Bahreyn

Bahreyn

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Çin Halk Cumhuriyeti 6.44Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Suudi Arabistan 8.74Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
6.13 Milyar $
2019
1.25 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
8.52 Milyar $
2019
302.22 Milyon $
2023

Genel Görünüm

Bahreyn, 2022 yılında kişi başı 57.37 Bin $ ve toplam 44.39 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2023 yılında toplam 46.06 Milyar $ ithalat ve 37.22 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 6.44 Milyar $
Birleşik Arap Emirlikleri 4.32 Milyar $
Brezilya 4.17 Milyar $
Avustralya 3.76 Milyar $
Suudi Arabistan 2.92 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Suudi Arabistan 8.74 Milyar $
Birleşik Arap Emirlikleri 5.31 Milyar $
ABD 3.11 Milyar $
Hollanda 1.61 Milyar $
Mısır 1.37 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
84 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri 1.80 Milyar $
26 Molibden cevherleri ve konsantreleri; kavrulmuş 1.60 Milyar $
2601 Demir piritleri; kavrulmuş 1.60 Milyar $
260111 Demir cevherleri ve konsantreleri (ağlomere edilmemiş) 1.60 Milyar $
28 Tabii uranyum vb. bileşikleri; alaşımları, dispersiyonlar vs. 1.35 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
76 Aluminyum tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler 4.75 Milyar $
7601 İşlenmemiş alaşımsız aluminyum 3.32 Milyar $
760120 İşlenmemiş aluminyum alaşımları 2.81 Milyar $
26 Molibden cevherleri ve konsantreleri; kavrulmuş 1.83 Milyar $
260112 Demir cevherleri ve konsantreleri (ağlomere edilmiş) 1.83 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
3 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
15.19%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
46.06 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
8.3 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
3.63%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
44.39 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
4.86%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
57.37 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
70.17%
Mal ihracatı-2023
37.22 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
29.47%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
523.3
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
404.90 Bin
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
0.26%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
47.89%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
47.94%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
89.65%
Toplam Nüfus-2022
1.47 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
4.4%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
103.02%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
0.38
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Bahreyn Körfez İşbirliği Konseyi-KİK (Gulf Cooperation Council-GCC) üyesi olarak bu Konseyin ortak gümrük tarifesini uygulamaktadır. KİK Gümrük Birliğinin tarafları olarak üye ülkeler gıda alanındaki standartlar açısından birleşik/ortak standart uygulaması için çalışmaktadırlar. Bu alanda mesafe alınmakla birlikte, üye ülkeler arasında uygulamada bir birlik sağlanamamıştır. Hâlihazırda her bir ülke ya kendi ulusal standardını ya da KİK standardını uygulamaktadır. 
Bahreyn standartları, ilgili teknik komiteler tarafından ulusal ihtiyaçları (güvenlik, kalite ve amaca uygunluk) karşılamaya yönelik bir şekilde hazırlanmaktadır. Bahreyn’deki standartlar çoğunlukla mevcut uluslararası standartların ya da KİK’in veya KİK üyesi bir ülkenin standartlarının adaptasyonu olarak ortaya çıkmaktadır. Bahreyn’de standartların geliştirilmesinde iki temel ilke göz önüne alınmaktadır: 
    - O konuda KİK taslak standardı varsa ayrı bir Bahreyn standardı geliştirilmez. 
    - Ticaret engelleri yaratacak yeni bir Bahreyn standardı geliştirilmez.  

Bahreyn tarafından uygulamaya konulmuş KİK standardı sayısı, 2013 yılı itibariyle 1020’dir. Bunlardan 520’si zorunlu standart olup geri kalan 500 civarında standart isteğe bağlıdır. Bunların yanı sıra, aynı yıl itibariyle Bahreyn tarafından incelenmekte olan 189 KİK standart taslağı vardır. 

Standartlar ve Metroloji Müdürlüğü Milli Komitesinin ulusal standartların veya KİK standartlarının kabulü ve uygulanması için gerekli prosedürü tespitinden sonra keyfiyet resmi gazetede yayımlanır. 
 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Ürünün uluslararası ya da Bahreyn/KİK standartlarına uygunluğu açısından bir ürün belgesi olması zorunludur. 
İthalatta Bahreyn Gümrüğü tarafından aşağıdaki belgeler talep edilir: 
- Nakliyeci veya gemi acentasınca düzenlenmiş teslimat ordinosu (delivery order), 
- Tedarikçinin ticari faturası- iki nüsha (İngilizce veya Arapça), 
- Çeki listesi (packing list)-yine iki nüsha, 
- Menşe Şahadetnamesi- Arapça veya İngilizce (Ticaret Odasınca düzenlenmiş ve bir Arap Büyükelçiliğince onaylanmış), 
- Sigorta Belgesinin bir nüshası-gerekli ise, 
- Konşimento-4 nüsha (brüt ağırlık ve boyut bilgilerini de içermelidir), 
- Banka ödeme makbuzu veya alındısı, 
- İstatistiki beyan (eğer malın nihai varış yeri bir KİK üyesi ülke ise). 
Ayrıca, gıda maddeleri ithalatında, malın suni tatlandırıcı içermediğine dair bir belge de talep edilmektedir. 
Tüm sığır eti ve kümes hayvanları ithalatında, ihracatçı ülke tarafından düzenlenmiş sağlık sertifikası ile onaylanmış bir kuruluş tarafından düzenlenmiş helal kesim belgesi aranmaktadır. 
İthalat işlemleri ve gümrükleme konularında daha fazla bilgi için Bahreyn İçişleri Bakanlığı’na bağlı Gümrük İdaresinin web sitesine başvurulabilir: http://www.bahraincustoms.gov.bh/ 

 

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

BSMD, hakkında düzenleme olan ürünlerin Bahreyn’e girişinden önce kontrolünü ve uygunsa kabulünü sağlamak üzere Khalifa Bin Salman Limanı Gümrük Bölümünde bir ofis kurmuştur. Söz konusu ofiste şu ürünlerin kontrolü yapılmaktadır: 
  - Araç lastikleri, 
  - Oto aküleri, 
  - Asbest, 
  - Oyuncaklar,
  - Plastik torbalar, 
  - Kağıt mendiller, 
  - Elektrikli eşya ve cihazlar, 
  - Kozmetik ürünleri, 
  - Beslenme ürünleri. 

 Aşağıda tadat edilen maddelerin Bahreyn’e girişi/ithalatı ancak geçerli izin veya sakıncasızlık/uygunluk belgesi (no objection certificate) olması halinde mümkündür.  

- Madde: Vahşi canlı hayvanlar
  Belge: İçişleri Bakanlığı’ndan uygunluk belgesi ve/veya Veterinerlik Kurumundan geçerli belge
  Onay Mercii: Belediyeler ve Tarım Bakanlığı - http://websrv.municipality.gov.bh  

- Madde: Hayvanlar, kuşlar ve yan ürünleri, hayvansal veya bitkisel gübreler, böcek ve mantar öldürücüler, et ve ürünleri, balık ve deniz ürünleri, meyve ve sebze bitkileri
  Belge: Belediyeler ve Tarım Bakanlığı’ndan uygunluk belgesi 
  Onay Merci: Belediyeler ve Tarım Bakanlığı - http://websrv.municipality.gov.bh 

- Madde: Radyoaktif kimyasallar ve aktif izotoplar, gıda ürünleri (işlenmiş veya işlenmemiş), eczacılık ürünleri ve ilaçlar  
  Belge: Sağlık Bakanlığı’ndan izin
  Onay Mercii: Sağlık Bakanlığı 

- Madde: Saf etil alkol, izopropanol, yayalarca kontrol edilen dört tekerli mini araçlar, demir-çelikten mamül kelepçeler, silahlar-tabancalar, Mühimmat, patlayıcılar ve askeri silahlar 
  Belge: İçişleri Bakanlığı’ndan uygunluk belgesi 
  Onay Mercii: İçişleri Bakanlığı 

- Madde: Dergiler ve yayınlar, film ve videolar, optik ve magnetik işitsel-görsel medya, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden maddeler 
  Belge: Enformasyon Bakanlığı’ndan uygunluk belgesi 
  Onay Mercii: Enformasyon Bakanlığı 

- Madde: Telekomünikasyon araçları, radyo ve televizyon yayıncılığı alma (receiving) ve yayın teçhizatı-ekipmanı 
  Belge: Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu TRA’den uygunluk belgesi      
  Onay Mercii: Telecom Regulatory Authority - http://tra.org.bh 

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

İthalatçı veya temsilcisi tarafından gümrük giriş beyannamesinin doldurularak sunulmasından sonra gümrükleme süreci başlar. Söz konusu süreçte şu kurallar uygulanır: 
- Transit olarak ithal edilen veya transit aktarma yapılacak mallara gümrük vergisi uygulanmaz. 
- İhracata gümrük vergisi uygulanmaz. 
- Üretimde kullanılan hammadde ve teçhizat ithalatı Koruma ve Destek Kanunu çerçevesinde vergiden muaftır. 
- KİK üyesi ülkelerden gelen malların yanı sıra Bahreyn’in ikili ticaret anlaşmaları ve Arap Ticaret Alanı Anlaşması kapsamındaki malların ithalatında gümrük vergisi uygulanmaz. 
- Gümrüklenmiş depolarda bulunan mallar da vergiden muaftır. 
- Yukarıda sayılanların dışındaki tüm malların ithalatında, Gümrük Tarifesinde belirtilen oranlarda vergi uygulanır. 
Gümrük vergisinin uygulamasında malın “CIF Bahreyn” değeri esas alınır. 
Bahreyn’de KİK (Körfez İşbirliği Konseyi) ortak etiketleme kuralları uygulanır. 
Gıda maddelerinin etiketleri, ürünün marka ve isimlerini, üretim tarihlerini, üreticinin isim ve adresini, metrik birimlerle net ağırlığı ve içerik bilgilerini (büyükten küçüğe doğru bir sıralamayla) ihtiva etmelidir. Malın ihtiva ettiği tüm katı ve sıvı yağlar (jelatinler dahil) etikette özel olarak belirtilmelidir. Etiketler Arapça ya da Arapça/İngilizce olmalıdır. Arapça “sticker”lar da kabul edilmektedir. Küçük miktarlı test amaçlı veya diğer numuneler ise yalnızca İngilizce etiketli olarak kabul edilebilmektedir. 
Domuz ürünleri ile domuz ya da domuz yağı içeren ürünlerin etiketinde bu hususun açık bir şekilde belirtilmiş olması gerekir. Bu  hususa riayet edilmediği hallerde, bir diğer ifadeyle etiketinde açık bir şekilde belirtilmemesine karşın içeriğinde domuz ya da domuz yağı tespit edilen ürünler müsadere edilmekte ve söz konusu malların belirli bir dönem ithalatına izin verilmemektedir. 

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

MANAMA BÜYÜKELÇİLİĞİ Güzin BAYAR Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Villa No:924, Road No:3219, Bu Ashira, Block 332 MANAMA / Kingdom of BAHRAIN P.O. Box 10062, Manama-Kingdom of Bahrain
manama@ticaret.gov.tr
00 973 175 309 08B.E. 00 973 175 334 48
(Fax) 00 973 175 308 14
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot