Almanya

Almanya

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Çin Halk Cumhuriyeti 162.00Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
ABD 126.14Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
616.97 Milyar $
2019
18.48 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
531.75 Milyar $
2019
20.17 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Almanya, yüksek oranda sanayileşmiş yapısı, çeşitlendirilmiş ve istikrarlı ekonomisi ile yerli işletmelerimiz için uzun vadeli potansiyel sunmaktadır. Yüksek nüfusu, üretim ve alım gücüyle hem Türkiye hem de diğer dünya ülkeleri için güvenilir ve sürdürülebilir bir ticaret ortağıdır.

Almanya, 84 milyonluk nüfusu ile Avrupa Birliği’nin en yüksek nüfusa sahip ülkesidir. 2021 yılındaki 3,57 trilyon dolarlık GSYH büyüklüğü ile Avrupa Birliği’nde lider, dünyada ise 4. sırada yer almaktadır. Dünya ithalatındaki %6,5’lik payı ile ABD ve Çin’in ardından en çok ithalat yapan 3. ülke konumundadır. Uluslararası Para Fonu (IMF) verisine göre 2021 yılında yıllık reel olarak %2,8 oranında büyüyen Almanya ekonomisinin, 2022 yılında yıllık %2,1 oranında büyüyeceği öngörülmektedir.

Birleşmiş Milletler (UN) Comtrade verilerine göre, ülkemizden 2021 yılında gerçekleştirdiği 19,3 milyar dolarlık ithalat ile Almanya, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke statüsündedir. Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler arasındaki lider pozisyonunu uzun yıllardır koruyan Almanya, toplam ihracatımız içerisinde 2017-2021 yılları arasında yıllık ortalama %10’luk sürdürülebilir bir paya sahip olan konumunu büyüterek devam ettirmektedir. Türkiye’nin Almanya’dan ithalatı verisine bakıldığında ise, 2021 yılındaki 21,7 milyar dolarlık ithalat ile Türkiye, toplam ithalatının %8’ini Almanya’dan yapmaktadır.

Türkiye ile 27 AB ülkesi arasındaki mevcut ticaret hacminin, neredeyse dörtte birini Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi oluşturmaktadır. 2020’de Covid-19 pandemisi sebepli karşılıklı ticaret hacmi gerilese de, bu süre içerisinde iki ülkenin iş birlikleri derinleşmiştir. 2021 yılında Almanya ile ikili ticaret hacmimiz rekor seviyeye ulaşmıştır. Karşılıklı ticaretimizin 41 milyar doları aştığı Almanya ile ticaret ortaklığımız gelecek yıllarda korunarak, son 5 yıldaki yıllık ortalama %5’lik büyümesini devam ettireceği öngörülmektedir.*

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
4 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
5.99%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
1.54 Trilyon $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
8.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
6.87%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
4.07 Trilyon $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
1.79%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
65.30 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
48.28%
Mal ihracatı-2023
450.72 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
2.87%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
11.53 Bin
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
14.71 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
1.11%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
26.68%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
62.68%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
50.34%
Toplam Nüfus-2022
84.07 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
1.16%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
79.28%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
0.95
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
2.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Alman ekonomisinin uzun yıllardır itici gücü olan imalat sanayiinin en gelişmiş sektörleri arasında sanayi makinaları, otomotiv ve kimya endüstrisi yer almaktadır. Son yıllarda bu sektörlerin yanı sıra artan küresel teknoloji yatırımlarını takiben Almanya da telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanlarına verdiği önemi artırmıştır. Bu geçişin en önemli örneğini üretim firması olmaktan çıkıp geleceğin mobilite (hareketlilik) hizmet sağlayıcısı olma hedefiyle 2023 yılına kadar 30 milyar Euro yatırım kararı alan Alman otomobil devi Volkswagen göstermiştir.

Türkiye’den Almanya’ya yapılan ihracatın yarısını oluşturan en önemli ilk üç sektör arasında otomotiv ve aksesuarları, makine ve tekstil yer almaktadır. Otomotiv sektöründeki ihracatımız 2017-2021 yılları arasında yıllık ortalama %5 büyürken, bu üç sektör arasından makine ve mekanik parçalar yıllık %4,7 oranla en hızlı büyüyen sektör olmuştur. Tüm sektörlere bakıldığında ise, 2017-2021 yılları arasında %65 ile en yüksek ihracat büyümesi sanat eserleri ve antika eşyalar sektöründe yaşanmıştır.

Almanya endüstrisindeki ve ekonomisindeki dijitalleşmenin, ülkenin tüm sektörlerini etkilemesi ve iş modelleri, üretim süreçleri, dijital pazarlar ve tedarik zincirleri ile ilgili yeni fırsatlar geliştirmesi öngörülmektedir. Türkiye’den üreticilerin de bu dijitalleşme sürecini yakından takip etmesi ve yeni fırsatlara uygun çevik hamleler yapması Almanya ile ticari ortaklığımızı güçlendirici etki yaratacaktır.*

Almanya yüksek performanslı bir küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) sektörüne sahiptir. Bu şirketler kendi alanlarında dünya lideridir, ancak genellikle dijitalleşmenin zorlukları konusunda desteğe ihtiyaç duyarlar. Türkiye ise bilgisayar mühendisliği, bilişim teknolojileri ve yazılım alanlarında her yıl 5.000’in üzerinde yeni mezun vermektedir. Türkiye’nin bilişim alanındaki insan gücü potansiyeli ile Alman KOBİ’lerinin dijitalleşme desteği ihtiyacının, ortak kurumsal arayüz projeleri ve eşleştirme programları vasıtasıyla, uygun ortamlarda bir araya getirilmesi iki ülke arasındaki bir diğer fırsata işaret etmektedir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  Standartlar 


Merkezi Berlin’de bulunan Alman Standartlar Enstitüsü (DIN), Federal Almanya Cumhuriyeti'nin resmi standart enstitüsüdür. 
Deutsches Institut für Normung (DIN): https://www.din.de/de

Elektrik ve elektronik ile ilgili konularda Almanya'da DIN’in yanı sıra, Elektronik ve Bilişim Teknolojileri Birliği (VDE) temsilcilerinden oluşan Almanya Elektroteknik, Elektronik ve Bilişim Teknolojisi Komisyonu (DKE) bulunmaktadır. 
Verband der Elektrotechnik (VDE): https://www.vde.com/de
Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (DKE): https://www.dke.de/de

DIN uluslararası ve Avrupa standart komitelerinde (ISO, CEN, IEC ve CENELEC) Almanya’yı temsil etmektedir. DIN tarafından neşredilen standartlar, DIN grubu'nun bir alt kuruluşu olan Beuth Yayınevi tarafından yayınlanmaktadır. Almanya’da DIN ve DKE’de derlenen belgeleri mutabakat derecesine göre bir ayrıma tabi tutmak mümkündür. Örneğin bir standart (DIN, DIN EN, DIN EN ISO, DIN ISO, DIN EN IEC) tüm paydaşları içeren mutabakat prensibine göre geliştirilebilir. Diğer taraftan, spesifikasyon ise (DIN SPEC, CWA, PAS, VDE Uygulama Rehberi) mutlaka tam bir mutabakat ve tüm paydaşların dahil edilmesini gerektirmez. Bu sebeple, DIN SPEC veya VDE Uygulama Rehberi küçük çalışma gruplarında birkaç ay içinde geliştirilebilir. Bu tür belgeler daha ziyade diğer pazar aktörleri ile bilgi alışverişini teşvik etmek ve mevcut standartlarla bir çatışma olmamasını sağlamak için üretilmektedir. Normatif bir belge (standart) çalışma komitelerinde geliştirilir ve her bir komite tanımlanmış bir standardizasyon projesinden sorumludur. Çalışma komitesinde, Taslak Standartlar portalında online olarak 2 ay boyunca (veya DIN Standartları için 4 aya kadar) yayınlanan veya yayıncı Beuth Verlag’dan satın alınabilecek erişime açık bir taslak standart hazırlanır ve ilgililer bu standartla ilgili görüş bildirebilmektedirler. Bu sayede sürece geniş bir kitlenin katılması sağlanmış olur. Görüş bildirme süresinin sonunda çalışma komitesi itirazları ele alır, uygun olması durumunda metin bu itirazlara göre değiştirilir ve akabinde standart kabul edilir. 

 

  Akreditasyon


Alman Akreditasyon kuruluşu Dakks, EA (European co-operation for Accreditation), IAF (International Accreditation Forum) ve ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) üyesi olan bir ulusal akreditasyon yapısına sahiptir.
ILAC: https://ilac.org/ilac-membership/members-by-economy/
EA: http://www.european-accreditation.org/ea-members (https://european-accreditation.org/ea-members/directory-of-ea-members-and-mla-signatories/)
IAF: https://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Germany/73 

 

  Ürün Güvenliği/Güvenirliği


Almanya’da Ürün Güvenliği konusundaki paydaşları incelediğimizde Federal Almanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (BMAS) Ürün Güvenliği Kanunu ve kendi alanı ile ilgili ikincil mevzuatın hazırlanmasından sorumludur.
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): http://www.bmas.de 

Anılan Bakanlığın bünyesinde Alman Ürün Güvenliği Kanunu’nun 33. maddesi doğrultusunda kurulmuş ve piyasa gözetim ve denetim otoritelerinin, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, işveren örgütlerinin ve diğer sektör profesyonellerinin de temsil edildiği bir Ürün Güvenliği Komitesi (Ausschuss für Produktsicherheit-AfPS) faaliyet göstermektedir. Mezkur Komite’nin görev ve faaliyetleri Almanya’daki Ürün Güvenliği ve Denetimi Sistemindeki bir diğer önemli paydaş olan Almanya Federal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (BAuA) üzerinden yürütülmektedir.
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Baua): http://www.baua.de 

Federal Almanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yanı sıra Alman Ürün Güvenliği Kanunu’nun 8. Maddesi çerçevesinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Gıda ve Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlı ve Savunma Bakanlıkları Ürün Güvenliği Komitesi’nin görüşünü alarak Federal Konsey’in de onayı ile Ürün Güvenliği konusunda hukuki düzenlemeler hazırlayabilmektedirler. Bu minvalde, yeni yaklaşım direktifleri kapsamındaki çalışmalar daha ziyade Alman Ekonomi ve Enerji Bakanlığı nezdinde yürütülmektedir.
Alman Ekonomi ve Enerji Bakanlığı:  www.bmwi.de 

 

  İthalat Denetimi 


Almanya’da ürün denetimi temel olarak PGD mekanizmasına dayanmaktadır. Bununla birlikte gümrük idarelerince seçici denetimler de uygulanabilmektedir. Gümrük idareleri 3. ülkelerden ithal edilen ürünlere uygulanan seçici denetim sonucunda bir ürünün güvenli ürün olmadığı şüphesini taşırsa (örneğin yeni yaklaşım direktiflerine tabi bir ürüne CE işareti iliştirilmemişse) ürünün serbest dolaşıma girmesini geçici süreyle (3 gün) engelleyerek durumu ilgili piyasa gözetimi birimine iletmektedir. Eyaletler bazında belirlenen piyasa gözetimi birimi 3 gün içerisinde müdahil olma iradesini açıklamazsa söz konusu ürün gümrük idaresince serbest dolaşıma bırakılmaktadır. Bununla birlikte piyasa gözetimi birimi müdahil olma iradesini gümrük idaresine bildirmesi halinde nihai kararın verilmesine kadar geçen süreçte ürünler gümrükte takılmaktadır.

Gümrüklerle ilgili sorunlar için aşağıdaki internet adresi üzerinden ilgili adreslere erişim imkanı mevcuttur: http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/Numerisches_Bezirksverzeichnis/Schritt_02/_function/Dienststellensuche_Anliegen_Numerisches_Bezirksverzeichnis_Formular.ht

 

  Piyasa Gözetim Denetimi (teknik düzenlemelere ilişkin)


Alman Piyasa Gözetim Denetimi (PGD) düzenlemelerinde eyalet sisteminden kaynaklanan çoklu bir yapı hakimdir. Bu kapsamda, PGD sisteminin paydaşlarını ilgili federal Bakanlıklar, Almanya Federal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü ( BAuA ) ve yetkili eyalet kuruluşları oluşturmaktadır. Uygulamada PGD eyaletler bazında yetkili kuruluşlarca yerine getirilmektedir. Eyaletler arasında koordinasyon Piyasa Gözetimi Çalışma Komitesi (AAMÜ) tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca Gümrük idareleri de PGD sisteminin önemli bir paydaşını oluşturmaktadır.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

  Standartlar

https://www.din.de/en/about-standards/din-standards

https://www.vde.com/de/arbeitsfelder/standards

 

  Teknik Düzenlemeler


Almanya Ürün Güvenliği konularında, bizzat hazırlanmasında ve karar alma mekanizmalarında etkin rol oynadığı AB Teknik Mevzuatını esas almakta ve uygulamalarını bu çerçevede geliştirmektedir. Avrupa Birliği’nin ilgili teknik mevzuatına https://eur-lex.europa.eu/homepage.html internet sayfasında erişim imkanı mevcuttur. 

 

  Ürün Güvenliği


Almanya’da Ürün Güvenliği ve Denetimi ile ilgili temel mevzuat Ürün Güvenliği Kanunu (Produktsicherheitsgesetz ProdSG[2] (http://www.teknikengel.gov.tr/yonetim/restricted/dunyaIcerik/dunyaIcerik.xhtml#_ftn2)) ve söz konusu Kanun mesned alınarak çıkarılan Yönetmeliklerdir. 8 Kasım 2011 tarihinde çıkarılan bahse konu Kanun ile birlikte AB’nin 2001/95/EC sayılı Genel Ürün Güvenliği Direktifi’nin yanı sıra 13 adet temel Direktif Alman iç hukukuna aktarılmıştır.

Alman Ürün Güvenliği Kanunu: http://www.gesetze-im-internet.de/prodsg_2011/index.html

Alman Ürün Güvenliği Kanunu çerçevesinde ilgili AB Ürün Güvenliği direktiflerini iç hukuka aktaran  ulusal Yönetmeliklere aşağıdaki internet adresi üzerinden erişim imkanı mevcuttur.

https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/produktsicherheitsgesetz-und-verordnungen.html

 

  İthalat Denetimi


Almanya Federal Cumhuriyetinde ithalat denetimleri AB mevzuatı çerçevesinde yürütülmektedir.
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Verbote-Beschraenkungen/Schutz-der-menschlichen-Gesundheit/Produktsicherheit/produktsicherheit_node.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/publications/taxation-customs-documents/binding-tariff-information_de

 

  Piyasa Gözetim Denetimi


AFC’deki Piyasa Gözetimi ve Denetimi kapsamındaki yetki merciler ve ilgili teknik mevzuata aşağıdaki internet adresleri üzerinden erişim imkanı mevcuttur.

https://www.baua.de/DE/Themen/Anwendungssichere-Chemikalien-und-Produkte/Produktsicherheit/Marktueberwachung/Zustaendigkeiten.html;jsessionid=E35700BAC9F42C77A10D873D111F146B.s1t1

https://www.baua.de/DE/Themen/Anwendungssichere-Chemikalien-und-Produkte/Produktsicherheit/Marktueberwachung/pdf/Richtlinienvertreter.pdf?blob=publicationFile&v=4

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Bilindiği üzere, CE İşareti yetkili bir kuruluş tarafından verilmemekte olup üretici ürününe kendisi iliştirmektedir. Eğer ürünü risksiz ise, ürünün temel gereklere uygunluğunu kendisi beyan edebilmektedir.

Burada, üreticinin bu büyük sorumluluğu, güven ilkesini sarsmayacak şekilde taşıması gerekmektedir. AB Mahkemelerinde uygunluğu beyan edilip, temel gerekleri sağlamadığı belirlenen ve piyasadan toplatılan ürünlerle ilgili, üreticiye uygulanacak cezai yükümlülüklere ilişkin pek çok davanın sürdüğü bilinmektedir.

Ürününün riskli olması halinde; ürünün temel gereklere uygunluğunun incelenmesi, onaylama yöntemiyle yapılır. Ürünün, risk derecesine bağlı olarak, ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve AB’ de resmi olarak tanınan bir Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) tarafından incelenmesi ve gerekli testlerin yapılarak bu kuruluş tarafından onaylanması gerekmektedir. Bir üretici kendi ülkesi ya da başka bir üye ülkedeki resmi tanınırlığı olan herhangi bir Onaylanmış Kuruluşu seçebilmektedir.

AB Ülkelerinde CE İşareti bulunmayan riskli bir ürünü, bir üye ülke üreticisi kendi ülkesinde kullanamaz. Bunun güvencesi, üye ülkenin ilgili Bakanlığının kontrolündedir.

Onaylanmış Kuruluşların yasal olarak yetkilendirilmiş olması gerekir. Bu kuruluşlar belirli uygunluk incelemelerinde uzmanlaşmış ve sadece o konularda inceleme yapabilme yetkisine sahiptirler. Taşeron kullanabilirler ve uygunluk değerlendirme işlemlerini Modüler Yaklaşım Sistemi’ ne göre yaparlar. Tarafsız olmak zorundadırlar.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Avrupa Birliğinin Yeni Yaklaşım Direktifleri'nde riskli ürünler için, CE işaretlemesi zorunluluğu vardır. Riskli ürünlerde CE işaretlemesi için yetkilendirilmiş kuruluşların (Notified Body) deney, muayene ve belgelendirme sonuçlarının olumlu olması esastır. Bu kapsamda, Almanya’ya ihraç edilecek malların en azından AB standartlarına uygunluğu, ithalatçının sorumluluğundadır.

Diğer taraftan, İhraç edilecek ürüne göre Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası, Hayvan İhracına İlişkin Sağlık Raporu, Süt ve Et Ürünleri İçin Sağlık Sertifikaları, Et, Süt ve Kuru Meyveler Dışında Gıda ve Gıda Ambalaj Maddelerinin İhracatında Gıda Güvenliği/Sağlık Sertifikası gibi kontrol edilmesi gerekli listeler bulunmaktadır. Bu kapsamda, ihracatçılarımız ürünlerini ihraç etmeden önce gümrük tarife istatistik pozisyonu üzerinden ithalat gerekleri ile ilgili internet sitesinden ayrıntılı bilgi edinebilirler. 

Diğer ülke belgelerinin kabulü

TÜRKAK faaliyet gösterdiği tüm alanlarda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MLA) imzalamıştır. Avrupa Akreditasyon Birliğinin en önemli amacı; üye ülkeler ve üye ülkelerin akreditasyon sistemleri arasında karşılıklı güveni kurmak ve bu güvenin kalıcılığını sağlamaktır. Bu da üye ülkelerin kendi akreditasyon kuruluşlarının sistemlerinin, belgelerinin ve raporlarının karşılıklı olarak eşitliğini kabul eden anlaşmalar yapmalarıyla gerçekleştirilmektir. Bu durumda; Karşılıklı Tanıma Anlaşmasına imza atan her Akreditasyon Kuruluşunun verdiği akreditasyon belgesinin uluslararası geçerliliği vardır.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Sevk Öncesi İnceleme

Bilindiği üzere, sevk öncesi inceleme, daha ziyade iç pazardaki denetim eksikliğini kapatmak amacıyla tercih edilen ve ithal edilecek malların sevkiyatından önce bazı kuruluşlara söz konusu malların fiyat, miktar ve kalite bakımından kontrol ettirilmesini öngören bir uygulamadır. Almanya’da kural olarak zorunlu sevk öncesi inceleme bulunmamakla birlikte sevk öncesi inceleme hizmeti veren kuruluşlar mevcuttur. Bu kapsamda, Alman denetim kuruluşu TÜV talep olması halinde daha ziyade 3. ülkelere yönelik sevk öncesi inceleme hizmeti sunmakta ve söz konusu faaliyetlerinden gelir elde etmektedir.

İthalat Denetimi

Almanya’da ithalat kontrol işlemlerinde özelikle hayvansal orjinli gıda maddeleri ve yemler AB mevzuatı çerçevesinde önceden belirlenmiş gümrük giriş kapılarına yönlendirilmektedir. Anılan gümrük kapılarında ücret karşılığı belge kontörlü ve ürün incelemelerinde bulunulmaktadır.
 
Örneğin Almanya’nın güneyindeki Wilhelmshaven ithalat ve veteriner kontrollerinin yapıldığı AB mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş bir limandır. Anılan limanda ithalat denetimlerinde belge incelemeleri, diğer analiz ve raporların yanı sıra orijinal nüsha Ortak Giriş Belgesi - CED (Gemeinsame Dokument für die Einfuhr-GDE) üzerinde yapılmaktadır. Tarım ürünleri ihracatçılarımızın aşina olduğu CED belgesi Almanya’da GDE olarak adlandırılmaktadır.

Belge üzerindeki incelemeler bittikten sonra AB mevzuatı çerçevesinde selektif fiziki kontroller de yapılabilmektedir. Bu durumda ithalatçıya fiziki kontrollerin gerekli olup olmadığı, yeri ve zamanı bildirilmektedir.

Ülke Haberleri

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ Mehmet Sefa SARAL Ticaret Müşaviri Türkische Botschaft Handelsabteilung Tiergartenstr. 19-21 10785 BERLIN / DEUTSCHLAND
berlin@ticaret.gov.tr
00 49 30 278 98 030
(IP Tel) 0 312 204 80 53
(Fax) 00 49 30 278 98 040
BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ Berrak BİLGEN BEŞERGİL Ticaret Müşaviri Türkische Botschaft Handelsabteilung Tiergartenstr. 19-21 10785 BERLIN / DEUTSCHLAND
berlin@ticaret.gov.tr
00 49 30 278 98 030
(IP Tel) 0 312 204 80 53
(Fax) 00 49 30 278 98 040
BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ Abdullah SOYLU Ticaret Müşaviri Türkische Botschaft Handelsabteilung Tiergartenstr. 19-21 10785 BERLIN / DEUTSCHLAND
berlin@ticaret.gov.tr
00 49 30 278 98 030
(IP Tel) 0 312 204 80 53
(Fax) 00 49 30 278 98 040
FRANKFURT BAŞKONSOLOSLUĞU Yusuf YERKEL Ticaret Ataşesi Generalkonsulat Der Republik Türkei Der Handelsattache Kennedyallee 115-117 60594 FRANKFURT am Main / DEUTSCHLAND
frankfurt@ticaret.gov.tr
00 49 69 689 709 11
(Fax) 00 49 69 689 709 13
MÜNİH BAŞKONSOLOSLUĞU Recep ASLAN Ticaret Ataşesi Generalkonsulat Der Republik Türkei Der Handelsattache Goethe Strasse 10 80336 MUNCHEN / DEUTSCHLAND
munih@ticaret.gov.tr
00 49 89 54344316
(IP Tel) 0 312 204 80 72
(Fax) 00 49 89 54344317
HANNOVER BAŞKONSOLOSLUĞU Yunus Emre KARAN Ticaret Ataşesi Generalkonsulat Der Republik Türkei Der Handelsattache An Der Christuskirche 3 30167 HANNOVER / DEUTSCHLAND
hannover@ticaret.gov.tr
00 49 511 21 55 0 444
(IP Tel) 0 312 204 80 37(IP Tel) 0 312 204 82 73
(Fax) 00 49 511 21 55 0445
MÜNİH BAŞKONSOLOSLUĞU Ali BAYRAKTAR Ticaret Ataşesi Generalkonsulat Der Republik Türkei Der Handelsattache Goethe Strasse 10 80336 MUNCHEN / DEUTSCHLAND
munih@ticaret.gov.tr
00 49 89 54344316
(IP Tel) 0 312 204 80 72
(Fax) 00 49 89 543 44 317
HANNOVER BAŞKONSOLOSLUĞU Yasemin ÖZAK COŞKUN Ticaret Ataşesi Generalkonsulat Der Republik Türkei Der Handelsattache An Der Christuskirche 3 30167 HANNOVER / DEUTSCHLAND
hannover@ticaret.gov.tr
00 49 511 21 55 0 444
(IP Tel) 0 312 204 80 37(IP Tel) 0 312 204 82 73
(Fax) 0049 511 21 55 0445
HAMBURG BAŞKONSOLOSLUĞU Yıldız ONUR Ticaret Ataşesi Generalkonsulat Der Republik Türkei Der Handelsattache Mittelweg 13, Etage 3 20148 HAMBURG / DEUTSCHLAND
hamburg@ticaret.gov.tr
00 49 40 44446600 49 40 4105689
(IP Tel) 0 312 204 81 08
(Fax) 00 49 40 440147
HAMBURG BAŞKONSOLOSLUĞU Emine Pelin FERAH Ticaret Ataşesi Generalkonsulat Der Republik Türkei Der Handelsattache Mittelweg 13, Etage 3 20148 HAMBURG / DEUTSCHLAND
hamburg@ticaret.gov.tr
00 49 40 44446600 49 40 4105689
(IP Tel) 0 312 204 81 08
(Fax) 00 49 40 440147
STUTTGART BAŞKONSOLOSLUĞU Oya DEMİRKAN Ticaret Ataşesi Generalkonsulat der Republik Türkei Handelsabteilung Willy-Brandt-Strasse 50 70173 STUTTGART / DEUTSCHLAND
stuttgart@ticaret.gov.tr
00 49 711 54 09 65 0500 49 711 54 09 65 09
(IP Tel) 0 312 204 82 31
(Fax) 00 49 711 54 09 65 07
DÜSSELDORF BAŞKONSOLOSLUĞU İrem EKMEKCİ KONUK Ticaret Ataşesi Generalkonsulat Der Republik Türkei Der Handelsattache Graf-Adolf Str. 80 D-40210 DUSSELDORF / DEUTSCHLAND
dusseldorf@ticaret.gov.tr
00 49 211 355 8113
(IP Tel) 0 312 204 82 86
(Fax) 00 49 211 355 8210
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot