Güney Afrika Cumhuriyeti

Güney Afrika Cumhuriyeti

En büyük ithalatçı 2020
En büyük ithalatçı 2020
Çin Halk Cumhuriyeti 14.30Milyar
Dolar
En büyük ihracatçı 2020
En büyük ihracatçı 2020
Çin Halk Cumhuriyeti 9.79Milyar
Dolar
Türkiye’nin ithalatı
1.71 Milyar $
2017
1.19 Milyar $
2021
Türkiye’nin ihracatı
492.43 Milyon $
2017
861.26 Milyon $
2021

Genel Görünüm

Afrika’nın 2. ve dünyanın 37. büyük ekonomisi olan Güney Afrika, doğal kaynaklarla dolu, çeşitlendirilmiş ve gelecek vaat eden bir pazardır. Gelişmekte olan ekonomisi ile Afrika kıtası için önemli bir rol oynayan Güney Afrika; güçlü finansal, yasal ve ticari hizmetlere ve kapsamlı ulaşım altyapısına sahiptir. Afrika için önem taşıyan çok sayıda limana ev sahipliği yapan Güney Afrika, Sahra altı ülkeler ve pazarlar için ideal bir giriş kapısıdır. Güney Afrika, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 84. sırada yer almaktadır.

Çok sayıda etnik kökenden milletleri barındıran Güney Afrika, parlamenter cumhuriyet sistemi ile yönetilmektedir. Güney Afrika'da yürütme başkenti Pretoria, yasama başkenti Cape Town, yargı başkenti Bloemfontein olmak üzere üç başkent bulunmaktadır. Ülkede kullanılan para birimi Rand’dır (ZAR). 11 ulusal dile sahip olan Güney Afrika’da en yaygın konuşulan ve iş dünyasında kullanılan dil İngilizcedir.

Güney Afrika 58,5 milyonluk nüfusu ile dünyanın en kalabalık 25. ülkesidir. 2019 yılındaki işgücüne katılım oranı %55 ve işsizlik oranı %27 olan Güney Afrika’da kalifiye işgücü sorunu yaşanmaktadır. İşgücünün %72’si hizmetler sektöründe ve %23’ü sanayide istihdam edilmektedir. Güney Afrika’nın 2019 yılındaki GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 351,4 milyar dolardır. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2019 yılında yıllık reel olarak %0,2 büyüyen Güney Afrika ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle -%5,8 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, Güney Afrika 2019 yılında toplam 89 milyar dolarlık ihracat ve 88 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. En yakın ticari ilişkilerini Çin, Almanya ve Amerika ile kurmuştur. Türkiye, 2019 yılında Güney Afrika’ya 569 milyon dolarlık ihracat yaparken Güney Afrika’dan 754 milyon dolarlık ithalat yapmıştır. İkili ticaret büyüklüğümüzün 1,3 milyar doları aştığı Güney Afrika, en büyük 59. ticari partnerimizdir.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu-2021
2 / 5
Lojistik performansı-2021
3 / 5
Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık)-2021
-17.42%
Vizesiz Geçiş
Mal ithalatı-2020
68.94 Milyar $
Bir iş kurmak için gereken süre-2021
40.0 gün
Enflasyon (yıllık)-2021
4.61%
Gayri safi yurtiçi hasıla-2021
335.44 Milyar $
GSYİH büyüme (yıllık)-2021
-6.43%-2021
Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar)-2021
13.14 Bin $
Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH)-2021
23.35%
Mal ihracatı-2020
85.22 Milyar $
Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık)-2021
-11.95%
Hava Taşımacılığı, navlun (milyon ton-km)-2021
102.39
Konteynır Liman Trafiği (TEU: 20 fit eşdeğer birim)-2021
4.02 Milyon
Tarımsal Katma Değer (% GSYİH)-2021
2.53%
Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)-2021
23.42%
Hizmet Katma Değer (% GSYİH)-2021
64.57%
Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH)-2021
27.78%
Toplam Nüfus-2021
59.30 Milyon
Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH)-2021
0.95%
Mal ticareti (% GSYİH)-2021
50.65%
Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi)-2021
14.78
Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi-2021
-
Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi-2021
-
Bu veriler worldbank ve comtrade veri kaynaklarından alınmıştır.

Dış Ticaret Deseni

Ülkenin İthalatı Ülkenin İhracatı
bilgilendirme-mesaji

Bu bölüm, daha iyi bir deneyim sunabilmek için tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan erişim için optimize edilmiştir. Görüntüleme yapabilmek için farklı ekran çözünürlüğüne sahip bir cihaz kullanabilir veya tarayıcı pencerenizin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Ülkenin ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ihracat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020

Ülkenin ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkenin sektör bazında ithalat tutarları aşağıda gösterilmektedir.

20162017201820192020
Yukarıdaki grafik Comtrade veri kaynağından ilgili ülkenin raporladığı veriler baz alınarak oluşturulmuştur. İlk on ülke içerisinde payı %1'den küçük olan ülkeler gösterilmemektedir.
GTİP kodunuzu girerek ürünün bu ülkedeki dış ticaret verilerini, rakip ülkelerin pazar payını, vergi oranlarını, ihracat koşullarını ve potansiyel ithalatçılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sektörler ve Fırsatlar

Yeraltı madenleri açısından zengin bir ülke konumunda olan Güney Afrika’da ihracat gelirlerinin üçte birini maden cevherleri ve değerli taşlar ve metaller sektörleri oluşturmaktadır. Altın, elmas ve platin gibi pahalı madenlere de sahip olan Güney Afrika, dünya krom ihracatının %40’tan fazlasını tek başına sağlamaktadır. Maden sektörünün yanı sıra, tarım ve hayvancılık ürünleri, gıda işleme ve binek araç imalat ve montajı üretimde öne çıkan sektörlerdir.

Türkiye’nin Güney Afrika’ya en fazla ihracat yaptığı sektörler otomotiv, makineler ve mekanik parçalar, kauçuk ve mamülleri, plastik ve mamülleri ve elektrikli cihazlardır. Son 5 yılda, elektrikli cihazlar haricinde tüm sektörlerde artış meydana gelmiştir. Yıllık ortalama %11 büyüme ile makineler ve mekanik parçalar, en çok artış gösteren sektördür.

Güney Afrika’ya ihracatımız genelinde, son 5 yılda yıllık ortalama %234 büyüme ile uçaklar ve uzay araçları en çok artış gösteren sektördür. Toplamda en çok ihracat yaptığımız 8. sektör olan uçaklar ve uzay araçları, Güney Afrika ihracatımızı artırmak için potansiyel taşımaktadır.

Güney Afrika Cumhuriyeti, ülkemiz ürünleri için Sahra altı Afrika’da en önemli hedef ülke olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sahibi AB ülkelerinin pazardaki rekabet avantajı, Güney Afrika ile yakın ticari entegrasyonumuzun gelişmesinin yer yer önüne geçebilmektedir. Bu nedenle, Güney Afrika ile üretim ve tedarik zinciri ortaklıkları veya uzun dönemli proje işbirlikleri gibi sürdürülebilir işler yapmak, hem STA engelinin aşılmasında hem de sürdürülebilir ticari ilişki kurulmasında faydalı olacaktır.

Türkiye’nin Güney Afrika’dan en fazla ithalat yaptığı sektörler makineler ve mekanik parçalar, değerli taşlar ve metaller, mineral yakıtlar ve yağlar ve maden cevherleridir. Güney Afrika’nın genel ihracatı ile pararalellik gösteren bu sektörler arasından son 5 yılda yıllık ortalama %59 büyüme ile değerli taşlar ve metaller en yüksek artışı göstermiştir. Yıllık ortalama -%23 daralma ile mineral yakıtlar ve yağlar ise, en çok düşüş gösteren sektördür.

Daha Fazla Görüntüle Daha Az Görüntüle

Ticaret Müşavirinden Notlar

Ticaret Müşavirlerinin bulundukları ülkede sahadan edindikleri ve ihracatınızı doğrudan etkileyebilecek güncel gelişmeler ve mevzuat değişikliklerine ilişkin notlara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Ülkenin İthalat Potansiyeline Göre Ürünler

Potansiyele göre sektörler

{{sectorIndex+1 + index*6}} - {{sectorItem.sectorName}}

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler

{{countryImportPotentialList[1].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[0].gtipNumber}}
{{countryImportPotentialList[2].gtipNumber}}
  • {{index + 1}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000
  • {{index + 6}}
    GTİP {{item.gtipNumber}}
    {{item.potential}}/1000

Potansiyel, ilgili ülkede seçilen sektörde yer alan ürünlere duyulan ihtiyacın büyüklüğünün 1000’lik skala üzerinden gösterilmesidir.

Yapay zeka teknolojisi kullanan Akıllı İhracat Robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde ettiği yaklaşık 10 milyon satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel hedef pazar önerisi yapmaktadır. Seçeceğiniz hedef pazarlar için dış ticaret verileri, vergi oranları, ihracat koşulları, ithalatçı listeleri gibi ihracat yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
Robota Git

İkili Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Anlaşma metinlerine detay görüntüle butonunundan ulaşabilirsiniz.

Serbest Ticaret Anlaşması
Bölgesel Ticaret Anlaşması
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Tercihli Ticaret Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz

PRETORYA BÜYÜKELÇİLİĞİ Bengü OKUR ERDOĞAN Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor P.O.Box: 56014, Arcadia, 0007 PRETORIA / SOUTH AFRICA
pretoria@ticaret.gov.tr
00 2712 342 60 51
(Fax) 00 2712 342 60 58
PRETORYA BÜYÜKELÇİLİĞİ İlker ERALP Ticaret Müşaviri Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor P.O.Box: 56014, Arcadia, 0007 PRETORIA / SOUTH AFRICA
pretoria@ticaret.gov.tr
00 2712 342 60 51
(IP Tel) 00 2712 342 60 58
chatbot
HEMEN GİRİŞ YAP VE SORULARINI SOR chatbot