Brezilya

Brezilya

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Çin Halk Cumhuriyeti 157.48Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Çin Halk Cumhuriyeti 464.42Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
84.96 Milyar $
2019
3.08 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
15.83 Milyar $
2019
524.08 Milyon $
2023

Genel Görünüm

Brezilya, dünyanın nominal olarak 9. ve satın alma gücü paritesine göre 8. büyük ekonomisidir. Güney Amerika’nın en büyük ekonomisi ve en kalabalık ülkesi olan Brezilya, federal bir cumhuriyettir. Ulusal dili Portekizce, para birimi realdir (BRL). Brezilya, güçlü bir iş tabanına ve dünyanın önde gelen bankalarına ev sahipliği yaptığı modern bir bankacılık sistemine sahiptir. Brezilya’nın, hızlı bir gelişim gösteren BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ile beraber 2050’li yıllarda dünya ekonomisinde önemli bir konumda olacağı beklenmektedir.

Brezilya, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 124. sırada yer almaktadır. Ancak, önceliği Brezilya’nın iş ortamını iyileştirmek ve ticaretteki engelleri azaltmak olan yeni Jair Bolsonaro hükümeti, Brezilya’ya ihracat yapanlar için iş ortamında kolaylıklar sağlamaya başlamıştır.

211 milyonluk nüfusu ile Brezilya dünyanın en kalabalık 6. ülkesidir. 2019 yılındaki işgücüne katılım oranı %70 ve işsizlik oranı %12’dir. İşgücünün %70’i hizmetler sektöründe ve %20’si sanayi sektöründe istihdam edilmektedir. Brezilya’nın 2019 yılındaki GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 1,83 trilyon dolardır. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2019 yılında yıllık reel olarak %1,1 büyüyen Brezilya ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle -%5,3 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, Brezilya 2019 yılında toplam 225 milyar dolarlık ihracat, 177 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. En yakın ticari ilişkilerini Çin, Amerika, Arjantin ve Almanya ile kurmuştur. Türkiye, 2019 yılında Brezilya’ya 494 milyon dolarlık ihracat yaparken Brezilya’dan 2,6 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. İkili ticaret büyüklüğümüzün 3 milyar doları aştığı Brezilya, en büyük 27. ticari partnerimiz konumundadır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
1 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
0.81%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
776.12 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
16.6 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
9.28%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
1.92 Trilyon $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
2.9%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
17.26 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
19.29%
Mal ihracatı-2023
1.69 Trilyon $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
5.54%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
1.29 Bin
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
11.80 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
6.81%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
20.7%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
58.91%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
20.05%
Toplam Nüfus-2022
215.31 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
4.77%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
32.62%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
5.16
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
5.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
5.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Brezilya ekonomisinin %62’sini oluşturan hizmetler sektöründe öne çıkan sektörler telekomünikasyon, bankacılık, enerji, ticaret ve bilgi işlemdir. Güney Amerika’nın en büyük ve ürün çeşitliliği en fazla olan sanayisine sahip olan Brezilya gemi inşası, motorlu araçlar, otomotiv, ağır nakliye araçları ve metaller en çok sanayi üretiminin yapıldığı sektördür. Tarım sektöründe ise kahve, soya, kakao, pirinç ve ağaç ürünleri öne çıkmaktadır.

Brezilya’nın büyük miktarda altın, uranyum, demir, petrol ve kereste içeren yaklaşık 21,8 trilyon dolarlık doğal kaynağı vardır. Ülkedeki madencilik boksit, demir, kalay, bakır ve altın çıkarımı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Brezilya, dünyanın en büyük uranyum ve altın rezervine sahip ülkesi ve ikinci en büyük demir üreticisidir.

Türkiye’nin Brezilya’ya en fazla ihracat yaptığı sektörler inorganik kimyasallar, otomotiv, makine ve mekanik parçalar, meyve ve kuruyemiş ve demir çeliktir. Son 5 yılda yıllık ortalama %139 büyüme ile inorganik kimyasallar Brezilya ihracatımızda en çok artış gösteren sektördür. Aynı zamanda en fazla ihracat yaptığımız sektör olan inorganik kimyasallar, Brezilya ihracat gelirlerimizin artışı için öne çıkan potansiyel sektördür.

Brezilya pazarına sunulan çoğu Türk ürününün Avrupalı firmalar tarafından toptan alınıp, perakende olarak pazara girdiği gözlemlenmiştir. Ürünlerimiz, kalitesinin yanı sıra AB ülkelerine göre fiyat avantajı taşımaktadır, ancak bu durumun farkındalığı Brezilyalı tüketiciler tarafından yeterli ölçüde sağlanamamıştır. Bu nedenle, ihracatçılarımızın Brezilya pazarında aktif rol alıp ürünlerimizi bizzat Brezilya pazarına tanıtması, Brezilya’dan elde edilecek ihracat gelirleri için faydalı olacaktır. Brezilya ile ülkemiz arasında kurulacak yakın ekonomik işbirliği, Brezilya ile birlikte Arjantin, Paraguay, Uruguay ve Venezüella’nın üye oldukları MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı) ile ortaya çıkacak geniş pazardan Türk firmalarının da yararlanmasını sağlayacaktır.

Türkiye’nin Brezilya’dan en fazla ithalat yaptığı sektörler tohumlar ve meyveler, maden cevheri, pamuk, demir-çelik ve canlı hayvanlardır. Son 5 yılda her birinde artış görülen bu sektörler arasında yıllık ortalama %94 büyüme ile tohumlar ve meyveler, en çok artışı gösteren sektördür.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Brezilya Metroloji, Kalite ve Teknoloji Ulusal Enstitüsü (INMETRO), Brezilya’da DTÖ Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasının uygulanmasından sorumlu kuruluştur. INMETRO, Brezilya’ya ihracat yapmak isteyen firmalara ülkedeki teknik düzenlemeler hakkında bilgi sağlayabilecek ana kuruluştur.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Brezilya’ya yapılan ihracatta ürünlerin Avrupa Birliği’nin (AB) CE standartlarına uyumluluğuna dair herhangi bir zorunluluk yoktur.
Ülkede uygulanan standartlar ile AB standartları arasındaki uyumluluk sadece bazı ana şartların yerine getirilmesi ile sağlanabilmektedir.
CE standartlarına uygun ürün ihracı, ihracatçı firmanın takdirinde olmakla birlikte, CE standartlarına uyulması ülkeye ihracı kolaylaştırmaktadır.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Brezilya ağırlıklı olarak yerli sanayiyi korumaya yönelik politikalar takip eden bir ülkedir. Tarifelerin yanı sıra, teknik düzenlemeler başta olmak üzere çeşitli tarife dışı engeller ülkenin ticaret politikasında kullandığı başlıca araçlar olmaktadır. Brezilya’da gümrük denetimleri tüm limanlar, havalimanları ve sınır kapılarında yapılmakta olup, tüm dış ticaret işlemlerine yönelik olarak uygulanmaktadır.
 
Brezilya gümrüklerinde yapılan fiziksel incelemelerde, gümrük görevlileri ülkeye ithal edilen ürünlerden rastgele numuneler seçerek kontrollerini gerçekleştirmektedir.

INMETRO, Brezilya’da genel olarak teknik düzenlemelerin oluşturulması ve uygulanmasından birincil derecede sorumlu ana kuruluştur.
Bununla birlikte, elektrik, sağlık, sinema, savuma, madencilik, çevre ve tarım vb. pek çok konuda herbir ürün için geliştirilmiş özel teknik düzenlemeler mevcuttur.


Brezilya’ya yapılan ithalata ilişkin teknik düzenlemeleri yürütmekten aşağıdaki kuruluşlar sorumludur:


- Ulusal Elektrik Enerjisi Ajansı (ANEEL)
- Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA)
- Ulusal Sinema Ajansı (ANCINE)
- Genel Kurmay Başkanlığı (COMEXE)
- Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı’nın Dış Ticaret Genel Müdürlüğü (DECEX)
- Federal Police Teşkilatı (DPF)
- Maden Bakanlığı’nın Ulusal Maden Üretimi Genel Müdürlüğü (DNPM)
- Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü (IBAMA)
- Ulusal Petrol, Doğalgaz ve Bitkisel Yakıtlar Ajansı (ANP)
- Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Gelişme Kurulu (CNPq)
- Brezilya Posta ve Telgraf Şirketi (EBCT)
- Metroloji, Kalite ve Teknoloji Ulusal Enstitüsü (INMETRO)
- Tarım, Hayvancılık ve Tedarik Bakanlığı (MAPA)
- Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MCT)
- Brezilya Federal Gelirler İdaresi (RFB)
- Brezilya Teknik Standartlar Ajansı (ABNT)
- Manaus Serbest Bölgesi (SUFRAMA)
Her bir kamu kuruluşunun standartlar konusunda özel bir mevzuatı bulunmaktadır.
Brezilya Dış Ticaret Müsteşarlığı (SECEX) tarafından Brezilya’ya ithal edilen ürünlere genel olarak uygulanan standartlar 23/2011 sayılı Tüzük çerçevesinde belirlenmektedir: (http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1413575559.pdf)
Brezilya’nın Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) çerçevesindeki yükümlülükleri çerçevesinde, MERCOSUR üyesi dört ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla teknik düzenlemelerin uyumlaştırılmasına yönelik çalışmaları INMETRO koordine etmektedir.

Sevk Öncesi İnceleme

Brezilya’da ithalat lisansı en çok karşılaşılan sevk öncesi inceleme uygulamasıdır.
Brezilya’ya ithalat yalnızca ithalat lisansına (RADAR) sahip olan firmalar tarafından yapılabilmektedir.
Bahse konu lisans başlangıçta sınırlı miktar için verilmekte, yapılan ithalat miktarına bağlı olarak talep üzerine sınırsıza çevrilebilmekte, belirli bir süre kullanılmaması halinde iptal edilmektedir. Bu durum, firmaları aracı firmalar üzerinden ithalat yapmaya yönlendirmekte, ilave masraf ortaya çıkarmakta ve işlemin Eximbank tarafından kredilendirilmesi konusunda zorluk yaratmaktadır.
Brezilya’da belirli ürünlerin ithalatında otomatik ve otomatik olmayan grup olmak üzere iki farklı şekilde ithalat lisansı uygulanmaktadır.
Otomatik olmayan lisans uygulamasının şeffaf olmaması ve izin prosedürlerinin zaman alması sorunlara yol açmaktadır. Öte yandan, Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın resmi ajansı ANVISA’nın ithalat lisansı için yaptığı uygulamalar da firmalar tarafından sorun olarak dile getirilmektedir.
İthalat lisansı başvurusunda menşe belgesi istenmesi ve ihraç edilecek ürün için o aşamada menşe belgesi düzenlenmesinde zorluk yaşanması karşılaşılan sorunlar arasındadır.
Bir ürünün ithalat lisansı uygulamasına tabi olup olmadığı hususu aşağıda sunulan linkte yer alan listeden görülebiliecektir: http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1380112284.pdf
Eğer ürün ithalat lisansı uygulamasına tabi ise, Brezilya’ya ihracat yapmak isteyen firma öncelikle Entegre Dış Ticaret Sistemi (SISCOMEX) vasıtasıyla ‘İthalat Lisansı Talebi’ için başvuruda bulunmak ve sonrasında ‘İthalat Bildirimi’ sunmak zorundadır.
Eğer ürün ithalat lisansı uygulamasına tabi değilse, Brezilya’ya ihracat yapmak isteyen firmanın SISCOMEX’e sadece ‘İthalat Bildirimi’ sunması gerekmektedir.

İthalat Denetimi

Ürünlerin ve firmanın durumuna bağlı olarak bir risk değerlendirmesi yapılmakta ve risk kategorisine göre denetim yoğunluğu değişmektedir.
Gümrük işlemlerinin uzun zaman alması ambar masraflarını artırmakta ve ihraç edilen ürünün toplam maliyetini yükseltmektedir.
Ayrıca, gümrük işlemleri ile ilgili tüm evrakların Portekizce düzenlenmesi zorunlu olup, İngilizce evraklar kabul edilmemektedir.
Öte yandan, 2011 yılı Haziran ayında Brezilya’da üretimin yoğun olduğu tekstil, mobilya ve ayakkabı sektörlerinde ithalatı kısıtlamaya yönelik olarak gümrük kontrolleri sıkılaştırılmıştır.
Ayrıca, demir çelik gibi bazı sektörlerde büyük üreticilerin gümrükler üzerinde siyasi etkisinin olduğu ve ithalatı zorlaştırdığı yönünde duyumlar alınmaktadır.

Ülke Haberleri

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

SAO PAULO BAŞKONSOLOSLUĞU Cansu DİNÇER ZEYBEK Ticaret Ataşesi Escritorio Commercial do Consulado General da Turquia em Sao Paulo Rua Gomes de Carvalho, 1581-Conjunto 810,  Itaim Office Tower Villa Olimpia Post Code: 04547-006 SAO PAULO / SP/ BRAZIL
saopaulo@ticaret.gov.tr
00 55 11 3045 1733
(IP Tel) 0 312 204 83 30
(Fax) 00 55 11 3045 1899
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot