Azerbaycan

Azerbaycan

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Rusya 33.43Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Türkiye 128.62Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
13.15 Milyar $
2019
128.62 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
57.22 Milyar $
2019
2.45 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Azerbaycan, Sovyetler Birliği sonrası ekonomik geçişini tamamlamış, petrol bazlı ve gelişmekte olan bir ekonomiye sahiptir. Azerbaycan ulusal para birimi manattır (AZN). Resmi dil Azerice olmakla beraber ülkede Rusça yaygın olarak konuşulmaktadır. Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde Türkiye’nin hemen ardından 34. sırada yer almaktadır.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, Azerbaycan 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Azerbaycan, dünyanın önde gelen petrol şirketleri ile yataklarının birlikte işlenmesi ve paylaşılması konusunda yaptığı anlaşmalar ve yeniliklere hızla uyum sağlaması sayesinde, 1996 yılından itibaren ekonomide büyüme elde etmiştir.

10 milyonluk nüfusu ile Azerbaycan dünyanın en kalabalık 90. ülkesidir. 2020 yılı itibarıyla nüfusunun %53,6’sı kırsal kesimde yaşamaktadır ve işgücüne katılım oranı %62,8’dir. İşgücünün %49’u hizmetler sektöründe, %15’i sanayi sektöründe ve %36’sı tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Azerbaycan, 2021 yılında cari fiyatlarla 54,62 milyar dolarlık GSYH büyüklüğü ile dünyada 89. sıradadır. Uluslararası Para Fonu (IMF) verisine göre 2021 yılında yıllık reel olarak %5,6 oranında büyüyen Azerbaycan ekonomisinin, 2022 yılında yıllık %2,8 oranında büyüyeceği öngörülmektedir.

Birleşmiş Milletler (UN) Comtrade verilerine göre, Azerbaycan 2021 yılında toplam 22,2 milyar dolarlık ihracat ile dünyada 51. sırada, 11,7 milyar dolarlık ithalat ile 65. sırada yer almaktadır. En yakın ticari ilişkilerini İtalya, Türkiye, Rusya, İsrail ve Hırvatistan ile kurmuştur. İhracat sıralaması
İtalya, Türkiye, Rusya’dır. Türkiye 2021 yılında Azerbaycan’a 2,34 milyar dolarlık ihracat yaparken, Azerbaycan’dan 751 milyon dolarlık ithalat yapmıştır. 2021 yılı itibariyle Azerbaycan yıllık ihracatının %12,69’unu Türkiye’ye ihraç etmektedir. Yaklaşık 2,3 milyar dolar büyüklüğüne
sahip başlıca ürünler, helikopter, uçak, tıbbi ürünler, demir ve çelik inşaat malzemeleridir. Ülkenin ithalatında Türkiye %16 oranla 2. sıradadır. Yaklaşık 1,8 milyar dolar değerindeki ithalatın başlıca ürünleri petrol, pamuk, alüminyum sac levhadır. İkili ticaret büyüklüğümüzün 3 milyar dolara
ulaştığı Azerbaycan, en büyük 37. ticari partnerimiz ve en yüksek net ihracatımızın olduğu 20. ülkedir. Son 5 yılda Azerbaycan’a ihracatımız yıllık ortalama %12 ve Azerbaycan’dan ithalatımız %16 yıllık ortalama büyüme oranı ile artmıştır.

Azerbaycan, tıpkı diğer ülkeler gibi, 2020'de benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. COVID-19 ve petrol fiyat şoklarının birleşimi ekonomiyi durgunluğa itmiştir. Büyük bir mali yardım paketi bu şokun ekonomik etkisini hafifletmeye yardımcı olmuş ve ekonomi toparlanmaya başlamıştır. Ancak orta vadeli görünüm zayıf kalmaya devam etmektedir. Petrol kaynaklarının yüzyılın ortasına kadar tükenmesi beklendiğinden, uzun vadeli mali sürdürülebilirlik ancak ekonominin çeşitlendirilmesi ile mümkündür. Yetkililer, önümüzdeki on yıl içinde hızlandırılmış ancak sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmanın stratejik hedeflerini belirlemiştir ve bu amaçla politika planları geliştirmektedir.

Artan jeopolitik gerginlikler ile arz güvenliği üzerine endişelerin tetiklendiği küresel piyasada yükselen petrol fiyatlarının ihracat gelirlerini artırması, yüksek enflasyon ve enerji dışı ticaretin bozulması gibi olumsuz faktörlerin etkisini azaltması beklenmektedir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
0 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
-
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
43.96 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
3.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
13.85%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
78.72 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
4.62%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
16.53 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
27.03%
Mal ihracatı-2023
813.56 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
-
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
3.17 Bin
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
-
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
4.76%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
55.94%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
32.2%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
60.05%
Toplam Nüfus-2022
10.17 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
-5.68%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
66.93%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
1.7
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
3.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
2.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Petrol ve gaz üretimi ile rafine edilmesi Azerbaycan GSYH’sinin yarısını ve ihracatının %90’ını oluşturan en önemli sektördür. Azerbaycan mevcut petrol üretimini 3 farklı boru hattı yoluyla ihraç etmektedir. Üretimin %80’lik bölümü, büyük bir kısmı Türkiye’de bulunan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı yoluyla ihraç edilmektedir. Azerbaycan’ın başta petrol üretimi olmak üzere enerji kaynakları ihracatında transit ülke konumunda olan Türkiye önem taşımaktadır. Bu bakımdan arz güvenliğinin sağlanması ve enerji ihtiyacının karşılanması anlamında da Türkiye-Azerbaycan arasındaki işbirliği önem teşkil etmektedir.

Sanayi sektörünün ekonominin %41’ini oluşturduğu Azerbaycan, petrol ürünleri ve türevlerinin yanı sıra çimento, makine, pamuk ve gıda maddeleri de üretmektedir. Dünyadaki 11 iklim çeşidinin 9’una sahip olan ve topraklarının %55’ini tarımsal arazilerin oluşturduğu Azerbaycan’da çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirilebilmektedir. Üretilen başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, mısır, meyveler, (özellikle şarap üzümleri), pamuk, ipek, çay ve tütündür. Hizmetler sektörü ise GSYH’sinin %42’sini ve istihdamın yarısını oluşturan, finans, telekom ve turizm alanlarındaki büyüme ile gelişmekte olan bir sektördür.

Türkiye’nin Azerbaycan’a en fazla ihracat yaptığı sektörler makineler ve mekanik parçalar, elektrikli cihazlar, hava taşıtları, eczacılık ürünleri, plastik ve mamulleri ve demir çelik ürünleridir. Bu sektörler arasından son 5 yılda en büyük yükselişi yeni atılımları ile %403 büyüme oranı ile hava taşıtları göstermiştir. Bu artışı, eczacılık ürünleri yıllık ortalama %41, otomotiv sektörü %13 büyüme oranıyla takip etmektedir. Makineler ve mekanik parçalar yıllık ortalama %11 büyüme ve elektrikli cihazlar sektörü %6 büyüme ile izlemiştir. Demir çelik ürünleri -%0,3 daralma ile düşüş gösteren sektörlerdendir.

Türkiye ve Azerbaycan, petrol taşımacılığı başta olmak üzere önemli projelerde işbirliği yapmaktadır. Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı Azerbaycan’da başlayıp Akdeniz’de biten ham petrol taşıyan en aktif projedir. Azerbaycan ve Türkiye liderlerinin inisiyatifiyle 2017’de tamamlanan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, ulaşım altyapısını çeşitlendirmeyi, iki ülke üzerinden uluslararası mal ve insan taşıma akışlarını artırmayı ve bölgesel işbirliğini genişletmeyi amaçlayan projedir. İki ülke tarafından başlatılan bir diğer uluslararası öneme sahip proje, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin enerji güvenliği ve tedarik ağının çeşitlendirilmesi açısından yüksek önem atfettiği ve 2018’de faaliyete başlayan Trans-Anadolu Boru Hattı'dır (TANAP). Yakın zamanda tamamlanan bir diğer proje, Azerbaycan’ın önemli enerji şirketlerinden olan Socar tarafından İzmir'deki “Petkim” petrokimya kompleksinde 2018’de inşa edilen Yıldız rafinerisidir. Socar’ın projeye toplam yatırımı 6,3 milyon dolardır. İki ülke arasında kurulan işbirliğine ve uluslararası projelere verilen önemin korunması ve geliştirilmesi, Türkiye’nin ihracat gelirleri için önem arz etmektedir.

Türkiye’nin Azerbaycan’dan en fazla ithalat yaptığı sektörler pamuk, plastik ve mamulleri, alüminyum ve mamulleri, organik kimyasallar ve demir çeliktir. 2021 yılı incelemesinde Azerbaycan’ın en çok ihraç ettiği ürünlerin başında 19,6 milyar dolar büyüklüğünde mineral yakıtlar, yağlar, 442 milyon dolar ile plastik ve mamullerini takiben, 410 milyon dolar büyüklüğünde meyveler, 210 milyon dolar büyüklüğünde pamuk ve türevleri takip etmektedir. Azerbaycan %90 petrol ve türevlerini (15,1 milyar dolar) sonra en çok tarım ürünlerini %4,5 (762 milyon dolar) oranında ihraç etmiştir. Tarım ürünlerini takiben metal ürünleri (236 milyon dolar) en çok ihraç edilen ürünler arasındadır. Azerbaycan en çok %24 oranında makinalar ve elektrikli cihazlar (2.243 milyon dolar), %17 oranında tarım ürünleri (1.591 milyon dolar), %12 oranla kara ve hava taşıtları (1.080 milyon dolar) ithal etmiştir. Son 5 yılda bu sektörler arasından yıllık ortalama %43 büyüme ile pamuk , %34 büyüme ile mineral yakıtlar, %10 büyüme ile organik kimyasallar en çok artış gösteren sektörlerdir. Plastik mamulleri -%1 daralma ile düşüş gösteren sektörlerdendir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Azerbaycan Cumhuriyeti Standartlaştırma, Metroloji ve Patent Devlet Komitesi: http://www.azstand.gov.az/

Azerbaycan Cumhuriyeti Standartlaştırma, Metroloji ve Patent Devlet Komitesi'nden alınan bilgilere göre Komite, ürünlerin belirlenen normlara uygunluğunu denetleyen devlet organlarının faaliyetlerinin koordinasyonunu gerçekleştirmekte; ürünlerin üretimi, kullanımı, işlenmesi, depolanması, taşınması, işlerin yürütülmesi ve hizmet sırasında teknik düzenlemelerin, ayrıca bunlarla ilgili standartların veya teknik düzenleme ve standartlaştırma sahasında diğer normların zorunlu şartlarına, üreticinin ürün kalitesi ve güvenliğine dair beyan ettiği değerlere riayet edilmesine yetkileri dahilinde devlet kontrolünü gerçekleştirmekte; ayrıca, tüketim pazarının  kalitesiz,  tehlikeli ve sahte mallardan korunması maksadıyla mevzuatta belirlenmiş tedbirleri uygulamaya koymaktadır.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

İlgili Azerbaycan mevzuatına, www.azstand.gov.az adreslerinden ulaşılabilir.
 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Azerbaycan’a yabancı ülkelerden malların ithalatının yapılabilmesi için milli sertifika belgelerine uygun olarak, malların standart belgesi ve deneme protokollerinin Azerbaycan Cumhuriyeti Standartlaştırma, Metroloji ve Patent Devlet Komitesi’ne takdim olunması ve bu malların milli sertifikalaştırma sisteminde testlerinin yapılması gerekmektedir.

Ülke Haberleri

06/07/2022
Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) yeni bir başarıya daha imza attı

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) yeni bir başarıya daha imza attı. İki adet Bayraktar AKINCI TİHA, uzun bir uçuşun ardından Azerbaycan’a vardı

Sektör
Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) yeni bir başarıya daha imza attı
10/21/2021
TİM, 19 ay sonra ilk fiziki ticaret heyet programını Azerbaycan'da gerçekleştirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 19 aylık aranın ardından ilk fiziki ticaret heyeti programını Azerbaycan'da gerçekleştirdi.

Güncel
TİM, 19 ay sonra ilk fiziki ticaret heyet programını Azerbaycan'da gerçekleştirdi
05/25/2021
Kardeş ülkeden Türk nakliyeciye çözüm sinyali

Azerbaycan, sadece Türk nakliyecilerden aldığı 500 dolarlık transit geçiş ücretini kaldırabileceğinin sinyallerini verdi. DÜNYA’ya konuşan UND Başkanı Nuhoğlu, Türk nakliyecilerin Azerbaycan üzerinden gerçekleştirdikleri taşımalarda yaşadıkları sorunların, bu hafta çözüme kavuşması konusunda umutlandıklarını söyledi.

Sektör
Kardeş ülkeden Türk nakliyeciye çözüm sinyali
05/02/2021
Pekcan: Türkiye ile Azerbaycan'a Serbest Ticaret Anlaşması yakışır

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nda ürün listesinin ilişkilere yakışmayacak kadar sınırlı sayıda olduğunu, iki ülkeye Serbest Ticaret Anlaşması'nın yakıştığını söyledi.

Dış Ticaret
Pekcan: Türkiye ile Azerbaycan'a Serbest Ticaret Anlaşması yakışır
05/02/2021
Türkiye ile Azerbaycan turizmde iş birliğine gidiyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Azerbaycan Seyahat Acentaları Birliği (ATAA), iki ülke arasındaki turizm hacminin artırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzaladı.

Güncel
Türkiye ile Azerbaycan turizmde iş birliğine gidiyor

Yaklaşan Etkinlikler

bilgilendirme-mesaji

Yaklaşan etkinlik bulunmamaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ Yakup SEFER Ticaret Başmüşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Samed Vurgun Küçesi No: 134 BAKU / AZERBAIJAN
baku@ticaret.gov.tr
00 99 412 441 39 68
(IP Tel) 0 312 204 83 39
(Fax) 00 99 412 441 39 06
BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ Ahmet ERDAL Ticaret Başmüşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Samed Vurgun Küçesi No: 134 BAKU / AZERBAIJAN
baku@ticaret.gov.tr
00 99 412 441 39 68
(IP Tel) 0 312 204 83 39
(Fax) 00 99 412 441 39 06
BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ Eser ÇENGEL Gümrük Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Samed Vurgun Küçesi No: 134 BAKU / AZERBAIJAN
baku@ticaret.gov.tr
00 99 412 441 39 68
(IP Tel) 0 312 204 83 39
(Fax) 00 99 412 441 39 06
GENCE BAŞKONSOLOSLUĞU Kadir GÜNDOĞDU Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attaché M.A Abbaszade Küçesi, 6 GENCE / AZERBAIJANTurkish Consulate General Office of the Commercial Attaché M.A Abbaszade Küçesi, 6 GENCE / AZERBAIJAN
gence@ticaret.gov.tr
00 99 422 266 29 2300 99 422 266 29 2400 99 422 266 29 25
NAHÇIVAN BAŞKONSOLOSLUĞU Lütfü KOP Ticaret Ataşesi Nahçıvan Şeher, Heydar Aliyev Prospekti No: 17, Nahçıvan, AZ-7000, Nahçıvan Muhtar Respublikası
+994 36 545 26 60+994 36 549 91 15
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot