Belçika

Belçika

En büyük ithalatçı 2019
En büyük ithalatçı 2019
Hollanda 74.08Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2019
En büyük ihracatçı 2019
Almanya 79.65Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
3.14 Milyar $
2015
3.22 Milyar $
2019
Türkiye’nin ihracatı
2.55 Milyar $
2015
3.39 Milyar $
2019

Genel Görünüm

Dünyanın en büyük yirmibeşinci ekonomisi olan Belçika, Batı Avrupa’nın merkezinde bulunması ve çok kültürlü yapısı dolayısıyla stratejik bir avantaja sahiptir. Avrupa’daki diğer ülkelere ulaşım ve iletişim açısından gelişmiş bir altyapıya sahip olan Belçika, ulaşım ve lojistikte liman, karayolu, havayolu ve demiryolu ağı ile çevre üllkelerin sanayileriyle entegre olmuş durumdadır. Belçika, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 46. sırada yer almaktadır.

Belçikalıların yanı sıra Fransız, İtalyan, Hollandalı, Faslı, Türk ve Romanyalılardan oluşan etnik çeşitliliği ile Belçika’nın nüfusu 11,4 milyondur. İşsizlik oranı son beş yıl içerisinde istikrarlı bir düşüş sergileyerek 2019 yılında %5,4 olarak ölçümlenmiştir. Belçika’nın 2019 yılı cari fiyatlarla GSYH büyüklüğü 529 milyar dolardır. 2008 küresel ekonomik krizi dışında, son 20 yıl içerisinde ekonomisi istikrarlı bir şekilde büyüyen Belçika’da kişi başına düşen GSYH 2019 yılında 54 bin doların üzerindedir. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2019 yılında yıllık reel olarak %1,4 oranında büyüyen Belçika ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle -%6,9 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Belçika, Comtrade verilerine göre, 2019 yılında 445 milyar dolarlık ihracat ve 426 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Türkiye Belçika’ya 2019 yılında 3,4 milyar dolarlık ihracat yaparken Belçika’dan 3,2 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. İkili ticaret büyüklüğümüz, 2019 yılında 6,6 milyar doları aşmıştır.    

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu
3 / 5
Lojistik performansı
4 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)
0.76%
Vizesiz Geçiş
YOK
Mal ithalatı 2019
426.48 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre
5.0 gün
Enflasyon (yıllık)
1.44%
Gayri safi yurtiçi hasıla
533.09 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)
1.74%
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)
57.05 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)
81.22%
Mal ihracatı 2019
445.21 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)
1.02%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)
1.35 Bin
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)
13.57 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)
0.63%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)
19.12%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)
69.51%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)
81.84%
Toplam Nüfus
11.48 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)
-5.43%
Mal ticareti (% GSYİH)
163.36%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)
-
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi
3.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Belçika, GSYH’sinin %70’in üzerinde kısmını hizmetler sektöründen elde ediyor olsa dahi güçlü bir sanayisi bulunmaktadır. En önemli endüstrileri arasında metal ürünleri, otomotiv, işlenmiş gıda ve içecek, kimyasallar, ilaç ve tekstil sanayi yer almaktadır.

Belçika’nın 2016-2019 döneminde en çok ihracat yaptığı sektör otomotiv olmuştur. 2019 yılında 56 milyar dolarlık otomotiv ihracatını, 53 milyar dolar ile farma (ilaç sanayi) sektörü takip etmektedir. Buna ek olarak, mineral yakıtlar ve yağlar, makine ve mekanik parçalar, kimyasallar, plastik ve plastik ürünler, demir-çelik ihracatın güçlü olduğu başlıca sektörler arasındadır. Bakır ve bakır ürünler sektörü yıllık ortalama %9 ile son beş yıl içerisinde en hızlı büyümeyi kaydeden sektör olarak dikkat çekmektedir. Cam sanayi ve kimyasal üretimi yine ihracatta hızlı büyüyen sektörler arasında yer almaktadır.

Türkiye’nin Belçika’ya en fazla ihracat yaptığı otomotiv sektörü, 2019’da Belçika’ya yaptığımız ihracatın %31’ini oluşturmaktadır. Belçika’nın toplam ithalatının da en büyük payını oluşturan otomotiv ithalatında, 2015 yılından günümüze kadar yıllık ortalama %8 büyüme kaydetmiştir. Türkiye’nin Belçika’ya en fazla ihracat yaptığı ikinci sektör olan mineral yakıtlar ve yağlar, 2015 yılından bu yana yıllık ortalama %44 büyüme göstermiştir. Öte yandan, demir çelik başta olmak üzere metal ürünler sektörü de ihracatımızın önemli ölçüde arttığı bir sektör olarak dikkat çekmektedir. Öte yandan, son 5 yıl içerisinde Belçika’da yıllık ortalama %8 büyüyen elektrikli cihazlar sektöründe Türkiye’nin payı giderek azalmaktadır.

Türkiye’nin Belçika’dan en fazla ithalat yaptığı sektörler ise demir çelik, plastik ve plastik ürünler ve değerli taşlar ve metallerdir. Bu sektörler arasından son 5 yılda en çok büyümeyi yıllık ortalama %17 büyüme ile değerli taşlar ve metaller sektörü sergilemiştir. Bunlara ek olarak, makine, ilaç sanayi Türkiye’nin Belçika’dan en çok ihracat yaptığı sektörler arasında yer almaktadır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  Standartlar
 

- Belçika Standartizasyon Kurumu (Bureau de Normalisation - NBN): www.nbn.be 

 

  Teknik Düzenlemeler

 

Konu bazında yetkili kurum ve kuruluşların iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:
- Belçika Federal Ekonomi Bakanlığı Kalite ve Güvenlik Genel Müdürlüğü (oyuncak, basınçlı ürünler, asansör, makina, kişisel koruyucu donanım ürünleri, inşaat malzemeleri ve elektronik ürünler)
- Federal Sağlık Gıda Zinciri Güvenlği ve Çevre Bakanlığı (kozmetik, kimyasal ve biocidler): http://www.health.belgium.be 
- Federal İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı (tıbbi cihazlar, beşeri ve veteriner ilaçları): www.afmps.be 
- Federal Nükleer Kontrol Ajansı (nükleer ürünler): https://afcn.fgov.be/fr
- Kamu Sağlığı Bilimsel Enstitüsü (‘in vitro’ teşhis ürünleri): www.wiv-isp.be 
- Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (gıda ürünleri): http://www.afsca.be/
- Posta Hizmetleri ve Telekomünikasyon Enstitüsü (posta ve Telekom ile ilgi ürün/hizmetler): http://www.ibpt.be 
- Federal Ulaştırma Bakanlığı (ulaşım araçları): http://www.mobilit.belgium.be
- Federal Çalışma ve Sosyal Diyalog Bakanlığı (genel iş güvenliğini ilgilendiren konuların ve büyük inşaat makineleri ile diğer büyük makineleri): www.emploi.belgique.be 

 

  Akreditasyon

 

- Belçika Akreditasyon Kurumu (BELAC)

 

  Ürün Güvenliği/Güvenilirliği

 

- Belçika Federal Ekonomi, KOBİ’ler, Orta Sınıf ve Enerji Bakanlığıdır, Kalite ve Güvenlik Dairesi Başkanlığı (SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Direction générale de la Qualité et de la Sécurité)

 

  İthalat Denetimleri

 

Belçika’ya ithal edilen ürünlerin denetiminden ürünün giriş yaptığı bölgenin gümrük dairesi yetkilidir ve bu denetim piyasa gözetim denetiminden sorumlu kurum ve kuruluşlar ile ortak düzenlenen denetim listesi eşliğinde yapılmaktadır. Ürün ile ilgili bir tereddüt olması veya teknik bilgilerin gerekmesi durumunda gümrük dairesi ürünün iştigal sahasına girdiği piyasa gözetim denetiminden sorumlu kurumu/kuruluşu bilgilendirir ve gerekli incelemeler yapılır.

 

  Piyasa Gözetim Denetimi

 

Belçika’da PGD uygulamaları konu/ürün bazında farklı bakanlık/kuruluşların yetkisinde olmakla beraber yine konu/ürün grubuna göre bu yetkiler federal, bölgesel ve belediyeler arasında dağıtılmıştır. Avrupa Birliği düzeyinde düzenlenmesi yapılan pazarların gözetimi büyük ölçüde federal düzeyde yürütülmekte ve Bakanlık veya Kamu Kurumları uhdesinde bulunmaktadır. Belçika’nın ulusal PGD programı Federal Ekonomi Bakanlığı’nın web sayfasında yer almaktadır. Konuya ilişkin çok sayıda kurum olduğu için bu kurumlar PGD konusunda sürekli iletişim halinde, Belçika’nın federal yapısı nedeniyle hangi konunun, hangi düzeyde, hangi kurumun yetkisinde olduğunun tespiti her zaman kolay değildir. Bu kapsamda, Bakanlıklar arası genel koordinasyon Ekonomik Komisyon (IEC) tarafından sağlanmaktadır.

Konu bazında yetkili kurum ve kuruluşların iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:
- Belçika Federal Ekonomi Bakanlığı Kalite ve Güvenlik Genel Müdürlüğü (oyuncak, basınçlı ürünler, asansör, makina, kişisel koruyucu donanım ürünleri, inşaat malzemeleri ve elektronik ürünler)
- Federal Sağlık Gıda Zinciri Güvenlği ve Çevre Bakanlığı (kozmetik, kimyasal ve biocidler): http://www.health.belgium.be 
- Federal İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı (tıbbi cihazlar, beşeri ve veteriner ilaçları): www.afmps.be 
- Federal Nükleer Kontrol Ajansı (nükleer ürünler): http://www.afcn.fgov.be 
- Kamu Sağlığı Bilimsel Enstitüsü (‘in vitro’ teşhis ürünleri): www.wiv-isp.be 
- Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (gıda ürünleri): http://www.afsca.be/
- Posta Hizmetleri ve Telekomünikasyon Enstitüsü (posta ve Telekom ile ilgi ürün/hizmetler): http://www.ibpt.be 
- Federal Ulaştırma Bakanlığı (ulaşım araçları): http://www.mobilit.belgium.be 
- Federal Çalışma ve Sosyal Diyalog Bakanlığı (genel iş güvenliğini ilgilendiren konuların ve büyük inşaat makineleri ile diğer büyük makineleri): www.emploi.belgique.be 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri
Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Malumları olduğu üzere, Belçika’nın dış ticaret politikası özellikle üyesi olduğu Avrupa Birliği ile BLEB ve BENELUX Konvansiyonları çerçevesinde belirlenmektedir. Belçika’nın üye olduğu diğer ticari ve ekonomik organizasyonların başında Dünya Ticaret Örgütü, OECD, IMF, Dünya Bankası, Gümrük İşbirliği Konseyi ile UNCTAD gelmektedir.
Belçika’da, Topluluk mevzuatı çerçevesinde, armonize sisteme uygun olarak tasnif edilmiş tarife cetvellerine göre tespit edilen gümrük vergilerinin ödenmesi  ve mevcut ticaret politikası önlemlerinin uygulanması kaydıyla ithal edilen ürünler Avrupa tek pazarında serbest dolaşıma girebilmektedir.
Belçika’ya ithalat; AB mevzuatına göre ithal edilecek ürün için tek idari belgenin doldurularak, fatura, müsaade ve sertifika gibi varsa aranılan diğer belgelerle beraber gümrük idaresine verilmesi, mevcut ticaret politikası önlemlerinin yerine getirilmesi ve tahakkuk eden gümrük vergisinin yanı sıra KDV (bir çok ürün için % 21 oranında) ile tütün, alkollü ve alkolsüz içkiler ve madeni yağlar için uygulanan özel tüketim vergilerinin ödenmesi ile beyana ilişkin diğer kontrollerin yapılması sonucunda mümkün olabilmektedir.

Avrupa Birliği üye ülkelerine giriş yapan ürünlerin karşılaması gereken gereksinimleri, uygulanan mevzuatı, gümrük vergisini ve kdv oranlarını ürün bazında ele alan Avrupa Komisyonu web tabanı ‘My Export Helpdesk’e internet üzerinden ulaşılabilmektedir.

Belçika Akreditasyon Kurumu-BELAC hakkında genel bilgi ve akredite kuruluşlar listesine internet üzerinden ulaşılabilmektedir. 

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Belçika’da ürün ve hizmetlerin güvenliğine ilişkin hükümler, 3 Aralık 2001 tarihli, 2001/95/EC genel ürün güvenliği Avrupa Direktifine uyumlaştırılmış bulunan 28 Şubat 2013 tarihli Ekonomik Kodda düzenlenmiştir. Bu kanun, ürün ve hizmetlerin güvenliği ile ilgili genel bir kanun olup, belirli ürün grupları için daha spesifik düzenlemeler de bulunmaktadır. Bazı ürünlerin ve hizmetlerin güvenliğine ilişkin birden fazla sayıda düzenlemeler bulunabilmekte ve bu farklı düzenlemelerin tüm gereksinimlerinin karşılanması gerekmektedir.
Söz konusu ürünlerin veya hizmetlerin her biri için, aşağıdaki linkten ilgili düzenlemelere ulaşılabilmektedir: https://economie.fgov.be/en/entreprises/Safety_of_products_and_services/#.VGngMp1kCUk   (İngilizce)
28 Şubat 2013 tarihli Kanun (Ekonomik Kod) metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?=&sql=(text+contains+%20(%27%27))&rech=1&language=fr&tri=dd+AS+RANK&numero=1&table_name=loi&F=&cn=2013022819&caller=image_a1&fromtab=loi&la=F&pdf_page=9&pdf_file=htt   (Fransızca-Flamanca)
Söz konusu Kanun’un ürün ve hizmetlerin güvenliğine ilişkin soru-cevap şeklinde açıklayıcı metin aşağıdaki linkte yer almaktadır.

https://economie.fgov.be/en/binaries/01-Questions%20et%20r%C3%A9ponses%20CDE_fev2014_tcm327-44149.pdf     (Fransızca)
Öte yandan, Belçika’daki Ürünlerin Karşılıklı Tanınması Temas Noktası, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan karar ve yorumların, karşılıklı tanınma ilkesi doğrultusunda uygulanıp uygulanmadığını denetlemekte olup, herhangi bir yetkilinin, karşılıklı tanınmanın ürünlere uygulanamaz olduğuna karar vermesi halinde, gerekçelerini belirtmesi zorunluluğu bulunmaktadır:

https://economie.fgov.be/en/entreprises/Commercial_policy/Technical_and_non_tariff_barriers/Product_contact_point_for_mutual_recognition/#.VGontp1

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Avrupa Akreditasyon Birliği’nin (EA), üye ülkelerin akreditasyon teşkilatları tarafından akredite edilen kuruluşlarca verilen sertifika ve uygunluk belgelerinin eşit derecede güvenilir olduğunu kabul ettiği bir ülkede gerçekleştirilen akredite testin, diğer tüm üye ülkelerde tanındığı, bu kapsamda ülkemizden Türk Akreditasyon Kurumu-TÜRKAK’ın da Belçika makamlarınca bilindiği kendilerince ifade edilmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Belçika’ya ithal edilen ürünlerin denetiminden ürünün giriş yaptığı bölgenin gümrük dairesi yetkilidir ve bu denetim piyasa gözetim denetiminden sorumlu kurum ve kuruluşlar ile ortak düzenlenen denetim listesi eşliğinde yapılmaktadır. Ürün ile ilgili bir tereddüt olması veya teknik bilgilerin gerekmesi durumunda gümrük dairesi ürünün iştigal sahasına girdiği piyasa gözetim denetiminden sorumlu kurumu/kuruluşu bilgilendirir ve gerekli incelemeler yapılır.

Belçika’da PGD uygulamaları konu/ürün bazında farklı bakanlık/kuruluşların yetkisinde olmakla beraber yine konu/ürün grubuna göre bu yetkiler federal, bölgesel ve belediyeler arasında dağıtılmıştır. Avrupa Birliği düzeyinde düzenlenmesi yapılan pazarların gözetimi büyük ölçüde federal düzeyde yürütülmekte ve Bakanlık veya Kamu Kurumları uhdesinde bulunmaktadır. Belçika’nın ulusal PGD programı Federal Ekonomi Bakanlığı’nın web sayfasında yer almaktadır. Konuya ilişkin çok sayıda kurum olduğu için bu kurumlar PGD konusunda sürekli iletişim halinde, Belçika’nın federal yapısı nedeniyle hangi konunun, hangi düzeyde, hangi kurumun yetkisinde olduğunun tespiti her zaman kolay değildir. Bu kapsamda, genel koordinasyon Bakanlıklar arası Ekonomik Komisyon (IEC) tarafından sağlanmaktadır.

Piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin Belçika Federal Ekonomi, KOBİ’ler, Orta Sınıf ve Enerji Bakanlığı’nın Kalite ve Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nın her yılı yayımlamakta olduğu Piyasa Gözetimi ve Denetimi programı ürün bazında denetimden sorumlu bütün kurum ve kuruluşları ele almakta olup, bahse konu programa internet üzerinden ulaşılabilmektedir.

Ülke Haberleri

07/06/2021
Türkiye'den Gümrük Birliği diplomasisi turu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yarın başlayacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin, "Güncelleme ile Türkiye ve AB, daha geniş bir sektör yelpazesi çerçevesinde yatırım ve ticaret ilişkilerini geliştirecek, birbirlerinin pazarlarına girişte daha kolay koşullardan yararlanacak." değerlendirmesini yaptı.

Dış Ticaret
Türkiye'den Gümrük Birliği diplomasisi turu
06/08/2021
Belçika'da 'korona kartı' uygulaması gündemde

Belçika'nın Flaman Bölgesi hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olanlarla testi negatif çıkanların veya hastalığı daha önce geçirenlerin "daha fazla özgürlükten" faydalanabilmesi için "korona kartı" uygulaması başlatmayı planlıyor.

Güncel
Belçika'da 'korona kartı' uygulaması gündemde
06/08/2021
Belçika'da 7 aydır kapalı olan restoranlar ve kafeler açıldı

Başkent Brüksel'de restoranların ilk açık gününde hava kötü olsa da insanlar kafede oturmanın keyfini uzun aradan sonra yeniden yaşadı.

Güncel
Belçika'da 7 aydır kapalı olan restoranlar ve kafeler açıldı
05/25/2021
Türkiye, çay ihracatından 4 ayda 6,5 milyon dolar kazandı

Türkiye'den bu yılın ocak-nisan döneminde 96 ülkeye 1 milyon 604 bin 673 kilogram çay ihraç edildi Türkiye'den ocak-nisan döneminde 96 ülkeye 6 milyon 516 bin 618 dolarlık çay satıldı.

Dış Ticaret
Türkiye, çay ihracatından 4 ayda 6,5 milyon dolar kazandı
03/02/2021
Türk çayını 2020’de en çok Belçika talep etti

Türkiye’den geçen yıl 114 ülkeye 4 bin 750 ton çay ihraç edilerek, 17 milyon 436 bin 739 dolar gelir sağlandı. Çay ihracatında 5 milyon 598 bin 318 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı.

Dış Ticaret
Türk çayını 2020’de en çok Belçika talep etti

Yaklaşan Etkinlikler

bilgilendirme-mesaji

Yaklaşan etkinlik bulunmamaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

BRÜKSEL BÜYÜKELÇİLİĞİ İsmail Gencay OĞUZ Ticaret Başmüşaviri Ambassade de Turquie Bureau du Conseiller Commercial Rue Montoyer 4, 1000 BRUXELLES / BELGIQUE
bruksel@ticaret.gov.tr
00 322 513 94 2800 322 514 29 78
(IP Tel) 0 312 204 82 56
(Fax) 00 322 514 45 63
BRÜKSEL BÜYÜKELÇİLİĞİ Erkan ERTÜRK Gümrük Müşaviri Ambassade de Turquie Bureau du Conseiller Commercial Rue Montoyer 4, 1000 BRUXELLES / BELGIQUE
gtbbel@ticaret.gov.tr
00 322 506 11 6800 322 513 41 66
(Fax) 00 322 513 41 66
AB NEZDİNDE TÜRKİYE DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ Talip Engin KAYA Ticaret Müşaviri Delegation Permanente de Turquie Aupres Des Communautes Europeennes Avenue des Arts 36-38 1000 BRUXELLES (AB)/ BELGIQUE
brukselab@ticaret.gov.tr
00 322 513 72 1200 322 513 80 10
(Fax) 00 322 511 16 41
AB NEZDİNDE TÜRKİYE DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ Berivan SEZER Ticaret Müşavir Yardımcısı Delegation Permanente de Turquie Aupres Des Communautes Europeennes Avenue des Arts 36-38 1000 BRUXELLES (AB)/ BELGIQUE
brukselab@ticaret.gov.tr
00 322 513 72 1200 322 513 80 10
(Fax) 00 322 511 16 41
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot