Yazılım ve Bilişim

Yazılım ve Bilişim

global-durum-resim

Küresel Durum

Yazılım ve bilişim sektörü uygulamaları, kurumsal kullanıma ek olarak bireysel kullanım alanları ile günümüzde hane halkı ihtiyaçlarının birçok noktasında yer almaktadır. Üretimden telekomünikasyona, kamudan sağlık sektörüne kadar hemen her sektörde uygulamalarının sıklıkla kullanıldığı yazılım ve bilişim sektörünün, büyümesini devam ettirmesi öngörülmektedir. Sektör özellikle sağlığın ön plana çıktığı pandemi döneminde ne kadar önemli olduğunu göstermiş ve sosyal mesafenin elzem olduğu günlerde iş dünyasının işlevsel kalmasını sağlamıştır.

Global Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörü pazar büyüklüğü 2021 yılında %13’lük büyüme ile 4,2 trilyon Doları aşmakta ve bu rakam küresel GSYH’nin yaklaşık %5’ine tekabül etmektedir. Sektörün toplam büyüklüğüne bilgi teknolojilerinin katkısı daha fazladır. 2021 yılında, bilgi teknolojileri 2,3 trilyon doları aşmaktayken iletişim teknolojilerinin büyüklüğü 1,9 trilyon doların üstündedir. Sektörün 2022-2026 yılları arasında yıllık ortalama %6,1 büyümesi ve sektör büyüklüğünün 5,6 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir.

2021 yılında sektörel büyüklüğün %35’lik kısmı ABD’ye aitken onu %15 ile Avrupa Birliği ve %11 ile Çin takip etmiştir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’deki bilişim ve alt sektörleri de hızlı bir gelişme göstermektedir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Türkiye’de Durum

Bilişim ve alt sektörlerdeki katma değeri yüksek bilişim sektörünün desteklenmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve küresel unicornların oluşturulması amacı doğrultusunda 5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları Programı) Hakkında Karar 20/4/2022 tarihli ve 31815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak bilişim ihracatçılarımıza ve işbirliği kuruluşlarımıza sunulmuştur.

Yazılım,  Dijital oyun, Finansal yazılım ve teknolojiler, Blok zincir yazılım ve teknolojiler, Yapay zekâ, büyük veri, Siber güvenlik, Akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, Telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, Veri merkezi, Bilişim hizmetleri, Sistem bakım ve destek hizmetleri ve Dijital aracılık ve hizmet platformları

yeni karar kapsamına alınmıştır. Böylelikle, tüm alt sektörlerinin desteklenmesi ve ihracatın tüm ülke geneline, tabana yayılması amaçlanmıştır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle
durum-resim

Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ülkeler

GTİP arama için Ticaret Bakanlığı Tarife Arama Motoru (TARA) altyapısı kullanılmaktadır.

yatay-banner-2
ulke-resim-2 {{sectorExportPotentialList[1].countryName}}
ulke-resim-1 {{sectorExportPotentialList[0].countryName}}
ulke-resim-3 {{sectorExportPotentialList[2].countryName}}
  • {{index + 1}}
    {{item.countryName}}
    {{item.potential}}/100
  • {{index + 6}}
    {{item.countryName}}
    {{item.potential}}/100
Firmanıza özgü potansiyel ülkeler için Akıllı İhracat Robotu’nu kullanabilirsiniz.
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot