Estonya

Estonya

En büyük ithalatçı 2020
En büyük ithalatçı 2020
Almanya 1.73Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2020
En büyük ihracatçı 2020
Finlandiya 2.55Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
233.55 Milyon $
2016
166.32 Milyon $
2020
Türkiye’nin ihracatı
179.99 Milyon $
2016
79.15 Milyon $
2020

Genel Görünüm

Estonya, 2020 yılında kişi başı 39.08 Bin $ ve toplam 31.47 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2020 yılında toplam 17.75 Milyar $ ithalat ve 16.88 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Almanya 1.73 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 1.64 Milyar $
Rusya 1.61 Milyar $
Finlandiya 1.60 Milyar $
Polonya 962.69 Milyon $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Finlandiya 2.55 Milyar $
İsveç 1.69 Milyar $
Letonya 1.46 Milyar $
Rusya 1.41 Milyar $
ABD 1.30 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 579.60 Milyon $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 464.12 Milyon $
270799 Yüksek sıcaklıkta kömür katranının damıtılmasınından elde edilen yağlar ve diğer ürünler 421.34 Milyon $
271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 408.71 Milyon $
271600 Elektrik enerjisi 297.58 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
851762 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya, çevirmeye, vermeye/yeniden oluşturmak için makina 1.08 Milyar $
270799 Yüksek sıcaklıkta kömür katranının damıtılmasınından elde edilen yağlar ve diğer ürünler 646.85 Milyon $
940610 Ahşap prefabrik yapıIar 427.13 Milyon $
271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 406.76 Milyon $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 340.09 Milyon $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu
4 / 5
Lojistik performansı
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)
3.73%
Vizesiz Geçiş
YOK
Mal ithalatı 2020
17.75 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre
3.5 gün
Enflasyon (yıllık)
2.28%
Gayri safi yurtiçi hasıla
31.47 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)
5%
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)
39.08 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)
68.9%
Mal ihracatı 2020
16.88 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)
6.23%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)
0
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)
222.60 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)
2.49%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)
22.04%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)
62.48%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)
72.91%
Toplam Nüfus
1.32 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)
9.41%
Mal ticareti (% GSYİH)
108.43%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)
-
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi
2.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot