Kosova

Kosova

Genel Görünüm

bilgilendirme-mesaji

Ülke finansal özet bilgisi bulunamamıştır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
3 / 5
Lojistik performansı-2022
0 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
4.9%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-
-
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
4.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
11.58%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
9.42 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
3.51%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
14.87 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
70.76%
Mal ihracatı-
-
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
17.21%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
-
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
-
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
7.39%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
28.2%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
44.86%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
38.52%
Toplam Nüfus-2022
1.76 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
8.61%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
-
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
0.95
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  Standartlar

 

Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Standardizasyon Ajansı: http://aks.rks-gov.net 

 

  Teknik Düzenlemeler

 

- Kosova Ticaret, Sanayi ve Girişimcilik Bakanlığı: https://mint.rks-gov.net/  

- Kosova Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı: http://www.mbpzhr-ks.net/ 

- Kosova Sağlık Bakanlığı: https://msh.rks-gov.net  

- Kosova İçişleri Bakanlığı: http://mpb.rks-gov.net 

 

  Akreditasyon

 

Kosova Akreditasyon Müdürlüğü: http://dak.rks-gov.net

 

  Ürün Güvenliği /Güvenilirliği

 

- Kosova Gümrük Genel Müdürlüğü: http://dogana.rks-gov.net/ 

- Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansı: https://auvk.rks-gov.net/  

- Kosova Ticaret, Sanayi ve Girişimcilik Bakanlığı: https://m int.rks-gov.net/  

- Kosova Medikal Ürün ve Cihazlar Ajansı: https://akppm.rks-gov.net/ 

- Kosova Metroloji Ajansı: http://amk.rks-gov.net 

 

  İthalat Denetimi


- Kosova Gümrük Genel Müdürlüğü: http://dogana.rks-gov.net/ 

- Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansı: https://auvk.rks-gov.net/

 

  Piyasa Gözetim Denetimi

 

Kosova Ticaret, Sanayi ve Girişimcilik Bakanlığı ve Piyasa Müfettişliği Ajansı: https://it.rks-gov.net/

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

  Standartlar

 

- Kosova Ticaret, Sanayi ve Girişimcilik Bakanlığı - Standartlar Ajansı: http://aks.rks-gov.net/button_67.html 

- Kosova Resmi Gazetesi: https://gzk.rks-gov.net/default.aspx?index=1 

Diğer mevzuat:

- Gıda Üreticileri Teknolojik Standartları Kriterleri:  https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7400 

- Odun İşleyici Firmaları Standartları Hakkında: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7413 

 - Yazılım ve Donanım Standartları: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11319 

- Ürün Teknik Gereksinimleri ve Uyum Değerlendirme: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=16388

 

  Teknik Düzenlemeler

 

- Kosova Ticaret, Sanayi ve Girişimcilik Bakanlığı: https://mint.rks-gov.net/ 

- Kosova Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı: http://www.mbpzhr-ks.net/sq/legjislacioni 

- Kosova Sağlık Bakanlığı: https://msh.rks-gov.net/sq/legjislacioni/  

- Kosova İçişleri Bakanlığı: https://mpb.rks-gov.net/f/34/Ligje 

Diğer Mevzuat

- Dış Ticaret Faaliyetleri Hakkında: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2788

- Yapay Gübre İthalatçıların Lisanslanması Koşulları: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7204

- Kosova’da Dolaşımda olan Medikal Ürün ve Cihazlara Bandrollerin Yerleştirilmesi Hakkında: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=9437

- İthalat İçin Koruyucu Önlemler Yasası: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2771 

 

  Akreditasyon

- Kosova Ticaret, Sanayi ve Girişimcilik Bakanlığı Akreditasyon Müdürlüğü: http://dak.rks-gov.net/page.aspx?id=2,19

- Kosova Resmi Gazetesi: https://gzk.rks-gov.net/SearchIn.aspx?Index=2&s=Akreditim&so=1 

Diğer Mevzuat:

- Akreditasyon Yasası: https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2610 
 

 

  Ürün Güvenliği /Güvenilirliği

 

- Kosova Gümrük Müdürlüğü: http://dogana.rks-gov.net/per-biznese/legjislacioni/

- Kosova Medikal Ürün ve Cihazlar Ajansı: https://akppm.rks-gov.net/DocumentsAndPublications/DocumentsAndPublications/2  

- Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansı: https://auvk.rks-gov.net/sq/legjislacioni

Diğer Mevzuat:

- Kalite Standartları ve Taze Süt Sınıfı: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7408 

- Petrol Ürünleri ve Türevlerinin Kalitesi Hakkında: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=33921  

 

  İthalat Denetimleri

- Kosova Gümrük Müdürlüğü: http://dogana.rks-gov.net/per-biznese/legjislacioni/

Diğer mevzuat:

- İthalatta Veteriner Kontrolü Hakkında: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7531 

- Belirli Tehlikeli Kimyasal Ürünlerin İthalatı-İhracatı: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11683

- Biyosit Ürünlerin Pazara Sunumu ve İthalat Ruhsatı: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11031

- Fidan Maddelerin İhracatı ve İthalatı Vergileri Hakkında: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7243 

- Üzüm ve Şarap Ürünlerinin İthalatı: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7776 

- Ölçüm Araçları: https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=12794

- Atık İthalat-İhracatı: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=21124 

- Canlı Kümes Hayvanlarının İthalatı: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7242 

- İthalat ve/veya İhracat Lisansı Gerektiren Medikal Ürün ve Cihazlar: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10405

 

  Piyasa Gözetim Denetimi (teknik düzenlemeler, süreç, birimler hakkında)

 

- Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Piyasa Müfettişliği: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2703

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Kosova Gümrük Genel Müdürlüğü, bitkisel ve hayvansal ürün ithalatında “VET” veterinerlik sertifikası ile “FIT" bitki sağlığı sertifikası; tıbbi ürün ve cihaz ithalatında “L04” lisansı; tütün mamullerinde “L05” lisansı ve ithalat ruhsatı; petrol ve petrol ürünleri ithalatında “L06” lisansı; narkotik ürün ithalatında “L07” lisansı; otomotiv ithalatında “L08” lisansı ve naylon poşet ithalatında “L09” ithalat izni belgelerini zorunlu olarak talep etmektedir.

Veterinerlik “VET” ve bitki sağlığı sertifikaları “FIT” Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansınca; “L04” ve “L07” lisansları Kosova İlaç Ajansınca; “L05” ve”L06” lisansları Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ve Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansınca; “L08” lisansı Kosova Altyapı Bakanlığı; “L09” lisansı Kosova Çevre ve Alan Planlama Bakanlığı; tarafından verilmektedir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Kosova Gümrük Müdürlüğü, Kosova’ya ithal edilecek tüm ürünler için ithalat aşamasında gümrük beyannamesi, ticari fatura ve menşei şahadetnamesi belgelerini zorunlu olarak talep etmektedir.

Diğer taraftan Kosova Gümrük Müdürlüğü, normal ithalat süreci dışında bitkisel ve hayvansal ürünlerde, tıbbi ürün ve cihazlarda, tütün mamullerinde, petrol ve petrol ürünlerinde, narkotik ürünlerde, otomotiv sektöründe ve naylon poşet ürünlerinin ithalatında zorunlu belgelendirme talep etmekte olup söz konusu belgelere ilişkin mevzuatlara aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir.

- “VET” https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2476 
- “FIT” - https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2476
- “L04’’ http://dogana.rks-gov.net/tarik/TARIK_PDF_01012017_ENG/ANNEX%2008.pdf
- “L05” https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2783 ve https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12340 
- “L06” https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2408 
- “L07” https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2572 
- “L08” https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7626 ve https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7868
Ayrıca, GTİP kodlarına göre zorunlu belgelendirme talep edilen tüm ürünler listesine “http://dogana.rks- gov.net/tarik/index.htm” bağlantı adresinden erişim mümkündür.
 

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Lisanslama ve belgelendirme konularında Kosova’nın ilgili kurum ve kuruluşlarınca diğer ülkeler ile gerçekleştirilen karşılıklı tanıma veya uyumlaştırma anlaşmaları uyarınca diğer ülkelere ait belgeler de kabul görmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Kosova’da ürün güvenilirliği, ithalat denetimi ve piyasa gözetim ve denetimi aracılığı ile yapılmakta olup ayrıca doğrudan halk sağlığını etkileyebilecek gıda ürünlerinde sevk öncesi inceleme sistemi de uygulanmaktadır. Sevk öncesi inceleme sistemi sadece daha önce Avrupa Birliği üye ülkelerine ihracatı hiç yapılmamış ürünler için uygulanmaktadır.

Ürün güvenliği denetimleri konusunda sistemlere göre sorumlu olan kurum ve kuruluşlar aşağıdadır:
- Sevk Öncesi İnceleme – Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansı
- İthalat Denetimi – Kosova Gümrük Genel Müdürlüğü
- Piyasa Gözetimi ve Denetimi – Kosova Piyasa Müfettişliği Ajansı

Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Piyasa Müfettişliği Ajansı bulunmaktadır. Söz konusu ajans yetkilileri tüketiciler nezdinde ürün ve hizmet güvenliğini sağlamaya yönelik var olan yasal mevzuatın uygulamalarını denetlemek ve uygulamakla mükelleftir. Yapılan denetimler sonucunda güvensiz çıkan ürünlere ilişkin müfettişler yasal işlem başlatabilmekte, ürünü piyasadan toplatabilir veya para cezası verilebilmektedir.
 

Sevk Öncesi İnceleme

Kosova’da sevk öncesi inceleme sistemi sadece hayvansal ürünler (et, süt, yumurta ve balık) için uygulanmaktadır. Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansı sevk öncesi inceleme komisyonunu oluşturarak ilgili ülkedeki üreticiyi denetlemektedir.
 
Kosova’da sevk öncesi inceleme sisteminde özel gözetim şirketleri bulunmamaktadır. İlgili kamu kurumu tarafından inceleme yapılmaktadır.

İthalat Denetimi

Kosova’ya ithal edilen tüm mallar denetime tabidir. Denetim, gümrük kapısında Kosova Gümrük Müdürlüğü yetkilileri ile Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansı yetkililerince gerçekleştirilmektedir. Doğrudan halk sağlığını etkileyecek gıda ürünleri Gıda ve Veterinerlik Ajansı yetkililerince denetlenmekte olup bu ürünler dışında diğer tüm malların denetimi Gümrük Müdürlüğü yetkililerince gerçekleştirilmektedir.

Denetim Şartları (fiziki kontroller, her parti için, risk esaslı denetim gibi): 
Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansı yetkilileri normal denetim koşulları dışında şüphe uyandıran sevkiyatlarda numune alıp laboratuvar denetimi de yapmaya yetkilidirler. Kosova Gümrük yetkilileri ise fiziki kontroller dâhil çeşitli denetim mekanizmaları uygulamaktadırlar.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

PRİŞTİNE BÜYÜKELÇİLİĞİ Gözde EROĞLU Ticaret Müşavir Yardımcısı Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor İmzot Nike Prella Street No:42 Ulpiane PRISHTINA / KOSOVA
pristina@ticaret.gov.tr
00 383 38 554699
(IP Tel) 0 312 204 80 85
(Fax) 00 383 38 554688
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot