Fransa

Fransa

En büyük ithalatçı 2022
En büyük ithalatçı 2022
Almanya 352.45Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2022
En büyük ihracatçı 2022
Almanya 148.67Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
216.32 Milyar $
2019
5.82 Milyar $
2023
Türkiye’nin ihracatı
254.45 Milyar $
2019
5.50 Milyar $
2023

Genel Görünüm

Dünyanın en büyük yedinci ekonomisi olan Fransa, güçlü sanayi temeli, çok sayıda büyük ulusal işletmesi ve önemli uluslararası fuarlara ev sahipliği yapması ile sayısız ticaret fırsatları sunmaktadır. Çeşitlendirilmiş ve sofistike tüketim alışkanlıkları, yüksek harcama güçleri ile Fransız tüketicileri ticaret partnerlerine yüksek karlılık potansiyeli sunmaktadır. Fransa, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 32. sırada yer almaktadır.

67 milyonluk nüfusu ile Fransa, Almanya’dan sonra AB’nin en kalabalık 2. ülkesidir. 2019 yılındaki %8,4’lük işsizlik oranı ile Fransa, hem dünya hem de AB ortalamasının üstündedir. Bunun başlıca nedeni, Fransa’daki katı işgücü piyasası düzenlemeleridir. İşgücünün %77’si hizmetler sektöründe ve %20’si sanayide istihdam edilmektedir. Hizmetler sektöründeki istihdamının son 10 yılda devamlı artan eğilimde olması, Fransa ekonomisinin gelişimini sürdürdüğünün bir göstergesidir. 2019 yılındaki GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 2,7 trilyon dolar olan Fransa, AB’de Almanya’dan sonra ikinci en büyük ekonomidir. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2019 yılında yıllık reel olarak %1,3 oranında büyüyen Fransa ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle -%7,2 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, Fransa 2019 yılında toplam 569 milyar dolarlık ihracat, 651 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. En yakın ticari ilişkilerini komşu ülkeleri olan Almanya, İtalya, İspanya, Belçika ve dünya ticaretinde başı çeken Amerika ve Çin ile kurmuştur. Türkiye ise 2019 yılında 6,76 milyar dolarlık ithalat yaparken yaklaşık 7,95 milyar dolarlık ihracat yapmıştır. 2019 yılında 14 milyar doları aşan ikili ticaret ile Fransa, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 7. ülke konumundadır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
4 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
8.89%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2022
2.22 Trilyon $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
4.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
5.22%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
2.78 Trilyon $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
2.56%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
57.09 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
38.13%
Mal ihracatı-2022
962.13 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
7.01%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
4.10 Bin
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
5.52 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
1.8%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
17.38%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
70.32%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
34.01%
Toplam Nüfus-2022
67.93 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
3.79%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
51.6%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
0.95
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
2.0 gün
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
3.0 gün
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20182019202020212022

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20182019202020212022
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Gelişmiş ve sanayileşmiş bir ülke olan Fransa’da, enerji, kimya, turizm, ulaşım, yiyecek ve içecek ve giyim önde gelen sektörlerdir. Fransa bu sektörlerde alanında lider birçok firmaya ev sahipliği yapmaktadır. Nükleer Enerji Enstitüsü verilerine göre, Fransa Amerika’dan sonra dünyada en fazla nükleer enerji üreten ülkedir. Dünya Turizm Organizasyonu verilerine göre, Fransa dünyada en çok turistin ziyaret ettiği ülke, başkenti Paris ise Bangkok’un ardından yılda yaklaşık 20 milyon turist ile dünyada en çok ziyaret edilen ikinci şehirdir.

Türkiye’nin Fransa’ya en çok ihracat yaptığı sektörler otomotiv, makine ve makine parçaları, elektrikli cihazlar ve giyim ve aksesurlarıdır. Bu sektörlerin tümünde son 5 yılda artış görülürken, yıllık ortalama %15 büyüme ile otomotiv ve yıllık ortalama %12 büyüme ile makine ve makine parçaları, Fransa genel ihracatımızdaki yıllık ortalama %8’lik büyümenin üstünde performans sergilemişlerdir. Fransa’nın toplam ithalatında da son 5 yılda artış gösteren ve dış ticaret dengesinin negatif olduğu bu iki sektör, Fransa ihracatımızın artışı için potansiyel taşımaktadır.

Türkiye’nin Fransa’dan en çok ithalat yaptığı sektörler otomotiv, makine ve makine parçaları, demir çelik, elektrikli cihazlar, plastik ve plastik ürünleridir. Son 5 yılda yıllık ortalama -%5 küçülme ile otomotiv ve yıllık ortalama -%6 küçülme ile makine ve makine parçaları, genel Fransa ithalatımızdaki -%4’lük küçülmenin üstünde düşüş göstermişlerdir. Demir çelik sektörü ise son 5 yılda yıllık ortalama %14 büyüme ile bu sektörler arasında en fazla artışı göstermiştir.

Fransa ile ticaretimizde en fazla ihracat ve ithalat yaptığımız sektörler yüksek benzerlik göstermektedir. Ancak, bu sektörlerde ihracatımızda artış meydana gelirken ithalatımızın azalması Fransa ile ticaretimizin yıldan yıla daha karlı bir hale geldiğinin göstergesidir. 

Fransa Ulusal Meclisi, yenilenebilir enerji üretimini artırmaya yönelik kararlar alarak mevcutta yüksek oranda nükleer kaynaklı olan enerji üretiminin 2030’a kadar %33 oranında yenilenebilir enerjiden üretilmesini hedeflemiştir ancak AB raporlarına göre mevcutta bu hedefin altında kalmaktadır. Türkiye ise yenilenebilir enerji kullanımını başarıyla artırmaktadır ve 2023 yılı için enerji üretiminde %60 oranında hedef açıklamıştır. Türkiye yenilenebilir enerji alanında, Fransa'daki proje geliştiricilere ve alt yüklenicilere yardımcı olarak ticari ilişkisini geliştirmek için iyi bir konumdadır. 

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ülkedeki Teknik Engeller

Ülkelerin farklı teknik düzenlemeleri, test ve belgelendirme işlemleri hakkında bilgi edinmek ve ihracat öncesi dönemde varsa teknik engellere yönelik önlem almak ihracatınızı geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Aşağıda teknikengel.gov.tr adresi kaynak alınarak hazırlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  Standartlar


Fransız standartlar sistemi, Sektörel Standartlar Bürolarının çalışmaları ile pek çok sektörde ortak alanları düzenleyen Fransa’nın resmi standartlar kuruluşu Fransa Standartlar Birliği- AFNOR (Association Française de Normalisation)’un düzenlemelerine dayanmaktadır. (http://www.afnor.org/) AFNOR, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (Organisation Internationale de Normalisation-ISO) ve Avrupa Standardizasyon Komitesi (Comité Européen de Normalisation-CEN) nezdinde Fransa’yı temsil etmektedir. Ayrıca; Avrupa’da (Almanya, İngiltere, Rusya, Türkiye), Afrika’da (Batı Afrika, Tunus, Fas), Ortadoğu’da (Lübnan) ve Uzakdoğu’da (Çin, Tayvan) faaliyet göstermektedir. 2011 yılında AFNOR her beş yılda bir yenilenen bir “Fransa Standartlar Stratejisi” hayata geçirmiştir. Yeni strateji 2016-2018 yıllarına yönelik geleceğin normlarına yönelik çalışmaları kapsamaktadır.
AFNOR, NF (Norme Française) olarak kısaltılan Fransız normları ve kendi markası AFAQ ile Fransa’da sistem, ürün ve yeterlilik konularında sertifikasyon yapmakta; AB Direktifleri çerçevesinde de inşaat ürünleri, güvenlik ekipmanları, asansörler ve basınçlı ürünler için CE sertifikası vermektedir.
Ayrıca; İSO 9001, İSO 14001, OHSAS 18001 ve ILO-OSH 2001 düzenlemeleri AFNOR tarafından yapılmakta, bunun yanı sıra sektörel sertifikasyonlar da temin edilmektedir. Otomobil (İSO/TS 16949), Gıda (İSO 22000), Bilgi teknolojileri (ISO 20000-1) ve Uzay Teknolojileri sertifikasyonları gibi...

 

  Teknik Düzenlemeler


Fransa, AB Teknik Mevzuatını esas almakta ve uygulamaktadır. Bu konudaki Avrupa Birliği mevzuatına Avrupa Komisyonunun http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/fr/ adresinden ulaşmak mümkündür.
Mevzuatın uygulanması aşamasında sıkı bir takip sözkonusu olmakta, uygulanması ihtiyari olan bazı standartlara yönlendirmeler de yapılmaktadır. Genel yaklaşım, bir nedenle uyum sağlanamayan standartlarla ilgili teknik düzenlemeler çerçevesinde detaylı açıklama istenmesi şeklinde olmaktadır. Kullanım alanlarına göre ürünler tek tek değerlendirilebilmektedir. Belirlenmiş gerekliliklerin yerine getirilmemesi gerekçesiyle piyasadan toplatılan ürünler de sözkonusu olabilmektedir.

 

  Akreditasyon


Fransız Akreditasyon Komitesi-COFRAC (Comité Français Accreditation) 1994 yılında kurulmuş ve 2008 yılı Aralık ayında çıkarılan bir Kararname ile Fransa’nın tek ulusal akreditasyon kuruluşu olarak belirlenmiştir. COFRAC, European Co-operation for Accreditation-EA, International Accreditation Forum-IAF ve International Accreditation Cooperation- ILAC üyesidir.
Fransız Akreditasyon Komitesine www.cofrac.fr adresinden ulaşmak ve bilgilere erişim sağlamak mümkündür. (https://www.cofrac.fr/documentation/cert-cps-inf-02)

 

  Ürün Güvenliği/Güvenilirliği


Fransa Rekabet, Tüketim ve Hileli İşlemleri Önleme Genel Müdürlüğü-DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) ürün güvenirliği konusunu takip eden ana idare olarak belirlenmektedir. DGCCRF sözkonusu uygulamalarla ilgili belirlenmiş kuruluşların bulunmadığı tüm alanlarda sorumlu ve yetkilidir. (http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Securite-des-produits-industriels-et-des-services)
 
Diğer taraftan, Ekonomi ve Maliye Bakanlığına bağlı Gümrükler ve Dolaylı Vergiler Genel Müdürlüğü (DGDDI-Direction Générale des Douanes et Droits Indirects) http://www.douane.gouv.fr/ ürün güvenliği denetimi sisteminde önemli rol oynamaktadır. Diğer AB ülkelerindekinin aksine Fransız Gümrüğü de piyasa gözetiminde tam yetkilidir.

 

  İthalat Denetimi


Ekonomi ve Maliye Bakanlığına bağlı Gümrükler ve Dolaylı Vergiler Genel Müdürlüğü (DGDDI-Direction Générale des Douanes et Droits Indirects) yetkili kuruluştur.

 

  Piyasa Gözetim Denetimi


- Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Şirketler Genel Müdürlüğü (DGE Direction Générale des Entreprises)
- Fransa Rekabet, Tüketim ve Hileli İşlemleri Önleme Genel Müdürlüğü (DGCCRF/Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes): http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Securite-des-produits-industriels-et-des-services

Üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünler konusunda yetkili kurum:
Gümrükler ve Dolaylı Vergiler Genel Müdürlüğü (DGDDI/Direction Générale des Douanes et Droits Indirects): http://www.douane.gouv.fr
 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri

  Standartlar

 

AB ile uyumlaştırılmış standartlar, üç bağımsız standardizasyon kuruluşu tarafından hazırlanmaktadır. Bu kuruluşların web siteleri: 
- European Committee for Standardisation(CEN): http://www.cen.eu/ https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
- European Committee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC): https://www.cenelec.eu/
- European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

Alt kategoriler olarak değerlendirildiğinde ise:
- İnsan ve Bitki Sağlığı Standartları 
- Çevresel Standartlar

 

  Pazarlama Standartları


- Ürün ve ülke bazında sorgulama ise internet üzerinden yapılabilir.
 

Öte yandan, bu konuda Fransa’da yetkili kuruluş AFNOR(Association Française de Normalisation)Fransız Standartlar Birliği olup, bilgilere ulaşmak için kullanılacak internet adresi http://www.afnor.org olarak belirlenmektedir.

 

  Teknik Düzenlemeler

 

Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak üçüncü ülkelerden AB'ne ithal edilen malların, AB teknik şartlarını karşılaması zorunludur. Söz konusu teknik düzenlemeler, 4 ana başlık altındadır: “Ürün Güvenliği”, “Teknik Standardizasyon”, “Ambalajlama”, “Etiketleme”.

Avrupa Komisyonu tarafından kurulan web sitesi ücretsiz olarak teknik düzenlemeler ve üye ülkelerde uygulanan standartlara ilişkin bilgi vermektedir. Web sitesinde yayınlanan ücretsiz otomatik bilgilendirmeler için abonelik sistemi de mevcuttur. (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/fr/)

 

  Akreditasyon


COFRAC Fransız Akreditasyon Komitesi

 

  Ürün Güvenliği/Güvenilirliği


AB Genel Mevzuatı kapsamında 2001/95/EC direktifi kapsamında ilerlenmektedir.
Ayrıca, DGCCRF Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes-Rekabet, Tüketim ve Hileli İşlemleri Önleme Genel Müdürlüğü. http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Securite-des-produits-industriels-et-des-services sitesinden de bilgi temin edilebilmektedir.

 

  İthalat Denetimi

 

- AB Gümrük Mevzuatı, AB üyesi olmayan ülkelerle olan ticarette gümrük konularını kapsayan tüm kurallar bütünü olup, tüm AB üyesi ülkelerde gümrük uygulamalarının aynı ve şeffaf olmasını sağlamaktadır. AB Gümrük Mevzuatına aşağıdaki linkten erişim sağlanabilmektedir.
- AB İthalat Prosedürleri
- İthalat Kısıtlamaları: AB ülkeleri tarafından yapılan ithalatta tarım ürünleri, tekstil, demir çelik ürünlerine yönelik bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. 
- Avrupa Birligi’nin 2000/29/EC sayılı direktifi çerçevesinde yapılan denetimler: https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vj6ipbgdfpz3 
- Avrupa Birliği’nin direktifi çerçevesinde ürünleri teftiş etmeye yetkili sertifikasyon firmaları
- Gümrükler ve Dolaylı Vergiler Genel Müdürlüğü (DGDDI/Direction Générale des Douanes et Droits Indirects: http://www.douane.gouv.fr) ithalatta bitkisel sağlık denetimleri “Phytosanitaire” konusunda gerekli düzenlemeleri içermektedir. 

 

  Piyasa Gözetim Denetimi


Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Şirketler Müdürlüğü (Direction Générale des Entreprises) Mevzuatı bu alandaki düzenlemeleri belirlemektedir.

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler
Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar

Ürünlerin Fransız pazarına girişte karşı karşıya kalacağı uygulamaların güncel haline Ekonomi ve Maliye Bakanlığı çatısı altında faaliyet göstermekte olan Şirketler Genel Müdürlüğü tarafından şahısların ve firmaların kullanımına sunulmuş olan Ürün Temas Noktası (PCP/Point de Contact Produit)’nın internet sitesinden veya doğrudan pcp.france@finances.gouv.fr adresinden ulaşmak mümkün olmaktadır.
Buna göre CE işareti, EN işareti ile AB normlarıyla paralel ilerleyen NF Norme Française sertifikası da zaman zaman istenmektedir.
Üreticiler/İmalatçılar ürünlerinin AB güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmekle sorumludurlar. Uygunluk değerlendirmesini gerçekleştirmek, teknik dosyayı hazırlamak, AB uygunluk beyanını yayınlamak ve CE işaretini bir ürüne yapıştırmak üreticinin sorumluluğundadır. Ancak, bu işlemlerin tamamlanması durumunda ilgili ürün AB pazarında işlem görebilmektedir.
Yüksek emniyet riskleri arz eden ürünler için güvenlik üretici tarafından tek başına kontrol edilememektedir. Bu durumda, bağımsız bir kuruluş - özellikle ulusal makamlar tarafından atanmış olan onaylanmış bir kuruluş- güvenlik kontrolünü gerçekleştirmek zorundadır. Üretici, “CE işareti”ni ürüne yalnızca bu işlem yapıldıktan sonra koyabilmektedir.
İthalatçılar ise, AB dışı ülkelerden ithal ettikleri ürünleri AB piyasasına arz etmeden önce tüm AB güvenlik, sağlık ve çevre koruma şartlarını yerine getirip getirmediğini kontrol etmek yükümlülüğündedir.
İthalatçılar veya distribütörler, ürünleri kendi adlarına AB piyasasında pazarlamaları durumunda, üreticinin sorumluluklarını üstlenmektedir. Bu durumda, CE markasını iliştirirken yasal sorumluluğu üstlenecekleri için ürün tasarım ve üretimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdırlar.

Fransız Standartlar Birliği AFNOR bu görevi üstlenmektedir (http://www.afnor.org/)

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler

- Düşük akımlı elektrikli ürünler    (2014/35/UE): http://eur- lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32014L0035&from=FR

- Basit Basınçlı Kaplar    (2014/29/UE): http://eur- lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32014L0029&from=FR

- Oyuncaklar    (2009/48/CE): http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=OJ:L:2009:170:0001:0037:FR:PDF
- İnşaat Malzemeleri    (305/2011): http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:FR:PDF
- Elektromanyetik Uyumluluk (CEM)    (2014/30/UE): http://eur- lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32014L0030&from=FR

- Makinalar    (2006/42/CE): http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CONSLEG:2006L0042:20091215:FR:PDF

- Kişisel Korunma Ürünleri    (89/686/CEE): http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CONSLEG:1989L0686:20031120:FR:PDF

- Tıbbi Cihazlar    (93/42/CEE): http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CONSLEG:1993L0042:20071011:FR:PDF

- Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Medikal Ürünler    (90/385/CEE): http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CONSLEG:1990L0385:20071011:FR:PDF

-İn vitro Tıbbi Tanı Cihazları    (98/79/CE): http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CONSLEG:1998L0079:20090807:FR:PDF

- Gazla Çalışan Ürünler    (2009/142/CE): http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=OJ:L:2009:330:0010:0027:FR:PDF
- Gazlı Sıcak Su Kazanları    (92/42/CEE): http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CONSLEG:1992L0042:20080321:FR:PDF

- Sivil Kullanıma Yönelik Patlayıcılar    (2014/28/UE): http://eur- lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32014L0028&from=FR

- Patlayıcı, Parlayıcı ve Kolay Yanıcı Ürünler (ATEX)    (2014/34/UE): http://eur- lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32014L0034&from=FR

CE Belgelendirilmesi olmaksızın AB Standartlarına Uyması Zorunlu Ürünler:
- Soğutma aygıtları 
- Ambalaj malzemesi 
- Ambalaj malzemesi atığı
- Elektrikli ve elektronik ekipman atıkları

Güvenlik düzenlemelerine, Fransız standartlarına uyması zorunlu ya da Fransa’da bir İdare Tarafından Onay Alması Gerekli Ürünler:
- Otomotiv (Service des Mines (http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/centre-national-de-reception-des-r180.html))
- Telefon ekipmanları (Arcep)
- Gübre ve kültürler (Tarım Bakanlığı)
- Bebek sandalyesi, bebek arabası, çocuk yatağı
- Dış mekan ekipmanları
- Merdiven, iskele, barbekü, yangın söndürücüleri, motosiklet kaskı, piroteknik ürünler, asbest içeren ürünler
- Altın mücevherat
- Ölçüm ensturmanları için ayar kontrolü
- Video oyunları vb.

İnternet sayfalarından muhtelif ürün grupları konusunda uygulamalara, bildirimlere, ilgili kuruluşların e-posta adreslerine ulaşmak mümkündür. Bununla birlikte, özellikle Fransa Gümrük ve Dolaylı Vergiler Genel Müdürlüğündeki bilgilerin sadece Fransızca olması metinlerin ihracatçılarımız tarafından anlaşılmasını zorlaştırabilecek bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

Diğer ülke belgelerinin kabulü

Fransa AB, DTÖ, ISO, CITES üyesi olduğu için bu kapsamda ya da taraf olduğu diğer uluslararası anlaşmalar kapsamında tanınmış olan diğer ülkeler tarafından verilen belgeleri de tanımaktadır.

Ülkede ürün güvenliği denetimleri
Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar

Her denetim birimi kontrollere yönelik kendi imkanları dahilinde güvenli sunumu sağlamakla görevlendirilmiştir. Kontrollerin takibi ve izlenmesi sorumluluk zincirinde bulunan birçok kuruluşun katılımıyla yapılmaktadır.
Fransa’ya ihraç edilen ürünlerin güvenlik şartlarına uygunluğunun denetim için sevk öncesi inceleme uygulaması bulunmamakla birlikte ihtiyaç duyan firmalar tarafından üçüncü ülkelerden ithal edecekleri ürünler için bu tür bir inceleme istenebilmektedir. İhracatı yapılan ürünler ile ilgili güvenlik denetimi ürün piyasadayken yapılmaktadır.
 
Fransa’ya ihraç edilen ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi, AB üyesi ülkelerce AB içerisinde uyumlaştırılmış olan ürün güvenlik kuralları çerçevesinde yapılmakta olup, RAPEX (tehlikeli ürünler konusunda AB Ülkeleri arasında hızlı bilgi değişim sistemi) gibi AB mekanizmaları tarafından da desteklenmektedir.
Genel Ürün Güvenliği direktifi 2001/95/EC (GPSD) RAPEX’in yasal çerçevesini oluşturmaktadır. GPSD’nin temel amacı, yalnızca güvenli ürünlerin piyasada bulunmasını sağlamaktır. GPSD, diğer AB mevzuatı, ulusal standartlar, Komisyon tavsiyeleri veya ürün güvenliği ile ilgili uygulama kurallarının yokluğunda geçerlidir ve aynı zamanda sektörel mevzuatı da tamamlar niteliktedir. Oyuncaklar, elektrikli ve elektronik ürünler, kozmetik ürünler, kimyasallar ve diğer belirli ürün gruplarının güvenliği içinse özel kurallar mevcuttur.
GPSD, ayrı düzenlemeler kapsamında ele alınan farmasötik maddeleri, tıbbi cihazları veya yiyecekleri ise kapsamamaktadır. Nitekim, gıda ürünleri için, RAPEX’e benzer özel bir uyarı sistemi RASFF bulunmaktadır.
Güvenli ürünlerin satışından firmalar ve ulusal otoriteler sorumludur. Bu bağlamda, GPSD hem üretici/tedarikçi firmalara hem de AB üyesi ülkelerin makamlarına ürün güvenliği konusunda yükümlülükler getirmektedir. Üretici/tedarikçi firmalar güvenli ürünlerin piyasaya sokulmasından ve tüketicileri ürünler ile ilgili riskler hakkında bilgilendirmekten sorumludur. Diğer yandan, tüketicilere yönelik herhangi bir riski önlemek açısından piyasada bulunan tehlikeli ürünlerin izlenebilirliğinden emin olmak durumundadır.
Tüm AB üyesi ülkelerde olduğu gibi Fransa ilgili kurum ve kuruluşları ise, piyasa denetim ve gözetiminden sorumludurlar. Piyasadaki ürünlerin güvenli olup olmadığını kontrol ederek, ürün güvenliği mevzuatının ve kurallarının üreticiler ve dağıtım zincirleri tarafından uygulanmasını sağlamaktadırlar ve gerektiğinde yaptırım uygulayabilmektedirler. Ayrıca, piyasada bulunan gıda haricindeki tehlikeli ürünler hakkında RAPEX sistemine bilgi göndermektedirler. Bu çerçevede, piyasa gözetim makamları, tüketicilerin AB dışından gelen tehlikeli ürünlerin tüketiminden korunmasında önemli bir rol oynayan gümrüklerle yakın işbirliği içerisindedir. Konuyla ilgili tablo ve ayrıntılı bilgiler www.teknikengel.gov.tr/#/ülke/fransa websitesinde yer almaktadır.

Sevk öncesi inceleme talep edilmemektedir.

Üçüncü ülkelerden gelen ürünlerin kontrolü Gümrük İdaresince DGDDI/Direction Générale des Douanes et Droits Indirects tarafından yapılmaktadır.
Ayrıca; Avrupa Birliği’nin 2000/29/EC sayılı direktifi çerçevesinde    ithalat denetimleri yapılmaktadır. (https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vj6ipbgdfpz3)

Fransa’da piyasa gözetimi ve denetimi; DGCCRF/ Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes/ Rekabet, Tüketim ve Hileli İşlemleri Önleme Genel Müdürlüğü ve Ekonomi ve Maliye Bakanlığına bağlı Gümrükler ve Dolaylı Vergiler Genel Müdürlüğü DGDDI/Direction Générale des Douanes et Droits Indirects tarafından yapılmaktadır. Diğer AB ülkelerindeki uygulamalardan farklı olarak ilgili Fransız Gümrük İdaresi piyasa gözetiminde tam yetkilidir.

İthalat Denetimi

İthalatta özellikle taklit ürünler, amyant ve amyant içeren maddeler, tehlikeli maddeler ihtiva eden ürünler, listelenen bazı bitkiler, bitkisel ürünler, bazı hayvansal ürünler, polikarbondan yeni doğan biberonları, bazı hayvanların kürk ve derileri gibi ürünlerin ithalatı tamamen yasaktır.
Yine, denetimlerde özellikle tarım ürünleri listeleri dönemler itibariyle farklılık gösterebilmekte olup, ürünler bazında Gümrükler ve Dolaylı Vergiler Genel Müdürlüğü altında faaliyet gösteren internet sitesinden bölgeler ve iller özelinde faaliyet gösteren merkezlerden bilgi edinilebilmektedir.

Denetim Şartları (fiziki kontroller, her parti için, risk esaslı denetim gibi):
- http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controles-a-limportation adresinde mevcuttur.
- Hayvansal ürünlerde kontrolu DGCCRF/Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumu ve DGDDI/Gümrük ve Dolaylı Vergiler Genel Müdürlüğü tarafindan yürütülmektedir.
(http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/presentation-generale-des-controles-a-limportation-des-denrees-alimentaires-dorigine-non)
- Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (CE) n°882/2004 sayılı kararının 15/5.paragrafına istinaden hukuki denetimler (UE) 2017/186 (http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/securite/produits_alimentaires/controles_importation/RegltUE-_2017-186.pdf) çerçevesinde yapılmaktadır.
- Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (CE) n°178/2002 sayılı düzenlemesinin 53. maddesinde tanımlanan olağanüstü önlemler de alınabilmektedir.
- Her halükarda, ürünü getiren firmanın "DCE Document Commun d’Entrée” adlı giriş belgesini, ürünün girdiği gümrük kapısının, giriş saatinin ve ürünün özelliklerine dair bilgilerin yer aldığı belgeyi doldurması gerekmektedir. 

 

Ülke Haberleri

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Murat GÖREN Ticaret Başmüşaviri Ambassade de Turquie Bureau du Conseiller Commercial 16, Avenue de Lamballe 75016 PARIS / FRANCE
paris@ticaret.gov.tr
00 33 1 45 25 29 63
(IP Tel) 0 312 204 82 71(IP Tel) 0 312 204 83 15
(Fax) 00 33 1 45 24 27 14
PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Gonca KÖKSAL ENSARİ Ticaret Müşaviri Ambassade de Turquie Bureau du Conseiller Commercial 16, Avenue de Lamballe 75016 PARIS / FRANCE
paris@ticaret.gov.tr
00 33 1 45 25 29 63
(IP Tel) 0 312 204 82 71(IP Tel) 0 312 204 83 15
(Fax) 00 33 1 45 24 27 14
MARSİLYA BAŞKONSOLOSLUĞU İnan YILDIRIMLIDAL Ticaret Ataşesi Consulat Général de Turquie Bureau de I'Attaché Commercial 2 Rue Edmond Rostand 13006 MARSEILLE / FRANCE
marsilya@ticaret.gov.tr
00 33 4 91 28 60 30
(Fax) 00 33 491 17 90 06
LİYON BAŞKONSOLOSLUĞU Umay GÖKSU Ticaret Ataşesi Consulat Général de Turquie Bureau de I'Attaché Commercial 59 rue de Crequi 69006 LYON / FRANCE
lyon@ticaret.gov.tr
00 33 427 01 37 26
(IP Tel) 0 312 204 81 71
(Fax) 00 33 437 43 12 54
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot