Letonya

Letonya

En büyük ithalatçı 2019
En büyük ithalatçı 2019
Litvanya 3.13Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2019
En büyük ihracatçı 2019
Litvanya 2.46Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
122.83 Milyon $
2015
166.66 Milyon $
2019
Türkiye’nin ihracatı
173.11 Milyon $
2015
126.57 Milyon $
2019

Genel Görünüm

Letonya, 2019 yılında kişi başı 31.77 Bin $ ve toplam 34.11 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2019 yılında toplam 17.73 Milyar $ ithalat ve 14.40 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Litvanya 3.13 Milyar $
Almanya 1.93 Milyar $
Polonya 1.66 Milyar $
Estonya 1.50 Milyar $
Rusya 1.20 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Litvanya 2.46 Milyar $
Estonya 1.68 Milyar $
Rusya 1.32 Milyar $
Almanya 1.03 Milyar $
İsveç 952.61 Milyon $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
880240 Uçak ve diğer hava taşıtları (boş ağırlık >15000 kg) 673.15 Milyon $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 656.45 Milyon $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 525.99 Milyon $
851712 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar 455.71 Milyon $
271121 Doğal gaz (gaz halinde) 244.03 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
100199 Buğday (makarnalık durum buğdayı hariç) ve mahlut; tohumluk olmayan 469.85 Milyon $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 449.73 Milyon $
851762 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya, çevirmeye, vermeye/yeniden oluşturmak için makina 382.07 Milyon $
851712 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar 360.56 Milyon $
440711 Çam ağacından kereste; kalınlık>6 mm 342.66 Milyon $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu
4 / 5
Lojistik performansı
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)
2.26%
Vizesiz Geçiş
YOK
Mal ithalatı 2019
17.73 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre
5.5 gün
Enflasyon (yıllık)
2.81%
Gayri safi yurtiçi hasıla
34.11 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)
2.2%
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)
31.77 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)
59.82%
Mal ihracatı 2019
14.40 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)
1.97%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)
4.01
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)
472.53 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)
3.72%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)
19.21%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)
64.09%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)
59.91%
Toplam Nüfus
1.91 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)
2.64%
Mal ticareti (% GSYİH)
100.26%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)
0.89
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi
1.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi
1.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülke Haberleri

bilgilendirme-mesaji

Haber bulunmamaktadır.

Yaklaşan Etkinlikler

bilgilendirme-mesaji

Lütfen daha sonra tekrar görüntüleyin.