Finlandiya

Finlandiya

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Almanya 33.44Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
ABD 27.13Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
29.15 Milyar $
2019
4.68 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
10.71 Milyar $
2019
1.44 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Finlandiya, 2022 yılında kişi başı 58.95 Bin $ ve toplam 280.82 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2023 yılında toplam 248.17 Milyar $ ithalat ve 247.32 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.

En çok ithalat yapılan başlıca ülkeler
Almanya 33.44 Milyar $
İsveç 28.06 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 22.39 Milyar $
Norveç 19.13 Milyar $
ABD 13.34 Milyar $
En çok ihracat yapılan başlıca ülkeler
ABD 27.13 Milyar $
İsveç 25.99 Milyar $
Almanya 25.80 Milyar $
Hollanda 19.75 Milyar $
Çin Halk Cumhuriyeti 11.10 Milyar $
Ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler
27 Bitümenli taşkömürü 12.17 Milyar $
84 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri 10.26 Milyar $
85 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 9.43 Milyar $
87 Yük taşımaya mahsus römork ve yarı römorklar 7.93 Milyar $
2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 6.39 Milyar $
Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünler
84 Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri 11.84 Milyar $
27 Bitümenli taşkömürü 7.84 Milyar $
85 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 7.74 Milyar $
9999 6.87 Milyar $
48 Defterler kayıt, hesap, not, makbuz; ajandalar, hatıra defterleri 6.79 Milyar $
Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
4 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
7.5%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
248.17 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
13.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
7.12%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
280.82 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
2.08%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
58.95 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
47.64%
Mal ihracatı-2023
247.32 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
1.72%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
750.29
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
1.40 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
2.38%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
25.09%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
59.46%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
44.89%
Toplam Nüfus-2022
5.55 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
3.25%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
65.27%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
0.95
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
3.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  Standartlar

 

- Finnish Standards Association(SFS): https://www.sfs.fi/en

 

  Teknik Düzenlemeler

 

Finlandiya’da teknik düzenlemeler ürünün dahil olduğu sektöre göre değişik kuruluşlarca yapılmaktadır. Finlandiya Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı konuyu takip eden üst kuruluş konumundadır.
- Ministry of Economic Affairs and Employment
Labour and Trade Department, Consumer Policy and Technical Regulation Group: https://tem.fi/en/frontpage

 

  Akreditasyon

 

- FINAS Finnish Accreditation Service: https://www.finas.fi/sites/en/Pages/default.aspx

 

  Ürün Güvenliği/Güvenilirliği

 

Konudan sorumlu ana kuruluş Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes) olmakla beraber ürünün dahil olduğu sektöre göre başka idarelerin de yetkisi söz konusudur.
- Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes): https://tukes.fi/en/frontpage

 

  İthalat Denetimleri

 

- Finlandiya Gümrükleri: https://tulli.fi/en/businesses

 

  Piyasa gözetimi ve denetimi (Teknik düzenlemelere ilişkin)

 

Finlandiya’da en önemli piyasa gözetimi idaresi Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes)’dir.
- Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes): https://tukes.fi/en/frontpage
 
Diğer taraftan, sektörlere bağlı olarak piyasa gözetimi yapan kuruluşlar değişmektedir. 

Buna göre, Gıda, gıda maddeleri ile temas eden malzemeler, hayvan ve bunların yemleri, gübre ve tohum vb. ürünlerin denetimini Finnish Food Safety Authority -Evira tarafından yapılmaktadır.
- Evira: https://www.ruokavirasto.fi/en/

Paraşüt, yamaç paraşütü, gezi tekneleri, jet su kayakları, denizcilikle ilgili ekipmanlar, kara araçları, bisikletler, çocuk arabaları, motosikletçi kaskı, vb ürünlerin denetimi Finnish Transport Safety Agency -Trafi tarafından yapılmaktadır.
- Finnish Transport Safety Agency: https://www.traficom.fi/en

İlaçların denetimi Finnish Medicines Agency -Fimea tarafından yapılmaktadır.
- Finnish Medicines Agency (Fimea): https://www.fimea.fi/web/en/frontpage

Silah ve mühimmatın denetimi İçişleri Bakanlığınca yapılmaktadır. 
- Ministry of the Interior: http://intermin.fi/en/ 

Elektromanyetik alanlar (EM alanları), ultraviyole radyasyonu (UV) radyasyon, lazer radyasyonu ve tüketici ürünlerinde radyoaktivite yayan araç ve gereçler ile solaryum vb araçları kontrolü Radiation and Nuclear Safety Authority –STUK tarafında yapılmaktadır.
- Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK): https://www.stuk.fi/web/en/frontpage

Alkol ve tütün ürünleri, su kalitesi, sağlık ekipmanları ve sarf malzemeleri National Supervisory Authority for Welfare and Health -Valvira tarafından denetlenmektedir.
- National Supervisory Authority for Welfare and Health -Valvira: https://www.valvira.fi/web/en/front-page

Telekomünikasyon ekipmanı Finnish Communications Regulatory Authority –Ficora tarafından denetlenmektedir. 
- Finnish Communications Regulatory Authority –Ficora

İşçi sağlığı ve iş güvenliği gibi hususlar Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı (Occupational safety and health) tarafından denetlememektedir.
- Ministry of Social Affairs and Health (Occupational safety and health): https://stm.fi/tyosuojeluvalvonta?%20p_p_id=56_INSTANCE_7SjjYVdYeJHp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-%202&p_p_col_count=3&_56_INSTANCE_7SjjYVdYeJHp_languageId=en_US

Ozon tabakasına zarar veren ürünler ise Finnish Environment Institute –SYKE tarafından denetlenmektedir. 
- Finnish Environment Institute  –SYKE: https://www.syke.fi/en-US

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

Finlandiya’da teknik mevzuat AB’nin tek pazar mevzuatı vasıtasıyla şekillenmektedir. Bu bağlamda, AB’nin mevzuat veri sistemine (https://eur-lex.europa.eu/homepage.html) adresinden ulaşmak mümkündür. Diğer taraftan, Finlandiya mevzuat veri sistemine (https://finlex.fi/en/) adresinden erişilmektedir.

 

  Standartlar

 

Bu alandaki AB mevzuatı “Regulation (EU) No 1025/2012” olup, adresinden erişilmektedir.

 

  Teknik Düzenlemeler

 

Ürünün dahil olduğu sektöre göre düzenlemeler bulunmaktadır. Bununla beraber, bu mevzuata ilişkin bir derlemeye “Tukes at Edita legal information service”den Fince ya da İsveççe olarak (http://plus.edilex.fi/tukes/fi/) adresinden  erişim sağlanabilmektedir.

 

  Akreditasyon

 

Mevzuat listesine (https://www.finas.fi/sites/en/Information/Pages/Legislation-.aspx) adresinden erişebilmek mümkündür.

 

  Ürün Güvenliği/Güvenilirliği

 

Genel olarak ürün güvenliği ve bazı sektörel mevzuata Fince ve İsveççe olarak (http://plus.edilex.fi/tukes/fi/) adresinden erişilmektedir.

 

  İthalat Denetimi (teknik düzenlemelere ilişkin, sürece ilişkin, yetkili birimler hakkında)

 

İthalat kontrolleri hakkında bilgiyi Gümrük İdaresinin Fince ve İsveççe dillerinde bilgi veren (https://tulli.fi/tietoa-%20tullista/tullin-toiminta/tullilainsaadanto) adresinde bulmak mümkündür.

 

  Piyasa Gözetim Denetimi (teknik düzenlemeler, süreç, birimler hakkında)

 

Bu konudaki AB mevzuatı “Regulation (EC) No 765/2008” bağlantısından izlenebilmektedir. Bu kapsamda, sorumlu kuruluşlar tarafından takip edilen sektörel mevzuat bulunmaktadır.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

AB tek pazar mevzuatı Finlandiya’da mevcut sistemi oluşturmaktadır. Bu kapsamda sektörlere göre şartlar değişebilmektedir.

NFL modeline göre (Regulation (EC) No 765/2008; Decision No 768/2008/EC) ekonomik aktörlerin AB pazarında yer alabilmeleri için ürünlerini geçerli mevzuata uyumlu hale getirme yükümlülükleri mevcuttur.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Genel olarak ithalatta sevk öncesi inceleme yapılmamaktadır. İthalat kontrolü ilgili gümrük idarelerince yapılmaktadır. Piyasa gözetimi ve denetimi ürünün yerinde kontrolleri ile gerçekleştirilmektedir. Piyasa gözetimi ürünün bağlı olduğu sektörden sorumlu kuruluş tarafından yapılmaktadır. Bu çerçevede pek çok ürünün denetimi Tukes tarafından gerçekleştirilmektedir.

İthalat Denetimi

İthalat denetimleri Gümrük İdareleri vasıtasıyla yetkili kuruluşlarca gerçekleştirilebilmektedir.

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

HELSİNKİ BÜYÜKELÇİLİĞİ Nisa ILGAZ Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Mechelininkatu 28 A a 4 FL-00100 HELSINKI / FINLAND
helsinki@ticaret.gov.tr
00 358 9 477 41 70
(IP Tel) 0 312 204 83 40
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot