İzlanda

İzlanda

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Norveç 3.27Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Hollanda 7.23Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
849.16 Milyon $
2019
87.14 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
750.09 Milyon $
2019
94.36 Milyon $
2023

Genel Görünüm

İzlanda, 2022 yılında kişi başı 65.56 Bin $ ve toplam 27.84 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2023 yılında toplam 28.42 Milyar $ ithalat ve 19.88 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Norveç 3.27 Milyar $
Almanya 2.51 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 2.48 Milyar $
Hollanda 2.17 Milyar $
ABD 2.14 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Hollanda 7.23 Milyar $
ABD 1.98 Milyar $
İngiltere 1.75 Milyar $
Fransa 1.29 Milyar $
Norveç 1.17 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
27 Bitümenli taşkömürü 1.25 Milyar $
2710 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 1.16 Milyar $
87 Yük taşımaya mahsus römork ve yarı römorklar 1.12 Milyar $
85 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 1.11 Milyar $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 1.02 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
76 Aluminyum tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler 2.42 Milyar $
3 Tüpler, borular, hortumlar (sert) diğer plastiklerden 2.15 Milyar $
7601 İşlenmemiş alaşımsız aluminyum 2.08 Milyar $
760110 İşlenmemiş alaşımsız aluminyum 1.79 Milyar $
304 1.06 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
19.69%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
28.42 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
11.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
8.31%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
27.84 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
6.44%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
65.56 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
47.04%
Mal ihracatı-2023
19.88 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
20.6%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
149
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
297.26 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
4.07%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
21.34%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
64.4%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
46.31%
Toplam Nüfus-2022
381.90 Bin
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
3.45%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
60.99%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
135.28
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot