Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri

En büyük ithalatçı 2020
En büyük ithalatçı 2020
Çin Halk Cumhuriyeti 39.37Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2020
En büyük ihracatçı 2020
Diğer 500.50Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
3.81 Milyar $
2018
0 $
2022
Türkiye’nin ihracatı
3.25 Milyar $
2018
0 $
2022

Genel Görünüm

Ticaret, lojistik, medya ve eğlence için Orta Doğu’nun merkezi konumunda olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), çok sayıda uluslararası şirketin de yatırımıyla sürekli gelişmekte olan bir ülkedir. BAE, başlıca gelir kaynağı olan petrol ve petrol ürünleri gelirlerine bağımlılığını azaltmak için son 10 yılda iş kollarını çeşitlendirmiş ve yabancı yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlayacak liberal ticaret rejimini benimsemiştir. Son yıllarda ise, ülkenin ticaret ve ekonomi merkezi Dubai'de düzenlenen Expo 2020 (COVID-19 pandemisi nedeni ile 2021 yılına ertelenmiştir) için altyapı ve diğer varlıklara büyük yatırımlar yaparak yeni iş fırsatlarını artırmaya yönelik adımlar atılmıştır.

BAE, bulunduğu konum ile diğer Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ülkelerine önemli bir giriş yoludur. Yüzölçümü ve nüfusu küçük olduğundan dış ticarette reeksport (yeniden ihracat) yöntemini benimsemiş, tüm dünya ülkeleri için aracı konumuna ulaşmıştır. “Râşid” ve “Cebeli Ali” isimli iki büyük limanı ve Dubai hükümetine ait lüks havayolu şirketi “Emirates” ülke ticaretine canlılık kazandırmaktadır. 9,95 milyonluk nüfusunun %76,5’i ve çalışan nüfusunun %90’ı yabancı uyrukludur. 200’den fazla uyruğu bünyesinde bulundurması yönüyle yüksek derecede uluslararası bir ülkedir.

BAE ekonomisi IMF verilerine göre 2021 yılında reel olarak 410 milyar dolara ulaşmıştır. BAE, kişi başına düşen 42,9 bin dolar GSYH değeri ile dünya ortalamasının yaklaşık 3,5 kat üzerindedir. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2021 yılında yıllık reel %2,3 büyüyen BAE ekonomisinin 2022 yılında %4,2 oranında büyüyeceği öngörülmektedir.

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre, Birleşik Arap Emirlikleri 2021 yılında toplam 280 milyar dolarlık ihracat ve 256,4 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. Türkiye, 2021 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'ne 5,5 milyar dolarlık ihracat yaparken Birleşik Arap Emirlikleri'nden 2,45 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2021 yılındaki 8 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğümüz ile Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye’nin 18. büyük ticari ortağı konumundadır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
4 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
-6.43%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2020
246.87 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
3.8 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
4.83%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
507.53 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
7.41%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
87.30 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
70.65%
Mal ihracatı-2022
2.06 Trilyon $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
-7.02%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
15.30 Bin
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
19.18 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
0.91%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
47.48%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
51.6%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
95.93%
Toplam Nüfus-2022
9.44 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
4.48%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
187.83%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
3.67
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
2.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

1950’lerde bölgede petrolün bulunmasından sonra, petrol ve petrol ürünleri en çok gelir getiren ve ihraç edilen hayati bir sektör haline gelmiştir. Petrol İhraç Eden Ülkeler Organizasyonu (OPEC) verilerine göre dünyada en çok rezerve sahip 7. Ülke konumunda olan BAE’de petrol ve petrol ürünleri ihracatın %56’sını oluşturmaktadır. Buna rağmen, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan kendisini korumayı ve istikrarlı ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlayan BAE, “Vizyon 2021” kalkınma planında ülkede petrol dışı sektörlerden elde edilen gelirleri artırmayı başlıca hedefleri arasında açıklamıştır. Petrol ve petrol ürünlerinden sonra değerli taşlar ve metaller, alüminyum ve ürünleri, plastik ve ürünleri, demir çelik ürünleri ve makineler en çok ihracat yapılan sektörlerdir.

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre, ülkenin en fazla ithalat yaptığı sektör olan değerli taşlar ve metaller, aynı zamanda Türkiye’nin BAE’ye 2021 yılında yaptığı 5,49 milyon dolarlık ihracatın %58’ini oluşturan en önemli sektördür. Fakat Türkiye BAE’ye ihraç ettiğinin yaklaşık 2,2 katını aynı sektörde geri almaktadır.

BAE’nin en fazla ithalat yaptığı diğer iki sektör olan elektrikli cihazlar ve makineler (mekanik cihazlar), Türkiye’den yapılan ihracatta da değerli taşlardan sonraki en önemli sektörlerdendir. BAE’nin dışarıdan alım yaptığı ve Türkiye’nin BAE’ye hammadde sağladığı sektörlerin birebir örtüşmesi, BAE ile olan ekonomik ilişkimizdeki arz-talep uyumuna işaret etmektedir.

Türkiye’nin 2021 yılında BAE’den yaptığı 2,44 milyar dolarlık ithalattaki temel sektörler değerli taşlar, mineral yakıt ve yağlar, alüminyum ve plastik ürünlerdir. Toplamda 7,9 milyar dolarlık hacme sahip olan BAE-Türkiye karşılıklı ticaretinde Türkiye’nin BAE’den yaptığı ithalat son 5 yılda yıllık ortalama -%15 azalmış ve ihracatta yıllık ortalama -%9,7‘lik bir gerileme olmuştur.

Azalış eğiliminde olan BAE ihracatımızı artırmada, dünyada en çok ihracat yaptığımız ikinci sektör olan ve BAE ihracatımızda son 5 yılda yıllık ortalama %5 büyüyen makine (mekanik cihazlar) sektörü potansiyel sahibidir. Ek olarak, BAE’nin Vizyon 2021’de belirttiği üzere, altyapısını geliştirmek için planladığı havaalanını genişletme, metro hattı ve demiryolu yapımı projeleri mal gereksinimi yaratacağından Türkiye’nin güçlü olduğu yapı malzemeleri, makine parçaları ve demir ihracatı için fırsatlar doğurmaktadır.

 

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Emirates Standardizasyon ve Metroloji Otoritesi (ESMA), Birleşik Arap Emirlikleri’de (BAE) standartların belirlenmesi ve uygulanması ile ilgili yetkili federal kurumdur. Her türlü ürün için ulusal standartların belirlenmesi, ulusan standartların uluslararası standartlarla uyumlaştırılması, test ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkilendirilmesinden sorumludur.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

ESMA’nın web sayfası (Arapça ve İngilizce) oldukça ayrıntılı düzenlenmiş olup, ihracatçılarımız gerekli bilgilere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirler:
http://www.esma.gov.ae/en-us/ESMA/Pages/About-ESMA.aspx

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Zorunlu Belgeler:
- BAE’deki ithalatçının ithal edilecek ürün konusunda geçerli ticaret lisansı
- İhracatçı tarafından düzenlenmiş ticari fatura
- Menşe şahadetnamesi
- Çeki listesi
- Konşimento

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

ESMA’nın web sayfasından ilgili bilgilere ulaşılabilir.

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Örnek olarak, BAE makamlarınca onaylanmış yetkili kuruluşlardan alınan Helal sertifikaları kabul edilmektedir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Piyasa denetimlerinde BAE Ekonomi Bakanlığı dışında, her bir Emirliğin denetim konusu ürüne ilişkin kurumu rol almaktadır. (Örneğin Abu Dabi Emirliği’ndeki bir ithal gıda ürünü konusunda Abu Dhabi Food Authority)
BAE’ye yapılacak olan ihracat işlemlerinde, yükleme öncesi gözetim zorunluluğu bulunmamaktadır.

İthalat Denetimi

Özellikle gıda ürünleri arasında yüksek riskli kabul edilen et ve süt ürünlerinde fiziki kontrol yanında laboratuvar tahlili de istenebilmektedir.

Ülke Haberleri

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

ABU DABİ BÜYÜKELÇİLİĞİ Hikmet IŞIL DENİZ Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Embassies Area, West Zone 59- 02/1- Villa No:34 P.O.Box:3204, ABU DHABI / UNITED ARAB EMIRATES
abudhabi@ticaret.gov.tr
00 971 2 441 77 02
(Fax) 00 971 2 441 77 22
DUBAİ BAŞKONSOLOSLUĞU Hacı Hasan KAYGISIZ Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Dubai World Trade Center Tower 29 th floor P.O.Box.:9221 DUBAI / UNITED ARAB EMIRATES
dubai@ticaret.gov.tr
00 971 4 332 79 33
(IP Tel) 0 312 204 81 34
(Fax) 00 971 4 332 53 43
DUBAİ BAŞKONSOLOSLUĞU Ersoy ERBAY Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Dubai World Trade Center Tower 29 th floor P.O.Box.:9221 DUBAI / UNITED ARAB EMIRATES
dubai@ticaret.gov.tr
00 971 4 332 79 33
(IP Tel) 0 312 204 81 34
(Fax) 00 971 4 332 53 43
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot