Arjantin

Arjantin

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Brezilya 80.03Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Brezilya 35.57Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
16.47 Milyar $
2019
1.24 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
5.70 Milyar $
2019
232.88 Milyon $
2023

Genel Görünüm

Arjantin, 2022 yılında kişi başı 26.03 Bin $ ve toplam 632.77 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2023 yılında toplam 301.24 Milyar $ ithalat ve 200.36 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Brezilya 80.03 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 59.73 Milyar $
ABD 33.98 Milyar $
Paraguay 16.52 Milyar $
Almanya 11.66 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Brezilya 35.57 Milyar $
ABD 16.94 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 15.52 Milyar $
Şili 14.82 Milyar $
Peru 7.66 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
84 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri 11.17 Milyar $
87 Yük taşımaya mahsus römork ve yarı römorklar 8.19 Milyar $
85 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 8.12 Milyar $
27 Bitümenli taşkömürü 7.76 Milyar $
12 Yonca tohumu 5.72 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
9999 12.36 Milyar $
23 Yer fıstığı yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı artıklar 8.63 Milyar $
10 Kuş yemi 8.61 Milyar $
87 Yük taşımaya mahsus römork ve yarı römorklar 8.24 Milyar $
2304 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar 7.37 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
1 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
17.36%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
301.24 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
11.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
-
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
632.77 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
5.24%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
26.03 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
15.3%
Mal ihracatı-2023
200.36 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
5.71%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
88.27
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
1.79 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
6.44%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
23.4%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
53.02%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
16.78%
Toplam Nüfus-2022
46.23 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
2.44%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
26.86%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
130.62
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
4.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
5.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Arjantin teknik kurallar ve düzenlemeler konusunda Avrupa Birliği sistemini takip etmektedir. Ülkede geçerli olan standart ve teknik düzenlemeler Avrupa Birliğinin uygulamalarıyla benzerlik taşımaktadır.
Diğer taraftan, Arjantin ile Güney Amerika Ortak Pazarı-MERCUSOR'un diğer ülkeleri (Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Venezuela) arasındaki ticarette -söz konusu Birlik karar organlarınca kabul edilen çeşitli tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen hükümler gereği- teknik gereklilikler karşılıklı olarak tanınmaktadır.
Bununla birlikte, ilerideki hedefi tam uyum olmakla birlikte, MERCOSUR teknik mevzuat uyumunu henüz sağlayabilmiş değildir. Arjantin’de 1474/94 sayılı Kararname, standart ve uygunluk değerlendirmesi konusunda çerçeve kuralları belirlemiştir.
Ürünün niteliğine göre aranacak kalite ve güvenlik şartları ise çeşitli yönetmeliklerde gösterilmiştir.
Teknik düzenlemeler ve standartlar mevzuatı kapsamında ürünün niteliğine göre farklı kuruluşlar görevlidir.
Test ve muayene laboratuvarlarının akreditasyonu, Arjantin Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir. Arjantin Standardizasyon Enstitüsü (IRAM), kalite ve teknik standartları belirlemekle görevlidir.

Arjantin’de 2012 yılı Şubat ayından beri uygulanmakta olan “Planlanan İthalat İçin Yemin Beyannamesi (Declaracion Jurada Anticipada De Importacion -DJAI)” adlı ithalat izin sistemi, ihracatımız önündeki fiilen en önemli engel niteliğindedir.

Ülke uygulamaları ile ayrıntılı bilgiye belirtilen (http://www.aladi.org/sitioaladi/) adresli internet sitesinden ulaşılabilmektedir: Ana sayfada yer alan “servicios de apoyo al empresario” başlığında “Guías de importación” bölümü seçilerek ilgili ülke menüsünden Arjantin tercih edilir ve “Ir a” butonuna basılır. Açılan sayfadaki listede, ithalat rejimi ile ilgili genel bilgiler yer almaktadır. Aynı sayfada “otros mecanismos de Politica Comercial” başlığı seçildiğinde tarife dışı uygulamalar ve teknik düzenlemelere dair bilgilere ulaşılabilmektedir.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Arjantin makamları;
- Eskiden uyum anlaşmalarının yapılmış olduğunu ancak artık yapılmadığını,
- Uluslararası belgelerin artık kabul edilmediğini ve yerel makamlar tarafından verilen belgelere ihtiyaç duyulduğunu,
- Söz konusu belgeler için firma tarafından başvuru yapıldığında da sürecin nasıl işlediği konusunda ayrıntılı bilgi verdiklerini belirtmişlerdir.
 
Ayrıca, bazı ürünler itibariyle AB standartlarının kabul edildiği ifade edilmiştir. Arjantin’e ihracatta talep edilen belgeler;
- Ticari fatura,
- Paketleme listesi,
- Nakliye belgesi (Konşimento),
- Menşe sertifikası

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar


- Arjantin Akreditasyon Kurumu (OAA)
   Test, muayene, belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu    
   http://www.oaa.org.ar/

- Arjantin Standardizasyon Enstitüsü (IRAM)    
   Kalite ve teknik standartların belirlenmesi    
   http://www.iram.org.ar/

- Ulusal Tarım Ürünleri Sağlık ve Kalite Hizmetleri Kurumu (SENASA)    
   Hayvansal ve tarımsal ürünler, veterinerlik ürünleri, tarımsal gübre ve ilaçlar    
   www.senasa.gov.ar (https://www.argentina.gob.ar/senasa)

- Ulusal İlaç, Gıda ve Tıbbi Malzeme Teknolojileri İdaresi (ANMAT)    
   İnsan sağlığını ilgilendiren ilaç, gıda, tıp vb. ürünler    
   www.anmat.gov.ar (https://www.argentina.gob.ar/anmat)

- Ulusal Gıda Enstitüsü (INAL)    
   Gıda ve gıda üretiminde kullanılan hammaddeler    
   www.anmat.gov.ar (https://www.argentina.gob.ar/anmat)

- Ulusal Kültür Sekreterliği    
   Resim, heykel, arkeolojik ve sanatsal eserler    
   http://www.cultura.gov.ar/

- Ulusal Savaş Malzemeleri ve Hassas Ürünler Ticareti Komisyonu (RENAR):
   Silah, cephane ve patlayıcı maddeler     
   http://www.renar.gov.ar/

- Uyuşturucuya Karşı Mücadele Programı Sekreterliği (SEDRONAR)    
   Uyuşturucu yapımında da kullanılan kimyasal  ve bitkisel ürünler    
   http://www.sedronar.gov.ar/

- Ulusal Şarap Enstitüsü (INV)    
   Şarap ve alkol ürünleri    
   http://www.inv.gov.ar/

- Ulusal Doğal Kaynaklar Genel Müdürlüğü    
   Nesli tükenmekte olan hayvan ve bitki türleri ticareti hakkında uluslararası anlaşma (CITES) kapsamındaki ürünler   

Ülke Haberleri

03/02/2021
Arjantin'de yaklaşık 1 yıl sonra Kovid-19 tedbirleri altında yüz yüze eğitim başladı

Arjantin'de yaklaşık bir yıl önce yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapanan okullarda tekrar yüz yüze eğitime geçildi.

Sektör
Arjantin'de yaklaşık 1 yıl sonra Kovid-19 tedbirleri altında yüz yüze eğitim başladı
03/02/2021
Arjantin: Tahıl ihracatında vergi artışını göz ardı etmiyoruz

Arjantin Başbakan Yardımcısı Cecilia Todesca, "Arjantin hükümeti, yüksek enflasyonu kontrol etme çabalarının bir parçası olarak gıda ihracatına uygulanan vergileri artırma olasılığını dışlamıyor" dedi

Küresel Ekonomi
Arjantin: Tahıl ihracatında vergi artışını göz ardı etmiyoruz
03/02/2021
Türkiye, uzay alanındaki ilk ihracatına hazırlanıyor

TUSAŞ'ın uzay alanındaki iştiraki GSATCOM şirketinin Arjantin'e Yüksek Çıkış Gücüne Sahip HTS Haberleşme Uydusu teknolojileri ihraç edeceğini bildiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Ülkemizin uzay alanındaki ilk ihracatı olacak proje kapsamında, 2024'te Arjantin'e teslim edilecek uydunun geliştirmesinde emeği geçecek bütün mühendislerimizi şimdiden tebrik ediyorum." dedi.

Dış Ticaret
Türkiye, uzay alanındaki ilk ihracatına hazırlanıyor
07/07/2020
Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 75 kişi hayatını kaybetti

Arjantin'de Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 75 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 1582'ye yükseldi.

Güncel
Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 75 kişi hayatını kaybetti
07/07/2020
Fitch Ratings, Arjantin'in kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Arjantin'in "RD" sınırlı temerrüt seviyesinde bulunan uzun vadeli kredi notunu "CC"ye yükseltti.

Piyasalar
Fitch Ratings, Arjantin'in kredi notunu yükseltti

Yaklaşan Etkinlikler

bilgilendirme-mesaji

Yaklaşan etkinlik bulunmamaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

BUENOS AİRES BÜYÜKELÇİLİĞİ Biray KUŞ Ticaret Müşaviri Embajada de Turquia Officina de Consejeria Comercio Av. Alicia Moreau de Justo 1120, Piso 4-Office 404/A BUENOS AIRES / ARGENTINA
buenosaires@ticaret.gov.tr
00 5411 5032 413300 5411 5032 4134
(IP Tel) 0 312 204 83 05
(Fax) 00 54 11 5277 4198(Fax) 00 54 11 4331 6655
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot