Arjantin

Arjantin

En büyük ithalatçı 2019
En büyük ithalatçı 2019
Brezilya 10.09Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2019
En büyük ihracatçı 2019
Brezilya 10.38Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
234.49 Milyon $
2015
514.80 Milyon $
2019
Türkiye’nin ihracatı
118.30 Milyon $
2015
178.26 Milyon $
2019

Genel Görünüm

Arjantin, 2020 yılında kişi başı 22.12 Bin $ ve toplam 445.44 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2019 yılında toplam 49.12 Milyar $ ithalat ve 65.11 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Brezilya 10.09 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 9.25 Milyar $
ABD 6.27 Milyar $
Almanya 2.76 Milyar $
Paraguay 1.64 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Brezilya 10.38 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 6.81 Milyar $
ABD 4.10 Milyar $
Şili 3.06 Milyar $
Vietnam 2.80 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
120190 Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın); tohumluk olmayan 1.60 Milyar $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 1.50 Milyar $
870323 Araçlar; sadece kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorla, silindir kapasitesi 1500'ten fazla 3000cc'den az 1.34 Milyar $
271121 Doğal gaz (gaz halinde) 1.26 Milyar $
851770 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar için aksam ve parçalar 864.44 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
230400 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar 8.56 Milyar $
100590 Mısır (diğer) 5.90 Milyar $
120190 Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın); tohumluk olmayan 3.38 Milyar $
870421 Dizel/yarı dizel motorlu taşıtlar (taşıma kapasitesi<5ton) 3.28 Milyar $
150710 Soya yağı ve fraksiyonları; ham 3.23 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu
1 / 5
Lojistik performansı
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)
-19%
Vizesiz Geçiş
VAR
Mal ithalatı 2019
49.12 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre
11.5 gün
Enflasyon (yıllık)
-
Gayri safi yurtiçi hasıla
445.44 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)
-2.09%
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)
22.12 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)
15.19%
Mal ihracatı 2019
65.11 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)
8.99%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)
280.28
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)
1.99 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)
6.09%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)
23.41%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)
54.33%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)
17.44%
Toplam Nüfus
44.93 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)
1.5%
Mal ticareti (% GSYİH)
25.65%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)
48.15
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi
4.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi
5.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Arjantin teknik kurallar ve düzenlemeler konusunda Avrupa Birliği sistemini takip etmektedir. Ülkede geçerli olan standart ve teknik düzenlemeler Avrupa Birliğinin uygulamalarıyla benzerlik taşımaktadır.
Diğer taraftan, Arjantin ile Güney Amerika Ortak Pazarı-MERCUSOR'un diğer ülkeleri (Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Venezuela) arasındaki ticarette -söz konusu Birlik karar organlarınca kabul edilen çeşitli tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen hükümler gereği- teknik gereklilikler karşılıklı olarak tanınmaktadır.
Bununla birlikte, ilerideki hedefi tam uyum olmakla birlikte, MERCOSUR teknik mevzuat uyumunu henüz sağlayabilmiş değildir. Arjantin’de 1474/94 sayılı Kararname, standart ve uygunluk değerlendirmesi konusunda çerçeve kuralları belirlemiştir.
Ürünün niteliğine göre aranacak kalite ve güvenlik şartları ise çeşitli yönetmeliklerde gösterilmiştir.
Teknik düzenlemeler ve standartlar mevzuatı kapsamında ürünün niteliğine göre farklı kuruluşlar görevlidir.
Test ve muayene laboratuvarlarının akreditasyonu, Arjantin Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir. Arjantin Standardizasyon Enstitüsü (IRAM), kalite ve teknik standartları belirlemekle görevlidir.

Arjantin’de 2012 yılı Şubat ayından beri uygulanmakta olan “Planlanan İthalat İçin Yemin Beyannamesi (Declaracion Jurada Anticipada De Importacion -DJAI)” adlı ithalat izin sistemi, ihracatımız önündeki fiilen en önemli engel niteliğindedir.

Ülke uygulamaları ile ayrıntılı bilgiye belirtilen (http://www.aladi.org/sitioaladi/) adresli internet sitesinden ulaşılabilmektedir: Ana sayfada yer alan “servicios de apoyo al empresario” başlığında “Guías de importación” bölümü seçilerek ilgili ülke menüsünden Arjantin tercih edilir ve “Ir a” butonuna basılır. Açılan sayfadaki listede, ithalat rejimi ile ilgili genel bilgiler yer almaktadır. Aynı sayfada “otros mecanismos de Politica Comercial” başlığı seçildiğinde tarife dışı uygulamalar ve teknik düzenlemelere dair bilgilere ulaşılabilmektedir.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Arjantin makamları;
- Eskiden uyum anlaşmalarının yapılmış olduğunu ancak artık yapılmadığını,
- Uluslararası belgelerin artık kabul edilmediğini ve yerel makamlar tarafından verilen belgelere ihtiyaç duyulduğunu,
- Söz konusu belgeler için firma tarafından başvuru yapıldığında da sürecin nasıl işlediği konusunda ayrıntılı bilgi verdiklerini belirtmişlerdir.
 
Ayrıca, bazı ürünler itibariyle AB standartlarının kabul edildiği ifade edilmiştir. Arjantin’e ihracatta talep edilen belgeler;
- Ticari fatura,
- Paketleme listesi,
- Nakliye belgesi (Konşimento),
- Menşe sertifikası

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar


- Arjantin Akreditasyon Kurumu (OAA)
   Test, muayene, belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu    
   http://www.oaa.org.ar/

- Arjantin Standardizasyon Enstitüsü (IRAM)    
   Kalite ve teknik standartların belirlenmesi    
   http://www.iram.org.ar/

- Ulusal Tarım Ürünleri Sağlık ve Kalite Hizmetleri Kurumu (SENASA)    
   Hayvansal ve tarımsal ürünler, veterinerlik ürünleri, tarımsal gübre ve ilaçlar    
   www.senasa.gov.ar (https://www.argentina.gob.ar/senasa)

- Ulusal İlaç, Gıda ve Tıbbi Malzeme Teknolojileri İdaresi (ANMAT)    
   İnsan sağlığını ilgilendiren ilaç, gıda, tıp vb. ürünler    
   www.anmat.gov.ar (https://www.argentina.gob.ar/anmat)

- Ulusal Gıda Enstitüsü (INAL)    
   Gıda ve gıda üretiminde kullanılan hammaddeler    
   www.anmat.gov.ar (https://www.argentina.gob.ar/anmat)

- Ulusal Kültür Sekreterliği    
   Resim, heykel, arkeolojik ve sanatsal eserler    
   http://www.cultura.gov.ar/

- Ulusal Savaş Malzemeleri ve Hassas Ürünler Ticareti Komisyonu (RENAR):
   Silah, cephane ve patlayıcı maddeler     
   http://www.renar.gov.ar/

- Uyuşturucuya Karşı Mücadele Programı Sekreterliği (SEDRONAR)    
   Uyuşturucu yapımında da kullanılan kimyasal  ve bitkisel ürünler    
   http://www.sedronar.gov.ar/

- Ulusal Şarap Enstitüsü (INV)    
   Şarap ve alkol ürünleri    
   http://www.inv.gov.ar/

- Ulusal Doğal Kaynaklar Genel Müdürlüğü    
   Nesli tükenmekte olan hayvan ve bitki türleri ticareti hakkında uluslararası anlaşma (CITES) kapsamındaki ürünler   

Ülke Haberleri

03/02/2021
Arjantin'de yaklaşık 1 yıl sonra Kovid-19 tedbirleri altında yüz yüze eğitim başladı

Arjantin'de yaklaşık bir yıl önce yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapanan okullarda tekrar yüz yüze eğitime geçildi.

Sektör
Arjantin'de yaklaşık 1 yıl sonra Kovid-19 tedbirleri altında yüz yüze eğitim başladı
03/02/2021
Arjantin: Tahıl ihracatında vergi artışını göz ardı etmiyoruz

Arjantin Başbakan Yardımcısı Cecilia Todesca, "Arjantin hükümeti, yüksek enflasyonu kontrol etme çabalarının bir parçası olarak gıda ihracatına uygulanan vergileri artırma olasılığını dışlamıyor" dedi

Küresel Ekonomi
Arjantin: Tahıl ihracatında vergi artışını göz ardı etmiyoruz
03/02/2021
Türkiye, uzay alanındaki ilk ihracatına hazırlanıyor

TUSAŞ'ın uzay alanındaki iştiraki GSATCOM şirketinin Arjantin'e Yüksek Çıkış Gücüne Sahip HTS Haberleşme Uydusu teknolojileri ihraç edeceğini bildiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Ülkemizin uzay alanındaki ilk ihracatı olacak proje kapsamında, 2024'te Arjantin'e teslim edilecek uydunun geliştirmesinde emeği geçecek bütün mühendislerimizi şimdiden tebrik ediyorum." dedi.

Dış Ticaret
Türkiye, uzay alanındaki ilk ihracatına hazırlanıyor
07/07/2020
Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 75 kişi hayatını kaybetti

Arjantin'de Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 75 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 1582'ye yükseldi.

Güncel
Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 75 kişi hayatını kaybetti
07/07/2020
Fitch Ratings, Arjantin'in kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Arjantin'in "RD" sınırlı temerrüt seviyesinde bulunan uzun vadeli kredi notunu "CC"ye yükseltti.

Piyasalar
Fitch Ratings, Arjantin'in kredi notunu yükseltti

Yaklaşan Etkinlikler

bilgilendirme-mesaji

Yaklaşan etkinlik bulunmamaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

BUENOS AİRES BÜYÜKELÇİLİĞİ Biray KUŞ Ticaret Müşaviri Embajada de Turquia Officina de Consejeria Comercio Av. Alicia Moreau de Justo 1120, Piso 4-Office 404/A BUENOS AIRES / ARGENTINA
buenosaires@ticaret.gov.tr
00 5411 5032 413300 5411 5032 4134
(IP Tel) 0 312 204 83 05
(Fax) 00 54 11 5277 4198(Fax) 00 54 11 4331 6655
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot