Güney Afrika Cumhuriyeti

Güney Afrika Cumhuriyeti

En büyük ithalatçı 2023
En büyük ithalatçı 2023
Çin Halk Cumhuriyeti 93.27Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2023
En büyük ihracatçı 2023
Diğer 157.77Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
24.13 Milyar $
2019
840.50 Milyon $
2023
Türkiye’nin ihracatı
18.22 Milyar $
2019
968.72 Milyon $
2023

Genel Görünüm

Nijerya ve Mısır'dan sonra Afrika’nın 3. ve dünyanın 31. büyük ekonomisi olan Güney Afrika Cumhuriyeti, bir maden ve mineral kaynaklar ülkesi olarak gelecek vaat eden bir pazardır. Gelişmekte olan ekonomisi ile Afrika kıtası için önemli bir rol oynayan Güney Afrika; güçlü finansal, yasal ve ticari hizmetlere ve kapsamlı ulaşım altyapısına sahiptir. Afrika Kıtası için önem taşıyan çok sayıda limana ev sahipliği yapan Güney Afrika, Sahra altı ülkeler ve pazarlar için ideal bir giriş kapısıdır. Güney Afrika, 2020 yılı Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 84. sırada yer almaktadır.

Çok sayıda etnik kökenden milletleri barındıran Güney Afrika, parlamenter cumhuriyet sistemi ile yönetilmektedir. Güney Afrika'da yürütme başkenti Pretoria, yasama başkenti Cape Town, yargı başkenti Bloemfontein olmak üzere üç başkent bulunmaktadır. Ülkede kullanılan para birimi Rand’dır (ZAR). 11 ulusal dile sahip olan Güney Afrika’da en yaygın konuşulan ve iş dünyasında kullanılan dil İngilizcedir.

Güney Afrika 59,3 milyonluk nüfusu ile dünyanın en kalabalık 25. ülkesidir. İşsizliğin %32,7 ile son derece yüksek olduğu ülke, gelir dağılımındaki adaletsizliği ölçen Gini Katsayısı’na göre 180 ülke içerisinde dünyada birinci sıradadır. Bu istatistiği destekleyecek şekilde nüfusun %10’unun ekonominin %85’ini kontrol ettiği tahmin edilen ülkede, Dünya Bankası raporlarına göre nüfusun %55’i yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Enflasyon oranlarının ise tüm Dünya’da olduğu gibi Güney Afrika’da da yükseldiği gözlenmekte olup yıllık enflasyon Ocak 2023 itibarıyla %6,9’dur. Emsal ülkelere göre tarihsel olarak daha düşük büyüme performansı sergilemesine rağmen, Güney Afrika dış ticaret fazlası vermeye devam etmektedir. 2021 yılı sonu itibarıyla 123,8 milyar USD ihracata karşılık, 93,5 milyar USD ithalat yapan Güney Afrika ekonomisi 2021 yılını 30,3 milyar USD dış ticaret fazlası ile kapatmıştır. 2022 yılı sonu itibarıyla ise daha düşük bir dış ticaret performansı gösteren Güney Afrika yaklaşık 11-12 Milyar USD dış ticaret fazlası vermiştir.

Güney Afrika’nın en önemli ihracat kalemleri arasında maden ve değerli metaller, demir ve demir cevheri, krom, alüminyum, motorlu taşıtlar ve tarım ürünlerinden, ithalatının ise petrol ve petrol ürünleri, elektrikli makina ve aksamları, ilaç ve eczacılık ürünleri, kimyasallar, kozmetik, plastik gibi ürün grupları yer almaktadır.

Güney Afrika’nın en önemli ihracat pazarları Çin, Amerika, Almanya, İngiltere ve diğer bölge ülkeleri, en önemli tedarikçileri ise Çin, Almanya, Amerika, Hindistan ve Suudi Arabistan olarak yer almaktadır.

Tarihsel olarak Güney Afrika ile Türkiye arasındaki ikili ticaret rakamlarına bakıldığında son 10 yıldır yıllık ticaret hacminin yaklaşık 1,3 milyar USD ile 2.4 milyar USD arasında bir seviyede gerçekleştiği görülmektedir. Geçen 10 yıl zarfında 2011 yılı 2.46 milyar USD ile ticaret hacminin en fazla gerçekleştiği yıl olurken, pandemi etkisiyle 2019 yılı 1.32 milyar USD ile ticaret hacminin ez az seviyelerde gerçekleştiği yıl olarak ortaya çıkmaktadır.

2022 yılı verilerine göre Türkiye-Güney Afrika ikili ticaret hacmi, 2021 yılı sonunda ulaşılan 2,05 milyar USD’lik ticaret hacmine kıyasla %60 oranında artarak 3,29 milyar USD seviyesine ulaşmıştır.

2022 yılı sonu itibarıyla Güney Afrika’ya olan ihracatımızda petrol ürünleri ve diğer mineral yağları, kara yolu taşıtları ve parça ve aksesuarları, çamaşır ve bulaşık makinaları, halı ve ev tekstili ürünleri, kuru gıdalar, traktörler, lastikler ve bazı plastik ürünler öne çıkmakta; ithalatımızda ise altın ve platin gibi diğer değerli maden ve metaller, santrifüjler, binek otomobiller, demir ve çelik ürünleri, krom, taş kömürü, alüminyum gibi diğer madenler başta gelmektedir.

TÜİK verilerine göre, 2022 sonu itibarıyla Güney Afrika’nın Türkiye ihracatında %0,67 pay ile Türkiye’nin en büyük 35. ihracat pazarı; ithalatında ise yine %0,44 pay ile 40. en büyük tedarikçisi olduğu görülmektedir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2022
2 / 5
Lojistik performansı-2022
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2022
14.21%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2023
461.52 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2022
40.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2022
7.04%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2022
405.86 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2022
2.04%-2022
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2022
15.57 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2022
31.46%
Mal ihracatı-2023
626.85 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2022
7.55%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2022
15.13
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2022
4.41 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2022
2.57%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2022
24.44%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2022
62.61%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2022
33.44%
Toplam Nüfus-2022
59.89 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2022
2.27%
Mal ticareti (% GSYİH)-2022
63.84%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2022
16.36
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2022
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2022
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20192020202120222023
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Güney Afrika, Ticaret Bakanlığı’nın 2022-2023 yılları için belirlediği 24 Hedef ülke ve 2022 yılında yayınladığı Uzak Ülkeler Stratejisi’de yer alan 18 ülkeden birisidir. Güney Afrika’nın Uzak Ülkeler Stratejisinde yer alan 18 ülkeden birisi olması sebebiyle mevcut destek puanı diğer ülkelere nazaran % 25’e kadar artmaktadır.

Güney Afrika, Afrika kıtasının en önemli fuar merkezidir. Özellikle madencilik, otomotiv, enerji, sağlık ve medikal, paketleme ve ambalaj, gıda ve helal gıda, inşaat ve yapı malzemeleri, turizm, bilişim, film ve dizi sektörlerinde önemli uluslararası fuarlar düzenlenmektedir.

Güney Afrika’da özellikle otomotiv, otomotiv yedek parça ve aksesuar sektörleri, makine ve aksamları, dizi ve film sektörü, savunma sanayi sektörlerinde Türk firmaları açısından önemli fırsatlar olduğu görülmektedir.

Yeraltı madenleri açısından zengin bir ülke konumunda olan Güney Afrika’da ihracat gelirlerinin üçte birini maden cevherleri ve değerli taşlar ve metaller sektörleri oluşturmaktadır. Altın, elmas ve platin gibi pahalı madenlere de sahip olan Güney Afrika, dünya krom ihracatının %40’tan fazlasını tek başına sağlamaktadır. Maden sektörünün yanı sıra, tarım ve hayvancılık ürünleri, gıda işleme ve binek araç imalat ve montajı üretimde öne çıkan sektörlerdir.

Güney Afrika Cumhuriyeti, ülkemiz ürünleri için Sahra altı Afrika’da en önemli hedef ülke olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sahibi AB ülkelerinin pazardaki rekabet avantajı, Güney Afrika ile yakın ticari entegrasyonumuzun gelişmesinin yer yer önüne geçebilmektedir. Bu nedenle, Güney Afrika ile üretim ve tedarik zinciri ortaklıkları veya uzun dönemli proje işbirlikleri gibi sürdürülebilir işler yapmak, hem STA engelinin aşılmasında hem de sürdürülebilir ticari ilişki kurulmasında faydalı olacaktır.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

PRETORIA BÜYÜKELÇİLİĞİ Bengü OKUR ERDOĞAN Ticaret Müşaviri Commercial Counsellor Office, Turkish Embassy in Pretoria, 573 Fehrsen Street, Pretoria, South Africa
pretoria@ticaret.gov.tr
00 2712 342 60 51
(IP Tel) 0 312 204 82 92
PRETORIA BÜYÜKELÇİLİĞİ İlker ERALP Ticaret Müşaviri Commercial Counsellor Office, Turkish Embassy in Pretoria, 573 Fehrsen Street, Pretoria, South Africa
pretoria@ticaret.gov.tr
00 2712 342 60 5100 2712 342 60 58
(IP Tel) 0 312 204 83 43
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot