İsveç

İsveç

En büyük ithalatçı 2020
En büyük ithalatçı 2020
Almanya 26.97Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2020
En büyük ihracatçı 2020
Norveç 16.33Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
1.54 Milyar $
2016
1.76 Milyar $
2020
Türkiye’nin ihracatı
1.29 Milyar $
2016
1.33 Milyar $
2020

Genel Görünüm

İsveç, 2020 yılında kişi başı 58.06 Bin $ ve toplam 530.88 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2020 yılında toplam 149.43 Milyar $ ithalat ve 154.93 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Almanya 26.97 Milyar $
Hollanda 14.56 Milyar $
Norveç 13.48 Milyar $
Danimarka 10.08 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 9.24 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Norveç 16.33 Milyar $
Almanya 16.12 Milyar $
ABD 12.62 Milyar $
Danimarka 11.66 Milyar $
Finlandiya 10.83 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 5.67 Milyar $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 3.74 Milyar $
851712 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar 3.49 Milyar $
030214 Atlantik somonları ve tuna somonları; (taze veya soğutulmuş) 3.06 Milyar $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 2.68 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 7.41 Milyar $
870323 Araçlar; sadece kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorla, silindir kapasitesi 1500'ten fazla 3000cc'den az 4.65 Milyar $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 3.79 Milyar $
030214 Atlantik somonları ve tuna somonları; (taze veya soğutulmuş) 3.03 Milyar $
481092 Çok katlı kağıt/kartonlar; kaolin vb. sıvanmış 2.47 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu
4 / 5
Lojistik performansı
4 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)
1.1%
Vizesiz Geçiş
YOK
Mal ithalatı 2020
149.43 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre
7.5 gün
Enflasyon (yıllık)
1.78%
Gayri safi yurtiçi hasıla
530.88 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)
1.26%
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)
58.06 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)
43.47%
Mal ihracatı 2020
154.93 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)
3.26%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)
-
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)
1.63 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)
1.44%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)
22.18%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)
65.2%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)
47.02%
Toplam Nüfus
10.28 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)
3.17%
Mal ticareti (% GSYİH)
60.15%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)
9.46
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi
1.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi
3.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

İsveç’e ana ihracat kalemlerimizin büyük çoğunluğunda AB Mevzuatına uyum ve Gümrük Birliği altyapısı dolayısıyla, ikili ticaret sorunsuz şekilde gerçekleşmektedir. İsveç teknik düzenlemeleri ve standartları, gerek AB mevzuatı gerekse uluslararası kurallar ile ileri düzeyde uyumludur.
İsveç, şeffaflığın geniş bir alanda kural olduğu bir pazardır. Teknik düzenlemeler ve standartlar, gümrük işlemleri ve piyasa gözetimi ve denetimi konularında ilgili kamu kurumların internet sayfalarından detaylı bilgi edinmek mümkündür. Konuya ilişkin AB bilgi kaynakları da bu konuda yararlı olabilecektir.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

İsveç AB üyesi ülke olarak AB Ortak Ticaret Politikası ve Ortak Gümrük Tarifesini; Tek Pazarın parçası olarak AB Teknik Mevzuatını uygulamaktadır.
İsveç, AB Tek Pazarının parçası olup, Tek Pazar mevzuatlarını katı ve etkin şekilde uygulayan ülkelerin başında gelmektedir. (Avrupa Komisyonu verileri)
Bu çerçevede, sektör, alt sektör, ürün, menşe ülkesi ve ihracatın gerçekleştirileceği zaman gibi oldukça çeşitli unsurlara göre İsveç’e ithalatta farklı belgelendirme yükümlülükleri ve mali yükümlülükler bulunmaktadır.
İsveç’e ihracatta talep edilen belgeler, belgelerin içeriği ve bahse konu belgelerin dayandığı hukuki düzenlemeler, İsveç Gümrük İdaresinin “tek kapı” olarak oluşturduğu şu web sayfasından Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) girilerek sorgulanabilir. (Bahse konu internet sayfasından mali yükümlülükler de sorgulanabilir).
Kullanıcı dostu olması dolayısıyla aynı içerikte bilgiler (İngilizce olarak) AB İhracatçı Yardım Masasının ilgili sayfasından da kolayca temin edilebilir. (Müşavirlik olarak bu site önerilmektedir).
 
Ayrıca AB’ye ve dolayısıyla İsveç’e ithalat yapılırken aranan genel şartlar (sağlık, çevre, teknik düzenlemeler, pazarlama standartları ve diğer hususlar) ve belgelerin listesi internet sitesinden detaylı incelenebilmektedir. Yukarıda değinilen sorgulama ekranında ihraç yapılacak ülke olarak İsveç seçilmesi halinde İsveç’e özel şartlar ürün bazında temin edilebilmektedir.
İsveç Gümrük İdaresi'nin (Tullverket) internet sitesinde yer alan Türkiye’den ithalata ilişkin bilgilerin de incelenmesi yararlı olabilecektir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

İsveç’e ithal edilen ürünlerin güvenlik şartlarına uygunluğunun denetimi gerek gümrüklerde ithalat aşamasında gerekse yurtiçi piyasada (temelde) yapılmaktadır. Piyasa gözetimi ve denetimi çok farklı kurumlar (yaklaşık 20 tane) ve belediyeler (290 belediye) tarafından yapılmaktadır.

Konuya ilişkin ana ulusal stratejiyi belirlemek, uygulama sonuçlarını toplu değerlendirmek ve kurumlararası koordinasyonu sağlamak temelde SWEDAC’ın görevidir.
Eczacılık ve tıbbi ürünler, tarım ürünleri, kimyasallar, alkollü içecekler başlıcaları olmak üzere bazı ürün gruplarında genel yapıdan farklılıklar arz eden hususlar bulunmaktadır.
Bu çerçevede, Ezcacılık ve tıbbi ürünler için İsveç Medikal Ürünler Kurumu- (Lakemedelsverket) (http://www.lakemedelsverket.se),  gıda  ürünleri  için İsveç Ulusal Gıda Kurumunun (Livsmedels Verket) (http://www.slv.se/); tarım ürünleri için İsveç Tarım Kurumu- Jordbruksverket (http://www.jordbruksverket.se/),  kimyasal  ürünler için İsveç Kimyasallar Kurumu (Kemikalieinspektionen) (http://www.kemi.se/) alkollü içecekler için de kamu alkollü içeçek tekel kurumu olan Systembolaget (http://www.systembolaget.se/) internet sayfalarının detaylı incelenmesinde yarar bulunmaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

STOKHOLM BÜYÜKELÇİLİĞİ Betül AY Ticaret Müşavir Yardımcısı Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Karlavagen 71, 114 49 STOCKHOLM / SWEDEN
stockholm@ticaret.gov.tr
00 46 8 661 64 83
(IP Tel) 0 312 204 82 99
(Fax) 00 46 8 666 96 25
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot