Ekvator

Ekvator

En büyük ithalatçı 2021
En büyük ithalatçı 2021
Çin Halk Cumhuriyeti 6.03Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2021
En büyük ihracatçı 2021
ABD 6.40Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
234.58 Milyon $
2017
143.67 Milyon $
2021
Türkiye’nin ihracatı
39.55 Milyon $
2017
57.88 Milyon $
2021

Genel Görünüm

Ekvator, 2021 yılında kişi başı 10.58 Bin $ ve toplam 98.80 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2021 yılında toplam 25.68 Milyar $ ithalat ve 26.69 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 6.03 Milyar $
ABD 5.66 Milyar $
Kolombiya 1.79 Milyar $
Brezilya 994.90 Milyon $
Güney Kore Cumhuriyeti 914.65 Milyon $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
ABD 6.40 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 4.07 Milyar $
Panama 3.96 Milyar $
Şili 1.12 Milyar $
Rusya 999.79 Milyon $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 2.44 Milyar $
270750 Diğer aromatik hidrokarbon karışımları; ISO 3405 Metodu (ASTMD 86 Metoduna eşdeğer) ile damıtılan 1.58 Milyar $
230400 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar 730.46 Milyon $
300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 622.17 Milyon $
271112 Propan (sıvılaştırılmış) 516.29 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 7.27 Milyar $
030617 Diğer karidesler; dondurulmuş 5.09 Milyar $
080390 Muz (plantain hariç); taze veya kurutulmuş 3.39 Milyar $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 1.31 Milyar $
160414 Ton balıkları/orkinoslar ve palamut; hazırlanmış/konserve edilmiş (bütün/parça) 1.13 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2021
1 / 5
Lojistik performansı-2021
2 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2021
-7.88%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2021
25.68 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2021
48.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2021
0.13%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2021
98.80 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2021
-7.75%-2021
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2021
10.58 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2021
20.75%
Mal ihracatı-2021
26.69 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2021
-2.13%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2021
10.6
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2021
2.19 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2021
9.8%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2021
32%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2021
52.63%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2021
22.53%
Toplam Nüfus-2021
17.64 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2021
1.16%
Mal ticareti (% GSYİH)-2021
38.65%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2021
1
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2021
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2021
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20172018201920202021
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  Standartlar

 

Genel: 
- Ekvator Standardizasyon Hizmetleri Kurumu (INEN): http://www.normalizacion.gob.ec 
Tarım:
- Ekvator Tarım Kalitesinin Teminatı Ajansı (AGROCALIDAD)
Sağlık:
- Sıhhi Düzenleme, Denetim ve Gözetim Ajansı (ARCSA): http://www.controlsanitario.gob.ec 
 

  Teknik Düzenlemeler

 

- Ekvator Standardizasyon Hizmetleri Kurumu (INEN): http://www.normalizacion.gob.ec 

 

  Akreditasyon

 

- Ekvator Akreditasyon Hizmetleri Kurumu (SAE)

 

  Ürün Güvenliği/Güvenilirliği

 

- Ekvator Standardizasyon Hizmetleri Kurumu (INEN): http://www.normalizacion.gob.ec 

 

  İthalat Denetimi

 
Genel:
- Ekvator Ulusal Gümrük Hizmetleri Kurumu (SENAE)
Tarım:
- Ekvator Tarım Kalitesinin Teminatı Ajansı (AGROCALIDAD)
 

  Piyasa Gözetim ve Denetimi (teknik düzenlemelere ilişkin)

 

Genel:
- Ekvator Standardizasyon Hizmetleri Kurumu (INEN): http://www.normalizacion.gob.ec
Tarım:
- Ekvator Tarım Kalitesinin Teminatı Ajansı (AGROCALIDAD)
Sağlık:
- Sıhhi Düzenleme, Denetim ve Gözetim Ajansı (ARCSA): http://www.controlsanitario.gob.ec 

konularındaki yetkili kurum ve kuruluşlardır.

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

  Standartlar

 

http://www.normalizacion.gob.ec  
http://www.controlsanitario.gob.ec  

 

  Teknik Düzenlemeler

 

http://www.comercioexterior.gob.ec/comex 
http://www.normalizacion.gob.ec

 

  Ürün Güvenliği/Güvenilirliği

 

http://www.normalizacion.gob.ec 

 

  İthalat Denetimi (teknik düzenlemelere ilişkin, sürece ilişkin, yetkili birimler hakkında)

 

http://www.comercioexterior.gob.ec/comex
https://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action
http://www.normalizacion.gob.ec 
http://www.agrocalidad.gob.ec 

 

  Piyasa Gözetim Denetimi (teknik düzenlemeler, süreç, birimler hakkında)

 

http://www.normalizacion.gob.ec  
http://www.controlsanitario.gob.ec  

Mevzuatın genel çerçevesi üç kanunla belirlenmiştir. Bunlar:
 - Ekvator Kalite Sistemi Kanunu (22.02.2007 tarihli ve 26 sayılı Resmi Gazete) 
 - Tüketiciyi Koruma Kanunu (10.07.2000 tarihli ve 116 sayılı Resmi Gazete)
 - Üretim, Ticaret ve Yatırımlar Kanunu (29.12.2010 tarihli ve 351 sayılı Resmi Gazete)

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Öncelikle, 4 Aralık 2013 tarihli ve 116 sayılı Dış Ticaret Komitesi (COMEX) Kararına göre, aralarında gıda, baharat, kozmetik, oyuncak ve inşaat malzemelerinin de bulunduğu 293 ürünün Ekvator’a ithalatında Tanıma ve Uygunluk Sertifikası beyan edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu sertifikaların her ithalat işlemi ve her ürün için Akreditasyon Kurumu’ndan yeniden temin edilmesi gerekmektedir. Kalite kaygısıyla yapılmış bir düzenleme görünümünde olmakla birlikte, kamuoyundaki genel kanaat, ithalatın azaltılması ve yerli üreticinin korunmasının amaçlandığı yönündedir. Bu uygulama ile bürokrasinin artırılması, ithal malın gümrükte bekleme süresini uzatmış, ithalat maliyetini artırmıştır.

Diğer taraftan, konusunda göre INEN, ARCSA, AGROCALIDAD’ca belirlenen ilave zorunlu belgelendirmeler de mevcuttur.

Ekvator Akreditasyon Kurumu’nca verilmektedir. Ayrıca bu kurumca tanınan kuruluşlarca düzenlenmiş sertifikalarda bu kurum tarafından kabul edilir.
 

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

Zorunlu belgelendirme talep edilen ürünlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: 
  http://comercioexterior.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/12/RESOLUCION-No.-116.pdf
 https://guia.agrocalidad.gob.ec/agrodb/aplicaciones/publico/productos1/consultaRequisitoComercio.php

INEN mevzuatınca, belirli ürünlerde özel sertifika bulunması gerekmektedir:
Araçlar, buzdolabı ve beyaz eşya, fırın, lastik, elektrik jeneratörü, tekstil, ayakkabı, portland çimentosu ve çelik çubuk gibi belirli inşaat malzemesi, boru, fren hidroliği, yağlar, seramik mutfak eşyası vb.
 

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Ekvator, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC), Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve İnteramerikan Akreditasyon İşbirliği (IAAC) üyesidir.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

İthalat denetimi genel olarak Ekvator Gümrük İdaresi’nce (SENAE) gerçekleştirilmektedir. Belirli ürünler (http://comercioexterior.gob.ec/wp- content/uploads/downloads/2013/12/RESOLUCION-No.-116.pdf) için SAE’den tanıma ve uygunluk sertifikası alınması gerekmektedir. Tarım ürünleri Agrocalidad, sıhhi ürünleri Arcsa denetimine tabidir. INEN standartlarına tabi diğer ürünler  

Piyasa gözetimi ve denetiminden sağlık alanında Arcsa, Tarım alanında Agrocalidad sorumludur.

Sevk Öncesi İnceleme

- Ürünler: Numuneler üzerinden inceleme yapılabilmektedir. Genel olarak SENAE tarafından gerçekleştirilmektedir. Belirli ürünler için SAE’den tanıma ve uygunluk sertifikası alınması gerekmektedir. Belirli ürünlerde INEN standartlarının karşılanması gerekmektedir. Tarım ürünleri Agrocalidad, sıhhi ürünleri Arcsa denetimine tabidir.

İthalat Denetimi

- Ürünler/Denetimi yapan kurum ve kuruluşlar: 
İthalat denetimi genel olarak Ekvator Gümrük İdaresi’nce (SENAE) gerçekleştirilmektedir. Belirli ürünler için SAE’den tanıma ve uygunluk sertifikası alınması gerekmektedir. Tarım ürünleri Agrocalidad, sıhhi ürünler (bu kapsamda işlenmiş gıda, doğal ürünler, kozmetik, kişisel bakım, zirai ilaçlar, ilaçlar gibi) Arcsa denetimine tabidir. INEN standartlarına tabi diğer ürünler 
- Denetim şartları (fiziki kontroller, her parti için, risk esaslı denetim gibi): 
  SENAE: Gümrükte fiziki ve belge kontrolü.
  SAE/Agrocalidad/Arcsa: Laboratuar incelemesi

Ülke Haberleri

bilgilendirme-mesaji

İlgili haber bulunmamaktadır.

Yaklaşan Etkinlikler

bilgilendirme-mesaji

Yaklaşan etkinlik bulunmamaktadır.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

KİTO BÜYÜKELÇİLİĞİ Suat ALTAŞ Ticaret Müşavir Yardımcısı Embajada de Turquía, Oficina de Consejero Comercial Avenida Portugal E12-33 y Francisco Casanova esquina, QUITO / ECUADOR
kito@ticaret.gov.tr
00 593 2 333 24 39
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot