Nijerya

Nijerya

En büyük ithalatçı 2020
En büyük ithalatçı 2020
Çin Halk Cumhuriyeti 15.94Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2020
En büyük ihracatçı 2020
Hindistan 5.24Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
145.04 Milyon $
2017
99.04 Milyon $
2021
Türkiye’nin ihracatı
340.48 Milyon $
2017
840.74 Milyon $
2021

Genel Görünüm

Nijerya, 2021 yılında kişi başı 5.00 Bin $ ve toplam 432.29 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2020 yılında toplam 55.45 Milyar $ ithalat ve 34.90 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 15.94 Milyar $
ABD 5.02 Milyar $
Hindistan 4.40 Milyar $
Hollanda 4.32 Milyar $
Belçika 2.08 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Hindistan 5.24 Milyar $
İspanya 3.79 Milyar $
Hollanda 2.98 Milyar $
Güney Afrika Cumhuriyeti 2.65 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 1.76 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 5.70 Milyar $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 2.36 Milyar $
100119 Makarnalık buğday (durum buğdayı); tohumluk olmayan 2.03 Milyar $
870333 Araçlar; sadece kompresyon-ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motor (dizel veya yarı dizel), silindir kapasitesi 2500cc'nin üzerinde 2.03 Milyar $
300220 İnsanlar için kullanılan aşılar 1.34 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 26.32 Milyar $
271111 Doğal gaz (sıvılaştırılmış) 3.92 Milyar $
890800 Sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar 1.28 Milyar $
271129 Diğer petrol gazları ve hidrokarbonlar (gaz halinde) 472.39 Milyon $
890590 Fener gemileri, yangın söndürme gemileri, yüzer vinç ve havuzlar 448.76 Milyon $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2021
1 / 5
Lojistik performansı-2021
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2021
-23.3%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2020
55.45 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2021
7.2 gün
Enflasyon (yıllık)-2021
11.4%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2021
432.29 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2021
-1.79%-2021
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2021
5.00 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2021
16.57%
Mal ihracatı-2020
34.90 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2021
-26.96%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2021
0.74
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2021
1.52 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2021
24.14%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2021
28.22%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2021
46.39%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2021
8.83%
Toplam Nüfus-2021
206.13 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2021
0.55%
Mal ticareti (% GSYİH)-2021
21.06%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2021
358.81
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2021
3.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2021
2.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Nijerya’ya gıda maddeleri ve insan sağlığı ile ilgili ilaç gibi bazı maddelerin ithali için, ithalattan önce tescil ettirilerek izin alınması gerekmektedir. Söz konusu izin ve tescil işlemleri NAFDAC (The National Agency for Food, Drug Administration and Control - Ulusal Gıda, İlaç İdaresi ve Kontrolü Kurumu / http://www.nafdac.gov.ng/) tarafından yapılmaktadır. Bu maddelerin dışında kalan eşyaların Nijerya'ya ithalatı konusunda gerekli değerlendirme ve belgelendirme işlemleri ise SON (Standards Organization of Nigeria / http://www.son.gov.ng/) isimli kuruluş tarafından yürütülmektedir. Anılan kurumlar tarafından uygulanmakta olan süreçlere ilişkin detaylı açıklamalar web sitelerinde yer almaktadır. SON (Standards Organization of Nigeria) bölgesel ofislerinin iletişim bilgilerine http://son.gov.ng/son- headquarters- regional-offices/ linkine tıklanarak erişilebilmektedir.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

NAFDAC tarafından düzenlenen alanlara ilişkin mevzuata ilgili kurumun www.nafdac.gov.ng adresli web sayfasında yer alan “Regulations” başlığı altında yer almaktadır. SON (Standards Organization of Nigeria) kuruluş kanununa ve ilgili rehberlere http://son.gov.ng/son-downloads/ adresinden erişilebilmektedir.
 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Talep edilen belgenin mahiyeti (NAFDAC ve SON (Standards Organization of Nigeria) Uygunluk Değerlendirme Programı –SONCAP–sertifikaları) kendileri tarafından belirlenmektedir.

SONCAP sertifikaları SON (Standards Organization of Nigeria) adına 4 uluslararası firma tarafından düzenlenmektedir. 
(i) Çin Sertifikasyon ve Denetim Grubu: www.ccic.com/
(ii) Cotecna Denetim Ltd. SA: www.exports-to-nigeria.com/
(iii) Société Generale de Surveillance (SGS) SA
(iv)Intertek: www.exports2nigeria.com/

SON (Standards Organization of Nigeria) Uygunluk Değerlendirme Programı ile detaylı açıklamalara http://son.gov.ng/soncap/ linkine tıklanarak ulaşılabilmektedir.

NAFDAC nezdinde tescil ettirilmesi gereken ürünler için başvurular direkt ilgili kuruma yapılmaktadır. NAFDAC sertifikası için izlenmesi gereken prosedürler ve gerekli dokümanlar ilgili kurumun web sayfasında yer alan “Guidelines” başlığı altında yer almaktadır.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Zorunlu belgelendirmeye tabi ürünlerin listesine NAFDAC’ın web sayfasında yer alan “Products” başlığı altında yer verilmektedir. Bunlar gıda, ilaç, kimyasallar, biyolojik ürünler, medikal ürünler, kozmetik, bitkisel ve hayvansal ürünlerdir. Bu ürünler haricindeki ürünler için ise SON (Standards Organization of Nigeria) tarafından onay verilmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

1. Sevk öncesi inceleme: SON (Standards Organization of Nigeria).
2. İthalat denetimi: NAFDAC ve/veya SONCAP sertifikası olmayan ürünler ülkeye giriş yapamamaktadır.
3. Piyasa gözetimi ve denetimi: NAFDAC.

Sevk Öncesi İnceleme

Ürünler: NAFDAC tarafından sertifikalandırılan ürünler haricindeki tüm ürünler.

Çalışılan Gözetim Şirketleri: “Çin Sertifikasyon ve Denetim Grubu”, “Cotecna Denetim Ltd. SA”, “Société Generale de Surveillance (SGS) SA”, “Intertek”.

İthalat Denetimi

Gümrüklerde NAFDAC ve SON tarafından fiziki denetim yapılmamaktadır. Nijerya gümrüklerindeki fiziki denetim Gümrük İdaresi tarafından yapılmaktadır. 

Ülke Haberleri

03/23/2022
Türk şirket, Nijerya'da milyonlarca kişiye elektrik ulaştıracak

Nüfusun yarısından fazlasının elektrik sıkıntısı yaşadığı Nijerya'da, Türk şirketi, yürüttüğü trafo merkezi projeleriyle milyonlarca kişinin elektriğe ulaşımını sağlayacak.

Güncel
Türk şirket, Nijerya'da milyonlarca kişiye elektrik ulaştıracak
10/22/2021
'Afrika'nın devi' olarak bilinen kıtanın en kalabalık ülkesi: Nijerya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya'ya gerçekleştireceği ziyarette, iki ülke arasında ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi için farklı alanların ele alınması planlanıyor.

İş Dünyası
'Afrika'nın devi' olarak bilinen kıtanın en kalabalık ülkesi: Nijerya
04/09/2021
Akdeniz İhracatçı Birlikleri mart ayında 1,24 milyar dolarlık dış satım yaptı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, mart ayında birlik bünyesinde yapılan dış satımın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artışla 1,24 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Dış Ticaret
Akdeniz İhracatçı Birlikleri mart ayında 1,24 milyar dolarlık dış satım yaptı
03/03/2021
Türkiye'nin nar ihracatı 2020'de rekor kırdı

Türk ihracatçısı, nar dış satımından 126 milyon 54 bin dolar elde ettiği 2020 yılında bu meyvede en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Dış Ticaret
Türkiye'nin nar ihracatı 2020'de rekor kırdı
07/24/2020
Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, 1 Temmuz 2020 tarihinde 2.8 milyar dolarlık Abuja-Kaduna-Kano (AKK) Gaz Boru Hattı Projesi'ni başlattı.

Cumhurbaşkanının iyimserliğini paylaşan Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Grup Genel Müdürü Mallam Mele Kyari, projenin 3.600 megawatt elektrik üretme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Teknoloji
Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, 1 Temmuz 2020 tarihinde 2.8 milyar dolarlık Abuja-Kaduna-Kano (AKK) Gaz Boru Hattı Projesi'ni başlattı.

Yaklaşan Etkinlikler

bilgilendirme-mesaji

Yaklaşan etkinlik bulunmamaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

ABUJA BÜYÜKELÇİLİĞİ Sefa AKYOL Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Plot 333, Diplomatic Drive, Central Business Discrict, ABUJA / NIGERIA
abuja@ticaret.gov.tr
00 234 807 4949 50300 234 803 6488 9810 312 218 62 14
(IP Tel) 0 312 204 81 58
ABUJA BÜYÜKELÇİLİĞİ Erbay ONĞUN Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Plot 333, Diplomatic Drive, Central Business Discrict, ABUJA / NIGERIA
abuja@ticaret.gov.tr
00 234 807 4949 50300 234 803 6488 9810 312 218 62 14
(IP Tel) 0 312 204 81 58
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot