Nijerya

Nijerya

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Çin Halk Cumhuriyeti 35.85Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Hollanda 24.53Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
4.99 Milyar $
2019
164.74 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
19.06 Milyar $
2019
582.55 Milyon $
2023

Genel Görünüm

Nijerya, 2022 yılında kişi başı 5.65 Bin $ ve toplam 477.38 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2023 yılında toplam 195.14 Milyar $ ithalat ve 195.38 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 35.85 Milyar $
Singapur 27.98 Milyar $
Belçika 18.35 Milyar $
Hindistan 15.68 Milyar $
ABD 12.11 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Hollanda 24.53 Milyar $
İspanya 18.39 Milyar $
Hindistan 16.34 Milyar $
ABD 14.58 Milyar $
Endonezya 12.78 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
27 Bitümenli taşkömürü 21.75 Milyar $
2710 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 21.41 Milyar $
271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 13.64 Milyar $
87 Yük taşımaya mahsus römork ve yarı römorklar 13.42 Milyar $
871000 Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu) 9.17 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
27 Bitümenli taşkömürü 59.66 Milyar $
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 52.52 Milyar $
2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 52.52 Milyar $
2711 Doğal gaz (sıvılaştırılmış) 6.84 Milyar $
271111 Doğal gaz (sıvılaştırılmış) 5.96 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
1 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
44.44%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
195.14 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
7.2 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
18.85%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
477.38 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
3.25%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
5.65 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
11.84%
Mal ihracatı-2023
195.38 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
-32.09%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
1.56
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
1.56 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
23.69%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
30.78%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
44.04%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
10.74%
Toplam Nüfus-2022
218.54 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
-0.04%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
25.85%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
425.98
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
3.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
2.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Nijerya’ya gıda maddeleri ve insan sağlığı ile ilgili ilaç gibi bazı maddelerin ithali için, ithalattan önce tescil ettirilerek izin alınması gerekmektedir. Söz konusu izin ve tescil işlemleri NAFDAC (The National Agency for Food, Drug Administration and Control - Ulusal Gıda, İlaç İdaresi ve Kontrolü Kurumu / http://www.nafdac.gov.ng/) tarafından yapılmaktadır. Bu maddelerin dışında kalan eşyaların Nijerya'ya ithalatı konusunda gerekli değerlendirme ve belgelendirme işlemleri ise SON (Standards Organization of Nigeria / http://www.son.gov.ng/) isimli kuruluş tarafından yürütülmektedir. Anılan kurumlar tarafından uygulanmakta olan süreçlere ilişkin detaylı açıklamalar web sitelerinde yer almaktadır. SON (Standards Organization of Nigeria) bölgesel ofislerinin iletişim bilgilerine http://son.gov.ng/son- headquarters- regional-offices/ linkine tıklanarak erişilebilmektedir.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

NAFDAC tarafından düzenlenen alanlara ilişkin mevzuata ilgili kurumun www.nafdac.gov.ng adresli web sayfasında yer alan “Regulations” başlığı altında yer almaktadır. SON (Standards Organization of Nigeria) kuruluş kanununa ve ilgili rehberlere http://son.gov.ng/son-downloads/ adresinden erişilebilmektedir.
 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Talep edilen belgenin mahiyeti (NAFDAC ve SON (Standards Organization of Nigeria) Uygunluk Değerlendirme Programı –SONCAP–sertifikaları) kendileri tarafından belirlenmektedir.

SONCAP sertifikaları SON (Standards Organization of Nigeria) adına 4 uluslararası firma tarafından düzenlenmektedir. 
(i) Çin Sertifikasyon ve Denetim Grubu: www.ccic.com/
(ii) Cotecna Denetim Ltd. SA: www.exports-to-nigeria.com/
(iii) Société Generale de Surveillance (SGS) SA
(iv)Intertek: www.exports2nigeria.com/

SON (Standards Organization of Nigeria) Uygunluk Değerlendirme Programı ile detaylı açıklamalara http://son.gov.ng/soncap/ linkine tıklanarak ulaşılabilmektedir.

NAFDAC nezdinde tescil ettirilmesi gereken ürünler için başvurular direkt ilgili kuruma yapılmaktadır. NAFDAC sertifikası için izlenmesi gereken prosedürler ve gerekli dokümanlar ilgili kurumun web sayfasında yer alan “Guidelines” başlığı altında yer almaktadır.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Zorunlu belgelendirmeye tabi ürünlerin listesine NAFDAC’ın web sayfasında yer alan “Products” başlığı altında yer verilmektedir. Bunlar gıda, ilaç, kimyasallar, biyolojik ürünler, medikal ürünler, kozmetik, bitkisel ve hayvansal ürünlerdir. Bu ürünler haricindeki ürünler için ise SON (Standards Organization of Nigeria) tarafından onay verilmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

1. Sevk öncesi inceleme: SON (Standards Organization of Nigeria).
2. İthalat denetimi: NAFDAC ve/veya SONCAP sertifikası olmayan ürünler ülkeye giriş yapamamaktadır.
3. Piyasa gözetimi ve denetimi: NAFDAC.

Sevk Öncesi İnceleme

Ürünler: NAFDAC tarafından sertifikalandırılan ürünler haricindeki tüm ürünler.

Çalışılan Gözetim Şirketleri: “Çin Sertifikasyon ve Denetim Grubu”, “Cotecna Denetim Ltd. SA”, “Société Generale de Surveillance (SGS) SA”, “Intertek”.

İthalat Denetimi

Gümrüklerde NAFDAC ve SON tarafından fiziki denetim yapılmamaktadır. Nijerya gümrüklerindeki fiziki denetim Gümrük İdaresi tarafından yapılmaktadır. 

Ülke Haberleri

03/23/2022
Türk şirket, Nijerya'da milyonlarca kişiye elektrik ulaştıracak

Nüfusun yarısından fazlasının elektrik sıkıntısı yaşadığı Nijerya'da, Türk şirketi, yürüttüğü trafo merkezi projeleriyle milyonlarca kişinin elektriğe ulaşımını sağlayacak.

Güncel
Türk şirket, Nijerya'da milyonlarca kişiye elektrik ulaştıracak
10/22/2021
'Afrika'nın devi' olarak bilinen kıtanın en kalabalık ülkesi: Nijerya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya'ya gerçekleştireceği ziyarette, iki ülke arasında ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi için farklı alanların ele alınması planlanıyor.

İş Dünyası
'Afrika'nın devi' olarak bilinen kıtanın en kalabalık ülkesi: Nijerya
04/09/2021
Akdeniz İhracatçı Birlikleri mart ayında 1,24 milyar dolarlık dış satım yaptı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, mart ayında birlik bünyesinde yapılan dış satımın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artışla 1,24 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Dış Ticaret
Akdeniz İhracatçı Birlikleri mart ayında 1,24 milyar dolarlık dış satım yaptı
03/03/2021
Türkiye'nin nar ihracatı 2020'de rekor kırdı

Türk ihracatçısı, nar dış satımından 126 milyon 54 bin dolar elde ettiği 2020 yılında bu meyvede en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Dış Ticaret
Türkiye'nin nar ihracatı 2020'de rekor kırdı
07/24/2020
Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, 1 Temmuz 2020 tarihinde 2.8 milyar dolarlık Abuja-Kaduna-Kano (AKK) Gaz Boru Hattı Projesi'ni başlattı.

Cumhurbaşkanının iyimserliğini paylaşan Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Grup Genel Müdürü Mallam Mele Kyari, projenin 3.600 megawatt elektrik üretme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Teknoloji
Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, 1 Temmuz 2020 tarihinde 2.8 milyar dolarlık Abuja-Kaduna-Kano (AKK) Gaz Boru Hattı Projesi'ni başlattı.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

ABUJA BÜYÜKELÇİLİĞİ Sefa AKYOL Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Plot 333, Diplomatic Drive, Central Business Discrict, ABUJA / NIGERIA
abuja@ticaret.gov.tr
00 234 807 4949 50300 234 803 6488 9810 312 218 62 14
(IP Tel) 0 312 204 81 58
ABUJA BÜYÜKELÇİLİĞİ Erbay ONĞUN Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Plot 333, Diplomatic Drive, Central Business Discrict, ABUJA / NIGERIA
abuja@ticaret.gov.tr
00 234 807 4949 50300 234 803 6488 9810 312 218 62 14
(IP Tel) 0 312 204 81 58
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot