/2020
AB, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la müzakerelerin hızlı şekilde başlamasını amaçlıyor

Avrupa Birliği Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başlanması konusunda siyasi uzlaşıya varılmasının ardından Komisyonun hızlı şekilde müzakere çerçevesini hazırlayacağını duyurdu.

Dış Ticaret
AB, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la müzakerelerin hızlı şekilde başlamasını amaçlıyor

Yaklaşan Etkinlikler

bilgilendirme-mesaji

Yaklaşan etkinlik bulunmamaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

TİRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ Pelin ÖZDEMİR Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Rruga e Elbasanit No:65 TIRANA / ALBANIA
tiran@ticaret.gov.tr
00 355 4 225 65 4800 355 4 227 19 27
(IP Tel) 0 312 204 82 80
(Fax) 00355 4 225 65 48
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot