Zambiya

Zambiya

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Güney Afrika Cumhuriyeti 7.82Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
İsviçre 12.96Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
178.25 Milyon $
2019
63.27 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
643.87 Milyon $
2019
67.35 Milyon $
2023

Genel Görünüm

Zambiya, 2022 yılında kişi başı 3.68 Bin $ ve toplam 29.78 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2023 yılında toplam 30.37 Milyar $ ithalat ve 31.29 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Güney Afrika Cumhuriyeti 7.82 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 4.91 Milyar $
Birleşik Arap Emirlikleri 2.49 Milyar $
Hindistan 1.70 Milyar $
Japonya 1.61 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
İsviçre 12.96 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 5.55 Milyar $
Kongo Demokratik Cumhuriyeti 4.80 Milyar $
Singapur 1.68 Milyar $
Güney Afrika Cumhuriyeti 1.17 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
27 Bitümenli taşkömürü 1.95 Milyar $
2710 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 1.80 Milyar $
87 Yük taşımaya mahsus römork ve yarı römorklar 1.48 Milyar $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 1.28 Milyar $
84 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri 1.23 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
74 Bakırdan sağlığı koruyucu eşya ve aksamı 6.72 Milyar $
7402 Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotları 5.03 Milyar $
740200 Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotları 5.03 Milyar $
7403 Rafine bakır-katotlar ve katot parçaları 1.63 Milyar $
740311 Rafine bakır-katotlar ve katot parçaları 1.55 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
2 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
-
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
30.37 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
8.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
10.99%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
29.78 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
4.74%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
3.68 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
27.16%
Mal ihracatı-2023
31.29 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
-
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
75.19
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
-
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
3.39%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
33.83%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
57.99%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
38.43%
Toplam Nüfus-2022
20.01 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
0.04%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
69.49%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
16.94
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Zambiya’da ihracatçıların muhatap oldukları ana kuruluş Zambia Bureau Standards (ZABS), Zambiya Standartlar Bürosu’dur. ZABS, Zambia Revenue Authority (ZRA), Patents and Companies Registration Authority (PACRA), Competition and Consumer Protection Commission (CCPC) ve Zambia Association of Manufacturers adlı kuruluşlar ile birlikte çalışmaktadır. Zambiya Standartlar Bürosu (ZABS), yukarıda değilen bütün kuruluşlar için bir anlamda üst yapı kuruluşu olarak görev yapmaktadır.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

İhracat öncesi gümrük idaresine ihracat yapanların sunması gereken temel belgeler şunlardır :
- “Zambia Patents and Companies Registration Office” adlı kuruma tüm ihracat yapan şirketlerin kayıt olması gerekmektedir.
- Export Declaration Form (ZRA CE 20), ihracat deklarasyon formunun, istatistik amaçlı olarak Zambiya gümrük idaresine sunması zorunludur.
- Ürünün ticari faturası ve navlun belgelerinin de Gümrük idaresine zorunlu olmasa da ZRA CE 20 kodlu form ile birlikte sunulması istenmektedir.
- Havayolu ile ihrac edilen ürünler için ise “airway bill or bill of lading for transportaions of exports” faturalarının yine ZRA CEO 20 formu ile birlikte ibraz edilmesi istenmektedir.
- Zorunlu sevk öncesi belgelendirmeye tabii ürünler için ise yine gümrük idaresine “pre-certificiation” belgelerleri ibraz edilmelidir.

Burada belirtmekte yarar görülen husus şudur. İhraç ürünlerinin gelen gümrük kapısına ve yetkili memurlara göre uygulama pratiklerinde değişiklikler olmaktadır. Çoğu kere ürünler hiç bir denetime tabii olmadan ülkeye sokulabilmektedir.

Diğer ülke belgelerinin kabulü

COMESA, SADC, Avrupa Birliği ve AGOA’dan alınan sertifikasyonlar kabul edilmektedir. Ancak bu sertifikalar Zambia Revuenue Authority ( Zambiya Gelir İdaresi) tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu işlem temel olarak idarenin belgeleri kayıt altına almak için yaptığı mühürleme veya onaylama işlemidir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Ülkedeki ürün güvenliği ve denetimi ile ilgili olan temel kuruluş “Zambia Bureau of Standards” Zambiya Standartlar Bürosu’dur. Özetle ülkede genel olarak etkin bir ürün güvenliği ve denetim sisteminin oluşmadığını, ilgili kurum ve kuruluşların (Zambiya Maliye Bakanlığı, Gümrük idaresi, yerel belediyeler ve Zambiya Standartlar Bürosu vb.) önemli altyapı ve yetişmiş eleman eksikliği içinde olduğu söylenebilir.

Zambiya’ya ithal edilen ürünlerin güvenlik şartlarına uygunluğunun denetimi, ürün piyasaya sürülmeden önce belirli mal grupları için yapılmaktadır. Hayvansal, tarımsal ve gıda (yaş sebze meyve, tohumlar, her türlü fide vb.) ürünleri, sağlık, tıbbi malzeme, ilaç ürünleri ile mamül taş ve yontulmamış değerli taşlar için “Mount Makulu Research Station”, ve Enerji Bakanlığı’ndan uygunluk sertifikası almak zorunludur. Ayrıca kereste ithalatı için Forestry Department'dan uygunluk sertifikası alınması gerekmektedir.

Sevk Öncesi İnceleme

Zambiya’da ülkeye ihracatta zorunlu sevk öncesi inceleme uygulaması vardır. Zorunlu sevk öncesi (pre-cerificiation)  belgelendirmeye tabi olan ürünlerin listesinde 50 kalem ithal ürün bulunmaktadır. İthal edilen ülkelerdeki resmi ya da uluslararası akreditasyonu olan gözetim şirketlerinden sertifikasyon istenmektedir.

Ülke Haberleri

bilgilendirme-mesaji

İlgili haber bulunmamaktadır.

Yaklaşan Etkinlikler

bilgilendirme-mesaji

Yaklaşan etkinlik bulunmamaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

LUSAKA BÜYÜKELÇİLİĞİ Suat GÜLSOY Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Plot No:5208 United Nations Avenue LUSAKA / ZAMBIA
lusaka@ticaret.gov.tr
00 260 211 25 83 4100 260 211 25 83 4200 260 211 25 90 12
(IP Tel) 0 312 204 82 84
(Fax) 00 260 211 25 83 45
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot