Çin Halk Cumhuriyeti

Çin Halk Cumhuriyeti

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Diğer 808.79Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
ABD 2.00Trilyon
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
612.10 Milyar $
2019
25.33 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
87.23 Milyar $
2019
1.86 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Nominal olarak dünyanın en büyük ikinci, satın alma gücü paritesi ile ise dünyanın en büyük ekonomisi konumunda olan Çin, hızla büyüyen bir iş ve tüketici pazarına sahiptir. 1978 yılında yaptığı ekonomik reformlar sayesinde günümüze kadar yılda ortalama %10’luk hızlı bir ekonomik büyüme sergileyerek dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumuna ulaşmıştır.

Doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülke olan Çin, sahibi olduğu 17 farklı maden ve mineral türünde, hidroelektrik güç potansiyelinde ve kömür rezervlerinde dünya lideri konumundadır. Uzay teknolojisi ve elektronik alanda kullanılan bazı nadir madenlerin de artan oranda üreticisidir.

Çin 1,41 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesidir ve yüksek bir işgücü potansiyeline sahiptir. Dünya Bankası verilerine göre, kalabalık nüfusunun istihdam oranı 2021 yılında %68 olan Çin, dünyadaki birçok ülkeye kaliteli işgücü göçü vermektedir. Nüfus artış hızını kontrol altına almak için 2016 yılına kadar uyguladığı tek çocuk politikası sonucunda nüfus içerisinde yaşlıların gençlere oranı artmış, bu artış halen sürmektedir. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2021 yılındaki kişi başına düşen milli geliri 12.300 dolar olan Çin, gelişmiş ülkelerin bir hayli gerisindedir. 2021 yılında yıllık reel olarak %8,1 büyüyen Çin ekonomisi, 2022 yılında %3 oranında büyümüştür.

Birleşmiş Milletler (UN) Comtrade verilerine göre, Türkiye’nin Almanya'dan sonra en fazla ithalat yaptığı ikinci ülke konumunda olan Çin’den 2021 yılında toplam 32 milyar dolarlık ithalat yapılmıştır. Diğer taraftan, Çin’e 2021 yılında 3,6 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır. Karşılıklı ticaretimizin 35,9 milyar dolara yaklaştığı Çin ile ticari ortaklığımızın gelecek yıllarda da karşılıklı büyüyerek devam edeceği öngörülmektedir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
-
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
10.22 Trilyon $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
8.6 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
1.97%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
17.96 Trilyon $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
2.99%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
21.25 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
17.47%
Mal ihracatı-2023
13.51 Trilyon $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
-
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
20.96 Bin
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
262.60 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
7.3%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
39.92%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
52.78%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
20.68%
Toplam Nüfus-2022
1.41 Milyar
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
1%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
35.13%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
6.74
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
6.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

2021 yılındaki 3,3 trilyon dolarlık ihracatı ile dünya lideri olan Çin, en fazla ihracat yaptığı elektrikli cihazlar sektöründe dünya ihracatının %26’sını, en fazla ihracat yaptığı ikinci sektör olan makine ve mekanik cihazlar sektöründe ise %22’sini elinde tutmaktadır. Bu sektörler içinde özellikle yayın ekipmanı, bilgisayar, telefon ve ofislerde kullanılan makinelere yönelen Çin, dünya ülkeleri için uygun üretim fiyatları ile teknolojik ekipman sağlayıcısı konumuna erişmiştir. Türkiye de 2021 yılındaki Çin ithalatının yarısını bu iki sektörden yapmaktadır.

Türkiye’den Çin’e yapılan ihracata bakıldığında ise, ITC verilerine göre en çok ihracat yapılan sektör maden cevheri sektörü ve ikinci sektör tuz, taş ve kireçtir. Çin, bu iki sektörde dünyada en fazla ihracat yaptığımız ülke konumunda olmakla birlikte, her yıl düzenli olarak benzer miktarda alış yaptığı için sektörlerdeki ihracatta önemli bir büyüme yaşanmamaktadır. Son 5 yılda yıllık ortalama %100’ün üzerinde büyüyen bakır ve mamulleri, kağıt ve mukavva, nikel, deniz ürünleri ve değerli taşlar, otomotiv, hava ve uzay araçları ihracatımız, Çin’e olan toplam ihracatımızı artırmak için potansiyel taşımaktadır.

Lüks ürünlerin yanında, gelişen ekonomi ile birlikte ülke içinde orta ve yüksek gelirli zümreye mensup insan sayısının da artmasıyla Çin tüketicileri odağını yüksek kaliteli ürünlere yöneltmiştir. Bunun yanında, global olarak artan sağlık bilinci ile Çinli tüketiciler besin içeriği yüksek ürün tüketimini artırmıştır. Kaliteli bir sebze, meyve ve kuruyemiş üreticisi olduğu bilinen Türkiye’nin bu alanda Çin’e yaptığı ihracat son 5 yılda yıllık ortalama sebzelerde %128, meyve ve kuruyemişlerde %10, doğal besinler bal& yumurtalarda %180, et ürünleri de %180 oranında büyümüştür. Bu nedenlerle, Çin ihracatımızda ilk 10’da yer alan meyve, sebze ve kuruyemiş sektörü Çin ihracatımızı artırmaya yönelik potansiyel taşıyan bir diğer sektördür.

Son yıllarda gerçekleşen politik gelişmeler ve yeni gümrük yasaları uygulamaları ile en büyük ticaret partneri Amerika ile ticaretinin azalması beklenen Çin’in ithalatını başka ülkelere yöneltmesi ihtimal dâhilindedir. Türkiye’nin, Çin’e olası bir ihracat fırsatında avantaj sağlayabileceği sektörleri ve potansiyel iş birliklerini takipte olması yararına olacaktır. Buna ek olarak, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının küresel düzeyde birçok sektör üzerinde negatif etkileri olabilir. Ticaret savaşları neticesinde uygulanan gümrük vergilerindeki artışın etkisi ya üçüncül ülkeler tarafından bir nebze karşılanabilir, ya ticaretin bir kısmı kaybedilir, ya da üretim içselleştirilebilir. Hâlihazırda bu mevcut senaryolar üzerinde bir kesinlik bulunmamaktadır. Bu nedenle de ticaret savaşlarının ekonomiye etkisinin COVID-19 pandemisi kadar büyük olabileceği yönünde tahminler bulunmaktadır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  Standartlar

 

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler konularında mevzuat ve uygulamayı yürüten kurum AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China) Çin Kalite Kontrol, Denetim ve Karantina İdaresi’dir. Bakanlık düzeyindeki bu idari organ Hükümete bağlı bir Bakanlık seviyesinede bulunmaktadır. AQSIQ’nun görevi ülkedeki kalite düzenlemeleri ve kontrolü, metroloji, ülkeye ürün giriş ve çıkış denetimi, hijyen karantinası, hayvan ve bitki karantinası, gıda güvenliği, sertifikasyon ve akreditasyon sağlayıp standardizasyon çalışması yapmaktır.
AQSIQ’ya doğrudan teknik destek sağlayan 15 kamu kurumu bulunmaktadır. Her bir birim AQSIQ’nun karar verme ve uygulaması için destek sunmaktadır. Bu kuruluşlar: AQSIQ Servis Merkezi, AQSIQ Bilgi Merkezi, Uluslararası Muayene ve Karantina Standart ve Teknik Yönetmeliği Araştırma Merkezi, Çin Fiber Muayene Bürosu, Çin Teftiş ve Karantinası Akademisi, Çin Ulusal Standardizasyon Enstitüsü (CNIS), Ulusal Metroloji Enstitüsü (NIM), Çin Kalite Belgelendirme Merkezi (CQC), Uygunluk Değerlendirmesi için Çin Ulusal Akreditasyon Hizmeti, Çin Özel Ekipman Muayene ve Araştırma Merkezi (CSEI), İnsan Kaynakları Geliştirme ve Eğitim Merkezi, Çin Kalite Haber Merkezi, Çin Muayene ve Karantina Zamanları, Çin Standartları Basını (SPC), Çin Metroloji Yayınevi olarak sıralanabilir.
Bu kurumların yanısıra, Çin İçişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilen toplam 10 adet ticari dernek ve federasyon, doğrudan AQSIQ'ya bağlanmıştır. Bunlar: Çin Giriş/Çıkış Muayene ve Karantina Derneği (CIQA), Çin Uluslararası Seyahat Sağlık ve Kalite Teftişi Kurumu, Çin Ölçüm Birliği, Çin Ölçüm Topluluğu, Çin Sertifikasyon ve Akreditasyon Derneği, Çin Standartlaştırma Birliği (CAS), Çin Sahteciliğe Karşı Ticaret Derneği, Çin Bitki Mühendisliği Danışmanları Birliği ve Çin Kalite Geliştirme Birliği’dir.
AQSIQ ithalat ve ihracat esnasında teftiş ve karantina işlevini yerine getirmek amacıyla, taşra teşkilatı hükmünde Çin'in özerk bölge ve eyalet statüsündeki tüm idari birimlerinde toplam 35 adet Giriş-Çıkış Muayene ve Karantina Bürosu (Entry exit inspection and Quarantine Bureau - CIQ) kurmuştur. Ülke çapında 300'den fazla şubeye ve 200'den fazla yerel ofise sahip olan sistemin mal dağıtım merkezleri, deniz limanları, kara limanları ve havaalanlarında çalışanlarının sayısı otuz binin üzerindedir. AQSIQ, tüm CIQ'ları doğrudan kontrol ederek yönetmektedir.
 
AQSIQ’ya direkt olarak bağlı olan diğer bir yapı ise kalite ve teknik denetim görevlerinin yerine getirilmesi amacı ile Çin’de bulunan eyalet seviyesindeki tüm idari birimlerde kurulmuş olan Kalite ve Teknoloji Denetleme Bürosu (Quality and Technology Supervision Bureau)’dur. 2017 rakamlarına göre Çin’de toplamda 2800 büro bulunmakta olup; bürolara bağlı olarak 18.000’den fazla kişi çalışmaktadır.
AQSIQ’nun yönetimindeki diğer önemli birimler Milli Sertifikasyon ve Akreditasyon İdaresi (CNCA) ve Çin Standardizasyon İdaresi (SAC) olarak sıralanabilir. Çin idari yapılanması çerçevesinde AQSIQ Başkanı Bakan, diğer iki kurumun başkanları ise bakan yardımcısı seviyesindedir. CNCA ve SAC’in Bakan Yardımcısı seviyesindeki yöneticilerin AQSIQ’ya doğrudan bağlı olan diğer birimlerin üzerinde bir yönetim erki bulunmamaktadır.
Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engelleri Anlaşması (WTO/TBT) ve Dünya Ticaret Örgütü Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri Anlaşması (WTO/SPS) Ulusal Sorgulama Noktaları AQSIQ’a bağlı bulunmaktadır. 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

AQSIQ kalite yönetimi, denetim ve karantina alanlarındaki yasal mevzuatın oluşturulmasından, ilgili kuralların belirlenmesinden, mevcut yasal mevzuatın uygulamasından sorumludur. AQSIQ’nin kalite yönetimi, denetim ve karantina işlevleri aşağıdaki yasa ve yönetmeliklere dayanmaktadır:
- İthalat ve İhracatta Ürün Denetimi Kanunu (Law of the People's Republic of China on Import and Export Commodity Inspection),
- Hayvansal ve Bitkisel Ürünler Giriş-Çıkış ve Karantina Kanunu (The Law of the People's Republic of China on the Entry and Exit Animal and Plant Quarantine),
- Sınır Sağlık ve Karantina Kanunu (Frontier Health and Quarantine Law of the People's Republic of China), 
- Gıda Hijyen Kanunu (Food Hygiene Law of the People's Republic of China),
- Ürün kalite Kanunu (The Law on Product Quality of the People's Republic of China), 
- Metroloji Kanunu (Metrology Law of the People's Republic of China) 
- Standardizasyon Kanunu (Standardization Law of the People’s Republic of China
- İthalat ve İhracatta Ürün Denetimi Kanunu’nun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik (Regulations for the Implementation of the Law of the People's Republic of China on Import and Export Commodity Inspection), 
- Hayvansal ve Bitkisel Ürünler Giriş-Çıkış ve Karantina Kanunu’nun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik (Regulations for the Implementation of the Law of the People's Republic of China on the Entry and Exit Animal and Plant Quarantine),
- Sınır Sağlık ve Karantina Kanunu’nun Uygulamasına İlişkin Özel Hükümler (Specific Rules for Enforcing the Frontier Health and Quarantine Law of the People's Republic of China),
- Belgelendirme ve Akreditasyon Yönetmeliği (Regulation of the People's Republic of China on Certification and Accreditation)
- İthal ve İhraç Eşyanın Menşe Yönetmeliği (Regulation on Origin of Import and Export Goods of the People's Republic of China)
- Metroloji Kanunu’nun Uygulamasına İlişkin Özel Hükümler (Specific Rules for Enforcing the Law on Metrology of the People's Republic of China)
- Standardizasyon Kanunu’nun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik (Regulations for the Implementation of the Standardization Law of the People's Republic of China)
- Özel Ekipmanların Güvenliğinin Denetim Hakkında Yönetmelik (Regulations on Safety Supervision of Special Equipment),
- Sanayi Ürünleri için Belgelendirme Yönetmeliği ( Regulations on Certificate for Industrial Products)

ÇHC’nin uygunluk değerlendirmesine ilişkin mevzuatı 3 ana başlıkta sınıflandırılabilir: (A) Temel Kanunlar, (B) İdari Yönetmelikler ve (C) Bakanlık Tebliğleri

1. Ürün Kalite Kanunu (Product Quality Law of the People’s Republic of China) (Order No.33 of the President of the People’s Republic of China)

http://www.most.gov.cn/eng/policies/regulations/200501/t20050105_18422.htm

2. İthalat ve İhracatta Ürün Denetimi Kanunu ( Law of the People's Republic of China on Import and Export Commodity Inspection) (Order No.67 of the President of the People’s Republic of China)

http://www.china.org.cn/english/government/207371.htm

3. Standardizasyon Kanunu (Standardization Law of the People’s Republic of China) (Order No.11 of the President of the People’s Republic of China)

4. Metroloji Kanunu (Metrology Law of the People's Republic of China) (Order No.28 of the President of the People’s Republic of China)

Sistemde bilinmesi gereken en önemli birimlerden biride Kalite Belgelendirme Merkezi (CQC)’dir. ÇHC İthalat ve İhracat Kalite Belgelendirme Merkezi ve ÇHC Elektroteknik Sertifikasyon Komitesinin 2002 yılında birleştirilmesi ile oluşturulan söz konusu yeni birimin en önemli görevlerinden biri Çin Zorunlu Sertifikası (CCC) belgelendirmesinin yönetimini sağlamaktır. Bunun haricinde CQC tarafından farklı kategorilerde düzenlenmiş çeşitli sertifikalar bulunmaktadır. Bunlar: İsteğe bağlı ürün kalite belgesi, Çevre dostu ürün kalite belgesi, Kaynak koruma (tasarruflu kullanım) sertifikası’dır. CQC kuruluşlarının bölgesel dağılımı ve görev alanları aşağıdaki gibidir.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

1. Çin Zorunlu Sertifikası (CCC):
CCC, (China Compulsory Certification) ülkede üretilen ve Çin’e ithal edilen ürünler için Çin Halk Cumhuriyeti Merkezi Akreditasyon Kuruluşu (AQSIQ) ve Milli Sertifikasyon ve Akreditasyon İdaresi (CNCA) tarafından belirlenir ve kontrol edilir. CCC uygulaması 01.05.2002 yılında merkezi hükümet tarafından kararlaştırılıp, 01.08.2003 tarihinde resmi olarak geçerliliği başlatılmıştır. CCC işareti yönetimi, denetimi ve işleyişi Merkezi Akreditasyon Kuruluşu’nun belirlediği Kalite Belgelendirme Merkezi (CQC) tarafından yapılmaktadır. CCC ürün kataloğu aynı şekilde bu kuruluşlar tarafından belirlenir. Alınan sertifikanın geçerlilik süresi 5 yıl olup, söz konusu sertifikaların geçerliliğini korumak için yıllık denetimler gerçekleştirilmektedir. Sertifikanın kontrolü http://bz.3cmark.cn/cccquery adresinden yapılabilmektedir.

2. Çin Denetim ve Karantina Sertifikası (CIQ):
Çin İthalat İhracat Kanunu hükümleri gereği ithal edilecek her ürün Çin Denetim ve Karantina (AQSIQ’nun taşra birimi-CIQ) biriminin kontrolünde sertifika edinmelidir. Bu sertifikanın kısaltması CIQ olarak bilinmektedir. Bu sertifika alınmadan ürünün satışı ve ithali yasaktır. CIQ, 2000 yılından itibaren yürürlükte olup, Çin’e ihraç edilecek her üründe bu sertifika aranmaktadır.
Ürünü gümrükten teslim alacak kişi gümrük beyannamesinin bağlı olduğu gümrük alanında bulunan Denetim ve Karantina Departmanına başvurmalıdır. Kişi bu işlemler için aynı zamanda yetkili ve tecrübeli olan kuruluşlarla çalışıp, kayıt ve denetim işlemlerini hızlandırabilir.

3. Medikal ürünler için istenilen izin belgesi:
İthal tıbbi cihazlar hükümet tarafından belirlenmiş 19 adet özellikli gümrük sahasından ithal edilebilmektedir. Bu alanlar Pekin, Tianjin, Shanghai, Dalian, Qingdao, Chengdu, Wuhan, Chongqing, Xiamen, Nanjing, Hangzhou, Ningbo, Fuzhou, Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Haikou, Xi'an ve Nanning şehirlerinde bulunmaktadır.
İthalatı gerçekleştirmek isteyen firma ya da kişilerin, ilaç ve tıbbi cihazlar denetleme ve gözetleme departmanı var olan bir gümrük bölgesine resmi başvuruda bulunması gerekmektedir. Medikal ürünler ithal tescil belgesi, Çin Gıda ve İlaç İdaresi tarafından verilmektedir.
CFDA ilaç denetimlerinde genelde ürünün içeriği, geçerlilik süresi, kalite standartları gibi etkenleri tetkik ettikten sonra tescil belgesi vermektedir. Ürünle ilgili beklenmedik bir durum gözlendiğinde (insanlara zarar veren bir takım etkiler gibi) kurum tarafından hızlı bir biçimde ürünün tüm bölgelerde ithalatı yasaklanır, hali hazırda satışı varsa durdurulur ve piyasadan toplatılır. CFDA kapsamında olan ve izni alınmamış ürünler ülkeye ithal edilememektedir.

4. Çin Enerji Tüketim Etiketi:
Enerji tüketen ürünler için ulusal enerji tasarrufu politikası gereği Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti tarafından 06.12.2016 yılında alınan kararla, ithal edilecek enerji tüketen ürünler için, enerji tüketimini açıkça gösteren etiketlerin ürünlerin üzerinde bulunması zorunlu hale getirilmiştir. Etikette ürün hakkında aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
- Üretici veya kısaltması adı;
- Modelleri ve özellikleri;
- Enerji verimliliği seviyesi;
- Enerji tüketimi;
- Enerji verimliliği standartları geçerli GB seri numarası.

5. Etiketleme:
Çin Halk Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Yasasının 42. Maddesi uyarınca paketlenmiş gıdaların paketlerinin üzerinde belirtilen şartlara uygun etiket olmak zorundadır. Etiketin üzerindeki yazıların tamamı Çince olmalıdır (İngilizce ya da başka bir dilde yazılması gereken alanların yanında Çince çevirisi olmalıdır.). Etiketin içeriğinde ürünün Çince açıklaması eksiksiz yapılmalıdır. Yapılacak olan etiket Gıda Güvenliği Yasasına ve ÇHC Anayasasının tüm hükümleri ile uyumlu olmalıdır.
Çin idari kanunu ve gıda güvenlik kanunu gereği, ithal edilecek ürünün üzerindeki etikette ürünün, menşe ülkesi (üretildiği ülke, şehir), ÇHC’de bulunan temsilci ya da distribütör şirketin ismi, adresi ve iletişim adresi eksiksiz yazmalıdır.
Konuya ilişkin uygulama ilgili birimlerce aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.
Çince etiket doğrulama Gümrük Kontrol Memurları tarafından ürünün üzerindeki etiketler kontrol edilir. Eğer standartlara uygunsa ürünün içeriği kontrol edilir. Tamamının uyumu durumunda ikinci işleme geçilir.
Etiket kalite kontrolü ithal edilecek ürünün üzerindeki Çince etiketin dayanıklı olması gerekmektedir. Kolay sökülebilen su ve benzeri maddelere maruz kalması sonucu silinebilen etiketler, kalite kontrolünden geçmemektedir.
Etiket düzeltme veya yapıştırma Belirtilen standartları yakalayamayan ürünler için ek bir işlem yapma hakkı kontrol memuru tarafından ithalatçıya verilir. Kontrol dahilinde yapıştırma veya düzeltme işlemleri tek tek yapılır. Bu uzun ve zahmetli bir prosedürdür.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
İthalat Denetimi

AQSIQ tarafından belirlenmiş ürünler için, sadece yerel kurumlardan yapılmış laboratuvar sonuçları kabul edilmekte olup uluslararası kurumlardan alınmış belgelerin geçerliliği bulunmamaktadır.
Diğer kurumlar ile karşılaştırıldığında ÇHC kuruluşlarında yapılan işlemlerin maliyet bakımından nispeten uygun olduğuna dair birçok yorumlar mevcut olmakla birlikte; işlem süresi açısından diğer kurumlara göre bir hayli yavaş olduğu da mezkur yorumlarda ifade edilmektedir.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

PEKİN BÜYÜKELÇİLİĞİ Hakan KIZARTICI Ticaret Başmüşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Office & Apperment Building Kempinski Hotel Beijing Lufthansa Center, 50 Liangmaqiao Road, Chaoyang District Unit: C 812 A, BEIJING 100016 / PEOPLE'S REPUBLIC of CHINA
pekin@ticaret.gov.tr
00 86 10 64 64 95 38
(Fax) 00 86 10 64 64 22 68
PEKİN BÜYÜKELÇİLİĞİ Adnan AKGÖZ Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Office & Apperment Building Kempinski Hotel Beijing Lufthansa Center, 50 Liangmaqiao Road, Chaoyang District Unit: C 812 A, BEIJING 100016 / PEOPLE'S REPUBLIC of CHINA
pekin@ticaret.gov.tr
00 86 10 64 64 95 38
(Fax) 00 86 10 64 64 22 68
PEKİN BÜYÜKELÇİLİĞİ Uğur KILIÇARSLAN Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Office & Apperment Building Kempinski Hotel Beijing Lufthansa Center, 50 Liangmaqiao Road, Chaoyang District Unit: C 812 A, BEIJING 100016 / PEOPLE'S REPUBLIC of CHINA
pekin@ticaret.gov.tr
00 86 10 64 64 95 38
(Fax) 00 86 10 64 64 22 68
PEKİN BÜYÜKELÇİLİĞİ Sezgin TAŞKIN Ticaret Müşavir Yardımcısı Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Office & Apperment Building Kempinski Hotel Beijing Lufthansa Center, 50 Liangmaqiao Road, Chaoyang District Unit: C 812 A, BEIJING 100016 / PEOPLE'S REPUBLIC of CHINA
pekin@ticaret.gov.tr
00 86 10 64 64 95 38
(Fax) 00 86 10 64 64 22 68
ŞANHAY BAŞKONSOLOSLUĞU Kadriye Yaprak TAŞAR Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache 1055 Zhong Shan (W) Road SOHO Zhong Shan Plaza Room No: 806 SHANGHAI 200051 / P.R.C
sanghay@ticaret.gov.tr
00 86 21 643 78 302
(Fax) 00 86 21 643 30 221
HONG KONG BAŞKONSOLOSLUĞU Dinçer TATLIOĞLU Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attaché Room 1907, 19/F., Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, HONG KONG
hongkong@ticaret.gov.tr
00 852 2893 6609
(IP Tel) 0 312 204 81 14
(Fax) 00 852 2893 6620
ŞANHAY BAŞKONSOLOSLUĞU Murat KOCABAŞ Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache 1055 Zhong Shan (W) Road SOHO Zhong Shan Plaza Room No: 806 SHANGHAI 200051 / P.R.C
sanghay@ticaret.gov.tr
00 86 21 643 78 302
(Fax) 00 86 21 643 30 221
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot