Avusturya

Avusturya

En büyük ithalatçı 2021
En büyük ithalatçı 2021
Almanya 87.01Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2021
En büyük ihracatçı 2021
Almanya 59.51Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
1.53 Milyar $
2017
1.82 Milyar $
2021
Türkiye’nin ihracatı
1.14 Milyar $
2017
1.52 Milyar $
2021

Genel Görünüm

Avusturya, 2021 yılında kişi başı 55.62 Bin $ ve toplam 433.25 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2021 yılında toplam 218.97 Milyar $ ithalat ve 201.64 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Almanya 87.01 Milyar $
İtalya 13.59 Milyar $
İsviçre 11.16 Milyar $
Çek Cumhuriyeti 10.19 Milyar $
Hollanda 9.71 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Almanya 59.51 Milyar $
İtalya 13.32 Milyar $
ABD 12.35 Milyar $
İsviçre 10.21 Milyar $
Polonya 8.06 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
851712 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar 4.83 Milyar $
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 4.05 Milyar $
710812 Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine kullanılmayan) 3.80 Milyar $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 3.29 Milyar $
293719 Hipofizin ön lobu hormonları/benzeri hormonlar vb. türevleri 3.05 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
851712 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar 3.73 Milyar $
300212 Kan; insan veya hayvan kanı, antisera, diğer kan fraksiyonları ve immünolojik ürünler, biyoteknolojik süreçler vasıtasıyla modifiye edilen veya edilmeyen; aşılar, toksinler, mikroorganizmaların kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler 3.66 Milyar $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 3.21 Milyar $
220210 Sular (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş) alkolsüz diğer içecekler (meyve suyu hariç) 2.91 Milyar $
300215 Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünleri 2.85 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2021
4 / 5
Lojistik performansı-2021
4 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2021
-9.38%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2021
218.97 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2021
21.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2021
2.77%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2021
433.25 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2021
-6.73%-2021
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2021
55.62 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2021
48.56%
Mal ihracatı-2021
201.64 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2021
-10.76%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2021
74.56
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2021
285.90 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2021
1.1%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2021
25.46%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2021
63.15%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2021
51.44%
Toplam Nüfus-2021
8.91 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2021
-4.2%
Mal ticareti (% GSYİH)-2021
78.65%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2021
0.85
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2021
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2021
3.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Ülkede ürün güvenliği ve denetimi düzenlemelerinin uygulamasından sorumlu başlıca iki kamu kurumu Avusturya Federal Bilim, Araştırma ve Ekonomi Bakanlığı ile Avusturya Federal Çalışma, Sosyal İşler ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı’dır.
- Avusturya Federal Bilim, Araştırma ve Ekonomi Bakanlığı
- Avusturya Federal Çalışma, Sosyal İşler ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı

Diğer taraftan, 20 ülkede şubesi ve 1000’in üzerinde çalışanı bulunan TÜV Austria ülkenin en büyük standardizasyon ve belgelendirme kurumudur.
- TÜV Avusturya: https://www.tuv.at/tr/home/

DTÖ bildirimleri dışında ihracatçılarımızın aşağıdaki web sitelerini ziyaret ederek standartlar teknik düzenlemeler akreditasyon, ürün güvenliği, ithalat denetimi ve uygulamalara ilişkin bilgi alabilmeleri mümkündür.

- Avusturya Federal İçişleri Bakanlığı
- Avusturya Federal Sağlık ve Kadın Bakanlığı: http://www.bmgf.gv.at/home/EN/Home 
- Avusturya Federal Tarım, Orman, Çevre ve Su Bakanlığı: https://www.bmlfuw.gv.at/english/
- Avusturya Ekonomi Odası (WKO-Wirtschaftskammer Österreich): https://www.wko.at/service/Austrian-Economic-Chambers.html
- Avusturya Standartları Enstitüsü

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Avrupa Birliği’nde akreditasyon ve piyasa gözetimi ile denetiminin kurallarını düzenleyen 765/2008 sayılı AB tüzüğü çerçevesinde, Avusturya’daki ürün güvenliği ve denetimi uygulamaları şeffaf olup, bu konuda Müşavirliğimize yansımış herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ürün güvenliği ve teknik engellere ilişkin mevzuat dahil tüm yasal düzenlemelere Avusturya Federal Başbakanlığı altında Mevzuat Bilgi Sistemi’nden ulaşmak mümkündür.
Avusturya Federal Başbakanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi:  https://www.ris.bka.gv.at/defaultEn.aspx 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında AB üyesi ülkelerin iç pazarlarında ve ithal ürünlerinde CE işaretinin olması zorunludur. CE yönerge ve düzenlemelerinin bir çoğunu yerine getiren Türkiye’den ithal edilen ürünlerde de bu işaret yer almaktadır.

AB üyesi ülkeler arasında iç ticarette bir belge aranmamaktadır. Diğer taraftan, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye menşeli veya Türkiye’de serbest dolaşımda olan sanayi ürünlerinde A.TR Belgesi düzenlenmis ürünlerde gümrük vergisi sözkonusu olmayıp, %20 oranında KDV (ithalatta alınan KDV Avusturya’da “Einfuhrumsatzsteuer” olarak adlandırılmaktadır) alınmaktadır.

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

CE İşareti, aşağıdaki ürün gruplarının AB tarafından belirlenmiş temel güvenlik normlarına uygun olduğunu onaylamaktadır:
- Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar Asansörler
- İnşaat malzemeleri
- Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin sınırlandırılması Basınçlı ekipmanlar
- Basit basınçlı kaplar Elektrik ekipmanları Elektromanyetik uyumluluk
- Sivil kullanım için patlayıcılar
- Radyo Ekipmanları Telekomünikasyon Terminal Cihazları Gaz Tüketim Aletleri ve Ekipmanları
- Patlama Tehlikesi Olan Alanlar Icin Güvenlik Ürünleri Açıkhava Ses ve Gürültü Emisyonları
- In Vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar Makineler
- Tıbbi Ürünler Ölçüm Cihazları
- Otomatik olmayan tartı aletleri
- Kişisel koruyucu ekipmanlar-kıyafetler Piroteknik eşyalar
- İnsan taşımak üzere tasarlanmış teleferik tesisatları Oyuncaklar
- Gezi botları, tekneler
- Enerji ve çevre dostu ürünler Sıcak su kazanları
Öte yandan, Avrupa Birliği’nin 25/10/2011 tarihli “EU 1169/2011” Sayılı Tüzüğü çerçevesinde AB’ye ithal edilecek tarım ve gıda ürünlerinin etiketlerine ilişkin yeni kurallar konulmuş olup, sözkonusu Tüzük, 2016 yılında uygulamaya giren gıda ürünlerinin besin değerlerinin belirtilmesine ilişkin bazı hususlar dışında, 13 Aralık 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bahsekonu Tüzük, ürünün muhteviyatında yer alan süt, yerfıstığı, susam gibi alerjenlerin belirtilmesinden, etiketlerde kullanılacak harf boyutuna değin detaylı düzenlemeler içermekte, ayrıca işlenmiş gıda ürünlerinin dışında, diğer tarım ürünlerine ve gastronomi sektörüne yönelik hükümler de ihtiva etmektedir. Söz konusu Tüzüğün tamamına https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32011R1169 adresinden ulaşılması mümkündür.

Tarım ürünlerinde ise Türkiye menşeli ürünler için tercihli rejim uygulaması sözkonusudur. Gıda maddelerinde %10 KDV yanında AB uygulamalarına paralel olarak, dönemsel bazda ve çeşitli isimler altında ödentiler bulunmaktadır.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Avusturya’da ürün güvenliği denetimleri ile birlik içine giren ürünlerin sağlığa ve güvenliğe tehdit oluşturmaması hedeflenmektedir. Ürün güvenliği denetimleri temel olarak ürün piyasada iken yapılmaktadır. Gerekli koşulları yerine getirmeyen ürünlerin satışının yasaklanması veya satışının kısıtlanması sağlanmakta olup cezai işlemler uygulanabilmektedir. Ayrıca, kamuoyu, AB Komisyonu ve diğer birlik üyesi ülkeler bu konuda bilgilendirilmektedir.

Piyasa gözetimi ve ürün güvenliği denetimlerinden federal hükümete bağlı bakanlıklar sorumlu olmakla birlikte, eyaletler bazında ise belediyelerin yetkili kurumları yetkilidir.

Denetimlerde hangi ürün guruplarında, hangi kuruluşların görev yaptığı aşağıda belirtilmektedir.

- Medikal Aletler: Avusturya Federal Sağlık Bakanlığı
- Asansör: Avusturya Federal Bilim, Araştırma ve Ekonomi Bakanlığı 
- Piller: Avusturya Federal Tarım, Orman, Çevre ve Su Bakanlığı
- İnşaat Malzemeleri: Avusturya Federal Bilim, Araştırma ve Ekonomi Bakanlığı 
- Deterjanlar: Avusturya Federal Tarım, Orman, Çevre ve Su Bakanlığı
- Basınçlı Ekipmanlar: Avusturya Federal Bilim, Araştırma ve Ekonomi Bakanlığı Elektrikli 
- Aletler: Avusturya Federal Bilim, Araştırma ve Ekonomi Bakanlığı
- Elektrikli Aletler ve Tehlikeli Maddeler: Avusturya Federal Tarım, Orman, Çevre ve Su Bakanlığı 
- Boyalar: Avusturya Federal Tarım, Orman, Çevre ve Su Bakanlığı
- Florlu Sera Gazları: Avusturya Federal Tarım, Orman, Çevre ve Su Bakanlığı
- Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Cihazları: Ulaştırma, Inovasyon ve Teknoloji Bakanlığı 
- Gaz Tüketim Aletleri ve Ekipmanları: Avusturya Federal Bilim, Araştırma ve Ekonomi Bakanlığı
- Açıkhava Ses ve Gürültü Emisyonları: Avusturya Federal Bilim, Araştırma ve Ekonomi Bakanlığı 
- In Vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar: Avusturya Federal Sağlık Bakanlığı
- Kozmetik Ürünleri: Avusturya Federal Sağlık Bakanlığı
- Gıda Ürünleri ile Temas Eden Malzemeler: Avusturya Federal Sağlık Bakanlığı 
- Makineler: Avusturya Federal Bilim, Araştırma ve Ekonomi Bakanlığı 
- Tıbbi Ürünler: Avusturya Federal Sağlık Bakanlığı
- Ölçüm Cihazları: Avusturya Federal Bilim, Araştırma ve Ekonomi Bakanlığı 
- Eko Tasarım: Avusturya Federal Bilim, Araştırma ve Ekonomi Bakanlığı
- Kişisel Koruyucu Ekipmanlar-Kıyafetler: Avusturya Federal Bilim, Araştırma ve Ekonomi Bakanlığı
- Patlama Tehlikesi Olan Alanlar İçin Güvenlik Ürünleri: Avusturya Federal Bilim, Araştırma ve Ekonomi Bakanlığı 
- Piroteknik: Avusturya Federal İçişleri Bakanlığı
- Oyuncaklar: Avusturya Federal Sağlık Bakanlığı
- Gezi Botları, Tekneler: Avusturya Federal Bilim, Araştırma ve Ekonomi Bakanlığı 
- Patlayıcılar: Avusturya Federal İçişleri Bakanlığı
- Tüketiciler İçin Ürün Güvenliği: Avusturya Federal Çalışma, Sosyal İşler ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı

Ülke Haberleri

05/02/2021
Türkiye yılın ilk çeyreğinde 80 ülkeye Antep fıstığı ihraç etti

Türkiye'den yılın ilk 3 ayında 80 ülkeye 36 milyon 845 bin dolarlık Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirildi.

Sektör
Türkiye yılın ilk çeyreğinde 80 ülkeye Antep fıstığı ihraç etti
05/02/2021
Avusturya’da Sağlık Bakanı istifa etti

Avusturya hükümetinin Yeşiller Partili Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Güncel
Avusturya’da Sağlık Bakanı istifa etti
04/09/2021
Avusturyalı ve Türk şirketler Afrika’nın inşasında ortak olacak

Avusturya’nın Türkiye Büyükelçisi Johannes Wimmer, Türk Eximbank ile OeKB Gruppe arasında imzalanan anlaşmanın ikili ticari ilişkilerin üçüncü pazarlarda geliştirilmesi adına cesaret verici olduğunu söyledi.

Küresel Ekonomi
Avusturyalı ve Türk şirketler Afrika’nın inşasında ortak olacak
03/02/2021
İhracatı artıran TİM ve THY iş birliğinin kapsamı genişletildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ihracatçının lojistik maliyetlerini azaltmak için Türk Hava Yolları ile yapmış olduğu indirimli kargo taşımacılığına yönelik iş birliği anlaşmasının kapsamı genişletildi.

Güncel
İhracatı artıran TİM ve THY iş birliğinin kapsamı genişletildi
03/02/2021
Avusturya'nın Türkiye Ticaret Müsteşarı Karabaczek: Türk inşaat şirketleriyle iş birliğinde büyük potansiyel görüyoruz

Karabaczek, "Jeopolitik konum ve güçlü lojistik bağların yanı sıra üretimde kaliteye verilen değer, iş gücü kapasitesi, başarılı mühendisler, doğu ülkelerine ve Afrika'ya erişim imkanı, Türkiye'ye yatırımı cazip kılan faktörler" dedi.

Sektör
Avusturya'nın Türkiye Ticaret Müsteşarı Karabaczek: Türk inşaat şirketleriyle iş birliğinde büyük potansiyel görüyoruz

Yaklaşan Etkinlikler

bilgilendirme-mesaji

Yaklaşan etkinlik bulunmamaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

VİYANA BÜYÜKELÇİLİĞİ Harun KOCAİSPİR Ticaret Müşaviri Türkische Botschaft Büro des Handelsrats Gottfried - Kellergasse 2/12 A-1030 WIEN / AUSTRIA
viyana@ticaret.gov.tr
00 43 1 713 13 5800 43 1 712 43 82
(IP Tel) 0 312 204 82 07(IP Tel) 0 312 204 82 65
(Fax) 00 43 1713 13 58 75(Fax) 00 43 1712 43 82 75
VİYANA BÜYÜKELÇİLİĞİ Ayşe Pelin YALÇIN Ticaret Müşaviri Türkische Botschaft Büro des Handelsrats Gottfried - Kellergasse 2/12 A-1030 WIEN / AUSTRIA
viyana@ticaret.gov.tr
00 43 1 713 13 5800 43 1 712 43 82
(IP Tel) 0 312 204 82 07(IP Tel) 0 312 204 82 65
(Fax) 00 43 1713 13 58 75(Fax) 00 43 1712 43 82 75
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot