Fildişi Sahili Cumhuriyeti

Fildişi Sahili Cumhuriyeti

En büyük ithalatçı 2022
En büyük ithalatçı 2022
Çin Halk Cumhuriyeti 7.72Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2022
En büyük ihracatçı 2022
Mali 4.39Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
5.87 Milyar $
2019
963.99 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
7.28 Milyar $
2019
508.45 Milyon $
2023

Genel Görünüm

Fildişi Sahili Cumhuriyeti, 2022 yılında kişi başı 6.33 Bin $ ve toplam 70.01 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2022 yılında toplam 53.66 Milyar $ ithalat ve 49.28 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 7.72 Milyar $
Nijerya 6.50 Milyar $
Fransa 3.58 Milyar $
Hindistan 2.79 Milyar $
ABD 2.49 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Mali 4.39 Milyar $
Hollanda 4.27 Milyar $
İsviçre 3.97 Milyar $
ABD 2.63 Milyar $
Burkina Faso 2.55 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
27 Bitümenli taşkömürü 4.81 Milyar $
2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 2.40 Milyar $
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 2.40 Milyar $
2710 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 1.90 Milyar $
271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 1.77 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
18 Kakao müstahzarları (kalıp/dilim/çubuk)-dondurulmamış 4.96 Milyar $
1801 Kakao dane ve kırıkları (ham/kavrulmuş, bütün/kırık) 3.21 Milyar $
180100 Kakao dane ve kırıkları (ham/kavrulmuş, bütün/kırık) 3.21 Milyar $
27 Bitümenli taşkömürü 3.04 Milyar $
2710 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 2.02 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
2 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
6.84%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2022
53.66 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
6.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
5.28%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
70.01 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
6.74%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
6.33 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
27.49%
Mal ihracatı-2022
49.28 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
10.18%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
4.03
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
1.01 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
16.72%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
21.98%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
53.7%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
24.84%
Toplam Nüfus-2022
28.16 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
2.26%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
49.11%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
623.76
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
4.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
4.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20182019202020212022

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20182019202020212022
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Fildişi Sahili’nde ürün standartları ve sertifikasyonları ile ilgili olarak 1992 yılındaki Bakanlar Kurulu kararı ile ihdas edilen CODINORM (Côte d’Ivoire Normalisation) kurumu faaliyet göstermektedir. CODINORM, ulusal standartların yaygınlaşması, bölgesel ve uluslararası standartlara uyumun sağlanması gibi hususlarda ülkedeki sorumlu, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bu kapsamda, standardizasyon faaliyetleri için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile sertifika değerlendirme faaliyetleri için ISO 17065 standartlarına yönelik taahhütleri bulunmaktadır. Mezkûr kurum; iş geliştirme, risk önleme, sağlık ve tüketicinin korunmasına dair standartları sağlamaktadır.

Kurum bünyesinde 178 üye firma yer almaktadır. Sanayi Bakanlığının denetimi altındaki Kurum, 9’u kamu, 14’ü özel sektörden olmak üzere 23 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilmektedir.

- CODINORM
Côte d’Ivoire Normalisation: http://codinorm.ci 

Ülkedeki yerli üreticilerin uymak zorunda olduğu standartlara ilişkin liste mezkûr Kurum tarafından internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Ltd. ile Fildişi Sahili gümrüğüne gönderilen mallar üzerindeki tüm nitel ve niceliksel kontrollerin gerçekleştirilmesini teminen sözleşmesi bulunmaktadır. Webb Fontaine aynı zamanda, Fildişi Sahili devleti adına ürünlerin fiyat denetimini de gerçekleştirmektedir. Cotecna Inspection şirketi ise geçici ithalat ile ilgili işlemler ile petrol ve orman ürünleri ihracatının denetimi alanında faaliyet göstermektedir.

Fildişi Sahili’ne gönderilen, FOB değeri 1 milyon CFA (yaklaşık 1.500 EUR)‘nın üstündeki ihracat işlemlerinin tamamı denetim şirketinin denetimine tabiidir. Ülkede ithalatı yapacak şirket/kişi tarafından DAI (Déclaration Anticipée d’Importation) formu ilgili gümrük idaresine verilmektedir. Webb Fontaine denetim hizmetleri kapsamında ihraç edilen ürünün FOB değerinin %0.75’i oranında ücretlendirme yapmaktadır. Cotecna ise geçici ithalata konu ürünün FOB değerinin %1.05’i oranında, petrol ihracatının %0.8’i, orman ürünlerinin ise ihraç edilmeden once %1’i oranında ücretlendirme yapmaktadır. Fildişi Sahili’nden ihracat yapacak olan firmaların gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ‘Uygunluk Sertifikası’na sahip olmaları gerekmekte olup, Webb Fontaine tarafından her 3 ayda bir yapılan ürün denetimleri neticesinde mezkur sertifika düzenlenmektedir.

Fildişi Sahili’ne gönderilecek ürünlerde Webb Fontaine tarafından belirtilen dokümanlar/standartlar internet sitesinde yer almaktadır.

- Webb Fontaine Côte d'Ivoire
- Cotecna (Cotecna Inspection Limited): www.cotecna.com
- SGS CI SA: www.sgs.com
- Control Union Inspection West Africa (CUIWA): http://www.controlunion.com/en/contact/ci
- SIAPTEK Cote d'Ivoire

Ülkedeki standartlara ilişkin olarak 06 Ağustos 2014 tarihinde çıkarılan mevzuat kapsamında düzenlemesini teminen Fildişi Standartizasyon Komitesi (Comité Ivoirien de Normalisation – CIN) ihdas edilmiştir. Mezkûr Kurum, kamu sektöründen; Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi ve Finans Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Hayvancılık Bakanlığı, Kamu Sağlığı Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Bütçe Bakanlığı, Teknoloji-Bilgi-İletişim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı temsilcilerinden, özel sektörden ise; CGECI ile Fildişi Sahili Ticaret ve Sanayi Odası (CCI-CI) yetkililerinden oluşmaktadır. Kurumun temel görevi, zorunlu hale getirilmiş standartlar için yapılan başvuruların izlenmesi, akreditasyon konusunda yönlendirmelerde bulunulması ve ülke çapında standardizasyon ofisleri kurulmasıdır.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Tarım ürünlerinde, ürünün türüne göre bitki sağlığı sertifikası ya da veteriner sertifikası sunulması gerekmektedir. Meyve suyu, doğal meyve ve sebze, buğday, süt, konserve ürünler, un, hayvan yemi, kimyasal ürünlerde analiz sertifikası talep edilmektedir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

İhracatta ürün güvenliği ve kalite açısından Webb Fontaine tarafından belirtilen dokümanlar dışında herhangi bir zorunlu belgelendirme bulunmamaktadır. Tarım ürünlerinde, meyve suyu, doğal meyve ve sebze, buğday, süt, konserve ürünler, un, hayvan yemi, kimyasal ürünlerde bir takım belgeler talep edilmektedir. Bahsi geçen ürünler dışında herhangi bir sertifika talep edilmemektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Ürünlerin güvenliğinin tespiti amacıyla ithalat denetimi sisteminden sorumlu kuruluşlar Webb Fontaine, Cotecna ve FS Gümrük Genel Müdürlüğüdür.
 

Sevk Öncesi İnceleme

Ürünlerin güvenlik şartlarına uygunluğunun denetimi temel olarak piyasaya sevk öncesi ithalat aşamasında yapılmaktadır.

İthalat Denetimi

Ürünlerin güvenliğinin tespiti amacıyla ithalat denetimi sistemi kullanılmaktadır. 

Fildişi Sahili’ne gönderilen, FOB değeri 1 milyon CFA (yaklaşık 1.500 EUR)‘nın üstündeki ihracat işlemlerinin tamamı denetim şirketinin (Webb Fontaine, Cotecna) denetimine tabiidir. Abidjan limanındaki konteynırların  içindeki ithal edilen malların denetimi için x-ray cihazları ile tarama uygulaması yapılmaktadır.

Ülke Haberleri

bilgilendirme-mesaji

İlgili haber bulunmamaktadır.

Yaklaşan Etkinlikler

bilgilendirme-mesaji

Yaklaşan etkinlik bulunmamaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

ABİDJAN BÜYÜKELÇİLİĞİ Musa ARI Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of  the Commercial Counsellor Immeuble N'Zarama 3ème étage Plateau 01 BP 5137 ABIDJAN 01 / IVORY COAST
abidjan@ticaret.gov.tr
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot