Yazılım ve Bilişim

Yazılım ve Bilişim

global-durum-resim

Küresel Durum

Yazılım ve bilişim sektörü uygulamaları, kurumsal kullanıma ek olarak bireysel kullanım alanları ile günümüzde hane halkı ihtiyaçlarının birçok noktasında yer almaktadır. Üretimden telekomünikasyona, kamudan sağlık sektörüne kadar hemen her sektörde uygulamalarının sıklıkla kullanıldığı yazılım ve bilişim sektörünün, büyümesini devam ettirmesi öngörülmektedir. Sektör özellikle sağlığın ön plana çıktığı pandemi döneminde ne kadar önemli olduğunu göstermiş ve sosyal mesafenin elzem olduğu günlerde iş dünyasının işlevsel kalmasını sağlamıştır.

Global Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörü pazar büyüklüğü 2021 yılında %13’lük büyüme ile 4,2 trilyon Doları aşmakta ve bu rakam küresel GSYH’nin yaklaşık %5’ine tekabül etmektedir. Sektörün toplam büyüklüğüne bilgi teknolojilerinin katkısı daha fazladır. 2021 yılında, bilgi teknolojileri 2,3 trilyon doları aşmaktayken iletişim teknolojilerinin büyüklüğü 1,9 trilyon doların üstündedir. Sektörün 2022-2026 yılları arasında yıllık ortalama %6,1 büyümesi ve sektör büyüklüğünün 5,6 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir.

2021 yılında sektörel büyüklüğün %35’lik kısmı ABD’ye aitken onu %15 ile Avrupa Birliği ve %11 ile Çin takip etmiştir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’deki bilişim ve alt sektörleri de hızlı bir gelişme göstermektedir. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) araştırmalarına göre Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) pazar büyüklüğü 2019 yılında 21,5 milyar Dolar (122,6 milyar TL), 2020 yılında 26,9 milyar Dolar (189 milyar TL) ve 2021 yılında bir önceki yıla göre %36’lık büyüme ile 29,9 milyar Dolar (265,9 milyar TL) olarak ölçümlenmiştir. Diğer taraftan, bilişim sektöründeki hizmet ihracatımız 2019 yılında 1 milyar 565 milyon Dolar, 2020 yılında ise 1 milyar 581 milyon Dolar olarak ve 2021 yılında ise 2 milyar 533 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir (Kaynak: TCMB, TÜİK). Bilişim sektörünün farklı sektörlerle etkileşim içinde olması nedeniyle farklı kaynaklarda da bu rakamın çok daha yüksek olduğu ifade edilmektedir. Bilgi teknolojileri pazarın %43’ünü oluştururken yazılım alt kategorisi TL cinsinden bir önceki yıla oranla %92 büyümüştür. Bir milyar dolara yakın ihracat hacmine sahip olan bilgi ve iletişim teknolojilerinde, inovasyonun beşiği teknokentlerin payı giderek artmaktadır. BİT sektörünün büyümesine katkıda bulunan ve akademik toplulukla işbirliğini teşvik eden 4.3 milyar Dolar ciro ve yaklaşık 1.1 milyar Dolar ihracat ile teknokentlerdir.  2021 yılında bir önceki yıla oranla teknokent sayısı (87) %6  artarken toplam ihracat %31 artmıştır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Türkiye’de Bilgi Teknolojileri alanında 146 bin kişi (%79) ve İletişim Teknolojileri alanında 39 bin kişi (%21) ile toplam 185 bin kişinin doğrudan istihdamına olanak sağlamaktadır. Çalışanların yaklaşık %27’si kadın, %40’ı AR-GE çalışanı ve %55’i üniversite diplomasına sahiptir. 2022 yılı itibariyle Türkiye’de toplam teknokent sayısı 92, teknokentlerdeki şirket sayısı 7.707, çalışan sayısı 79.641, toplam ciro 51,8 milyar TL ve toplam ihracat 13,3 milyar TL’dir. (Kaynak: TÜBİSAD)

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Türkiye’de Durum

Bakanlığımız tarafından 2012 yılından itibaren sağlanan desteklerin hizmet sektörlerimizin küresel başarısında önemli rol oynamaktadır. Destek programlarının başladığı 2012 yılından bu yana bilişim ihracatımızda 3 kattan fazla artış yaşanmış, bilişim sektörümüzün en önemli bileşenlerinden “Dijital Oyun Sektörü”ndeki ihracatçılarımız da son dönemde önemli başarılara imza atmıştır.

Bilişim ve alt sektörlerdeki katma değeri yüksek bilişim sektörünün desteklenmesi, inovasyonun teşvil edilmesi ve küresel unicornların oluşturulması amacı doğrultusunda 5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları Programı) Hakkında Karar 20/4/2022 tarihli ve 31815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak bilişim ihracatçılarımıza ve işbirliği kuruluşlarımıza sunulmuştur.

Yazılım,

Dijital oyun,

Finansal yazılım ve teknolojiler

Blok zincir yazılım ve teknolojiler

Yapay zekâ, büyük veri,

Siber güvenlik,

Akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri,

Telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri,

Veri merkezi,

Bilişim hizmetleri,

Sistem bakım ve destek hizmetleri ve

Dijital aracılık ve hizmet platformları

yeni karar kapsamına alınmıştır. Böylelikle, tüm alt sektörlerinin desteklenmesi ve ihracatın tüm ülke geneline, tabana yayılması amaçlanmıştır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle
durum-resim

Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ülkeler

GTİP arama için Ticaret Bakanlığı Tarife Arama Motoru (TARA) altyapısı kullanılmaktadır.

yatay-banner-2
ulke-resim-2 {{sectorExportPotentialList[1].countryName}}
ulke-resim-1 {{sectorExportPotentialList[0].countryName}}
ulke-resim-3 {{sectorExportPotentialList[2].countryName}}
  • {{index + 1}}
    {{item.countryName}}
    {{item.potential}}/100
  • {{index + 6}}
    {{item.countryName}}
    {{item.potential}}/100
Firmanıza özgü potansiyel ülkeler için Akıllı İhracat Robotu’nu kullanabilirsiniz.
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot