Belarus

Belarus

En büyük ithalatçı 2020
En büyük ithalatçı 2020
Rusya 16.25Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2020
En büyük ihracatçı 2020
Rusya 13.00Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
168.66 Milyon $
2018
0 $
2022
Türkiye’nin ihracatı
456.12 Milyon $
2018
0 $
2022

Genel Görünüm

Belarus, 2022 yılında kişi başı 21.80 Bin $ ve toplam 72.79 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2020 yılında toplam 32.76 Milyar $ ithalat ve 29.17 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Rusya 16.25 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 3.62 Milyar $
Almanya 1.68 Milyar $
Ukrayna 1.38 Milyar $
Polonya 1.23 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Rusya 13.00 Milyar $
Ukrayna 3.14 Milyar $
Polonya 1.24 Milyar $
Litvanya 1.03 Milyar $
Almanya 907.93 Milyon $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 3.89 Milyar $
271121 Doğal gaz (gaz halinde) 2.45 Milyar $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 389.40 Milyon $
870323 Araçlar; sadece kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorla, silindir kapasitesi 1500'ten fazla 3000cc'den az 318.57 Milyon $
851712 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar 317.79 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
310420 Potasyum klorür 2.41 Milyar $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 1.98 Milyar $
040690 Diğer peynirler 842.75 Milyon $
271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 760.08 Milyon $
870193 Traktörler (8709 pozisyonuna giren traktörler hariç); 37 kW < motor gücü <= 75 kW 384.61 Milyon $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
3 / 5
Lojistik performansı-2022
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
-18.06%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2020
32.76 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
8.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
15.21%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
72.79 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
-4.7%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
21.80 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
57.87%
Mal ihracatı-2020
29.17 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
-20.85%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
2.26
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
-
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
7.71%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
33.19%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
48.28%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
63.71%
Toplam Nüfus-2022
9.20 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
2.22%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
84.41%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
2.63
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
2.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Belarus’a ithalatta ve ülkede üretim faaliyetlerinde Devlet Gümrük Komitesi (http://www.customs.gov.by/en/) ve Devlet Standardizasyon Komitesi (Gosstandart’a bağlı olarak ülkenin çeşitli bölgelerinde birimler mevcuttur.) (https://gosstandart.gov.by/en-US) standartlar, teknik düzenlemeler, akreditasyon, ürün güvenliği, ithalat denetimi ve piyasa gözetimi konularında yetkili kurumlardır.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Belarus henüz DTÖ üyesi olmamakla birlikte, mevzuatı büyük ölçüde uluslararası normlara uyumludur. 

Mevzuata, Devlet Standardizasyon (http://www.customs.gov.by/en/) ve Gümrük Komitelerinin (http://www.gosstandart.gov.by/en-US) yukarıda yer alan web adreslerinden ulaşılması mümkündür.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Ülkeye ithalatta aranan zorunlu belgeler;
- Alım Kontratı (İthalatçı tarafından ibraz edilir)
- Fatura ve Yük Listesi Taşıma Belgeleri
- İthalat Lisansı (gerekmesi halinde) 
- Uygunluk Sertifikası (GOST B) Menşe Belgesi (gerekmesi halinde)
- Sağlık Sertifikasıdır (gerekmesi halinde)

Uygunluk Sertifikası; Gosstandart tarafından akredite edilen birimler tarafından verilmektedir. (https://bsca.by/en/accredited-cabs)

Belarus’a ithalatta ürünün niteliğine göre aşağıda kayıtlı belgelerin de talep edilmesi mümkün bulunmaktadır;
- Gospromnadzor Permit: sınai güvenlik normlarına uygunluk belgesi. 
- Metrology Certificate: Metroloji normlarına uygunluk belgesi.
- Technical Passport: Teknik özellikleri, kullanım-bakım bilgilerini gösteren belge.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Belarus’a ithalatta sertifikasyon işlemleri ithalat aşamasında yapılmakta olup, sertifika süreci sonuçlanmamış ürünlerin satışı yasaktır.

Belarus, Avrasya Ekonomik Birliği ve bu birlik bünyesinde teşkil edilen Gümrük Birliği’ne üyedir. Teknik düzenlemeler AEB regülasyonlarına göre yapılmaktadır.  
Ürün güvenliği denetimleri ithalat aşamasında ve piyasa denetimi yoluyla yapılmaktadır.

İthal edilen ürünlerde ürün güvenliği ve denetimi Belarus Devlet Standardizasyon Komitesi tarafından yapılmaktadır. Belgelendirme parti bazında, yıllık ya da 5 yıllık olarak düzenlenebilmektedir.

Uygunluk Sertifikasına tabi ürünler, gıdadan tekstile, inşaat malzemelerinden oyuncaklara kadar çok geniş bir yelpazede belirlenmiş ve güncellemeye açık bir yapıda tesis edilmiştir. 

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

MİNSK BÜYÜKELÇİLİĞİ Ergüç ÜLKER Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Ul. Yanki Kupalı 25, Juravinka Center  Floor 3 No:333 MINSK / REPUCLIC OF BELARUS
minsk@ticaret.gov.tr
00 375 25 744 58 6600 375 25 700 70 07
(IP Tel) 0 312 204 82 55
(Fax) 00 375 17 200 39 77
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot