İsveç

İsveç

En büyük ithalatçı 2021
En büyük ithalatçı 2021
Almanya 31.82Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2021
En büyük ihracatçı 2021
Norveç 20.25Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
1.78 Milyar $
2018
0 $
2022
Türkiye’nin ihracatı
1.53 Milyar $
2018
0 $
2022

Genel Görünüm

İsveç, 2022 yılında kişi başı 67.04 Bin $ ve toplam 585.93 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2021 yılında toplam 187.06 Milyar $ ithalat ve 189.84 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Almanya 31.82 Milyar $
Norveç 19.02 Milyar $
Hollanda 18.78 Milyar $
Danimarka 12.97 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 12.85 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Norveç 20.25 Milyar $
Almanya 19.46 Milyar $
ABD 15.30 Milyar $
Danimarka 14.69 Milyar $
Finlandiya 13.45 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 9.47 Milyar $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 4.79 Milyar $
851712 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar 3.69 Milyar $
030214 Atlantik somonları ve tuna somonları; (taze veya soğutulmuş) 3.41 Milyar $
851762 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya, çevirmeye, vermeye/yeniden oluşturmak için makina 3.01 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 6.48 Milyar $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 5.75 Milyar $
870323 Araçlar; sadece kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorla, silindir kapasitesi 1500'ten fazla 3000cc'den az 5.00 Milyar $
870360 Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu diğer taşıtlar; harici bir güç kaynağından şarj edilenler 3.71 Milyar $
260112 Demir cevherleri ve konsantreleri (ağlomere edilmiş) 3.67 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
4 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
8.72%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2021
187.06 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
7.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
8.37%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
585.93 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
2.64%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
67.04 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
50.16%
Mal ihracatı-2021
189.84 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
6.6%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
348.6
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
1.63 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
1.41%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
23.72%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
63.87%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
52.59%
Toplam Nüfus-2022
10.48 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
8.54%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
68.27%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
10.11
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
1.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
3.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

İsveç’e ana ihracat kalemlerimizin büyük çoğunluğunda AB Mevzuatına uyum ve Gümrük Birliği altyapısı dolayısıyla, ikili ticaret sorunsuz şekilde gerçekleşmektedir. İsveç teknik düzenlemeleri ve standartları, gerek AB mevzuatı gerekse uluslararası kurallar ile ileri düzeyde uyumludur.
İsveç, şeffaflığın geniş bir alanda kural olduğu bir pazardır. Teknik düzenlemeler ve standartlar, gümrük işlemleri ve piyasa gözetimi ve denetimi konularında ilgili kamu kurumların internet sayfalarından detaylı bilgi edinmek mümkündür. Konuya ilişkin AB bilgi kaynakları da bu konuda yararlı olabilecektir.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

İsveç AB üyesi ülke olarak AB Ortak Ticaret Politikası ve Ortak Gümrük Tarifesini; Tek Pazarın parçası olarak AB Teknik Mevzuatını uygulamaktadır.
İsveç, AB Tek Pazarının parçası olup, Tek Pazar mevzuatlarını katı ve etkin şekilde uygulayan ülkelerin başında gelmektedir. (Avrupa Komisyonu verileri)
Bu çerçevede, sektör, alt sektör, ürün, menşe ülkesi ve ihracatın gerçekleştirileceği zaman gibi oldukça çeşitli unsurlara göre İsveç’e ithalatta farklı belgelendirme yükümlülükleri ve mali yükümlülükler bulunmaktadır.
İsveç’e ihracatta talep edilen belgeler, belgelerin içeriği ve bahse konu belgelerin dayandığı hukuki düzenlemeler, İsveç Gümrük İdaresinin “tek kapı” olarak oluşturduğu şu web sayfasından Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) girilerek sorgulanabilir. (Bahse konu internet sayfasından mali yükümlülükler de sorgulanabilir).
Kullanıcı dostu olması dolayısıyla aynı içerikte bilgiler (İngilizce olarak) AB İhracatçı Yardım Masasının ilgili sayfasından da kolayca temin edilebilir. (Müşavirlik olarak bu site önerilmektedir).
 
Ayrıca AB’ye ve dolayısıyla İsveç’e ithalat yapılırken aranan genel şartlar (sağlık, çevre, teknik düzenlemeler, pazarlama standartları ve diğer hususlar) ve belgelerin listesi internet sitesinden detaylı incelenebilmektedir. Yukarıda değinilen sorgulama ekranında ihraç yapılacak ülke olarak İsveç seçilmesi halinde İsveç’e özel şartlar ürün bazında temin edilebilmektedir.
İsveç Gümrük İdaresi'nin (Tullverket) internet sitesinde yer alan Türkiye’den ithalata ilişkin bilgilerin de incelenmesi yararlı olabilecektir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

İsveç’e ithal edilen ürünlerin güvenlik şartlarına uygunluğunun denetimi gerek gümrüklerde ithalat aşamasında gerekse yurtiçi piyasada (temelde) yapılmaktadır. Piyasa gözetimi ve denetimi çok farklı kurumlar (yaklaşık 20 tane) ve belediyeler (290 belediye) tarafından yapılmaktadır.

Konuya ilişkin ana ulusal stratejiyi belirlemek, uygulama sonuçlarını toplu değerlendirmek ve kurumlararası koordinasyonu sağlamak temelde SWEDAC’ın görevidir.
Eczacılık ve tıbbi ürünler, tarım ürünleri, kimyasallar, alkollü içecekler başlıcaları olmak üzere bazı ürün gruplarında genel yapıdan farklılıklar arz eden hususlar bulunmaktadır.
Bu çerçevede, Ezcacılık ve tıbbi ürünler için İsveç Medikal Ürünler Kurumu- (Lakemedelsverket) (http://www.lakemedelsverket.se),  gıda  ürünleri  için İsveç Ulusal Gıda Kurumunun (Livsmedels Verket) (http://www.slv.se/); tarım ürünleri için İsveç Tarım Kurumu- Jordbruksverket (http://www.jordbruksverket.se/),  kimyasal  ürünler için İsveç Kimyasallar Kurumu (Kemikalieinspektionen) (http://www.kemi.se/) alkollü içecekler için de kamu alkollü içeçek tekel kurumu olan Systembolaget (http://www.systembolaget.se/) internet sayfalarının detaylı incelenmesinde yarar bulunmaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

STOKHOLM BÜYÜKELÇİLİĞİ Gökhan ÖRNEK Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Karlavagen 71, 114 49 STOCKHOLM / SWEDEN
stockholm@ticaret.gov.tr
00 46 8 661 64 83
(IP Tel) 0 312 204 82 99
(Fax) 00 46 8 666 96 25
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot