Bulgaristan

Bulgaristan

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Rusya 15.55Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Almanya 39.45Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
76.31 Milyar $
2019
1.48 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
85.38 Milyar $
2019
3.34 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Dünyanın 71. büyük ekonomisi olan Bulgaristan, Balkanlar’ın coğrafi merkezi konumundadır. Bulgaristan ekonomisi, serbest piyasa koşullarına göre işleyen, dışa açık, özel sektörü orta düzeyde gelişmiş bir ekonomidir. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2021 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 80,3 milyar dolardır. Bulgaristan, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 61. sırada yer almaktadır.

Resmi dili Bulgarca olan ülke Kiril alfabesini kullanmaktadır. Resmi para birimi Euro üzerinden 1,95586’ya endekslenmiş Leva’dır. Bulgaristan’ın yaklaşık 6,9 milyonluk nüfusu içerisinde işgücüne katılım oranı %55,4 işsizlik oranı ise %5,3’tür. İstihdamın %63,6’sı hizmetler sektöründe iken %30’u sanayi sektöründe, %6,2’si ise tarım sektöründe yer almaktadır.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2021 yılında yıllık reel olarak %4,2 oranında büyüyen Bulgaristan ekonomisinin, 2022 yılında %3,2 oranında büyüyeceği öngörülmektedir.

Dünya Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre, Bulgaristan 2021 yılında toplam 41,9 milyar dolarlık ihracat ve 47,4 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. En yakın ticari ilişkilerini Almanya, İtalya, Romanya, Yunanistan ve Türkiye ile kurarken en fazla ithalatı Almanya’dan yapmaktadır. Türkiye, 2021 yılında Bulgaristan’a 3,9 milyar dolarlık ihracat yaparken Bulgaristan’dan 2,5 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2021 yılındaki yaklaşık 6,5 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğümüz ile Bulgaristan, Türkiye’nin 21. büyük ticari ortağı konumundadır.

Büyük ölçüde Rus gaz ithalatına bağımlılığı olan Bulgaristan’ın, mülteci krizi ve ticari yaptırımlar riskinden orantısız bir şekilde etkilenebileceği öngörülmektedir. Ülkede ekonomik aktivitenin, kısmen nüfustaki düşüş ve azalan işgücü piyasası gevşekliği nedeniyle 2022-2026 döneminde yavaşlayacağı beklenmektedir..

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
3 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
10.52%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
140.25 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
23.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
15.33%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
89.04 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
3.36%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
32.52 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
67.74%
Mal ihracatı-2023
257.54 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
8.27%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
0.06
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
245.16 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
4.4%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
25.99%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
57.66%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
68.54%
Toplam Nüfus-2022
6.46 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
3.61%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
121.62%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
1.86
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
2.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Türkiye’nin Bulgaristan’a ihracatı son 5 yıl içerisinde yıllık ortalama %7 büyümüştür. İhracat değerinin en yüksek olduğu sektör son 5 yılda yıllık ortalama %13 büyüme ile 345 milyon dolara ulaşan demir ve çelik sektörü olmuştur. En yüksek değerde ihracat yapılan ikinci sektör ise son 5 yılda yıllık ortalama %8 büyüme kaydeden ve ihracat büyüklüğü 292 milyon dolara ulaşan plastik ve ürünleri sektörü olmuştur. Makine ve mekanik parçaların ihracatı son 5 yılda yıllık ortalama %10 oranında büyüyerek 258 milyon dolara ulaşmıştır. Makine ve mekanik parçalar aynı zamanda demir çelik ürünleri ve plastik mamullerinden sonra Bulgaristan’ın toplam ithalatında 3. sıradadır.

Bulgaristan’da AB operasyonel programları çerçevesinde altyapı projelerinin gündemde olması hem müteahhitlik firmalarımız hem de müteahhitlik firmalarının olası tedariki için birçok fırsat yaratmaktadır.

Bulgaristan’da ortalama yaşın 2030’a kadar 46,5’e yükseleceği öngörülmektedir. Yaşlanan nüfusun artışına bağlı olarak akıllı sensörlere sahip tekstil ürünleri, ev içi ekipman, dekorasyon ürünleri, ilaç, doğal-sağlıklı yaşam temalı gıda ürünleri gibi ürünlere yönelik artması beklenen talep bu alanlarda üretim gerçekleştiren şirketler için potansiyel arz etmektedir.

Bulgaristan piyasasının küçük olması ve vatandaşların satın alma gücünün görece düşük olması Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ikili ticaretin sınırlı kalmasına neden olmaktadır.

Türkiye’nin Bulgaristan’dan 2021 yılında en çok ithal ettiği ürün 681,6 milyar dolar değerine sahip bakır ve türevi eşyalar, Türkiye’nin Bulgaristan’dan toplam ithalatının %27’sini oluşturmaktadır. Aynı yıl 255 milyar dolarlık ithalat büyüklüğü ile Bulgaristan’dan ithal edilen tüm ürünlerin %10’unu oluşturan demir çelik ürünlerini, elektrikli cihazlar ve parçaları, yağlı tohum, meyve ve tahıllar takip etmektedir. Bulgaristan’dan en fazla ithalat yapılan diğer sektörler kurşun, plastik ve mamulleri ve inorganik kimyasallar olmuştur.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  Standartlar

 

Bulgaristan Standardizasyon Enstitüsü: https://www.bds-bg.org/en

 

  Teknik düzenlemeler

 

Metroloji ve Teknik Denetim Devlet Ajansı: https://www.damtn.government.bg/ 

 

  Akreditasyon


Bulgaristan Akreditasyon Servisi İcra Ajansı: http://www.nab-bas.bg/en

 

  Ürün Güvenliği

 

- Metroloji ve Teknik Denetim Devlet Ajansı: https://www.damtn.government.bg/
- Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı: http://www.babh.government.bg/
- İlaçlar İcra Ajansı: https://www.bda.bg/bg/
- Sağlık Bakanlığı: http://www.mh.government.bg/bg/
- Tüketicileri Koruma Komisyonu: https://kzp.bg/
- Tarım ve Gıda Bakanlığı: http://www.mzh.government.bg/MZH/Home.aspx 
- Çevre ve Su İşleri Bakanlığı: http://www5.moew.government.bg/?page_id=46117 
- Gümrükler Ajansı: www.customs.bg 

 

  İthalat Denetimi

 

- Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı: http://www.babh.government.bg/
- Metroloji ve Teknik Denetim Devlet Ajansı: https://www.damtn.government.bg/
- Tüketicileri Koruma Komisyonu: https://kzp.bg/
- Gümrükler Ajansı: https://customs.bg/wps/portal/
- Patent Ofisi: https://www.bpo.bg/

 

  Piyasa Gözetimi ve Denetimi

 
- Metroloji ve Teknik Denetim Devlet Ajansı: https://www.damtn.government.bg/
- Tarım ve Gıda Bakanlığı: https://www.mzh.government.bg/bg/

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

  Standartlar

 

- Bulgaristan Standardizasyon Enstitüsü: https://www.bds-bg.org/en/standard/directive.php

 

  Teknik Düzenlemeler

 

Metroloji ve Teknik Denetim Devlet Ajansı: https://www.damtn.government.bg/

 

  Akreditasyon

 

Bulgaristan Akreditasyon Servisi İcra Ajansı: http://www.nab-bas.bg/en/documentslib/national-legislation

 

  Ürün Güvenliği

 

- Metroloji ve Teknik Denetim Devlet Ajansı: https://www.damtn.government.bg/
- Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı: http://www.babh.government.bg/en/Page/documents/index/documents/Documents 
- İlaçlar İcra Ajansı 
- Sağlık Bakanlığı (Bulgarca): http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/
- Tüketicileri Koruma Komisyonu(Bulgarca): https://kzp.bg/zakoni-i-reglamenti
- Tarım ve Gıda Bakanlığı: https://www.mzh.government.bg/bg/
- Çevre ve Su İşleri Bakanlığı: https://www.moew.government.bg/

 

  İthalat Denetimleri

 

- Metroloji ve Teknik Denetim Devlet Ajansı: https://www.damtn.government.bg/?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=6&lang=en
- Gümrükler Ajansı: http://customs.bg/en/page/48

 

  Piyasa Gözetimi ve Denetimi

 

- Metroloji ve Teknik Denetim Devlet Ajansı: https://www.damtn.government.bg/?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=6&lang=en 
- Tarım ve Gıda Bakanlığı: https://www.mzh.government.bg/bg/

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

AB TARİC sisteminden (https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en) her ürünün Birliğe ithal edilmesi aşamasında aranan şartlar ve belgelere ilişkin mevzuata ürün GTİP kodu ile arama yapılarak ulaşılmaktadır.

Talep Edilen Belgelerin Mahiyeti:
i) CE işareti: Bulgaristan’da AB’nin ürün güvenliği, standardizasyon, akreditasyon, metroloji, uygunluk değerlendirmesi, test, muayene ve belgelendirme mevzuatı uygulanmaktadır. Bulgaristan’a ihraç edilen ürünlerin insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm kuralları karşılaması gerekmektedir. AB’nin bu alandaki “Yeni Yaklaşım” mevzuatı kapsam dahilindeki ürünlere CE işaretinin iliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. AB’nin bu alandaki mevzuatı Türkiye tarafından da uyumlaştırıldığından ihracatçılarımızın bu konuda ihtiyaç duydukları bilgiyi temin ederek uyum sağlamalarında herhangi bir zorluk yaşanmamaktadır.
ii) “REACH” kapsamında güvenlik bilgi formu ve izinler:
- Güvenlik bilgi formu: Kimyasal madde veya karışımı ithalatçısının tedarik zinciri çerçevesinde (EC) 1907/2006 sayılı Yönetmelik (“REACH”) 2. Ek’i gereklerine uygun bir şekilde maddeye/karışıma ilişkin bir güvenlik bilgi formunu hazırlayıp ibraz etmesi gerekmektedir.
- İzin: Özelliklerine göre bazı maddeler izin veya kısıtlama konusu olabilmektedir. Tehlike arz eden özelliklerine göre çok fazla endişe yaratan maddeler (SVHC) olarak teşhis edilebilen maddeler izne tabiidir.
iii) Veteriner sağlık sertifikası: AB’ye giriş ülkesinin dilinde (Bulgaristan ise Bulgarca) ve AB’de gideceği son ülkenin dilinde (Avusturya ve Almanya ise Almanca) olmalı ve hazırlandıktan/doldurulduktan sonra yetkili organlarca onaylanmalıdır.
iv) Bitki sağlık sertifikası: Kontrol esnasında bitki sağlık sertifikası aranmaktadır.
v) Sağlık sertifikası: 669/2009/EC Yönetmeliği çerçevesinde yapılan testlerin sonucunda Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı’nca sağlık sertifikası düzenlenmektedir.
vi) Bulgaristan sınır kapılarında markalı ürünlerin beraberinde aranan belgeler:
- Alıcı ile marka arasındaki illiyet bağını gösteren belge ile alıcı ve üretici/gönderici Türk firması arasındaki sipariş sözleşme/yetki belgesi (uluslararası tanınan bir markanın sahibi veya lisanslı temsilcisi Türkiye’deki bir firmaya sipariş verdiği durumda)
- Gönderici firmanın markanın Türkiye’deki tescil sahibi veya lisanslı temsilcisi olduğunu gösteren belgeler ile gönderici ile marka/lisans sahibi farklı firmalar ise aralarındaki illiyet bağını gösteren sözleşme/yetki belgeleri (bir Türk markasını taşıyan ürünün Bulgaristan’dan transit geçmesi durumunda)
- Bulgaristan Patent Ofisine tescil edilmiş bir markalı ürün Bulgaristan’a ithal ediliyor ise mala eşlik eden yasal belgelerde (ithalat beyannamesi, fatura vb) belirtilen alıcı Bulgaristan’da söz konusu markanın yetkili/lisanslı temsilcisi ise başkaca bir belgeye gerek yoktur. Alıcı farklı bir firma olarak görünüyor ise bu firma ile Bulgaristan’da markayı temsil eden firma arasında sözleşme/yetki belgesi Bulgar Gümrüklerince sorulabilmektedir

Talep Edilen Belgeleri Düzenleyen Kuruluşlar: 
i) CE işareti, yetkili kuruluş tarafından yapılan uygunluk değerlendirmeleri sonucunda ürün üzerine iliştirilmektedir.
ii) “REACH” mevzuatı ile uyumlu bir şekilde kimyasal madde veya karışımı ithalatçısı tarafından güvenlik bilgi formu hazırlanmaktadır. Çok fazla endişe yaratan maddeler (SVHC), “REACH” Yönetmeliği’nin 14. Ek’inde yer almakta olup bunların özel kullanımına ilişkin Avrupa Komisyonu’ndan izin alınmadan veya kullanımlarına ilişkin izin şartı kaldırılmadan piyasaya sürülememekte ve belli bir tarihten sonra kullanılamamaktadır.
iii) Veterinerlik sağlık sertifikası T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı yetkili birimler tarafından düzenlenmektedir.
iv) Bitki sağlık sertifikası T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı yetkili birimler tarafından düzenlenmektedir.
v) 669/2009/EC Yönetmeliği kapsamındaki sağlık sertifikası Bulgaristan’da zirai ilaç kalıntı testleri yapıldıktan sonda Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı tarafından düzenlenmektedir.
vi) Markalı ürünlere ilişkin yetki sözleşmeleri ilgili taraflar arasında imzalanmakta ve gümrük yetkililerine ibraz edilmektedir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

- İnsan sağlığı ve güvenliğine ilişkin AB’nin “Yeni Yaklaşım” mevzuatı kapsamındaki ürünler
- AB “REACH” mevzuatı kapsamındaki kimyasal bazlı ürünler: “REACH” sistemi, sanayide kullanılan kimyasallardan günlük hayatta kullanılanlara kadar (temizlik ürünleri, boya, giysi, mobilya, elektrikli cihazlar vb.) bütün kimyasalları kapsamaktadır. Bu çerçevede kapsam dahiline hem kimyasal maddeler (örneğin boya, kozmetik ürünler veya bunların hammaddeleri) hem de tehlikeli madde içeren diğer ürünler (örneğin okul gereçleri, tekstil, elektronik parçalar) de alınmaktadır.
- Hayvansal ürünler ve su ürünleri
- Tohumlar ve fideler dahil olmak üzere tüm bitkiler, bitkisel ürünler, besin takviye (nutrient media)
ürünlerine 2000/29/EC No'lu AB yönetmeliği kapsamında bitki sağlık kontrolü yapılmaktadır.
- 669/2009/EC sayılı “Bir Takım Yem ve Hayvansal Olmayan Gıdaların İthalat Denetimlerinin Artırılmasına Dair Komisyon Yönetmeliği kapsamındaki meyve-sebzeler: AB Komisyonu’nun bu Yönetmeliği’ne göre ülkemiz menşeli tatlı biber ve kurutulmuş veya başka şekilde hazırlanmış/konserve edilmiş kayısı % 10 sıklıkla, limon ve nar % 20 sıklıkla, asma yaprağı veya asma yaprağı içeren ürünler % 50 sıklıkla zirai ilaç kalıntısı tespiti için analize tabi tutulmaktadır. Denetimler, Bulgaristan Tarım ve Gıda Bakanlığı’na bağlı Gıda Güvenliği Ajansı yürütmektedir. 669/2009/EC Yönetmeliği çerçevesinde yapılan kontrollerin sıklığı firmalarımızın şikayet konusu olmakta ve kontroller esnasında tahsil edilen ücretler (yükleme- boşaltma, laboratuvar testleri, uygunluk sertifikası hazırlanması, kargo vb. hizmetlere ilişkin bedeller) ihracatımızı olumsuz etkilemektedir.
- Markalı ürünler

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Avrupa Birliği mevzuatının gerektirdiği bütün belgeler esas alınmaktadır.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Eski ve Yeni Yaklaşımın ilkeleri birçok Bulgar yasa ve yönetmeliğine dahil edilmiştir. Böylelikle mevzuatta imalatçı, ithalatçı, distribütör ve perakende satıcılara getirilen şartlara uyulması ve piyasaya sürülecek ürünlerin güvenli ve uyumlaştırılmış kurallara uygun olması hedeflenmiştir. Yasal olarak aranan şartların uygulanmasını teminen Bulgaristan’da çeşitli denetim organlarının yer aldığı bir sistem mevcuttur. “Piyasa denetim organları” olarak adlandırılan söz konusu organlar, tehlikeli ve mevzuata uygun olmayan ürünlerin piyasaya arz edilmesini önlemek amacıyla kontrol ve denetim prosedür ve yöntemleri (önlem alma, belge üzerinde kontrol, fiziki kontrol, piyasadan çekme vb.) uygulamaktadır. İthal ürünlerin payı yerel ürünler payını önemli ölçüde aştığı için denetim faaliyetlerinin büyük bir çoğunluğu toptan ve perakende satış aşamasında gerçekleşmektedir. Bulgaristan’da piyasa denetimini yapan tek bir organ ve spesifik bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Ürün grubu özelliklerine göre çeşitli kurumlara denetim görevi yüklenmiştir. Bulgaristan, denetimi sektörel düzeyde gerçekleştiren ülkelerdendir. Tüketicileri Koruma Komisyonu, Metroloji ve Teknik Denetim Devlet Ajansı, Sağlık Bakanlığı Bölgesel Sağlık Müfettişlikleri, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı, İlaçlar İcra Ajansı, Tarım ve Gıda Bakanlığı Tarım İl Müdürlükleri ve Çevre ve Su İşleri Bakanlığı Bölgesel Çevre ve Su İşleri Müfettişlikleri piyasa denetim organlarıdır.

Bulgaristan’da bir zorunlu sevk öncesi inceleme uygulaması bulunmadığı için bu işle iştigal eden şirketler de mevcut değildir.

- Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı: Sınırda bitki ve veterinerlik sağlık denetimlerini, 669/2009/EC Yönetmeliği kapsamındaki meyve-sebzelerin zirai ilaç kalıntı testlerini ve veterinerlik ile bitki sağlığı denetimi yapan kurumdur. Sınırdaki ürün denetimleri çerçevesinde Gümrükler Ajansı, mevzuatın öngördüğü durumlarda diğer piyasa denetim organlarıyla birlikte çalışmaktadır.

- Tüketicileri Koruma Komisyonu: Bulgaristan piyasasına tehlikeli ürünlerin ithalatı, dağıtımı ve satılması ile risk arz eden hizmetlerin sunulmasını engellemek Komisyon’un icra ettiği denetim fonksiyonunun ana hedefidir. Bu çerçevede Komisyon yetkilileri her gün giyim, motorlu araçlar, otomotiv yedek parça, elektrikli cihazlar, ayakkabı, takı, çocuk ürünleri, mobilya ve merdiven gibi ev eşyası vb. ürünlerin satıldığı, distribütör, imalatçı ve ithalatçılara ait yerleri denetlemektedir. Her şeyden önce tacirlerin sattığı ürünlerin güvenli olup olmadığı denetlenmekte, ürünlerin değerlendirilmesinin yapılıp yapılmadığı ve güvenlik gereklerine uyumlarının belgelendirilip belgelendirilmediği takip edilmektedir. Teftiş esnasında satışa sunulan ürünlerin etiketlerinin olup olmadığı ve söz konusu etiketlerin Tüketicileri Koruma Yasası’nın zorunlu kıldığı bilgileri içerip içermediği kontrol edilmektedir. Komisyon, AB’de tehlikeli ürünler konusunda hızlı bilgilendirme sistemi RAPEX’in Bulgaristan irtibat noktasıdır. Tüketicileri Koruma Komisyonu’nun bir diğer önemli fonksiyonu tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması çerçevesinde denetim gerçekleştirmektir. Söz konusu denetimlerde amaç ürünlerin çeşitleri, temel özellikleri, fiyatları vb. konularda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol etmek, haksız rekabet durumlarını tespit etmektir.

- Metroloji ve Teknik Denetim Devlet Ajansı: “Yeni Yaklaşım” kapsamındaki direktiflerin alanına giren piyasaya sürülmüş ürünlerin denetimi, inşaat malzemeleri denetimi, enerji tüketimi ile ilgili ürünlerin tasarımlarının çevreyi koruma şartları ile uyumluk çerçevesinde denetimi, elektrik ve elektronik cihazların bunlarla ilgili tehlikeli madde ve atıkların kullanımı çerçevesindeki kısıtlamalar açısından denetimi, yüksek tehlike arz eden tesislerin teknik denetimi, akaryakıt kalite denetimi, metrolojik denetim, “Yeni Yaklaşım” direktifleri kapsamındaki ürünlerin uygunluk değerlendirmesini yapan kurumları yetkilendirme ve bunların denetimini yapmaktadır.
 
- Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı: Ajans, Bulgaristan’da gıda güvenliğini ve kalitesini denetleyen tek mercidir. Gıda, gıda katkı maddeleri, içecekler, veterinerlik, hayvanlara hayvansever biçimde yaklaşma, bitkileri koruma, gübreler, bitki sağlığı, yem gibi alanlarda güvenlik ve kalite denetimlerini ve sınırdaki kontrolleri Avrupa uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Denetimler gıda imalatının her aşamasında yapılmaktadır. Kontroller hem piyasaya sürülmüş ürünler üzerinde hem de ithalat esnasında uygulanmaktadır.

- İlaçlar İcra Ajansı: Ajansı, Sağlık Bakanı’na bağlıdır. Tıbbi ürünler çerçevesinde denetim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

- Tarım ve Gıda Bakanlığı Tarım İl Müdürlükleri: Tarım ve orman makinalarını denetlemektedir.

- Sağlık Bakanlığı: Kozmetik ürünler, kimyasal madde ve karışımlar vb. gibi insan sağlığı açısından önemli olan ürünlerin denetimini yapmaktadır.

- Çevre ve Su İşleri Bakanlığı: REACH, sınıflandırma ve etiketleme düzenlemeleri kapsamındaki kimyasal maddeler ile çevreye zarar veren diğer kimyasalların denetimini gerçekleştirmektedir.

- Gümrükler Ajansı: Piyasa denetim kurumları ile birlikte ürünlerin ithalatı esnasında denetim yapmaktadır.

- Otomobil İdaresi İcra Ajansı: 2002/24/EC Direktif çerçevesinde motorlu araçların denetimini yapmakla yetkilidir.

- Bulgaristan Standardizasyon Enstitüsü: Bulgaristan Standardizasyon Enstitüsü Bulgaristan’da ulusal standardizasyon organıdır. Bulgar standardlarını geliştirir, Avrupa Birliği standardlarını Bulgar standardı olarak geçerli kılar. Kurum, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) nezdinde Bulgaristan’ı temsil etmektedir.

- Patent Ofisi: Fikri mülkiyete konu olan nesnelerin korunmasına ilişkin ekspertiz yapmakta ve karar almaktadır, patent, endüstriyel tasarım sertifikaları, ticari marka, hizmet markası, menşe adları ve diğer fikri mülkiyet koruma belgeleri vermektedir, uyuşmazlıkları ele almaktadır, ülkeyi fikri mülkiyet konusunda uluslararası düzeyde temsil etmektedir, endüstriyel mülkiyet çerçevesinde koruma altında olan nesnelerin devlet sicillerini tutmaktadır.

İthalat Denetimi

İthalat denetimi uygulamalarına ilişkin detaylı bilgiler https://teknikengel.gov.tr/#/ulke/bulgaristan sayfasında yer almaktadır.

Ülke Haberleri

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ Sinem TAŞTAN Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Cherni Vrah Blvd. 8. Floor, 1407 SOFIA / BULGARIA
sofya@ticaret.gov.tr
00 359 2 958 12 0200 359 2 854 87 25
(IP Tel) 0 312 204 82 03
(Fax) 00 359 2 958 14 25
SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ Okan PAKBEŞE Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Cherni Vrah Blvd. 8. Floor, 1407 SOFIA / BULGARIA
sofya@ticaret.gov.tr
00 359 2 958 12 0200 359 2 854 87 25
(IP Tel) 0 312 204 82 03
(Fax) 00 359 2 958 14 25
FİLİBE BAŞKONSOLOSLUĞU Armağan AL Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Filip Makedonski 10, 4000 FILIBE / BULGARIA
filibe@ticaret.gov.tr
00 359 32 275 18500 359 32 275 186
(IP Tel) 0 312 204 82 97
(Fax) 00 359 32 275 185
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot