Demir-Çelik ve Metal

Demir-Çelik ve Metal

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
ABD 164.74Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Japonya 62.33Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
25.80 Milyar $
2019
7.90 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
22.19 Milyar $
2019
5.01 Milyar $
2023

Küresel Durum

2020'de Koranavirüs (Covid-19) salgınının etkisiyle tetiklenen ticaret kısıtlamalarıyla tedarik zincirlerinin kesintiye uğraması ve dünya genelinde hükümetlerce uygulanan sokağa çıkma yasakları sonucu baskılanan tüketim, metal sektörünü de derinden etkilemiştir. Sektördeki üreticiler büyük oranda yerel ve uluslararası hammadde tedarikçilerine bağlı olduğundan ve birçok hükümet, malların hareketini ülkeler arasında ve yerelde kısıtladığından, üreticiler hammadde eksikliği nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kalmıştır. Metal sektörü, 2020 yılında pandemi ile beraber yaklaşık %10 küçülerek 2017 yılı üretim seviyelerine geri gerilemiştir. Ancak salgının etkilerinin aşı ve bağışıklık sebebiyle azaltılması, metal ürünleri piyasasının şoktan kurtulmasının önünü açacaktır. Emtia fiyatlarındaki artış ve önümüzdeki yıllarda gelişmekte olan ülkelerde beklenen stabil ekonomik büyümeyle son tüketici ürünlerine olan yatırımların artacağı beklentisi, demir-çelik ve metaller sektörünü de pozitif yönde etkileyecektir.

Üretim trendlerine bakıldığında küresel demir ve çelik üretimi artış eğilimini sürdürmektedir. Bununla birlikte en büyük çelik üreticisi olan Çin’in çelik üretimini karbon emisyonunu azaltma amacıyla 2021 seviyelerinde sınırlama niyeti ve jeopolitik gerginlikler üretim üzerinde baskı oluşturacaktır.

Tüketim trendleri ise sektördeki büyümenin devam edeceğini fakat istenen ve öngörülen düzeyde olmayacağını göstermektedir. Bunun nedeni Rusya-Ukrayna savaşı ile Rusya’nın ekonomik yaptırımlara maruz kalması, Avrupa'da Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan durgunluk ve sonrasında stagflasyon, Orta Doğu, Afrika ve BDT'deki (Bağımsız Devletler Topluluğu – eski Sovyetler Birliği ülkeleri) düşük büyüme oranları ve Asya'daki talebin azalmasıdır. Dünya genelinde zayıflayan otomotiv sektörü ve uluslararası ticarette artan gerilimlerin tetiklediği belirsizlik ortamından ötürü sermaye yatırımının düşüşü gibi küresel endişeler de sektörü negatif etkilemektedir.

2021 yılında 6 trilyon dolar olan küresel metal ve metal ürünler endüstrisinin, yıllık %8,3 ortalama büyüme oranıyla 2026 yılında 8,9 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Metal ürünler endüstrisi içerisinde demir çeliğin payı ise yine aynı dönemde 3,5 trilyon dolar bandında gerçekleşmiştir. Demir-çelik sektör büyüklüğü için yapılan 2026 projeksiyonları yaklaşık 4,7 trilyon dolar düzeyindedir. Bu sektördeki en büyük ihracatçı ülkeler Çin, Japonya, Rusya olurken en büyük ithalatçı ülkeler ise ABD, Almanya ve İtalya’dır. 

Hızlı Şehirleşme: 

Hızla büyüyen kentsel nüfusun, ilerleyen dönemde metal ürünlere olan talebi etkilemesi beklenmektedir. Kırsal alanlarda yaşayan çok sayıda insan daha iyi bir yaşam arayışı için kentsel alanlara göç etmektedir. Bunun konut ve altyapı ihtiyacını artırması, metal üreticilerinin inşaatlarda ve diğer ev içi kullanımlarda talebi karşılamak için farklı metal ürünler tedarik etmelerini gerektireceği düşünülmektedir. Çelik ve demir ürünleri için de talebin neredeyse %50’sini inşaat sektörünün oluşturduğu düşünülürse hızlı şehirleşmenin bu ürünlerin talebinin artmasına katkıda bulunacağı nettir.

Özellikle Çin, Hindistan, Vietnam ve Filipinler gibi Asya ülkelerinde altyapı talebinin bu şehirleşme neticesinde önemli ölçüde artması bekleniyor. Dünyanın en hızlı büyüyen nüfuslarından bazılarına ev sahipliği yapan ve şehir merkezlerindeki nüfusu altyapı kapasitesine göre çok daha hızlı artan bölge yeni altyapı yatırımlarına ihtiyaç duymaktadır. Dünya Bankası'na göre Güney Asya'daki kentsel nüfus 2001 ve 2011 yılları arasında 130 milyon büyümüştür. Banka, 2030 yılına kadar kentlerdeki nüfusun %35 artarak neredeyse 250 milyon kişinin daha kent nüfusuna eklenmesini beklemektedir.

Şehirleşme sadece Asya ülkeleriyle sınırlı kalmazken dünyanın her yerinde yaşanmakta olan bir süreçtir. 2035 yılında metropollerde yaşayan insanların sayısının dünya nüfusunun %39'unu, dünya kentsel nüfusunun ise %62,5'ini oluşturması ve metropol nüfusunun 3,47 milyara ulaşması beklenmektedir. Bu beklentilere göre önümüzdeki on beş yıl içinde yaklaşık 1 milyar insan daha büyükşehir sakini olacaktır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle
Küresel İthalat Küresel İhracat
20192020202120222023
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

20192020202120222023
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Grafikler www.comtrade.un.org adresinde yer alan veriler kaynak alınarak oluşturulmuştur.

Türkiye’de Durum

Türkiye’de metal ürünler endüstrisinin büyüklüğü 79,5 milyar dolar olarak ölçümlenmiştir. 2030 yılına kadar nominal olarak yıllık ortalama %10’un üzerinde büyüme beklentisi olan endüstrinin 10 yıl içinde yaklaşık 230 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı öngörülmektedir. Kur etkisi ve iç piyasadaki inşaat, altyapı ve otomotiv gibi sektörlerdeki talep değişimleri imalatçıları dış ticarete yönlendirmektedir. 2019’da metal ürünlerinde 41,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Metal ürünlerinde Türkiye’nin en büyük ihracat pazarları Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Irak olarak dikkat çekmektedir.

Metal endüstrinin büyük kısmını oluşturan demir-çelik ürünlerinde ise Türkiye’nin 2021 yılı sektör büyüklüğü 45,1 milyar dolar seviyelerindedir. 2030 yılı projeksiyonlarında Türkiye’nin her yıl ortalama %7 civarında büyüyerek sektör büyüklüğünü 82,7 milyar doların üzerine çıkaracağı öngörülmektedir. 2020 yılında 21,2 milyon ton çelik ihracatı yaparak, ülkemize 14,7 milyar dolar gelir sağlamıştır. 35,8 milyon ton sıvı çelik üretilerek %67,2 seviyesinde kapasite kullanım oranına ulaşılmıştır. Ülkemizde demir çelik sektörü üretim kapasitesi 2020 yılı için elektrik ark fırınlı tesislerde 39,9 milyon ton, bazik oksijen fırınlı tesislerde ise 13,5 milyon ton olmak üzere toplamda 53,4 milyon tondur. Türkiye’nin demir-çelik ihracatında ABD, İtalya, İsrail ve Romanya dikkat çekmektedir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle
İhracat İthalat
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Asya
asya-kitasi asya-kitasi
Avrupa
avrupa-kitasi avrupa-kitasi
Kuzey Amerika
kuzey-amerika-kitasi kuzey-amerika-kitasi
Güney Amerika
guney-amerika-kitasi guney-amerika-kitasi
Afrika
afrika-kitasi afrika-kitasi
Avustralya
avustralya-kitasi avustralya-kitasi
20192020202120222023
Grafikler www.comtrade.un.org adresinde yer alan veriler kaynak alınarak oluşturulmuştur.
Asya
asya-kitasi asya-kitasi
Avrupa
avrupa-kitasi avrupa-kitasi
Kuzey Amerika
kuzey-amerika-kitasi kuzey-amerika-kitasi
Güney Amerika
guney-amerika-kitasi guney-amerika-kitasi
Afrika
afrika-kitasi afrika-kitasi
Avustralya
avustralya-kitasi avustralya-kitasi
20192020202120222023
Grafikler www.comtrade.un.org adresinde yer alan veriler kaynak alınarak oluşturulmuştur.

Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ülkeler

GTİP arama için Ticaret Bakanlığı Tarife Arama Motoru (TARA) altyapısı kullanılmaktadır.

yatay-banner-2
ulke-resim-2 {{sectorExportPotentialList[1].countryName}}
ulke-resim-1 {{sectorExportPotentialList[0].countryName}}
ulke-resim-3 {{sectorExportPotentialList[2].countryName}}
  • {{index + 1}}
    {{item.countryName}}
    {{item.potential}}/100
  • {{index + 6}}
    {{item.countryName}}
    {{item.potential}}/100
Firmanıza özgü potansiyel ülkeler için Akıllı İhracat Robotu’nu kullanabilirsiniz.

Akıllı İhracat Robotu ile İhracatınıza Yön Verin

Akıllı İhracat Robotu ile İhracatınıza Yön Verin
Size Özel Hedef Pazar Önerisi

Şirket geçmişinize ve ihracat tercihlerinize göre size özel hedef pazarlar sunan Akıllı İhracat Robotu

İthalatçı Listesi

Hedef pazarınızda faaliyet gösteren potansiyel ithalatçıların listesi

yeni YENİ
Gümrük Vergisi Oranları

Hedef pazarda sizin ürününüze uygulanan gümrük vergisi oranları ve gümrük şartları

Ticaret Anlaşmaları

İkili anlaşmalara ait detaylar ve dokümanlar

chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot