Filistin

Filistin

En büyük ithalatçı 2022
En büyük ithalatçı 2022
İsrail 14.25Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2022
En büyük ihracatçı 2022
İsrail 3.89Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
289.10 Milyon $
2019
4.96 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
2.16 Milyar $
2019
112.25 Milyon $
2023

Genel Görünüm

Filistin, 2022 yılında kişi başı 8.17 Bin $ ve toplam 19.11 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2022 yılında toplam 27.26 Milyar $ ithalat ve 4.57 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
İsrail 14.25 Milyar $
Türkiye 2.72 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 2.01 Milyar $
Ürdün 999.53 Milyon $
Mısır 906.72 Milyon $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
İsrail 3.89 Milyar $
Ürdün 297.52 Milyon $
Birleşik Arap Emirlikleri 82.75 Milyon $
ABD 54.34 Milyon $
Türkiye 40.99 Milyon $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
27 Bitümenli taşkömürü 2.22 Milyar $
2710 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 1.32 Milyar $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 978.18 Milyon $
271600 Elektrik enerjisi 708.00 Milyon $
2716 Elektrik enerjisi 708.00 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
94 Diğer metal mobilyalar 198.31 Milyon $
68 Asfalttan/benzeri maddeden eşya (çatı/bina yüzeylerinde kullanılan) 186.05 Milyon $
72 Demir veya alaşımsız çelikten yassı mamüller (rulo, soğuk hadde, genişlik=>600mm, 0.5mm <=kalınlık <=1mm) 180.78 Milyon $
6802 Mermer, traverten ve su mermeri (yontulmuş/kesilmiş) 179.36 Milyon $
680229 Diğer taşlar; yontulmaya elverişli 147.41 Milyon $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
2 / 5
Lojistik performansı-2022
0 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
25.69%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2022
27.26 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
43.5 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
3.74%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
19.11 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
3.93%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
8.17 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
67.36%
Mal ihracatı-2022
4.57 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
6.24%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
-
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
-
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
6.32%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
17.69%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
60.08%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
18.54%
Toplam Nüfus-2022
5.04 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
1.22%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
-
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
-
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20182019202020212022

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20182019202020212022
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Palestine Standards Institution: http://www.psi.pna.ps/ar 

Ministry of National Economy: http://www.mne.gov.ps/DesktopDefault.aspx?lng=1

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Filistin, müstakil bir gümrük idaresinden yoksun bulunmakta ve dış ticaret işlemlerini İsrail üzerinden yürütmek zorunda kalmaktadır. Üçüncü ülkelere ihraç edilen ve üçüncü ülkelerden ithal edilen mallar, İsrail gümrüklerinden geçmekte ve ithalat vergileri, İsrail gümrük idaresi tarafından tahsil edilerek Filistin yönetimine intikal ettirilmektedir. Aynı şekilde, Filistin’in yaptığı ithalata, ürün güvenliği ve kalite açısından gerekli kontrol ve tahlillerle, belgelendirme işlemleri de İsrail gümrük idaresi tarafından ve İsrail mevzuatına göre yapılmaktadır. Zaten, iki ülkenin mevzuatı birbirine uygun şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

İnsan sağlığıyla ilgili ürünlerin ve elektrikli aletlerin ithalatında, gerekli görülmesi halinde, ilgili kurumlardan (PSI, Tarım Bakanlığı vb.) belgelendirme istenilmektedir. Karşılıklı kabul anlaşması yapılan ülkeler: Fas, Yemen, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Sudan, Tunus ve Ürdün. Türkiye’den ithal edilen ürünlerde, TSE belgesi kabul görmektedir. Genel olarak, uluslararası ticarette istenilen ürün güvenliği belgeleri (CE vb.) istenilmektedir.
 

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Sevk Öncesi İnceleme ve İthalat Denetimi İsrail gümrük idaresi tarafından, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ise, Filistin kurumları tarafından yapılmaktadır. 

Piyasa gözetimi ve denetimi esas itibariyle, Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki tüketici koruma dairesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, tüketiciler, şikâyetlerini bu birime iletebilmektedir. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gümrük Genel Müdürlüğü de bu konuda yetkilidir. 
 

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

KUDÜS BAŞKONSOLOSLUĞU Sabahaddin TARHAN Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Sheikh Jarrah, Nablus Road 87 P.O.BOX.: 19031 JERUSALEM 91190
kudus@ticaret.gov.tr
00 972 2 532 24 11B.E. 00 972 2 591 05 55
(IP Tel) 0 312 204 80 77
(Fax) 00 972 2 532 24 56(Fax) 00972 2 582 02 14
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot