Yazılım ve Bilişim

Yazılım ve Bilişim

global-durum-resim

Küresel Durum

Yazılım ve bilişim sektörü uygulamaları, kurumsal kullanıma ek olarak bireysel kullanım alanları ile günümüzde hanehalkı ihtiyaçlarının birçok noktasında yer almaktadır. Üretimden telekomünikasyona, kamudan sağlık sektörüne kadar hemen her sektörde uygulamalarının sıklıkla kullanıldığı yazılım ve bilişim sektörünün, büyümesini devam ettirmesi öngörülmektedir.

Uluslararası Veri Kurumu (IDC) tarafından yapılan çalışmaya göre bilgi teknolojileri pazar büyüklüğü 2019’da 4 tilyon doları aşmakta, Bu rakam küresel GSYH’nin yaklaşık %5’ine tekabül etmektedir. 2021 yılına kadar kurumsal veri merkezleri ve yazılımlarının yaklaşık 660 milyar dolar, nesnelerin interneti (IoT) alanının ise yaklaşık 500 milyar dolar gelir elde etmesi beklenmektedir. 2023 projeksiyonlarına göre en büyük büyüme yazılım geliştirme ve yayılımında görülmektedir. Yazılım geliştirme ve yayılımı %11’lik yıllık ortalama bileşik büyüme oranına sahipken, yazılım sektöründe ve altyapı yatırımlarında %9’luk büyümeler öngörülmektedir.

Sektörel büyüklüğün %32’lik kısmı Kuzey Amerika’da gerçekleşirken onu %20 ile Avrupa ve %14 ile Güney Doğu Asya ülkeleri takip etmektedir. Bilgi teknolojileri özelindeki organizasyonel odakta ise %57 oranında şirketlere yazılım geliştirme, %51 oranında siber güvenlik, %47 oranında veri, öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Türkiye’de Durum

Türkiye’de Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) rakamlarına göre bilgi ve iletişim teknolojileri pazar büyüklüğü 2019 yılında bir önceki yıla oranla %14’lük büyüme ile 152,7 milyar TL’lik hacme ulaşmıştır.

Sektörün ihracat performansı TL bazında %27’lik büyüme ile 6,5 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2019 yılında ABD Doları bazında bir önceki yıla kıyasla %8’lik artışla toplam 1,1 milyar dolar seviyesinde ihracat gerçekleşmiştir. Toplam ihracatın yüzde 75’i Avrupa Birliği ülkelerine yapılmış, ilgili TÜBİSAD raporunda ihracat performansının artırılması için teknoloji firmalarının kurumsal kapasitelerinin artırılmasına ek olarak pazar çeşitliliği faaliyetlerinin de desteklenmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.

2019 yılında sektörün toplam istihdamda %4’lük bir artış gerçekleşmiş ve sektörün istihdamı 143 bin kişiye yükselmiştir.

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe inovasyonun ve genç istihdamının beşiği teknokentlerin payı giderek artmaktadır. 2019 yılında teknokentlerde yaratılan ciro bir önceki yıla göre %43 oranında artarak 22,9 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2019 yılında toplam sektör hacminin %14’ü teknokentlerde yaratılmıştır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle
durum-resim

Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ülkeler

GTİP arama için Ticaret Bakanlığı Tarife Arama Motoru (TARA) altyapısı kullanılmaktadır.

yatay-banner-2
ulke-resim-2 {{sectorExportPotentialList[1].countryName}}
ulke-resim-1 {{sectorExportPotentialList[0].countryName}}
ulke-resim-3 {{sectorExportPotentialList[2].countryName}}
  • {{index + 1}}
    {{item.countryName}}
    {{item.potential}}/100
  • {{index + 6}}
    {{item.countryName}}
    {{item.potential}}/100
Firmanıza özgü potansiyel ülkeler için Akıllı İhracat Robotu’nu kullanabilirsiniz.
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot