Türkmenistan

Türkmenistan

Türkiye’nin ithalatı
422.49 Milyon $
2016
0 $
2020
Türkiye’nin ihracatı
1.24 Milyar $
2016
0 $
2020

Genel Görünüm

bilgilendirme-mesaji

Ülke finansal özet bilgisi bulunamamıştır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu
0 / 5
Lojistik performansı
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)
-
Vizesiz Geçiş
YOK
Mal ithalatı
3.00 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre
-
Enflasyon (yıllık)
-
Gayri safi yurtiçi hasıla
40.76 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)
6.2%
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)
14.57 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)
12.5%
Mal ihracatı
10.00 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)
-
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)
16.92
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)
-
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)
-
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)
-
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)
-
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)
22.67%
Toplam Nüfus
5.94 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)
4.87%
Mal ticareti (% GSYİH)
29.25%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)
-
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Türkmen Standartları Devlet Kurumu (www.turkmenstandartlary.gov.tm) ve Devlet Gümrük Kurumu (www.customs.gov.tm) yetkili kurumlardır.

Türkmenistan'da ürün güvenliği ve denetim sistemi Türkmen Standartları Devlet Kurumu tarafından yapılmaktadır. Kalite altyapısı çok gelişmemiştir. Kısa süre önce kurulmuş olan Metroloji Kurumu, tam olarak faaliyete başlamamıştır. İthal edilen ürünlerin denetimi Gümrük İdareleri tarafından Türkmen Standartları Devlet Kurumu ile müştereken yapılmaktadır.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Türkmen Standartları Devlet Kurumu (www.turkmenstandartlary.gov.tm) ve Devlet Gümrük Kurumu (www.customs.gov.tm) internet sitelerinde açıklamalar yer almaktadır. Ancak bu açıklamalar yeterli değildir. Uygulama esnasında yeni taleplerle karşılaşılabilmektedir.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Türkmenistan’a yapılan ithalatlarda tüm ürünler için Türkmen Standartları Devlet Kurumundan uygunluk belgesi talep edilmektedir. İlgili ülkeden getirilen belgeler de dikkate alınmaktadır.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Sevk öncesi inceleme yapılmamaktadır. 

İthalat denetimleri Gümrük İdarelerince yapılmaktadır.

Türkmen Standartları Devlet Kurumu piyasa gözetim ve denetimi yapmakla yetkilendirilmiş kuruluştur. Ancak, piyasa gözetimi ve denetimi yapılmamaktadır.
 

İthalat Denetimi

Ürünler Gümrük İdarelerince Türkmen Standartları Devlet Kurumunca müştereken yapılmaktadır.

Denetimi yapan kurum ve kuruluşlar Gümrük İdareleri ve Türkmen Standartları Devlet Kurumu tarafından yapılmaktadır.

Denetim Şartları (fiziki kontroller, her parti için, risk esaslı denetim gibi):
Gümrük İdarelerince Türkmen Standartları Devlet Kurumunca müştereken yapılmaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

AŞKABAT BÜYÜKELÇİLİĞİ Ayhan IŞIK Ticaret Başmüşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Göroglı (Shevchenko), 41/A ASHGABAT / TURKMENISTAN
askabat@ticaret.gov.tr
00 993 12  27 35 3800 993 12 27 35 39
(IP Tel) 0 312 204 80 18
(Fax) 00 993 12 273 536