Belarus

Belarus

En büyük ithalatçı 2019
En büyük ithalatçı 2019
Rusya 21.62Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2019
En büyük ihracatçı 2019
Rusya 13.62Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
192.83 Milyon $
2015
165.07 Milyon $
2019
Türkiye’nin ihracatı
205.14 Milyon $
2015
543.15 Milyon $
2019

Genel Görünüm

Belarus, 2020 yılında kişi başı 19.40 Bin $ ve toplam 63.08 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2019 yılında toplam 39.47 Milyar $ ithalat ve 32.95 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Rusya 21.62 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 3.66 Milyar $
Almanya 1.77 Milyar $
Ukrayna 1.68 Milyar $
Polonya 1.32 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Rusya 13.62 Milyar $
Ukrayna 4.14 Milyar $
İngiltere 2.29 Milyar $
Almanya 1.29 Milyar $
Polonya 1.29 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 6.58 Milyar $
271121 Doğal gaz (gaz halinde) 2.63 Milyar $
870323 Araçlar; sadece kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorla, silindir kapasitesi 1500'ten fazla 3000cc'den az 585.41 Milyon $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 383.36 Milyon $
851712 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar 332.11 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 4.08 Milyar $
310420 Potasyum klorür 2.76 Milyar $
271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 1.11 Milyar $
040690 Diğer peynirler 796.62 Milyon $
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 726.76 Milyon $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu
3 / 5
Lojistik performansı
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)
5.19%
Vizesiz Geçiş
VAR
Mal ithalatı 2019
39.47 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre
8.5 gün
Enflasyon (yıllık)
5.6%
Gayri safi yurtiçi hasıla
63.08 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)
1.22%
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)
19.40 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)
66.91%
Mal ihracatı 2019
32.95 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)
0.26%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)
2.88
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)
-
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)
6.78%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)
31.3%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)
48.82%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)
66.43%
Toplam Nüfus
9.46 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)
2.02%
Mal ticareti (% GSYİH)
114.84%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)
2.09
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi
2.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Belarus’a ithalatta ve ülkede üretim faaliyetlerinde Devlet Gümrük Komitesi (http://www.customs.gov.by/en/) ve Devlet Standardizasyon Komitesi (Gosstandart’a bağlı olarak ülkenin çeşitli bölgelerinde birimler mevcuttur.) (https://gosstandart.gov.by/en-US) standartlar, teknik düzenlemeler, akreditasyon, ürün güvenliği, ithalat denetimi ve piyasa gözetimi konularında yetkili kurumlardır.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Belarus henüz DTÖ üyesi olmamakla birlikte, mevzuatı büyük ölçüde uluslararası normlara uyumludur. 

Mevzuata, Devlet Standardizasyon (http://www.customs.gov.by/en/) ve Gümrük Komitelerinin (http://www.gosstandart.gov.by/en-US) yukarıda yer alan web adreslerinden ulaşılması mümkündür.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Ülkeye ithalatta aranan zorunlu belgeler;
- Alım Kontratı (İthalatçı tarafından ibraz edilir)
- Fatura ve Yük Listesi Taşıma Belgeleri
- İthalat Lisansı (gerekmesi halinde) 
- Uygunluk Sertifikası (GOST B) Menşe Belgesi (gerekmesi halinde)
- Sağlık Sertifikasıdır (gerekmesi halinde)

Uygunluk Sertifikası; Gosstandart tarafından akredite edilen birimler tarafından verilmektedir. (https://bsca.by/en/accredited-cabs)

Belarus’a ithalatta ürünün niteliğine göre aşağıda kayıtlı belgelerin de talep edilmesi mümkün bulunmaktadır;
- Gospromnadzor Permit: sınai güvenlik normlarına uygunluk belgesi. 
- Metrology Certificate: Metroloji normlarına uygunluk belgesi.
- Technical Passport: Teknik özellikleri, kullanım-bakım bilgilerini gösteren belge.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Belarus’a ithalatta sertifikasyon işlemleri ithalat aşamasında yapılmakta olup, sertifika süreci sonuçlanmamış ürünlerin satışı yasaktır.

Belarus, Avrasya Ekonomik Birliği ve bu birlik bünyesinde teşkil edilen Gümrük Birliği’ne üyedir. Teknik düzenlemeler AEB regülasyonlarına göre yapılmaktadır.  
Ürün güvenliği denetimleri ithalat aşamasında ve piyasa denetimi yoluyla yapılmaktadır.

İthal edilen ürünlerde ürün güvenliği ve denetimi Belarus Devlet Standardizasyon Komitesi tarafından yapılmaktadır. Belgelendirme parti bazında, yıllık ya da 5 yıllık olarak düzenlenebilmektedir.

Uygunluk Sertifikasına tabi ürünler, gıdadan tekstile, inşaat malzemelerinden oyuncaklara kadar çok geniş bir yelpazede belirlenmiş ve güncellemeye açık bir yapıda tesis edilmiştir. 

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

MİNSK BÜYÜKELÇİLİĞİ Ergüç ÜLKER Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Ul. Yanki Kupalı 25, Juravinka Center  Floor 3 No:333 MINSK / REPUCLIC OF BELARUS
minsk@ticaret.gov.tr
00 375 25 744 58 6600 375 25 700 70 07
(IP Tel) 0 312 204 82 55
(Fax) 00 375 17 200 39 77
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot