Tunus

Tunus

En büyük ithalatçı 2019
En büyük ithalatçı 2019
İtalya 3.31Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2019
En büyük ihracatçı 2019
Fransa 4.35Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
233.96 Milyon $
2018
0 $
2022
Türkiye’nin ihracatı
959.53 Milyon $
2018
0 $
2022

Genel Görünüm

Dünyanın 90. ve Afrika’nın 5. büyük ekonomisi olan Tunus, Avrupa ile Arap dünyası arasında köprü niteliğinde bir ülke konumundadır. Tunus, cari fiyatlarla 46,4 milyar dolara yakın GSYH büyüklüğüne sahip olmakla beraber Afrika ülkelerine ulaşmak için stratejik bir lokasyona sahiptir. Tunus Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 78. sırada yer almaktadır.

Ülkenin resmi dili Arapça olmasına rağmen iş hayatında hâkim dil Fransızcadır. Resmi para birimi Tunus Dinarı (TND) olan Tunus’un, 12 milyonluk nüfusu içerisinde işgücüne katılım oranı %47, işsizlik oranı ise %16,8’dir. Tunus’ta tarım ve hayvancılık sektörü GSYH içerisinde %10 ile önemli pay sahibi iken, ülke aynı zamanda dünyanın önde gelen zeytinyağı ihracatçılarından birisidir. Tarıma elverişli alanlar içerisinde hâlihazırda tarım amaçlı kullanım oranı %57’dir. Petrol ithal eden bir ülke olan Tunus’ta yılda 4,2 milyon ton petrol üretilmekte, söz konusu üretim Tunus'un petrol ihtiyacının sadece %46'sını karşılamaktadır.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2021 yılında yıllık reel olarak %3,1 oranında büyüyen Tunus ekonomisinin, 2022 yılında %2,2 oranında büyüyeceği öngörülmektedir.

Ekonomist İstihbarat Birimi (EIU) verilerine göre Tunus'un, egemen bir temerrütten kurtulmaya yardımcı olmak için 2022'de IMF ile bir fon anlaşmasına varması beklenmektedir. Artan küresel emtia fiyatları nedeniyle yıllık enflasyon 2022'de %8,4'e yükselmesi, ancak bundan sonra dizginlenmesi beklenmektedir. 2020'de bölgedeki en keskin daralmalardan birini kaydettikten sonra ekonominin, pandemi ve siyasi istikrarsızlık devam ederken turizm sektöründeki yavaş bir toparlanma ile geride kademeli bir toparlanma göstereceği öngörülmektedir. EIU, reel GSYH’nin 2024 yılına kadar 2019 seviyelerine dönmesinin muhtemel olmayacağını tahmin etmektedir.

Birleşmiş Milletler (UN) Comtrade verilerine göre, Türkiye, 2021 yılında Tunus'a 1,3 milyar dolarlık ihracat yaparken Tunus'tan 266,8 milyon dolarlık ithalat yapmıştır. 2021 yılında 1,6 milyar doları aşan ikili ticaret büyüklüğümüz ile Tunus, Türkiye’nin en büyük 60. ticaret ortağı konumundadır.  

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
3 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
9.48%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2019
21.57 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
9.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
8.31%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
46.66 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
2.52%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
12.16 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
59.21%
Mal ihracatı-2022
74.18 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
5.87%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
5.6
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
469.56 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
10.09%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
22.98%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
60.32%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
48.19%
Toplam Nüfus-2022
12.35 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
1.53%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
96.9%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
3.1
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
4.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
5.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Türkiye’nin Tunus’a ihracatı son 5 yıl içerisinde yıllık ortalama %9 büyümüştür. İhracat değerinin en yüksek olduğu ürün grubu son 5 yılda yıllık ortalama %6 büyüme ile 206,8 milyon dolara ulaşan demir-çelik olmuştur. İhracat büyüklüğünün en yüksek olduğu ikinci ürün grubu ise, 119,9 milyon dolarlık hacme ulaşan otomotiv sektörü olmuştur. Pamuk ise 106,9 milyon dolar ile ihracatımızdaki en büyük üçüncü ürün grubu olmuştur. Gıda atıkları ve hayvan yemi, hava ve uzay araçları son 5 yılda sırasıyla %352 ve %161 büyüme kaydederek en yüksek büyüme oranına sahip ürün grubu olarak dikkat çekmektedir.

Tunus sanayi anlamında gelişmekte olan bir ülke konumundadır. Ülkenin sanayi faaliyetleri; tekstil ve deri, petrol üretimi ve başta fosfat olmak üzere madencilik alanlarında yoğunlaşmaktadır. İmalat sanayi üretiminin %26,6’sını, tekstil-konfeksiyon ve deri sektörü, %16,6’sını gıda, % 22,7’sini makine-elektrik sanayi, %18,1’ini kimya sanayi, %9,2’sini ise inşaat malzemeleri ve toprak sanayi teşkil etmektedir. Tunus, 10 milyon ton civarındaki yıllık üretimi ile dünya fosfat üretiminde ilk sıralarda yer almaktadır. Çıkarılan fosfatın büyük bölümü ihracata dönük gübre ve kimyasal madde üretiminde kullanılmaktadır.

Tunus Sanayi Geliştirme Ajansı (API), “Ulusal Sanayi Stratejisi”ni açıklamıştır. Sanayi stratejisiyle, katma değeri yüksek yeni sektörlerin yanı sıra mekanik, elektrik, tekstil ve konfeksiyon, gıda, bilgi ve iletişim teknolojilerini içeren öncelikli sektörlere ağırlık verilmesi amaçlanmaktadır. Strateji kapsamında ihracatın ve yabancı yatırımların artırılmasının yanı sıra katma değeri yüksek faaliyetler için Tunus’un bir merkez haline getirilmesine yönelik çalışmalara öncelik verilmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye’nin Tunus’tan yaptığı ithalat son 5 yıl içerisinde yıllık ortalama %5 artmıştır. Türkiye’nin en çok ithal ettiği ürün grubu son 5 yılda yıllık ortalama %2 büyüme kaydeden ve ithalat büyüklüğü 73 milyon dolar olan gübre olmuştur. En çok ithal edilen diğer ürün grupları ise elektrikli cihaz ve parçaları, plastik ve mamulleri, inorganik kimyasallar ve demir-çelik olmuştur.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  Standartlar


- INNORPI: http://www.innorpi.tn

 

  Teknik Düzenlemeler, Ürün Güvenliği/Güvenirliği, İthalat Denetimleri, PGD


- Ministère de l'Industrie et du Commerce (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı): http://www.commerce.gov.tn 

 

  Akreditasyon 

 

- Conseil National d'Accréditation - TUNAC (Ulusal Akreditasyon Konseyi): http://www.tunac.tn 


 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

  Standartlar

 

- INNORPI: http://www.innorpi.tn 

 

  Teknik Düzenlemeler, Ürün Güvenliği, İthalat Denetimleri, PGD

 

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı: http://www.commerce.gov.tn
 
Bakanlığın web sitesinden bilgi alınabilecek sayfalar:
- Tüketicinin korunması ve kalite kontrolü: http://www.commerce.gov.tn/Fr/historique_11_123 
- Tüketici hakları: http://www.commerce.gov.tn/Fr/principaux-droits-du-consommateur_11_124 
- Tüketicinin Korunması Ulusal Konseyi: http://www.commerce.gov.tn/Fr/le-conseil-national-de-protection-du-consommateur_11_125 
- Ürün ve hizmetlerin kalite kontrolü: http://www.commerce.gov.tn/Fr/controle-de-la-qualite-des-produits-et-des-services_11_126 
- İthalatta teknik denetimler: http://www.commerce.gov.tn/Fr/apercu-historique_11_133 
- İthalatta denetlenen ürün grupları: http://www.commerce.gov.tn/Fr/produits-concernes_11_135
- Tunus Resmi Gazetesi (Imprimerie Officielle de la République Tunisienne): http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_7840-255-vsaPIsfqLb/Principal/SYNC_1834006191 
 
Mevzuat Tunus’un resmi dili Arapça olarak çıkmakta ancak, bir süre sonra Fransızca tercümesi de yayımlanmaktadır.

 

  Akreditasyon

 

- TUNAC : http://www.tunac.tn

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Tunus piyasasına giren mallara yönelik ürün güvenliği uygulamaları önemli ölçüde AB uyumlu standartlar üzerinden yapılmaktadır. Teknik düzenleme uygulamalarının önümüzdeki dönemlerde yürürlüğe konulacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla, halen uygulamada standartlara uygun belgelendirmeye bakılmaktadır.

Diğer taraftan, Tunus’tan ihraç edilen ürünlerin de denetlenebileceğine ilişkin genel düzenlemeler bulunmakla birlikte, yetkililerden alınan bilgilerden sistematik bir uygulama olmadığı anlaşılmaktadır. (Sadece 2009 yılında yürürlüğe giren Libya ile karşılıklı tanıma anlaşması çerçevesinde ihracatta teknik denetimler yapıldığı, Cezayir’e ihracatta da ticaret ve gümrük anlaşması çerçevesinde uygunluk değerlendirme belgelerinin ürünlere eşlik edip etmediğine formalite olarak bakıldığı hususunda bilgi edinilmiştir. Ürün üzerindeki teknik denetimler INNORPI veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Teknik Merkezlerde yapılmaktadır.)

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Tunus’un kendi denetim altyapısının idari ve teknik olarak yeterli olması nedeniyle sevk öncesi inceleme sistemine başvurulmamakla beraber, istisnai durumlarda, ithal edilecek ürünün menşe ülkesine INNORPI tarafından gidilerek yerinde numune alımı ve test işlemlerine nezaret edilebildiği hususunda bilgi edinilmiştir. (Örneğin, her zaman olmamakla beraber,   teknik düzenlemesi olan az sayıdaki ürünler arasında yer alan “armatür çeliği” ithalatından önce Türkiye’ye gidilerek yerinde inceleme yapılabildiği belirtilmiştir.)

Yürürlükteki 29 Ağustos 1994 tarihli ve 94-1744 sayılı Karara göre;
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları 29 Ağustos 2016 tarihinde kurulan son hükümet bünyesinde birleştirilmiştir. Esasen yürürlükteki mevzuatta eski ismiyle “Ulusal Ekonomi Bakanlığı” olarak zikredilmektedir.  Uygulamalarını iki ayrı Bakanlık gibi sürdürmekte oldukları anlaşılmaktadır)
- Teknoloji İletişim ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı
- Tarım Su Kaynakları ve Balıkçılık Bakanlığı
- Halk Sağlığı Bakanlığı
- (Ayrıca, mevzuat uyarınca dini ve kültürel alanlarda ithalat denetimleri Din İşleri Bakanlığı ve Kültür İşleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. )

Henüz Avrupa Birliği anlayışında sistematik bir piyasa gözetimi ve denetimi yapılmamaktadır. Risk taşıdığı düşünülen ürünlerle ilgili olarak gerekli görüldüğünde piyasada denetim yapılmaktadır.

 İthalat ve ihracat denetimlerinin yanı sıra piyasa denetimlerinin de yapılması 7 Aralık 1992 tarihli ve 92-117 sayılı Tüketicinin Korunmasına İlişkin Kanun çerçevesinde öngörülmüştür. Ancak, Konuya ilişkin mevzuat ve müeyyide yetkisi “Ekonomi”den sorumlu Bakana verilmiştir. Halen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı eski “Ulusal Ekonomi Bakanlığı” yetkilerini taşımaktadır. (Diğer taraftan, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları 29 Ağustos 2016 tarihinde kurulan son hükümet bünyesinde birleştirilmiştir)

PGD’ye konu edilmek üzere: her türlü sanayi ve tarım ürünleri ile el emeği ürünler tanım dahiline alınmıştır. Denetimlerin teknik detayları ithalat veya ihracat denetimlerinden ayrıştırılmamıştır.
 

İthalat Denetimi

İthalatta ve ihracatta “teknik denetim” yapılması ve bu denetimlere ilişkin kurumların ürün grubu bazında yetkilendirilmesi 7 Mart 1994 tarihli ve 94-41 sayılı kanun çerçevesinde hüküm altına alınmıştır. Teknik denetim kavramı yasada; ulusal/uluslararası standarda veya teknik düzenlemeye veya ihracatçı ile ithalatçı arasında (ulusal ve uluslararası standartlara aykırı olmayan ve tüketicinin lehine olan) mutabık kalınan teknik kriterlere uygunluk kontrolü olarak belirtilmektedir. Teknik denetimlerin usul ve esasları, yetkili kurumların ve ürünlerin belirlenmesine ilişkin düzenleme yetkisi ticaretten sorumlu Bakanlığa verilmiştir.

Bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan 29 Ağustos 1994 tarihli ve 94-1744 sayılı Karar çerçevesinde, ithalat ve ihracat denetimlerinin “sistematik” kontrolü düzenlenmiştir. Bu kapsamda normal şartlarda fiili ithalattan önce ilgili birimce gümrük aşamasında dosya ve/veya numune üzerinde inceleme yapılması, gümrük idaresince de uygunluk değerlendirme belgelerinin kontrol edilmesi hükme bağlanmıştır. Gümrükte yapılamayan kontrollerin ithalatçının deposunda da yapılabileceği belirtilmiştir. Ürüne ilişkin kontrollerin yetkili laboratuarlarca yapılması öngörülmektedir. Bu kapsamda halen devlete ait laaboratuvarlarda analiz yapılmaktadır. (Yetkililerden alınan bilgiler çerçevesinde, devlet laboratuvarlarının yeterli olduğu belirtilmekle birlikte, gereken durumlarda özel laboratuvarlardan da destek alınabileceği anlaşılmaktadır. Teknik Merkez adı verilen devlete ait sekiz adet laboratuar bulunmakta olup, bağlantıları http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?mcat=16&mrub=203 adresinde mevcuttur.)

Denetimlerin “ekonomi denetmenleri”, Tarım ve Halk Sağlığı Bakanlıklarınca yetkilendirilecek denetmenler (mühendis, doktor, veteriner, eczacı ..vs) ve güvenlik görevlileri tarafından yapılabileceği belirtilmektedir.

İthalatta denetimle yetkili Bakanlıklar ve ürünler şöyledir:
- Teknoloji, İletişim ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı: telsiz/telekomünikasyon ürünleri, entegre devreler, monitörler, projektörler.
- Halk Sağlığı Bakanlığı: parafarmasötik ürünler, amyant, kültürler, kan grubu ölçen reaktifler, diyet ürünleri, emzikler, biberonlar, pestisitler, ev tipi dezenfektanlar, elektro teşhis cihazları (EKG, Ultrason, MR, Sintigrafi, hemodiyaliz..) ve çeşitli tıbbi cihazlar
- Din İşleri Bakanlığı: Kur’an kitapları
- Kültür İşleri Bakanlığı: kitaplar
- Tarım, Su Kaynakları ve Balıkçılık Bakanlığı: evcil ve yabani hayvanlar, hayvansal ürünler, bitkiler, tohumlar, yumrular, filizler, tarımsal dezenfektanlar, yemler.
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (yürürlükteki mevzuatta eski adıyla Ulusal Ekonomi Bakanlığı olarak zikredilmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları 29 Ağustos 2016 tarihinde kurulan son hükümet bünyesinde birleştirilmiştir. Uygulamalarını iki ayrı Bakanlık gibi sürdürmekte oldukları anlaşılmaktadır) : diğer tüm ürünler.
 
Ticaretten Sorumlu Bakanlık yetkisinde; gıda ürünleri, kozmetikler, vücut hijyen ürünleri, ayakkabılar, okul malzemeleri  (tükenmez kalemler, silgiler, oyun hamurları..), ev işlerinde kullanılan paslanmaz çelikten eşya, porselenden sofra ve mutfak eşyası, piller, lamba ve ampuller, elektrikli ev aletleri, oyuncaklar yer almaktadır. Sanayi’den Sorumlu Bakanlık yetkisinde: klor, demir ve çelikten tüp ve borular, su ısıtıcıları, kompresörler, vinçler, şaryolar, asansörler, gaz vanaları gibi çeşitli sanayi ürünleri bulunmaktadır.

İthalatta denetime tabi ürünleri 15 Eylül 2005 yılına ait ekli (Ek-1) bir tebliğ ile A, B, C olarak 3 listeye ayrılmıştır. A listesi, sistematik kontrollere tabi ürünleri kapsamakta olup, yukarıda özetlenen ürün gruplarında Ticaretten  sorumlu  Bakanlık,  Tarımdan sorumlu Bakanlık, Halk Sağlığı Bakanlığı, Sanayiden sorumlu Bakanlık ve İletişim Teknolojisinden sorumlu Bakanlığı yetkilendirmektedir. B listesi “Sertifikasyon”a ilişkin olarak teknik kontrolden geçecek ürünleri sıralamaktadır. C listesi, teknik şartnamesine göre teknik kontrolden geçecek ürünleri kapsamaktadır.(Teknik şartnamesi yayınlanmış ürünlerin izinli ithalatçılar tarafından ithal edilmesi mümkün olmaktadır. Bu ürünlere ve izinli ithalatçılara ilişkin bilgilere Merkez Bankası'nın sayfasından ulaşılmaktadır. Teknik şartnamesi yayınlanmamış ürünler ülkenin ihtiyacına göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca izin verilmesi halinde ithal edilebilmektedirler. A,B,C listelerinin zaman zaman güncellendiği belirtilmektedir.)

Aynı Kararda hammadde ve yarı mamullerin ithalat denetimlerinden muaf olduğu da belirtilmektedir.
 
İhracatta denetimle yetkili Bakanlıklar ve ürünler şöyledir:
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (eski adıyla Ulusal Ekonomi Bakanlığı): taze veya işlenmiş meyve ve sebzeler
- Tarım, Su Kaynakları ve Balıkçılık Bakanlığı: taze veya işlenmiş balıkçılık ürünleri, bitki ve çiçekler, biyolojik usulle üretilmiş işlenmiş veya işlenmemiş tarım ürünleri.
- Turizm ve El sanatları Bakanlığı: el emeği ürünler

Hem ithalat hem de ihracat aşamasında yapılacak denetimlerde gümrük idaresince gerekli belgelerin kontrol edilmesi ve ürünün risk durumuna göre veya izne tabi olup olmadığına göre gümrükte alınacak numuneler üzerinde yapılacak test sonuçlarının aranmasını hüküm altına alınmıştır. Ürün gümrüğe ulaştığında ilgili Bakanlığa bilgi iletilmekte ve Bakanlığın kararına göre ürün numune alınmak üzere bekletilmekte veya belge kontrolü yapılıp işlemleri sonuçlandırılmaktadır. Gümrük idaresi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında “guichet unique” (tek pencere) olarak tabir edilen elektronik bir sistem bulunmaktadır. Diğer Bakanlıklarla henüz böyle bir sistem kurulmamıştır.

Mevzuata ilişkin genel usul ve esasların belirlenmesine ilişkin yetki ve uygulamaya dair koordinasyon görevi eski adıyla Ulusal  Ekonomi Bakanlığı’na (şimdiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı), “ticaretten sorumlu” Bakan’a verilmiştir.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

TUNUS BÜYÜKELÇİLİĞİ Müjdat Emre SEMİZ Ticaret Müşavir Yardımcısı Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Lot No.4, Avenue Hedi Karray, Centre Urbain Nord, 1082 TUNIS / TUNISIA
tunus@ticaret.gov.tr
00 216 71 753 21200 216 71 752 506
(IP Tel) 0 312 204 82 39
(Fax) 00 216 71 766 988
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot