Bangladeş

Bangladeş

Türkiye’nin ithalatı
16.27 Milyar $
2019
527.96 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
13.66 Milyar $
2019
287.52 Milyon $
2023

Genel Görünüm

Bangladeş, 2022 yılında kişi başı 7.69 Bin $ ve toplam 460.20 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2015 yılında toplam 48.05 Milyar $ ithalat ve 31.73 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 10.34 Milyar $
Hindistan 5.88 Milyar $
Singapur 4.41 Milyar $
Hong Kong 2.62 Milyar $
Endonezya 2.20 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
ABD 6.13 Milyar $
Almanya 4.67 Milyar $
İngiltere 3.49 Milyar $
İspanya 1.84 Milyar $
Fransa 1.75 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 3.09 Milyar $
520100 Pamuk (kardesiz, taranmamış) 2.22 Milyar $
151190 Palm yağı ve fraksiyonları; diğer 1.74 Milyar $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 1.26 Milyar $
150710 Soya yağı ve fraksiyonları; ham 944.26 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
610910 Tişört, fanila, atlet, kaşkorse vb. giyim eşyası; pamuktan (örme veya kroşe) 5.78 Milyar $
620342 Erkek/erkek çocuk için kısa pantolon, şort vs. pamuktan 5.03 Milyar $
620462 Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. pamuktan 2.20 Milyar $
620520 Erkek/erkek çocuk için gömlek; pamuktan 1.68 Milyar $
611020 Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler vb. eşya; pamuktan (örme veya kroşe) 1.24 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
0 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
31.18%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2015
48.05 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
19.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
7.7%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
460.20 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
7.1%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
7.69 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
20.9%
Mal ihracatı-2015
31.73 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
29.39%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
83.74
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
3.27 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
11.22%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
33.92%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
51.04%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
12.88%
Toplam Nüfus-2022
171.18 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
0.34%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
31.06%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
91.75
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Bangladeş’te Sanayi Bakanlığına bağlı olan "Bangladeş Standartlar ve Test Enstitüsü (Bangladesh Standards and Testing Institution)", sanayi, gıda ve kimyasal ürünlere ilişkin ulusal standartların belirlenmesi, söz konusu standartlar çerçevesinde ürünlerin kalite kontrolünün yapılması ve metrolojiden sorumlu kamu kurumdur. Diğer yandan, 2006 yılında kurulan "Bangladeş Akreditasyon Kurulu (Bangladesh Accreditation Board)" uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonunu yapmaktadır. Ayrıca, Bangladeş’te bazı ürünlerle ilgili teknik düzenlemeler yapmak Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın sorumluluğundadır.
- BSTI(Bangladesh Standards and Testing Institution): http://bsti.portal.gov.bd/
- BAB(Bangladesh Accreditation Board): http://www.bab.org.bd/
- Bilim ve Teknoloji Bakanlığı: http://www.most.gov.bd

Bangladeş Ticaret Bakanlığı tarafından 2016 Mart ayında faaliyete geçirilen Bangladeş Ticaret Portalı (Bangladesh Trade Portal: http://www.bangladeshtradeportal.gov.bd/) anasayfasında yer alan ‘Search Measures, Standards, Requirements’ sekmesi üzerinden ihracat ve ithalatta ürün spesifik teknik düzenlemeleri ve ilgili sertifikaları düzenleyen idarelerin bilgisini temin etmek mümkündür. Ayrıca, Bangladeş Ticaret Bakanlığı tarafından üç yılda bir yayınlanan ve her mali yılda güncelenen ‘İthalat Politikası Belgelerinde (halihazırda, 2015-2018 Import Policy Order)’ dökümanında ithalat ile ilgili genel hükümlere yanısıra standartlara, teknik düzenlemelere ilişkin bilgilere de yer verilmektedir.

Diğer taraftan, sevkiyat öncesi kontrol her üründe Bangladeş’te zorunlu olmamakla birlikte ‘İthalat Politikası Belgesi’nde sevkiyat öncesi kontrol yapılacağı belirtilen ürünlere ilişkin ithalatta sevkiyat öncesi kontrol (pre-shipment inspection/PSI) işlemleri uluslararası bir sevkiyat öncesi kontrol acentesi tarafından yapılması gerekmektedir. Bunun yanında kamu sektörü tarafından belli bir limitin üstünde yapılan ithalatta, ilgili Bakanlık feragat etmediği müddetçe sevkiyat öncesi kontrol zorunlu tutulmakta olup, ithalatçı kurum sevkiyat öncesi kontrolü yaptırmakla yükümlüdür.

2017 Nisan ayı itibari ile Bangladeş’te piyasa gözetimi ve denetimi noktasında gerek mevzuat gerekse kurumsal altyapı noktasında modern bir sistemin kurulması noktasında çalışmaların devam etmekte olduğu bilinmekle birlikte, halihazırda gıda ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi 2015 yılında kurulan Bangladeş Gıda Güvenliği İdaresi(Bangladesh Food Safety Authority) tarafından, ilaçların piyasa gözetimi ve denetimi Bangladeş İlaç İdaresi Genel Müdürlüğü(The Directorate General of Drug Administration) tarafından ve BSTI sertifikasyonu gerektiren tüm ürünlerin piyasa gözetim ve denetimi faaliyeti ise BSTI tarafından gerçekleştirilmektedir.
- Bangladesh Food Safety Authority: http://www.bfsa.gov.bd/
- The Directorate General of Drug Administration: http://www.dgda.gov.bd/

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Bangladeş’te standartlardan sorumlu kamu kurumu olan Bangladeş Standartlar ve Test Enstitüsü ile ilgili mevzuata bahsi geçen kurumun internet ana sayfasındaki;(http://bsti.portal.gov.bd/) ‘Laws & Rules’ sekmesi üzerinden erişim sağlamak mümkündür. Yine söz konusu kurum tarafından zorunlu sertifikasyona tabi tutulan ürün listesini (http://bsti.portal.gov.bd/site/page/3b925b7b-8530-4de9-adcc-a429b68733dc/154-Mandatory-Products-of-BSTI) ve gümrük işlemlerinden önce sertifika istenen ithalat ürünleri listesini (http://www.bsti.gov.bd/cert_mark_redMandProd.html) online görmek imkan dahilindedir.

Diğer yandan, 2006 tarihli Bangladeş Akreditasyon Kanunu (http://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/13144_49037.pdf), 2013 tarihli Gıda Güvenliği Yasası (Food Safety Act 2013-http://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/16173_23175.pdf), 1940 tarihli İlaç Yasası (The Drugs Act 1940 - http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections_all.php?id=188) ve 1985 tarihli Bangladeş Standartlar ve Test Enstitüsü Yasası (The Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance) ürün güvenliği, piyasa gözetimi ve denetimi ile  ilgili düzenlemeler içermektedirler. Bunlara ek olarak yukarıda bahsedilen mevzuatlar da dikkatte alınarak hazırlanan ‘İthalat Politikası Belgesi’ aksi belirtilmedikçe yapılan her türlü ithalatı ilgilendirmekte olup, bellirli koşullara, kısıtlamalara ve yasaklamalara tabi ithalat kalemleri ile ilgili listeler söz konusu belgenin ekinde sunulmaktadır.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Bangladeş gümrük otomasyon sistemi olan ASYCUDA (Automation of Customs and Excise Administration) gümrük idarelerinin neredeyse tamamında (%99) operasyoneldir. Söz konusu sistem aracılığıyla, manifesto, beyanname, ödeme ve malların gümrükten çekilmesi işlemleri yapılmakta, transit ticaret işlemleri ise otomasyon sisteminin dışındadır. Bangladeş gümrüğünde ithal eşyanın serbest bırakılması için; (1) akreditif mektubu, (2) fatura, (3) konşimento/havayolu taşıma senedi, (4) çeki listesi, (5) menşe sertifikası, (6) sigorta poliçesi/teminat belgesi ve (7) vergi sertifikasının gümrük idaresine sunulması gerekmektedir.

Bunun yanında bazı durumlarda; (i) Bangladeş Standardı (BDS) istenilen 55 kalemde [2015-2018 İthalat Politikası Belgesi, Bölüm Altı] BSTI tarafından düzenlenmiş sertifika, (ii) gıda ürünleri için ilgili ihracatçı ülkenin yetkili kurumu tarafından düzenlenmiş radyoaktivite test raporu ve Bangladeş Atom Enerjisi Komisyonundan alınmış muayene sertifikası, (iii) süt ürünleri, kömür, akrilik (GTİP 3915 ve 3915.90) ve kamu sektörü tarafından 5 lac (1 lac = 100 bin) ve üstü ihtalatta sevkiyat öncesi kontrol raporu, (iv) patlayıcılar için Bangladeş Elektrik, Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının Patlayıcılar Başmüfettişliğinden (Chief Inspector of Explosives of the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources) alınmış onay mektubu ve (v) Bangladeş’te fikri mülkiyet düzenlemeleri kapsamında kayıtlı markalı ürünlerin ithalatında fikri mülkiyet sertifikasının bir kopyasının da ithalat belgeleri arasında sunulması gerekmektedir.

Bangladeş’e yapılan her türlü ithalatta konteyner ve paketlerin üzerinde menşe ülkesinden (country of origin) açık bir şekilde bahsedilmelidir. Diğer yandan, Bangladeş İsrail devletini tanımadığından, ülkeye İsrail menşeli ürünler ile İsrail bandıralı gemilerle taşınan ürünlerin ithalatı yasaktır.

Bangladeş’e gıda ürünlerinin (süt ve süt ürünleri, yemeklik yağ, diğer gıdalar ve tavuk yemi vb.) ithalatında radyoaktivite test raporu (kabul edilebilir CS-137 limitleri; süt ve süt ürünleri için 95 bq/kg, diğer gıda ürünleri için 50bq/kg) zorunludur. Bunun yanında söz konusu ürünlere ilişkin konşimento ekinde ‘ürünün insan tükeminine uygun olduğu’na dair bir genel sertifikanın gösterilmesi gerekmektedir. Radyoaktivite testi gerektiren ürünler Bangladeş gümrüğüne vardığında alınan numuneler Bangladeş Atom Enerjisi Komisyonuna gönderilmekte olup, bahsi geçen kurum laboratuarında radyoaktivite testlerini yaparak test sonuçlarını Bangladeş gümrüğüne 1 ila 3 gün içerisinde göndermektedir. Tüm gıda ürünleri/yenilebilen maddelerden alınan numuneler, Bangladeş Standartlar ve Test Enstitüsüne belirtilen standartları sağlayıp sağlamadığını test edilmesi amacıyla gönderilmektedir. Diğer yandan, insan tüketimine yönelik GDO’lu (genetiği değiştirilmiş organizmalar) ürünlerin ülkeye ithalatında ise Bangladeş Biyogüvenlik Rehberi izlenmektedir. Ayrıca, ülkeye domuz eti ve domuz yan ürünleri içeren ürünlerin ithalatına izin verilmemektedir. Diğer yandan, kanatlı hayvanlar ve kanatlı hayvan eti ithalatında ihracatçı ülkenin yetkili kurumu tarafından düzenlenmiş ‘kuş gribi’ sertifikasının Bangladeş gümrüğüne sunulması gerekir. Pamuk, patates tohumu, pirinç ve ahşap (ambalaj malzemesi olarak kullanılanlar) ithalatında ise bitki sağlığı sertifikası zorunlu tutulmaktadır.

Bangladeş ikinci el yenilenmiş yatırım makineleri (reconditioned capital machinery) ile jeneratörlerin ithalatına izin vermekte ancak, ikinci el makinelerin ithalatı için Ulusal Gelir İdaresi (National Board of Revenue - http://nbr.gov.bd/) yetkilendirilmiş bir gözetim şirketinden söz konusu makinaların ‘en az 10 yıllık bir kullanım ömrüne sahip olduğu’na ilişkin sertifikanın alınması zorunludur. İkinci el jeneratör ithalatında ise ilgili ihracatçı ülkenin yetkili idaresi tarafından jeneratörlerin beş yaşından küçük olduğuna dair düzenlenmiş bir sertifika istenmektedir.
 

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Bangladeş’e bazı ürünlerin ithalatında dikkate alınması gereken hususlar aşağıda sunulmaktadır: 
[daha detaylı bilgi için bakınız: (a) 2015-2018 İthalat Politikası Belgesi ve (b) Bangladeş Ticaret Portalı: http://www.bangladeshtradeportal.gov.bd/]
- Radyoaktif Materyal İthalatı: Bangladeş Atom Enerjisi Komisyonunun öz izni alınmalıdır.
- İlaç ve İlaç Etkin Maddeleri ve Etilen Oksit Gazı İthalatı: Bangladeş İlaç İdaresi Genel Müdürlüğünün Ön İzni/Onayı gereklidir.
- Sigara İthalatı: Paketlerin üstünde Bengalce ‘Yasal Uyarı: Sağlığa Zararlıdır’ ifadesi yer almalıdır.
- Gaz Silindirleri ve Gaz Konteynerleri İthalatı: Bangladeş Elektrik, Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının Patlayıcılar Başmüfettişliğinden alınmış muayene sertifikası (clearance certificate) alınmalıdır.
- Oyuncaklar ve Eğlence Ürünleri: ‘uygun yaş grubu’ bilgisi ürünün üzerine veya paketinin üzerinde belirtilmelidir.
- Kazan İthalatı: Uluslarası bir gözetim şirketi (surveyor) tarafından ürünün kalitesi ile ilgili sertifika istenmektedir.
- Patates Tohumu İthalatı: Akreditif açılmadan önce Bangladeş Bitki Koruma İdaresinden ithalat izni alınmalıdır.
Söz konusu ürünün ithalatında ayrıca karantina sertifikası da istenmektedir.
- Kömür/Taş Kömürü İthalatı: Kamu veya özel sektör ithalatında sevkiyat öncesi kontrol sertifikası aranmaktadır.
- Tartı Aletleri İthalatı: Bangladeş standartları (BDS) istenmektedir.
- Deniz Araçları, Petrol Tankerleri ve Balıkçılık Tekneleri: 25 yaşı geçmiş olanların ithalatına izin verilmemektedir.
- Hurda Gemi İthalatı: 1995 tarihli Bangladeş Çevre Koruma Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.
- Hayvan, Bitki ve Bitkisel Ürünler İthalatı: Karantina şartları uygulanmaktadır.
- Rafine Yemeklik Yağ İthalatı: Bangladeş Standartları (BDS) aranmaktadır.
- Yumurta İthalatı: Belli bir kota dahilinde Bangladeş Ticaret Bakanlığının ön izni ile ancak yapılabilmektedir.
- Etanol (Etil Alkol İthalatı: Bangladeş İlaç İdaresi Genel Müdürlüğü izni ile onaylı ilaç şirketleri tarafından sadece ithal edilebilmektedir.
- Sinematograf Film İthalatı: Ülkedeki sansür ile ilgili mevzuat hükümlerine tabi olup, İngilizce seslendirme, diğer dillerde seslendirme olduğunda ise İngilizce veya Bengalce altyazı ile ithalatına izin verilmektedir.
- İkinci El Motor ve Vites Kutuları İthalatı: İhracatçı ülkeden onaylı bir sanayi ve ticaret odasından veya uluslararası bir denetim şirketi tarafından düzenlenmiş ‘söz konusu ürünlerin ekonomik ömrünün 7 yıldan az olmadığı’ yönünde bir sertifikanın Bangladeş Gümrük İdaresine sunulması zorunludur.
- Telekomünikasyon Ekipmanları İthalatı: Bangladeş Telekomünikasyon Düzenleme Komisyonunun ve ilgili bakanlığın/idarenin izni ile ithal edilebilmektedir.
- Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Bu Maddelerin Kullanıldığı Ürünlerin İthalatı: Bangladeş Çevre Departmanından izin alınmalıdır.

Ülke Haberleri

bilgilendirme-mesaji

İlgili haber bulunmamaktadır.

Yaklaşan Etkinlikler

bilgilendirme-mesaji

Yaklaşan etkinlik bulunmamaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

DAKKA BÜYÜKELÇİLİĞİ Kenan KALAYCI Ticaret Müşavir Yardımcısı Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor House No:6, Madani Avenue, Baridhara DHAKA / 1212 BANGLADESH
dakka@ticaret.gov.tr
00 88 096 048 00 117
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot