Avustralya

Avustralya

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Çin Halk Cumhuriyeti 215.46Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Çin Halk Cumhuriyeti 360.65Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
33.09 Milyar $
2019
3.49 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
21.15 Milyar $
2019
1.42 Milyar $
2023

Genel Görünüm

bilgilendirme-mesaji

Ülke finansal özet bilgisi bulunamamıştır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
7.08%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
863.58 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
2.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
6.59%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
1.67 Trilyon $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
3.62%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
60.35 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
19.94%
Mal ihracatı-2023
1.10 Trilyon $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
-0.1%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
1.24 Bin
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
8.15 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
3.17%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
27.88%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
62.43%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
25.81%
Toplam Nüfus-2022
25.97 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
4.01%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
43.08%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
1.44
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
1.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
1.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Avustralya’da siyasi ve ekonomik istikrarın bulunması, fikri mülkiyet haklarının yakın takip edilmekte olması, kişi başı gelirin yüksek olması, gerek yerli gerekse yabancı sermayenin ülkede yatırım yapmasını teşvik eden bir ortam sunmaktadır. Yüksek nitelikli işgücü, iyi lojistik ve ulaşım altyapısı ile girişimci dostu bir yatırım ortamı bulunmaktadır.

Bununla birlikte, Avustralya’da tasarruf miktarının ekonomik
büyümenin arzu edilen seviyede geliştirilmesi için yeterli olmaması
nedeniyle ülkeye yapılacak dış yatırımlara da ihtiyaç bulunmaktadır.
Ülkemiz açısından dengeli ve faydalı bir ticaret yapısı mevcuttur.
Hammadde, sanayi girdisi ithal ederken ağırlıklı olarak tüketim
ürünleri ve nihai mamuller ihraç ettiğimiz, katma değeri yüksek bir
pazar.olduğu görülmektedir.

Ayrıca Avustralya'nın üretim yapan (manufacturing) bir ülke olmaması ve ekonomisinin ithalata dayalı olduğu düşünüldüğünde hizmet sektörü ağırlıklı bir ekonomik yapıdan bahsetmek mümkündür. Tarım ve hayvancılık ürünleri ile doğal kaynak ihracatına ve nihai mamül ithalatına dayalı dış ticaret yapısı mevcuttur.

Diğer taraftan, Avustralya ile ülkemiz arasındaki son döneme ilişkin dış ticaret yapısına ve Avustralya’nın önemli ithal ürünleri kalemlerine dayanılarak yapılan incelemede; hazır giyim ve ev tekstili ürünleri, mobilya, inşaat malzemeleri, halı, doğal taş, beyaz eşya, otomotiv ana ve yan sanayi, makine, tarım ve gıda işleme makineleri ve aksamları, ev ve mutfak eşyaları, camdan eşyalar, kauçuk ve plastikten eşyalar, mücevher ve her türlü takılar, konserve ve dondurulmuş sebzeler, kuru gıda ve kuruyemişler, zeytinyağı ve bitkisel yağlar, bisküvi, çikolatalı ve şekerli mamuller gibi pek çok ürüne yönelik ihracat yapma potansiyelimizin yüksek olduğu değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte Avustralya, Türk üretici ve ihracatçıları tarafından artık mesafe faktörü bir yana bırakılarak, ciddi bir pazar olarak görülmesi gereken bir ülkedir. Avustralya’nın kişi başına düşen 65 bin ABD dolarını aşan gelir
düzeyinin yarattığı talep ve tüketim eğilimi ile birlikte yaklaşık
ithalatının üçte ikisinin imalat sanayi ürünlerinden oluşması gerek
ihracat gerekse yatırım yönünde önemli bir potansiyel arz etmektedir.
Ancak sanayi ürünlerinde satış sonrası hizmetin önemli olduğu ve Avustralya’da tüketici bilincinin çok gelişmiş olduğu hususları da dikkate alınmalıdır. Avustralya’da hastane, okul gibi hizmet binaları ile birlikte mesken olarak kullanılan binaların yenilenme ihtiyacına ek olarak, imar planlarında yapılan değişiklikler ile başta Sidney ve Melburn’da olmak üzere pek çok bölgede önemli sayıda çok katlı ofis ve mesken binaları inşaatı başlamış olup, inşaat sektöründeki canlılığın önümüzdeki dönemlerde de sürmesi beklenmektedir. Bu itibarla, önümüzdeki yıllarda Avustralya’ya yönelik ihracatımızın artırılması bakımından inşaat ve inşaat malzemeleri sektörü önemli bir potansiyel arz etmektedir. Müteahhitlerimizin yurt dışında gerçekleştirdikleri projeler dikkate alındığında, sadece açılacak kamu ihalelerine iştirak etmek suretiyle değil, özel sektörde de yürütülen geniş kapsamlı inşaat faaliyetinin değerlendirebileceği düşünülmektedir.

Avustralya yatırım ortamı şeffaf ve adil olmakla birlikte, yerel sanayiinin ve istihdamın korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamalar nedeniyle özellikle inşaat sektöründe piyasaya girmek isteyecek firmaların ilk aşamada yerli iş birliklerini dikkate almasında yarar görülmektedir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  Standartlar

 

- Australian Standards Ltd. (SA): http://www.standards.org.au 
- Food Standards Australia

 

  Teknik Düzenlemeler

 

- National Measurement Laboratory (NML): http://www.measurement.gov.au 

 

  Akreditasyon

 

- The National Association of Testing Authorities, Australia (NATA): https://www.nata.com.au 
- The Joint Accreditation System for Australia and New Zealand (JAS-NAZ): http://www.jas-anz.org/ 

 

  Ürün Güvenliği


- Australian Competition & Consumer Commission (ACCC): https://www.accc.gov.au/ 

 

  İthalat Denetimi

 

- Australian Customs and Border Protection Service https://www.border.gov.au/  
- Australian Quarantine and Inspection Service-AQIS https://www.border.gov.au/ 

 

  Piyasa Gözetim Denetimi

 

- Business Australia: https://www.business.gov.au

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

  Standartlar

 

- Australian Standards Ltd. (SA): Avustralya Standartları Ltd Şirketi, kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşmaktadır ve Avustralya Standartlarını hazırlamakla görevlidir. Ayrıca, otomotiv, telekom ve eczacılık gibi belirli sektörlerde standartların hazırlanması konusunda yetkili kılınan Devlet kuruluşları ile işbirliği yapmaktadır. (http://www.standards.org.au/StandardsDevelopment/accreditation/Pages/default.aspx
- Food Standards Australia: Avustralya ve Yeni Zelanda’daki gıda standartlarının belirlenmesinde yetkili olan bir kurumdur.

- Food Standards Code

 

  Teknik Düzenlemeler


- National Measurement Laboratory (NML): Ulusal Ölçme Laboratuvarı, tüm test ve kalite ölçümleri için fiziksel değerleri belirler ve ülkede ölçümlemede kullanılan değerlerin uluslararası değerlere uygunluğunu sağlar. (http://www.measurement.gov.au/measurementsystem/Pages/MeasurementLegislation.aspx)

 

  Akreditasyon


- The National Association of Testing Authorities, Australia (NATA): Ulusal Test Kuruluşları Derneği, test laboratuvarlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonundan sorumludur. Aynı zamanda JAS-ANZ kapsamında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarını akredite eder.


- The Joint Accreditation System for Australia and New Zealand (JAS-NAZ): Avustralya ve Yeni Zelanda Ortak Akreditasyon Sistemi, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın ürün ve kalite kontrol sistemleri belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonundan sorumludur.
(http://www.jas-anz.org/accreditation)

 

  Ürün Güvenliği


- Australian Competition & Consumer Commission (ACCC): Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu belirli kuruluşların yetkileri dahilinde kalan ürünler dışında ürün güvenliği ve denetimlerinden sorumludur. Eyaletler bazında ürün güvenliği konusunda tüketici komisyonları görev yapmaktadır. (https://www.accc.gov.au/about-us/australian-competition-consumer-commission/legislation)

 

  İthalat Denetimi


Avustralya’ya ithal edilen ürünlerin ülkeye girişinde gerekli kontrollerin yapılması ve önlemlerin alınmasından Australian Customs and Border Protection Service (Avustralya Gümrükler ve Sınırı Koruma Gümrük İdaresi) ve Australian Quarantine and Inspection Service-AQIS (Avustralya Karantina ve Koruma Servisi) sorumludur. (http://www.border.gov.au/Busi/cargo-support-trade-and-goods/importing-goods)

 

  Piyasa Gözetim Denetimi

 

Federal hükümet tarafından 2010 yılında çıkarılan “Rekabet ve Tüğketici” kanunu Competition and Consumer Act 2010 (CCA) ile birlikte Eyaletlerdeki “Fair Trading Act” etkilidir. (https://www.business.gov.au/Info/Run/Fair-trading/Fair-trading-laws

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Avustralya Standartları (AS) ile SAI Global Ltd. firması arasındaki anlaşma uyarınca Avustralya Standartları hakkında bilgiler SAI Global Ltd. tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca ürün güvenliği test ve sertifikasyonu konusunda yetkili kılınmış kuruluşların bilgilerine JAS-ANZ’ın İnternet sitesinden ulaşılabilmektedir.
Avustralya Standartları Kurumu: http://www.standards.org.au
SAI Global Ltd.: http://www.saiglobal.com 
JAS-ANZ: http://www.jas-anz.com.au
 

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Zorunlu standartlara ilişkin olarak denetimler “Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu” (Australian Competition & Consumer Commission-ACCC) ve Eyaletlerde “Ürün Güvenliği Ofisleri” (Fair Trading Office) tarafından yapılmaktadır. Ürün güvenliği konusunda ithalatçı “üretici” gibi sorumlu tutulmaktadır. İthalatçının ürün güvenliği konusundaki sorumluluklarına ilişkin bilgilere, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu’nun (Australian Competition & Consumer Commission-ACCC) İnternet sitesinde “Importers” bölümünden ulaşılabilmektedir. 

Avustralya’ya ithalatı yasak ve ön izin (kısıtlı) alınmasına bağlı ürünlerin listesine Avustralya Gümrük İdaresinin İnternet sayfasında “Prohibited and Restricted Imports” bölümünde (http://www.border.gov.au/Busi/cargo-support-trade-and- goods/importing-goods/prohibited-and-restricted) yer verilmektedir.

Avustralya’da uygulanan zorunlu standartlara ilişkin bilgilere ve ürün listelerine Avustralya Rekabet ve Tüketicinin Korunması Komisyonu’nun İnternet sitesinden https://www.productsafety.gov.au ulaşılabilmektedir.
Avustralya Tarım Bakanlığı’nın http://www.agriculture.gov.au/import/online-services/bicon adresinden ulaşılan BICON isimli elektronik veri tabanında 20.000’den fazla bitki, tarımsal ve hayvansal ürün ve gıda maddesine ilişkin olarak ithalat sırasında uyulması gereken kurallar ve ibraz edilmesi gereken bilgilere yer verilmektedir.

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Zorunlu standartlara ilişkin olarak denetimler “Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu” (Australian Competition & Consumer Commission-ACCC) ve Eyaletlerde “Ürün Güvenliği Ofisleri” (Fair Trading Office) tarafından yapılmaktadır. Ürün güvenliği konusunda ithalatçı “üretici” gibi sorumlu tutulmaktadır. İthalatçının ürün güvenliği konusundaki sorumluluklarına ilişkin bilgilere, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu’nun (Australian Competition & Consumer Commission-ACCC) İnternet sitesinde “Importers” bölümünden ulaşılabilmektedir. https://www.productsafety.gov.au/content/index.phtml/itemId/97427

Avustralya’ya ithalatı yasak ve ön izin (kısıtlı) alınmasına bağlı ürünlerin listesine Avustralya Gümrük İdaresinin İnternet sayfasında “Prohibited and Restricted Imports” bölümünde (http://www.border.gov.au/Busi/cargo-support-trade-and- goods/importing-goods/prohibited-and-restricted) yer verilmektedir.

Avustralya’da uygulanan zorunlu standartlara ilişkin bilgilere ve ürün listelerine Avustralya Rekabet ve Tüketicinin Korunması Komisyonu’nun İnternet sitesinden https://www.productsafety.gov.au ulaşılabilmektedir.
Avustralya Tarım Bakanlığı’nın http://www.agriculture.gov.au/import/online-services/bicon adresinden ulaşılan BICON isimli elektronik veri tabanında 20.000’den fazla bitki, tarımsal ve hayvansal ürün ve gıda maddesine ilişkin olarak ithalat sırasında uyulması gereken kurallar ve ibraz edilmesi gereken bilgilere yer verilmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Avustralya’da ithalat denetimi kapsamında bazı ürünlerin Avustralya’ya girişi yasaklanmış ve bazı ürünlerin girişi izin alınması şartına bağlanmıştır. Avustralya’ya girişi yasak veya kısıtlı olan ürünlere ilişkin bilgilere Avustralya Gümrük ve Sınır Koruma İdaresinin Intenet sitesinde “Prohibited and Restricted Imports” bölümünden ulaşılabilmektedir (https://www.border.gov.au/Busi/cargo-support-trade-and-goods/importing-goods/prohibited-and-restricted)
Avustralya’ya endüstriyel kimyasal içeren ürünler ithalatında (kozmetik, çözücü, yapıştırıcı, plastik, mürekkep, yazıcı ve fotokopi kimyasalları, boya, temizlik maddeleri ve kişisel bakım ürünleri) ithalatçının Ulusal Endüstriyel Kimyasal Bildirim ve Takip İdaresine (National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme–NICNAS,  https://www.nicnas.gov.au/) kayıt olması gerekmektedir. Avustralya’ya endüstriyel kimyasal ithalatına ilişkin bilgilere Sanayi Bakanlığı’nın (Department of Industry) http://www.industry.gov.au/industry/industrysectors/chemicalsandplastics/RelatedLinks/ChemicalsBusinessChecklist/Pages/default.aspx
adresinden ulaşılan Internet sitesinde yer verilmektedir.
Avustralya’ya motorlu araç ithal edebilmek için Altyapı ve Bölgesel Gelişim İdaresi’nden (Department of Infrastructure and Regional Development) “Taşıt İthalat İzni” (Vehicle Import Permit) alınması gerekmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgi mezkur kuruma ait http://www.infrastructure.gov.au/vehicles/imports/index.aspx adresinde yayınlanmaktadır.

Avustralya’da piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında çatı kuruluş federal düzeyde faaliyet gösteren Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (Australian Competition and Consumer Commission, ACCC) isimli kurum olmakla birlikte tüketim ürünlerinde (general consumer products) piyasa gözetim ve denetimi ACCC ve eyalet yönetimlerinin ortak sorumluluk alanındadır. Eyalet düzeyinde yetkili kurumların listesi aşağıda sunulmaktadır:

- Avustralya Başkent Bölgesi: Australian Capital Territory Fair Trading (https://www.accesscanberra.act.gov.au/)
- Victoria: Consumer Affairs Victoria (https://www.consumer.vic.gov.au/)
- New South Wales: New South Wales Fair Trading (http://www.fairtrading.nsw.gov.au/)
- Queensland: Queensland Fair Trading (http://www.qld.gov.au/law/fair-trading/)
- South Australia: South Australia Consumer and Business Services (http://www.cbs.sa.gov.au/)
- Tasmania: Tasmania Consumer Affairs and Fair Trading (http://www.consumer.tas.gov.au/)
- Western Australia: Western Australia Consumer Protection (https://www.commerce.wa.gov.au/consumer-protection)
 
Diğer yandan, belli ürün gruplarının piyasa gözetimi ve denetimi için yetkilendirilmiş kamu kurumları da Avustralya’da faaliyet göstermekte olup, söz konusu kurumlar şunlardır:
- Çiftçilik ve Hayvancılık: Australian Pesticide and Veterinary Medicines Authority (APVMA) (http://apvma.gov.au/)
- Yapı Malzemeleri: Australian Building Codes Board (ABCB) (http://www.abcb.gov.au/)
- Gıda, içecek ve ambalaj: Food Standards Australia New Zealand (FSANZ)
- Kimyasal Atıklarda Çevreye Zararlı Maddeler: The Department of the Environment and Energy (http://www.environment.gov.au/)
- Tarımsal ve Veterinerlik İlaçları, Yüzme Havuzları ve Spa Havuzları Kimyasalları: The Australian Pesticide and Veterinary Medicines Authority (APVMA) (http://apvma.gov.au/)
- İlaç ve Kimyasallar: The Advisory Committee on Medicines Scheduling (ACMS) (https://www.tga.gov.au/committee/advisory-committee-medicines-scheduling-acms) ve Advisory Committee on Chemicals Scheduling (ACCS) (https://www.tga.gov.au/committee/advisory-committee-chemicals-scheduling-accs);  the Department of Health, Theurapatic Goods Administration
- İmalat, İnşaat ve Yapı Malzemeleri ve Kozmetik Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kimyasallar: The National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS) (https://www.nicnas.gov.au/)
- İlaç ve Terapatik Maddeler: Therapeutic Goods Administration (TGA) (https://www.tga.gov.au/
- Elektrikli Makineler: Electrical Regulatory Authority Council (ERAC) (http://www.erac.gov.au/)
- Doğal gaz ve Likit Gaz: Gas Technical Regulators Committee (GTRC) (http://www.gtrc.gov.au/
- Denizcilik: Australian Maritime Safety Authority (AMSA) (https://www.amsa.gov.au/)

Sevk Öncesi İnceleme

Avustralya’ya ithalat için zorunlu olarak sevk öncesi inceleme uygulaması bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ikili anlaşmalar çerçevesinde bitki sağlığı ve güvenliği bakımından Kenya, Zimbabve, Güney Afrika, Etiyopya, Tanzanya gibi Afrika ülkeleri ve Peru, Yeni Zelanda, ABD ve Bangladeş’den Avustralya’ya ithal edilecek bazı bitkisel ürünler, meyve ve sebzelerde sevk öncesi incelemesi yapılmaktadır.

İthalat Denetimi

Avustralya’ya ithal edilecek gıda, bitki, ahşap, canlı hayvan veya hayvansal ürünlere ilişkin insan sağlığı ve güvenliği ile ilgili biyogüvenlik denetimi konusunda Avustralya Tarım Bakanlığı (Department of Agriculture, http://www.agriculture.gov.au) yetkilidir. Söz konusu ürünlerin bir kısmında Avustralya Karantina ve Denetim İdaresi’nce (Australian Quarantine and Inspection Service-AQIS) karantina uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca, ithal edilen ürünün Gıda Güvenliği Kanunu (Imported Foods Act) ve Gıda Standartları Kanununa (Food Standards Code) uygun olması ve içeriğindeki maddeler ve bazı ürünlerde menşe ülke bilgilerine ürün etiketinde yer verilmelidir.

Avustralya’ya ithal edilmek istenilen bir tarımsal ürün veya gıda maddesinin ithalatının karantinaya tabi olup olmadığı ve ithalatı sırasında uyulması gereken diğer koşullar hakkında bilgilere http://www.agriculture.gov.au/import/online-services/bicon adresinde yer alan Avustralya Tarım Bakanlığının BICON veri tabanından ulaşılabilmektedir.

Risk ürünlerine uygulanan denetimler http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/risk-food adresinde ve Gözetim Ürünlerine uygulanan denetimler http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/tests-applied-to-surveillance-category-foods adresinde detaylı bir şekilde listelenmektedir. Mezkur listelerden görüleceği üzere, Riskli Ürünler kategorisinde süt ürünleri, meyveler, sebzeler, kabuklu yemişler ve tohumlar, et ürünleri, işlenmiş gıda ürünleri, deniz ürünleri ve baharatlar bulunmaktadır. Tüm gıda ürünleri Gözetim Ürünleri kapsamında olup, ürün etiketi ve kompozisyonu açısından teste tabidir. Ayrıca belli ürün tipleri mikrobiyolojik teste tabi tutulmaktadır. Bu ürünleri E.coli testine tabi tutulan çekirdeksiz meyveler (berry) ile yarı sert ve sert peynirler, Salmonella testine tabi tutulan bebek maması dahil süt tozu ürünleri, Bacillus cereceus testine tabi tutulan tofu dahil soya fasulyesi ürünleri ve E.coli, Salmonella ve Listeria Monocytogenes testlerine tabi tutulan işlenmiş yemeye hazır donuz ürünleri oluşturmaktadır. Kimyasal testlere tabi tutulan ürünleri ise taze, dondurulmuş ya da kurutulmuş sebze ve meyveler, et ve hayvansal yağlar, taze, dondurulmuş ve işlenmiş deniz ürünleri ve kabuklular, bal, nebati yağlar ile konserve meyveler oluşturmaktadır.

Avustralya karantina ve teknik mevzuat çerçevesinde ithal edilen bazı tarımsal ve hayvansal ürünler ile diğer ürünleri ülke ve ürün bazında 24 ve 36 aylık dönemler itibariyle ithalat risk analizine tabi tutmaktadır. Avustralya’ya ithal edilen canlı hayvan ve bitkiler dâhil olmak üzere gıda ürünleri, bitki ve bitkisel ürünler, taze hayvansal ürünler ithalatında Avustralya’nın güvenli ve sağlıklı gıda maddeleri tedarik etmesi ve ülkenin biyogüvenlik sisteminin haşere ve zararlılardan korunması ve olası risklerin azaltılması amacıyla Tarım Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde gerekli önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda Avustralya risk analizine dayalı özellikle gıda, hayvansal ürünler, süt ve kümes hayvancılığı ürünleri, kuru yemiş ve tohumlar, bitkisel ürünler, taze meyve ve sebze ile canlı hayvan ve hayvansal ürünler başta olmak üzere insan sağlığı ve can ve mal güvenliği, tüketicinin ve çevrenin korunması açısından tespit edilecek ürünlerde sıkı ürün güvenliği denetimleri gerçekleştirmektedir. Avustralya’ya ithal edilecek tarım, hayvancılık ve gıda ürünleri “Risk Ürünleri” ve “Gözetim Ürünleri” olarak iki grup altında değerlendirilmekte ve Risk Ürünleri kapsamındaki ürünler %100, gözetim ürünleri kapsamındaki ürünler %5 oranında fiziksel denetime tabi tutulmaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

MELBURN BAŞKONSOLOSLUĞU Hazal OĞUZ SARIKAYA Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Level 8, 24 Albert Road South Melbourne VIC 3205 MELBOURNE / AUSTRALIA
melburn@ticaret.gov.tr
00 61 3 9682 5448
(IP Tel) 0 312 204 81 74
SİDNEY BAŞKONSOLOSLUĞU Yavuz GÖKÇAYIR Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Level 7 Suite 7.02 25 Bligh Street SYDNEY, 2000 NSW SYDNEY / AUSTRALIA
sidney@ticaret.gov.tr
00 61 2 9233 3494
(IP Tel) 0 312 204 83 01
(Fax) 00 61 2 9232 0229
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot