Filistin

Filistin

En büyük ithalatçı 2019
En büyük ithalatçı 2019
İsrail 3.63Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2019
En büyük ihracatçı 2019
İsrail 897.56Milyon
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
2.34 Milyon $
2015
9.03 Milyon $
2019
Türkiye’nin ihracatı
82.22 Milyon $
2015
67.59 Milyon $
2019

Genel Görünüm

Filistin, 2020 yılında kişi başı 7.51 Bin $ ve toplam 16.27 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2019 yılında toplam 6.61 Milyar $ ithalat ve 1.10 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
İsrail 3.63 Milyar $
Türkiye 669.11 Milyon $
Çin Halk Cumhuriyeti 447.27 Milyon $
Ürdün 296.41 Milyon $
Almanya 181.29 Milyon $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
İsrail 897.56 Milyon $
Ürdün 71.42 Milyon $
Birleşik Arap Emirlikleri 32.40 Milyon $
ABD 19.83 Milyon $
Suudi Arabistan 19.36 Milyon $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
271600 Elektrik enerjisi 628.99 Milyon $
271019 Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar; ağırlık% 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümlü minerallerden yağ içeren yağlar (hafif yağlar ve preparatlar hariç, biyodizel içeren, ham ve atık yağlar hariç) 352.37 Milyon $
230990 Hazır diğer hayvan yemleri (perakende) 288.73 Milyon $
252329 Çimento; portland; diğer 177.87 Milyon $
271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 167.16 Milyon $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
680229 Diğer taşlar; yontulmaya elverişli 143.84 Milyon $
392321 Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) 55.62 Milyon $
150910 Saf zeytinyağı 52.82 Milyon $
940161 Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar 38.26 Milyon $
080410 Hurma (taze/kurutulmuş) 38.14 Milyon $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu
2 / 5
Lojistik performansı
0 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)
1.35%
Vizesiz Geçiş
VAR
Mal ithalatı 2019
6.61 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre
43.5 gün
Enflasyon (yıllık)
1.58%
Gayri safi yurtiçi hasıla
16.27 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)
0.95%
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)
7.51 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)
53.66%
Mal ihracatı 2019
1.10 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)
1.75%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)
-
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)
-
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)
7.36%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)
19.28%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)
59.98%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)
15.55%
Toplam Nüfus
4.68 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)
1.29%
Mal ticareti (% GSYİH)
-
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)
-
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20152016201720182019
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

Palestine Standards Institution: http://www.psi.pna.ps/ar 

Ministry of National Economy: http://www.mne.gov.ps/DesktopDefault.aspx?lng=1

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Filistin, müstakil bir gümrük idaresinden yoksun bulunmakta ve dış ticaret işlemlerini İsrail üzerinden yürütmek zorunda kalmaktadır. Üçüncü ülkelere ihraç edilen ve üçüncü ülkelerden ithal edilen mallar, İsrail gümrüklerinden geçmekte ve ithalat vergileri, İsrail gümrük idaresi tarafından tahsil edilerek Filistin yönetimine intikal ettirilmektedir. Aynı şekilde, Filistin’in yaptığı ithalata, ürün güvenliği ve kalite açısından gerekli kontrol ve tahlillerle, belgelendirme işlemleri de İsrail gümrük idaresi tarafından ve İsrail mevzuatına göre yapılmaktadır. Zaten, iki ülkenin mevzuatı birbirine uygun şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

İnsan sağlığıyla ilgili ürünlerin ve elektrikli aletlerin ithalatında, gerekli görülmesi halinde, ilgili kurumlardan (PSI, Tarım Bakanlığı vb.) belgelendirme istenilmektedir. Karşılıklı kabul anlaşması yapılan ülkeler: Fas, Yemen, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Sudan, Tunus ve Ürdün. Türkiye’den ithal edilen ürünlerde, TSE belgesi kabul görmektedir. Genel olarak, uluslararası ticarette istenilen ürün güvenliği belgeleri (CE vb.) istenilmektedir.
 

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Sevk Öncesi İnceleme ve İthalat Denetimi İsrail gümrük idaresi tarafından, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ise, Filistin kurumları tarafından yapılmaktadır. 

Piyasa gözetimi ve denetimi esas itibariyle, Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki tüketici koruma dairesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, tüketiciler, şikâyetlerini bu birime iletebilmektedir. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gümrük Genel Müdürlüğü de bu konuda yetkilidir. 
 

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

KUDÜS BAŞKONSOLOSLUĞU Sabahaddin TARHAN Ticaret Ataşesi Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache Sheikh Jarrah, Nablus Road 87 P.O.BOX.: 19031 JERUSALEM 91190
kudus@ticaret.gov.tr
00 972 2 532 24 11B.E. 00 972 2 591 05 55
(IP Tel) 0 312 204 80 77
(Fax) 00 972 2 532 24 56(Fax) 00972 2 582 02 14
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot