Rusya

Rusya

En büyük ithalatçı 2021
En büyük ithalatçı 2021
Çin Halk Cumhuriyeti 290.77Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2021
En büyük ihracatçı 2021
Çin Halk Cumhuriyeti 274.71Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
739.68 Milyar $
2019
35.96 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
132.86 Milyar $
2019
11.25 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Coğrafi olarak dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya, ticaretten en yüksek geliri elde eden üçüncü ülke olarak dünya ticaretinin en aktif katılımcılarındandır. Doğal kaynak zenginliği ve çok sayıdaki ülkeye ihracatı ile dünyanın en önemli enerji piyasası aktörlerinden biri olarak anılmaktadır. Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 28. sırada yer almaktadır.

Rusya’nın Mart 2014'te Kırım’ı ilhakı ve 2022 yılındaki Rusya-Ukrayna Savaşı neticesinde; ABD, AB ülkeleri, Kanada ve Japonya ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından finans, enerji ve savunma sektörlerine uluslararası yaptırımlar uygulanmıştır. Yaptırımlara ek olarak 2014’ün ilk aylarında Amerika’nın kaya petrolü üretimindeki yüksek artış nedeniyle petrol fiyatları düşüşe geçmiştir. İhracat gelirlerinin önemli bir bölümün bağlı olduğu petrol fiyatlarının düşüşü ve zarar gören ticari ilişkileri nedeniyle ulusal para birimi olan Rus Rublesi 2014 yılının ikinci yarısında başlayan keskin devalüasyona uğramış ve Rusya, 2014-2015 yıllarında yüksek enflasyon ile ekonomik daralmayı aynı anda yaşamıştır. 2016 yılında başlayan iyileşme süreci sonrasında 2017 yılında Rusya’da ekonomik büyüme oranı ve ihracat yeniden artışa geçmiştir.

146 milyonluk nüfusu ile Rusya dünyanın en kalabalık dokuzuncu, Avrupa’nın ise en kalabalık ülkesidir. Rusya’da işgücüne katılım oranı %62 ve işsizlik oranı %4,6’dır. İstihdamın %67’si hizmetler sektöründe, %27’si sanayi sektöründe çalışmaktadır. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2019 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 1,6 trilyon dolar olan Rusya, dünyanın nominal olarak onbirinci ve satın alma gücü paritesine (PPP) göre altıncı büyük ekonomisidir. 2019 yılında yıllık reel olarak %1,3 oranında büyüyen Rusya ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisi ve petrol üreticisi ülkeler kartelinde (OPEC) Suudi Arabistan ile yaşadığı fiyat krizinin negatif etkileri ile -%5,5 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, Rusya 2019 yılında toplam 426 milyar dolarlık ihracat ve 247 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. En yakın ikili ticari ilişkilerini Çin, Almanya, Hollanda ve Belarus ile kurmuştur. En fazla ihracat yaptığı 5. ülke olan Türkiye, 2019 yılında Rusya’ya 4,1 milyar dolarlık ihracat yaparken, Rusya’dan 23,1 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 yılındaki 27,2 milyar dolarlık ticaret büyüklüğümüz ile Rusya, Almanya’dan sonraki en büyük ticari ortağımız ve en fazla ticaret açığı verdiğimiz ülkedir.

Ayrıca Ukrayna ile STA imzalanmış olup, iç onay süreci devam etmektedir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
-14.99%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2021
1.17 Trilyon $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
10.1 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
6.69%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
2.24 Trilyon $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
-2.07%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
35.77 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
15.59%
Mal ihracatı-2021
1.96 Trilyon $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
-13.89%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
5.88 Bin
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
5.26 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
3.9%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
32.79%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
53.98%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
28.19%
Toplam Nüfus-2022
143.55 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
-1.79%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
38.77%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
68.48
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
3.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
5.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Doğal kaynaklar bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Rusya’nın sahip olduğu doğal kaynaklar Dünya Bankası hesaplarına göre yaklaşık 75 trilyon dolar (dünyanın yaklaşık bir yıllık toplam GSYH’si) değerindedir. Rusya, mineral yakıtlar, endüstriyel mineraller ve metaller üreten dünyanın en büyük madencilik endüstrisine sahiptir. Bununla beraber, alüminyum, arsenik, çimento, bakır, magnezyum, azot, paladyum, silikon ve vanadyumun dünyada lider üreticisidir. Üretime paralel olarak, ihracat gelirlerinin yarısından fazlasını mineral yakıtlar ve yağlar sektörü oluşturmaktaktadır ve doğal gaz ihracatında dünya lideri, petrol ihracatında ise dünyada ikinci sıradadır. Rusya ayrıca yüksek teknolojili askeri teçhizat tasarlayıp üretebilen büyük ve sofistike bir silah endüstrisine sahiptir. Çok sayıda ülkeye uçak, hava savunma sistemleri, gemi ve denizaltı ihraç etmektedir.

Türkiye’nin Rusya’ya en çok ihracat yaptığı sektörler meyve ve kuruyemiş, makine ve mekanik parçalar, otomotiv, plastik ve plastik ürünleridir. Her biri son 5 yılda artış gösteren bu sektörler arasından en yüksek artışı yıllık ortalama %21 büyüme ile otomotiv sektörü göstermiştir. Ayrıca, Rusya ihracatımız genelinde sebze ve sabun haricinde tüm kategorilerde artış meydana gelmiştir.

2019 yılında düzenlenen Türk-Rus Ekonomik Komisyonu’nda mevcut ikili ticaret potansiyelinin altında kalındığı gündeme gelmiş ve bu potansiyelin değerlendirilmesi için adımlar atma yönünde iki taraftan da pozitif yaklaşım sergilenmiştir. Rusya tüm dünyadan ev aletleri, inşaat malzemeleri, mobilya, hazır giyim ve ilaç ithal etmektedir. Türkiye ise tüm bu ürünleri dünyaya rekabetçi fiyatlarla ihraç etmektedir. Bu ürün gruplarında kurulacak ortaklıklar hem Türkiye ihracatı hem de Rusya’nın uygun fiyatlı ihtiyaç temini için faydalı olacaktır. Ek olarak, örme giyim eşyası, örülmemiş giyim eşyası, kumaşlar ve ayakkabılar kategorilerinin dördü de tekstil sektörünün ürünleri olan ve Rusya ihracatımızda ilk 10’da yer alan kategorilerdir. Bu nedenle, tekstil alanında kurulacak ortaklıkların Rusya ticaretimizi artırma hedefi için etkili olacaktır.

Türkiye’nin Rusya’dan en fazla ithalat yaptığı sektörler mineral yakıtlar ve yağlar, demir çelik, hububat ve alüminyumdur. Her biri son 5 yılda artış gösteren bu sektörler arasından hububatlar yıllık ortalama %23 büyüme ile en yüksek artışı sergilemiştir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Rosakreditasyon-Federal Akreditasyon Servisi: http://fsa.gov.ru/ 
Federal Akreditasyon Servisi (Rosakreditasyon), Federal Yürütme Organı olarak akreditasyona ilişkin olan federal kurumdur. Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanlığına bağlıdır.
Faaliyet alanı:
- Ortak ulusal akreditasyon sisteminin oluşturulması;
- Akredite olan kurumların faaliyetlerinin kontrol edilmesi;

Rosstandart-Teknik Düzenleme Ajansı

Federal teknik düzenleme ajansı Federal Yürütme Organı olarak Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlıdır. Devlet mülkiyeti yönetimi, teknik düzenleme ve metroloji alanında görevini sağlamaktadır. Aynı zamanda, Rostandart, RF Hükümeti tarafından alınan teknik düzenlemeler ve ulusal standartların zorunlu koşulların uymasına ilişkin kontrolü sağlamaktadır. 
 
Rospotrebnadzor-Rusya İnsan Refahı ve Tüketici Haklarının Korunması Federal Servisi: http://rospotrebnadzor.ru/ 
İnsan refahı ve tüketici haklarının korunması alanında faaliyet gösteren federal kurumdur. Faaliyet alanları arasında epidemiyolojik kontrolü, sıhhi kontrolü ve tüketicilerin haklarının korunması yer almaktadır. Rospotrebnadzor doğrudan RF Hükümetine bağlıdır.
(http://www.rospotrebnadzor.ru/feedback/esia/)

 Avrasya Gümrük Birliği
Gümrük Birliği, Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde devletler arası bir anlaşmadır. Gümrük Birliği, üye ülkeler için karşılıklı ticaret sırasında gümrük vergi ve benzer ödemelerin kaldırılmasını içermektedir. Aynı zamanda, Gümrük Birliğinde, kalite değerlendirme yöntemleri ve sertifikalama ortaktır ve ticaretin bazı alanlarında ortak veri tabanı oluşturulmaktadır. Gümrük Birliğine üye olan ülkelerde, gümrüklemeye, ihraç ve ithal edilen ürünlere ilişkin ortak yaklaşım kullanılmaktadır.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

STANDARTLAR ve TEKNİK DÜZENLEMELER - ROSSTANDART
RF Standardizasyon ve Metroloji Federal Servisi: www.gost.ru 

Uygunluk Sertifikası (EAC) Uygunluk Deklarasyonu
Teknik düzenlemesine (reglament) uygunluk belgesi

Teknik düzenlemeler, standardizasyon, Metroloji ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında danışma ve işbirliği mekanizması tesis edilmesine dair protokolün imzalanması sözkonusu (KEK protokolü)

ÜRÜN GÜVENLİĞİ ROSPOTREBNADZOR
(Piyasa gözetim denetimi) (Tüketici hakları koruma federal servisi)
(http://rospotrebnadzor.ru)
Devlet Kaydı sertifikasyonu (Hijyen
Sertifikası) Tüketim ve gıda malları http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Pages/R_299.aspx 

ÜRÜN GÜVENLİĞİ - (Bitkisel ürünler) ROSSELHOZNADZOR
RF Veterinerlik ve Bitki Karantina federal servisi: www.fsvps.ru 
Bitki Karantina sertifikası Bitkisel ürünler
İlgili mevzuat: http://www.tks.ru/news/law/2010/07/01/0002
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/class/7 
2005-2015 yılları : Protokoller ve mutabakat zabıtları

ÜRÜN GÜVENLİĞİ - (Hayvansal ürünler) ROSSELHOZNADZOR
RF Veterinerlik ve Bitki Karantina federal servisi
Veterinerlik Sertifikası Hayvansal ürünler 
İlgili mevzuat: http://www.alta.ru/show_orders.php?actbn=view&filename=10sr0317 
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/class/3 
2005-2015 yılları : Protokoller ve mutabakat zabıtları

İTHALAT DENETİMİ 
RF Federal Gümrük Servisi: www.customs.ru 
http://customs.consultant.ru 
http://www.eurasiancommission.org/ru 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Pages/ed-perechen_title.aspx 
www.alta.ru 
www.tks.ru 

KOTALAR VE LİSANSLAR 
RF Ekonomi Kalkınma Bakanlığı
İthalatta uygulanan kotalar, Lisanslar Kırmızı ve beyaz et kotaları, alkol, silah, uyuşturucu vb. : www.economy.gov.ru 

İTHALAT DENETİMİ - (Radyasyon)  
RF Sanayi ve Ticaret Bakanlğı
Radyasyon Belgesi, eski araba utilizasyon Metaller, otomobiller vs.: www.minpromtorg.gov.ru 

İTHALAT DENETİMİ - (İlaçlar, Sağlık sektöründe kullanılan ekipman) Roszdravnadzor
Federal Sağlık Denetim Kurumu: http://www.roszdravnadzor.ru 
Sağlık alanında Uygunluk belgesi Sağlık sektöründe kullanılan ilaçlar, ekipman) Liste: http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/inf_o_prod_ob_pod_soot_forma_ob_sert.pdf 

PATENTLERE TABİ MALLAR - ROSPATENT
Patent Patenti Mallar 
İlgili mevzuat: http://www.alta.ru/register/

AKREDİTASYON - ROSAKREDİTATSIYA
RF Akreditasyon Federal Servisi: http://fsa.gov.ru

AKREDİTASYON
Tüzel kişi faaliyetleri ile ilgili yetkiler ile ilgili mevzuat

İHRACAT/İTHALAT DENETİMİ - (Askeri malzemeler)
FSVTS Rossiyi: http://www.fsvts.gov.ru
İzin belgesi
Askeri malzeme ithalatı/ihracatı 
İlgili mevzuat: http://www.fsvts.gov.ru/map/4C1DFEE2E00D0AF543257B0F0060862F.html

Rosstandart: Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Ajansı

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Rosstandart tarafından tespit edilen zorunlu uygunluk sertifikalarının listesine internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Rusya’da ürün sertifikalaması, ürünün kalitesinin onaylanmasının resmi şekillerinden biridir. Ürün sertifikalama prosedürü, yaygın olarak izin verilen belgeler olan uygunluk sertifikası ve uygunluk beyanı gibi belgeleri kapsamaktadır. Rusya’da en fazla talep edilen/kullanılan sertifikalar/belgeler aşağıda yer almaktadır:
- GOST R (ГОСТ Р) Uygunluk Sertifikası
- Gümrük Birliği Uygunluk Sertifikası
- GOST R (ГОСТ Р) Uygunluk Beyanı
- Gümrük Birliği Uygunluk Beyanı
- Devlet Kaydı Belgesi
- Yangın Emniyeti Belgesi
Uygunluk onayı, ürünlerin yasal ve tüketici karakteristikleri gereksinimlerine uygun olduğunu onaylamak için tasarlanmıştır. Rusya’da uygunluk onayı Rus ulusal düzenlemelerine ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) mevzuatına dayanmaktadır. Uygunluk beyanı ve uygunluk sertifikası, eşit hukuki güce sahip olup tüm Rusya’da geçerlidir. Uygunluk onayı, Gümrük Birliği üyesi olan Rusya’da gönüllü ve zorunlu olabilmektedir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Herhangi bir ürün için ne tür sertifikanın düzenlenmesi gerektiğini öğrenmek için GOST R (ГОСТ Р) sisteminde zorunlu sertifikalanmaya tabi olan ürün listesinin, GOST R (ГОСТ Р) sisteminde uygunluk beyanına tabi olan ürün listesinin, Gümrük Birliği teknik koşulları, Rusya’da zorunlu sertifikalanmaya tabi olan ürün listesinin, Rusya’da uygunluk beyanına tabi olan ürün listesinin veya devlet kaydına tabi olan ürün listesinin incelenmesi gerekmektedir. Ürün sertifikalama farklı süreçleri olan gönüllü ve zorunlu sertifikalama olmak üzere iki temel sistemden oluşmaktadır.

Zorunlu Koşulları Belirleyen Düzenleyici Belgeleri Göstermesi İle Beraber Zorunlu Sertifikalama Formunda Uygunluk Onayına Tabi Olan Ürünler Hakkında Bilgiler internet sitesinde yer almaktadır.

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Kazakistan ve Beyaz Rusya makamlarınca verilen uygunluk belgeleri de tüm Avrasya Gümrük Birliği üyesi ülkelerde geçerli sayılmaktadır.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Rusya Federasyonu’nda ürünlerin güvenliğinin tespiti amacıyla İthalat denetimi ve piyasa gözetimi ve denetimi kullanılmaktadır. 

İthalat Denetimi

RF Federal Gümrük servisi
Gümrük Kontrol Yoğunluğu: RF’de gümrük kontrollerinin yoğunluğu ile ilgili bilgiler ve konuya ilişkin ayrıntılı mevzuat açıklanmamaktadır. Ancak gümrükte “riskli mallar listeleri” ve “risk unsurları” şeklinde “hizmete özel” mevzuat kapsamında ürünler genellikle %80-%100 gümrük kontrolüne tabi olmaktadır. Ayrıca gümrük mercileri belirli mallar için emsal kıymet (referans fiyatları) uygulamaktadır.
RF gümrüklerinde, fiziki kontrol dünya ülkelerinin ortalamasının üzerindedir. Bu tarz kontroller, siyasi manevra olarak da kullanılabilmektedir. Bu husus, Türkiye-Rusya arasında çıkan kriz sırasında tecrübe edilmiş ve Türk ürünlerine %100 fiziki kontrol uygulanmıştır.

Ülke Haberleri

06/07/2022
Yaş meyve sebze sektörü Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında atakta

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye’nin Nisan ayında yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artışla 210,4 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Gürüz, bu değere Doğu Akdeniz illerinin yüzde 41 oranında destek verdiğine dikkat çekti.

Dış Ticaret
Yaş meyve sebze sektörü Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında atakta
05/25/2022
'Mobilyada ihracatın yarısı gelişmiş ülkelere gidiyor'

Kalite, fiyat ve hızlı teslimatla artık AB ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde büyüyen mobilyacılar, ihracatının yarısını bu ülkelere gerçekleştiriyor. Sektör, yüzde 5’lik dünya payı hedefine de bu pazarlarla ulaşmayı planlıyor.

Sektör
'Mobilyada ihracatın yarısı gelişmiş ülkelere gidiyor'
03/23/2022
Domates ve domates ürünlerinden 729 milyon dolarlık ihracat

Geçen yıl, domates ve domates ürünlerinden ülkeye 729 milyon dolar döviz girdisi sağlanırken, 2023 yılına kadar bu alanda 1 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor. Geçen yıl yüzde 16'lık artışla 363 milyon dolar getiri sağlayan taze domates, ihracattaki artışını bu yılın ilk ayında da sürdürdü. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "2022 yılında domates ve buna bağlı ürünlerin ihracatında yine artış bekliyoruz" dedi

Sektör
Domates ve domates ürünlerinden 729 milyon dolarlık ihracat
10/21/2021
Türkiye'nin 9 aydaki yaş meyve ve sebze ihracatında zirve Rusya'nın

Türkiye'nin yılın 9 ayındaki 2 milyar 15 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 31'i 627 milyon 442 bin dolarla Rusya'ya yapıldı.

Dış Ticaret
Türkiye'nin 9 aydaki yaş meyve ve sebze ihracatında zirve Rusya'nın
10/21/2021
Türk somonunun ihracatı katlanarak artıyor

Türkiye'nin somon ihracatı, ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 264 artarak 109 milyon dolara çıktı.

Dış Ticaret
Türk somonunun ihracatı katlanarak artıyor

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

MOSKOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ Alper ERİTEN Ticaret Başmüşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 7. Rostovski Pereulok D.12 115127 MOSCOW / RUSSIAN FEDERATION
moskova@ticaret.gov.tr
00 7 499 246 39 8900 7 499 246 14 89
(IP Tel) 0 312 204 82 70
(Fax) 00 7 499 246 49 89
MOSKOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ Feridun BAŞER Ticaret Başmüşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 7. Rostovski Pereulok D.12 115127 MOSCOW / RUSSIAN FEDERATION
moskova@ticaret.gov.tr
00 7 499 246 39 8900 7 499 246 14 89
(IP Tel) 0 312 204 82 70
(Fax) 00 7 499 246 49 89
MOSKOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ Ersan Volkan DEMİREL Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 7. Rostovski Pereulok D.12 115127 MOSCOW / RUSSIAN FEDERATION
moskova@ticaret.gov.tr
00 7 499 246 39 8900 7 499 246 14 89
(IP Tel) 0 312 204 82 70
(Fax) 00 7 499 246 49 89
MOSKOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ Mustafa GÖKCEOĞLU Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 7. Rostovski Pereulok D.12 115127 MOSCOW / RUSSIAN FEDERATION
moskova@ticaret.gov.tr
00 7 499 246 39 8900 7 499 246 14 89
(IP Tel) 0 312 204 82 70
(Fax) 00 7 499 246 49 89
MOSKOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ Serkan AYYILDIZ Gümrük Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 7. Rostovski Pereulok D.12 115127 MOSCOW / RUSSIAN FEDERATION
moskova@ticaret.gov.tr
00 7 499 246 39 8900 7 499 246 14 89
(IP Tel) 0 312 204 82 70
(Fax) 00 7 499 246 49 89
NOVOROSSİSK/KRASNODAR BAŞKONSOLOSLUĞU Aydanur AVCI TANIŞ Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Ulitsa Svabodı 73 NOVOROSSIYSK / RUSSIAN FEDERATION
novorossisk@ticaret.gov.tr
00 7 86 17 64 44 23
(IP Tel) 0 312 204 82 61
ST. PETERSBURG BAŞKONSOLOSLUĞU Çağrı DOĞAN Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache 1911036, 7-ya Sovetskaya Ulitsa, No:24 ST.PETERSBURG / RUSSIAN FEDERATION
petersburg@ticaret.gov.tr
00 7 812 271 25 9000 7 812 271 30 14
(Fax) 00 7 812 577 42 90
KAZAN BAŞKONSOLOSLUĞU İsmet ÖZKAN Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache M. Gorkiy Cad. 23/27, PB 141, 420015 KAZAN - TATARSTAN / RUSSIAN FEDARATION
kazan@ticaret.gov.tr
00 7843 238 24 2700 7843 299 53 17
(IP Tel) 0 312 204 80 90
(Fax) 00 7843 264 46 40
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot