Filipinler

Filipinler

En büyük ithalatçı 2020
En büyük ithalatçı 2020
Çin Halk Cumhuriyeti 22.01Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
ABD 45.71Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
127.54 Milyon $
2018
0 $
2022
Türkiye’nin ihracatı
185.67 Milyon $
2018
0 $
2022

Genel Görünüm

Filipinler, 2022 yılında kişi başı 10.73 Bin $ ve toplam 404.28 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2023 yılında toplam 95.06 Milyar $ ithalat ve 291.69 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Çin Halk Cumhuriyeti 22.01 Milyar $
Japonya 9.21 Milyar $
ABD 7.40 Milyar $
Güney Kore Cumhuriyeti 7.24 Milyar $
Endonezya 6.12 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
ABD 45.71 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 42.59 Milyar $
Japonya 41.70 Milyar $
Hong Kong 35.09 Milyar $
Singapur 14.08 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
854239 Diğer entegre devreleri 7.03 Milyar $
854231 Elektronik entegre devreler; işlemci ve kontrolör 3.27 Milyar $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 2.65 Milyar $
854290 Elektronik entegre devrelerin aksam ve parçaları 2.44 Milyar $
271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 1.90 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
-2 291.69 Milyar $
854231 Elektronik entegre devreler; işlemci ve kontrolör 14.14 Milyar $
854239 Diğer entegre devreleri 6.75 Milyar $
847170 Bellek birimleri 3.67 Milyar $
854232 Bellekler 3.04 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
2 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
13.94%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2020
95.06 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
33.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
5.82%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
404.28 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
7.57%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
10.73 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
44.03%
Mal ihracatı-2023
291.69 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
10.9%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
530.28
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
8.49 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
9.55%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
29.23%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
61.22%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
28.39%
Toplam Nüfus-2022
115.55 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
2.28%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
55.6%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
54.48
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
1.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
2.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  Standartlar

 

Ticari ve Endüstri Bakanlığı'nın (DTI) Filipin Standartları Bürosu (BPS), 4109 (Standartlar Kanunu) ve 7394 sayılı Cumhuriyet Yasası (Tüketici Kanunu) tarafından öngörülen standartlaştırma faaliyetlerini geliştirir, ilan eder, uygular ve teşvik eder. BPS, Certification International Philippines, Inc. (CIPI) tarafından standartların geliştirilmesi ve yayımlanması konusunda ISO 9001 sertifikasını almıştır. (http://www.bps.dti.gov.ph/)

 

  Teknik Düzenlemeler

 

BPS, bina ve inşaat, elektrik ve elektronik, kimya ve tüketici ürünleri kategorilerine bölünen bazı ürünler için zorunlu ürün belgelendirme planları uygular. BPS, gerekli Filipin Standardı (PS) veya İthalat Emtia Gümrükleme (ICC) işaretleri ile Filipin pazarında dağıtım ve satış öncesi denetleme ve test yöntemlerine zorunlu sertifika için PNS listesine dayanarak bu ürünleri uygular.

 

  Akreditasyon

 

DTI'nin Filipin Akreditasyon Bürosu (PAB), daha önceki Filipin Akreditasyon Ofisi, Filipinler'de uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonundan sorumludur. (http://www.pabaccreditation.dti.gov.ph/public/page_history.php)

 

  Ürün Güvenliği/Güvenilirliği


Ulusal Standartlar Kuruluşu olarak, BPS endüstriyi desteklemekte ve tüketicilerin refahını şu şekilde korumaktadır: Standartların geliştirilmesi ve yayımlanması; Ürün testi ve belgelendirme; Akredite edilmiş özel emisyon test merkezleri; Kalite değerlendiricileri için ulusal kayıt düzeni; Standartlar ve uyum konusunda uluslararası işbirliği; Ürün belgelendirme ve diğer standartlaştırma faaliyetleri.

 

  İthal Denetimi

 

DTI'nin İthalat Hizmetleri Bürosu (BIS), ithalatı kolaylaştırmakta ve liberalize edilmiş ve hassas maddelerin ithalatını izlemektedir. Damping, telafi edici vergiler ve korunma önlemleri için ön incelemeleri başlatır ve yürütür. 

Gümrük Bürosu (BOC), Maliye Bakanlığının bağlı bir ajansıdır. Gümrük gelirlerinin değerlendirilmesi ve toplanması, yasadışı ticaretin ve her türlü gümrük dolandırıcılığının önlenmesinden ve etkili bir gümrük yönetim sistemi aracılığıyla ticaretin kolaylaştırılmasından sorumludur. 

 

  Piyasa Gözetim Denetimi (teknik düzenlemelere ilişkin)

 

- Bureau of Philippine Standards/Department of Trade and Industry: http://www.bps.dti.gov.ph/ 
- Construction Industry Authority of the Philippines: https://ciap.dti.gov.ph/
- Department of Energy: https://www.doe.gov.ph/ 
- Food and Drug Administration: https://www.fda.gov.ph/
- Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines, Inc.: https://iiee.org.ph/
- Metals Industry Research and Development Center http://www.mirdc.dost.gov.ph/ 
- Packaging Institute of the Philippines: http://phil-packaging.org/
- Philippine Rubber Industries Association: http://www.philippinerubber.com.ph/
- Philippine Society of Ventilating A/C and Refrigerating Engineers (PSVARE): http://www.psvare.com.ph/ 
- Philippine Welding Society (PWS): http://www.pws.org.ph/pws
- Philippine Wood Producers Association: http://www.pwpa.org.ph/
- Standards Mainstreaming Division: http://www.bps.dti.gov.ph/
- Standards Mainstreaming Division BPS-SMD Promotion Head: http://www.bps.dti.gov.ph/
- Samahan sa Pilipinas ng mga Industriyang Kimika (SPIK) (Chemical Industries Association of the Philippines): http://www.spik.com.ph/

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

MANİLA BÜYÜKELÇİLİĞİ Serhan ORTAÇ Ticaret Müşavir Yardımcısı Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 2268 Paraiso Street, Dasmarinas Village, 1222 Makati City MANILA / PHILIPPINES
manila@ticaret.gov.tr
00 632 889 4636
(Fax) 00 632 889 4637
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot