Komorlar Birliği

Komorlar Birliği

En büyük ithalatçı 2020
En büyük ithalatçı 2020
Birleşik Arap Emirlikleri 50.73Milyon
Dolar
En büyük ihracatçı 2020
En büyük ihracatçı 2020
Fransa 5.26Milyon
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
3.31 Milyon $
2017
6.73 Milyon $
2021
Türkiye’nin ihracatı
6.19 Milyon $
2017
17.30 Milyon $
2021

Genel Görünüm

Komorlar Birliği, 2022 yılında kişi başı 3.85 Bin $ ve toplam 1.24 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2020 yılında toplam 267.71 Milyon $ ithalat ve 19.79 Milyon $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Birleşik Arap Emirlikleri 50.73 Milyon $
Fransa 42.15 Milyon $
Pakistan 35.41 Milyon $
Çin Halk Cumhuriyeti 18.40 Milyon $
Türkiye 14.26 Milyon $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Fransa 5.26 Milyon $
Hindistan 4.52 Milyon $
Almanya 2.46 Milyon $
Hollanda 1.67 Milyon $
Madagaskar 1.57 Milyon $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
020714 Horoz ve tavukların parçalanmış et ve sakatatı (dondurulmuş) 30.14 Milyon $
100640 Pirinç; kırık 24.63 Milyon $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 18.69 Milyon $
252329 Çimento; portland; diğer 16.59 Milyon $
870321 Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli (silindir hacmi <= 1000cm3) 12.90 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
090710 Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları); ezilmemiş, öğütülmemiş 8.12 Milyon $
330129 Turunçgil hariç diğer bitkilerden elde edilen uçucu yağ 4.70 Milyon $
090510 Vanilya; ezilmemiş, öğütülmemiş 2.56 Milyon $
090520 Vanilya; ezilmiş veya öğütülmüş 1.95 Milyon $
961700 Termoslar ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte),bunların aksam ve parçaları (camdan iç gövdeler hariç) 936.50 Bin $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
1 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
1.24%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2020
267.71 Milyon $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
16.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
-
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
1.24 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
2.39%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
3.85 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
35.07%
Mal ihracatı-2020
19.79 Milyon $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
22.64%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
-
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
54.35 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
36.41%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
9.08%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
50.25%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
12.72%
Toplam Nüfus-2022
836.77 Bin
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
0.31%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
32.35%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
467.18
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülke Haberleri

bilgilendirme-mesaji

İlgili haber bulunmamaktadır.

Yaklaşan Etkinlikler

bilgilendirme-mesaji

Yaklaşan etkinlik bulunmamaktadır.

chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot