Danimarka

Danimarka

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Almanya 71.32Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Almanya 53.52Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
30.82 Milyar $
2019
1.74 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
33.24 Milyar $
2019
1.66 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Danimarka, 2022 yılında kişi başı 76.81 Bin $ ve toplam 395.40 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2023 yılında toplam 379.19 Milyar $ ithalat ve 408.22 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Almanya 71.32 Milyar $
İsveç 43.78 Milyar $
Norveç 37.83 Milyar $
Hollanda 33.70 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 23.30 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
Almanya 53.52 Milyar $
İsveç 32.44 Milyar $
Hollanda 22.59 Milyar $
Norveç 20.48 Milyar $
ABD 19.38 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
27 Bitümenli taşkömürü 16.82 Milyar $
84 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri 13.56 Milyar $
85 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 12.31 Milyar $
87 Yük taşımaya mahsus römork ve yarı römorklar 11.63 Milyar $
2711 Doğal gaz (sıvılaştırılmış) 8.19 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
30 Norefedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmamış veya perakende satış için ambalajlanmamış 21.01 Milyar $
84 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri 16.11 Milyar $
3004 Ensülin içerenler (2937'de ki hormonları içeren) 15.77 Milyar $
27 Bitümenli taşkömürü 12.92 Milyar $
9999 9.62 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
4 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
4.23%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
379.19 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
3.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
7.7%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
395.40 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
3.82%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
76.81 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
58.69%
Mal ihracatı-2023
408.22 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
8.61%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
-
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
1.05 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
0.78%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
20.87%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
66.31%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
69.31%
Toplam Nüfus-2022
5.90 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
6.84%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
64.91%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
7.08
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
3.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
3.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri


- Danimarka Dışişleri Bakanlığı Ticaret Konseyi: https://um.dk/en/tradecouncil/ 
- Danish Business Authority: 
https://danishbusinessauthority.dk/
- Danimarka Standardlar Kuruluşu: https://www.ds.dk/en
- Danimarka Akreditasyon Kuruluşu (DANAK) 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Danimarka, AB Direktiflerini en iyi uygulayan ülkelerden biridir. İlgili kuruluşlar, standartlar konusunda çıkabilecek sorunları minimuma indirmek üzere, internet siteleri üzerinden taslak standart mevzuatını duyurmakta ve siteye üye olanlar görüş verebilmektedir. 
Danimarka Standardlar Kuruluşu: http://forslagskommentering.ds.dk/

Danimarka’daki teknik düzenlemelere ilişkin bilgilere İş İdaresi’nin internet sitesi üzerinden ulaşılması mümkündür. (https://danishbusinessauthority.dk/danish-national-rules-database). Ayrıca, ürün kategorilerine göre sorumlu kuruluşlar ve bilgi alınabilecek kuruluşlar https://www.teknikengel.gov.tr/#/ulke/danimarka websitesinde yer alan EK-1’deki tabloda yer almaktadır. Anılan bağlantıdan, İhracatta teknik düzenlemeler, standartlar ve test/belgelendirme gereklilikleri alanında karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak bilgi alınabilir.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Herbir ürün için gerekli bilgilere, Danish Business Authority’nin web sitesinden ilgili kuruluşların listesine ulaşılması mümkündür.
Hayvansal Ürün ihracatında Danimarka Gıda ve Çevre Bakanlığı Veteriner ve Gıda İdaresi tarafından kontroller yapılmakta ve AB tarafından onaylanmış kuruluşlardan veteriner sertifikası aranmaktadır.  (https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Legislation_on_import_of_food/Pages/default.aspx?Indgang=Animal&Indgangsemne=Import&)
Paketleme ve etiketleme konusunda Daninmarka pazarına arz edilecek ürünlerden, içecek kutularında depozitli etiket uygulaması olup, ithalatçı, üretici ve aracı Danimarkalı firmaların, Danimarka Geridönüşüm Sistemine kayıt olmaları gerekmektedir. 

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu kuruluşların listesi aşağıda yer almaktadır.
- Danish Working Environment: https://at.dk/
- Danish Energy Agency: https://ens.dk/
- Danish Veterinary and Food Administration: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
- Danish Health and Medicines Authority: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/ 
- Danish Business Authority: https://erhvervsstyrelsen.dk/
- Danish Environmental Protection Agency: https://mst.dk/
- Danish AgriFish Agency
- Danish Safety Technology Authority: https://www.sik.dk/
- Danish Maritime Authority: https://www.dma.dk/Sider/default.aspx
- Danish Transport Authority: https://www.fstyr.dk/da

Danimarka Gıda ve Çevre Bakanlığına bağlı Balıçılık Ajansı canlı bitki, ormancılık ürünleri ve diğer bitki ithalatında, gümrük kontrolleri yapmakla sorumludur. Bazı kısıtlı canlı bitki ürünlerin ithalatında Bitki Sağlığı sertifikası aranmaktadır. İthalatçıların bu tür ürünler için ithalat öncesi bildirim zorunluluğu vardır. Ayrıca kuruluşa kayıt olmaları gerekmektedir. (https://eng.lbst.dk/international-trade/import-and-export-inspections/#c22027)
Gübre, tohum, bitki, organik ürünlerle ve diğer bitkilerle ilgili düzenlemelere https://eng.lbst.dk/international-trade/countries-outside-the-eu-third-countries/ adresinden ulaşılabilir.
Tarımsal ürünler ve çevre konusundaki mevzuata Danimarka Gıda ve Çevre Bakanlığının Çevre Koruma Ajansı’nın internet sitesinden ulaşılabilir.
Gümrük bölgesindeki kontroller ürün bazında değişen sıklıklarla SKAT(Danish Tax and Customs Authority) tarafından yapılmaktadır. 

Sevk Öncesi İnceleme

Danimarka’ya yapılan ithalatlar için, AB mevzuatına uygun olarak 31 Temmuz 2015 tarihli düzenlemeye göre, başta ATA Karnesi ile gelmeyen ürünler (diğer bazı istisnalar vardır) ICS (Import Control System) sistemi uygulanmaktadır. ICS sistemine tabi olmayan ürünler listesi https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2060460&chk=211047 sayfasında yer almaktadır. ICS sisteminin amacı, 3. Ülkelerden AB ülkelerine gelen ve güvenlik, kamu sağlığı, çevre ve tüketiciler için tehdit arz edebilecek ürünlerin kontrolünü sağlamaktır. ICS sistemine bildirimlerin, ürünler AB gümrüklerine ulaşmadan önce ENS belgesi (Entry Summary Decleration -Özet Giriş Belgesi) düzenlenmesi yoluyla yapılması gerekmektedir. Ayrıntılı mevzuata Danimarka Danimarka Vergi ve Gümrük İdaresi SKAT’ın https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2060460&chk=211047 adresinden ulaşılabilir. ICS sistemi hakkında ayrıntılı bilgi https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1970723&lang=US adresinde yer almaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

KOPENHAG BÜYÜKELÇİLİĞİ Çağrı Alpgiray KALE Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Borgergade 42, DK-1300 COPENHAGEN K / DENMARK
kopenhag@ticaret.gov.tr
00 45 33 12 29 20
(IP Tel) 0 312 204 82 38
(Fax) 00 45 33 14 63 46
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot