Yeni Zelanda

Yeni Zelanda

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Çin Halk Cumhuriyeti 31.36Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Çin Halk Cumhuriyeti 33.97Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
1.58 Milyar $
2019
152.67 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
3.61 Milyar $
2019
219.90 Milyon $
2023

Genel Görünüm

Yeni Zelanda, 2022 yılında kişi başı 50.38 Bin $ ve toplam 247.23 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2023 yılında toplam 151.40 Milyar $ ithalat ve 126.51 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 31.36 Milyar $
Avustralya 16.36 Milyar $
ABD 14.75 Milyar $
Güney Kore Cumhuriyeti 11.37 Milyar $
Japonya 10.31 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 33.97 Milyar $
Avustralya 16.27 Milyar $
ABD 15.25 Milyar $
Japonya 6.98 Milyar $
Güney Kore Cumhuriyeti 4.38 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
27 Bitümenli taşkömürü 7.28 Milyar $
2710 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 7.01 Milyar $
87 Yük taşımaya mahsus römork ve yarı römorklar 6.94 Milyar $
84 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri 6.85 Milyar $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 4.80 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
4 Yongalar; geniş yapraklı ağaçlardan 12.19 Milyar $
402 5.89 Milyar $
2 Asetik anhidrit 5.37 Milyar $
040221 Süt, krema (toz, granül vs. katı yağ oranı %1, 5'tan fazla) (tatlandırıcısız) 4.52 Milyar $
44 Yongalar; geniş yapraklı ağaçlardan 2.89 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
5 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
17.33%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
151.40 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
0.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
7.17%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
247.23 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
2.16%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
50.38 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
26.05%
Mal ihracatı-2023
126.51 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
1.39%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
317.59
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
3.25 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
5.65%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
19.71%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
66.67%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
22.15%
Toplam Nüfus-2022
5.12 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
3.17%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
40.17%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
1.58
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Her bir ürünle ilgili olarak standartların belirlenmesinde ilgili Bakanlık ve Kuruluşlar yetkilidir. Bu bağlamda örneğin çocuk pijamaları, oyuncakları, bebek yürüteçleri v.s gibi ürünler konusunda yetkili kuruluş Tüketici Bakanlığı iken taşıtlar konusunda yetkili kuruluş Yeni Zelanda Ulaştırma Ajansı olup standartlar konusunda yetkili tek bir kurum ya da kuruluş bulunmamaktadır.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Yeni Zelanda GATT/DTÖ TBT Anlaşmasına üye olup bu anlamda pek çok uluslararası standardı kabul etmiştir. Bununla birlikte, Yeni Zelanda’da uluslararası standartlardan farklı standartlar da uygulanmakta olup örneğin inşaat, iş güvenliği ve sağlığı sektörlerinde genellikle uluslararası standartlar bulunmamaktadır.

Buna ilaveten Yeni Zelanda’da uygulanmakta olan bazı standartlar Avustralya ile ortak standartlar olup bu anlamda Avustralya ile Yeni Zelanda arasında Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları imzalamıştır. Dolayısıyla tanıma anlaşmalarının imzalandığı alanlara ilişkin olarak Avustralya standartlarını karşılayan ürünler, otomatik olarak Yeni Zelanda standartlarını da karşılamaktadır.

Genel olarak Standards New Zealand’ın web sayfasından (www.standards.co.nz/) Yeni Zelanda’daki standartlara ilişkin bilgi ve düzenlemelerin ücret mukabilinde temini mümkün bulunmaktadır.
 
Buna ilaveten belli ürünlere ilişkin standartların ilgili kurum ve kuruluşların web sayfalarından da temini mümkündür. Bu anlamda:
- biogüvenlik ile ilgili standartlara http://www.biosecurity.govt.nz/ web sayfasından,
- gıda standartları ve gıda güvenliği uygulamalarına ilişkin bilgilere Avustralya ve Yeni Zelanda Gıda standartları kurumunun web sayfasından,
- ürün güvenliğine ilişkin standartlara Yeni Zelanda Tüketici İlişkileri Kurumu’nun web sayfasından ulaşılması mümkündür.

Diğer taraftan Yeni Zelanda’ya ithalatı yasak veya izne bağlı ürünlere ilişkin bilgiler Gümrük İdaresinin www.customs.govt.nz web sitesinde belirtilmektedir.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Yeni Zelanda’ya ithalat sırasında ibraz edilmesi gereken belgeler ürün bazında değişiklik gösterebilmektedir. İthali izne bağlanmış (kısıtlı) ürünlerin listesi Gümrük İdaresinin web sitesinde yer verilmektedir. 

Tarımsal ve hayvansal ürünler ve gıda maddeleri ithalatı için bitki sağlık sertifikası, sağlık sertifikası ve diğer belgelerin yanı sıra, ambalajın güvenliği ve kullanılan ahşap malzeme eğer daha önce fumigasyona tabi tutulduğu ise buna ilişkin sertifikaların ibraz edilmesi talep edilmektedir. Tarımsal ürünlerin ithali sırasında ibraz edilmesi gereken diğer belgelere Bio-Güvenlik otoritesinin web sayfasından ulaşılması mümkün bulunmaktadır. 
 
Ayrıca, Yeni Zelanda’ya ithalat sırasında Fatura, Konşimento, Çeki Listesi, Sigorta poliçesi, diğer ticari belgelerin (Akreditif, vb.) de ibraz edilmesi gerekmektedir. Ürünlerin yürürlükte olan gıda güvenliği ve standartları ile diğer zorunlu standartlara uygunluğuna ilişkin olarak ithalatçı sorumlu tutulmaktadır.

Gümrük İdarelerinin web sayfasından ürün listesine ulaşılması mümkün bulunmaktadır. 

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Avustralya ile Yeni Zelanda arasındaki Trans Tasman Karşılıklı Tanıma Anlaşması (TTMRA) kapsamında Avustralya tarafından düzenlenen standartlara ilişkin belgeler tarımsal ürünlere ilişkin belirli kısıtlamalar haricinde geçerli kabul edilmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Bazı ürünlerin Yeni Zelanda’ya girişi yasaklanmış ve bazı ürünlerin girişi izin alınması şartına bağlanmıştır. Yeni Zelanda’ya girişi yasak veya kısıtlı olan ürünlere ilişkin bilgilere Gümrük İdaresinin web sitesinde “Prohibited and Restricted Imports and Exports” bölümünden ulaşılabilmektedir. 

Bu anlamda örneğin Yeni Zelanda taze meyve ve sebze ithalatına bio-güvenlik gerekçeleriyle ülke/ürün kriterlerine göre izin vermektedir. Bu konuda 152.02 No'lu Ithalat Sağlık Standardı bulunmakta olup anılan standartta tahdidi olarak belirlenmiş ülke listesinde yer alan ülkelerden, yine her bir ülke ayrı ayrı ve tahdidi olarak belirlenmiş olan ürün listelerinde yer alan ürünlerin Yeni Zelanda'ya ithalatını gerçekleştirmek mümkündür.

İşlenmiş gıda maddelerinin güvenliği konusunda zorunlu standartlar “Avustralya ve Yeni Zelanda Gıda Standartları Kurumu” (Australian and New Zealand Food Standards) tarafından hazırlanmakta olup, gıda maddelerinin güvenliğine ilişkin kontroller “Gıda Güvenliği Ofisleri” tarafından yapılmaktadır. Gıda güvenliği konusunda yetkili kuruluşların irtibat bilgilerine Avustralya ve Yeni Zelanda Gıda Standartları kurumunun kuruluşun internet sitesinden ulaşılabilmektedir. 

Yaş meyve ve sebze ithalatında is Biogüvenlik otoritesi yetkili ve sorumludur.

Sevk Öncesi İnceleme

Yeni Zelanda’ya yaş meyve ve sebze ürünlerinin ithalatında zorunlu olarak sevk öncesi inceleme uygulaması bulunmaktadır. Bu konuda 152.02 No'lu İthalat Sağlık Standardı bulunmakta olup anılan standartta tahdidi olarak belirlenmiş ülke listesinde yer alan ülkelerden, yine her bir ülke ayrı ayrı ve tahdidi olarak belirlenmiş olan ürün listelerinde yer alan ürünlerin Yeni Zelanda'ya ithalatını gerçekleştirmek mümkün bulunmaktadır. Bununla beraber Türkiye anılan standartta belirtilen ülkeler arasında yer almadığından Yeni Zelanda'ya Türkiye'den yaş meyve ve sebze ithalatı hali hazırda mümkün bulunmamaktadır.

İthalat Denetimi

Özellikle risk analizine dayalı- gıda, hayvansal ürünler, süt ve kümes hayvancılığı ürünleri, kuru yemiş ve tohumlar, bitkisel ürünler, taze meyve ve sebze ile canlı hayvan ve hayvansal ürünler başta olmak üzere- insan sağlığı ve can ve mal güvenliği, tüketicinin ve çevrenin korunması açısından tespit edilecek ürünlerde, sıkı ürün güvenliği denetimleri gerçekleştirmektedir.

Ayrıca, ithali yasak olan ürünler veya herhangi bir ithalat izni, lisans alınması gereken ürünler ve genel olarak ithalat sırasında Gümrük İdaresince rutin denetimler gerçekleştirilmekte ve gerek görülmesi halinde x-ray veya fiziksel denetim gerçekleştirilmektedir.

chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot